Which ในภาษาอังกฤษ – หลักการใช้

which

Which ในภาษาอังกฤษ ใช้ค่อนข้างบ่อยเพื่อระบุว่า “อะไร” และ “อันไหน” และมักใช้เพื่อถามคำถามหรือใน Relative clause มาเรียนรู้วิธีใช้ which ในภาษาอังกฤษแบบละเอียดที่สุดและดูว่าอันไหนแตกต่างจากนั้นอย่างไรกับ Eng Breaking นะ

1 – สรรพนาม Which ในภาษาอังกฤษ

ในภาษาอังกฤษ คำสรรพนาม Which ในภาษาอังกฤษ มักใช้เพื่อหมายถึง “อะไร” ที่คล้ายกับ “what” เมื่อเปรียบเทียบกับ “what” “which” มีความแตกต่างกันนิดหน่อย และมักใช้เมื่อต้องเลือกระหว่างวัตถุและสิ่งของที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น:

 • Which do you prefer? Lemon cake or strawberry cake cake? (คุณชอบอันไหน? เค้กมะนาวหรือเค้กสตรอเบอร์รี่?)
 • He works for a company which makes furniture. (แปลว่า เขาทำงานให้กับบริษัทที่ผลิตเฟอร์นิเจอร์)

2 – วิธีใช้ which ในภาษาอังกฤษ

2.1 – เมื่อ which เป็นคำสรรพนามถาม

เมื่อเราต้องการเลือกคำหนึ่งหรือหลายคำ เราจะใช้ Which ในภาษาอังกฤษ เป็นสรรพนามคำถามที่มีความหมายว่า “ไหน”, “อันไหน”

ตัวอย่างเช่น:

 • Which is your bike? (จักรยานคันไหนเป็นจักรยานของคุณ?)
 • Which job shall we do first? cleaning or washing? (เราจะทำงานอะไรก่อนดี? ทำความสะอาดหรือซักผ้า?)
Which ในภาษาอังกฤษ

2.2 – ใช้ which ในประโยค relative clause

2.2.1 – ซึ่งเป็น subject หรือ object

เมื่ออยู่ใน Relative clause โครงสร้าง which มักจะแก้ไขคำนามก่อนหน้าและทำหน้าที่เป็นประธานหรือวัตถุของประโยคที่สัมพันธ์กัน

ตัวอย่างเช่น:

 • It was the same movie which I watched with you before. (มันเป็นหนังเรื่องเดียวกับที่ฉันเคยดูกับคุณมาก่อน)
 • The car which was sold yesterday is very cheap. (รถยนต์ที่ถูกขายเมื่อวานราคาถูกมาก)

2.2.2 – Which เป็น object ของบุพบท

นอกจากจะเป็น object หรือ subject ของ Relative clause. Which ในภาษาอังกฤษ ยังสามารถเป็นกรรมของคำบุพบทได้

ตัวอย่างเช่น:

 • Every year, there is always a ceremony at the beginning of the semester at which you can meet all new students. (ทุก ๆ ปีจะมีพิธีต้อนรับนักเรียนใหม่ในช่วงเปิดเทอมเสมอ)
 • He is the reason for which she cried. (เขาคือเหตุผลที่ทำให้เธอร้องไห้)

ในทั้งสองตัวอย่างข้างต้น “ซึ่ง” ใช้เป็นส่วนเสริมของคำบุพบท “for” และ “at”

3 – วิธีแยกแยะ which และ what

3.1 – หมายขอบเขต

 • Which:

“อะไร”, “อันไหน” แต่จะใช้มากกว่าเมื่อพูดถึงตัวเลือก คำตอบของคำถามที่มักจะจำกัดเฉพาะตัวเลือกที่กำหนดในคำถาม
ตัวอย่างเช่น:
Which kind of music do you prefer – rock or pop? (คุณชอบเพลงแนวไหน – ร็อคหรือป๊อป?)

 • What:

ยังหมายถึง “อะไร”, “อันไหน” และใช้เพื่ออ้างถึงสิ่งต่างๆ แต่ไม่จำกัดเฉพาะคำตอบคำถาม
ตัวอย่างเช่น:
What movies do you watch in your freetime? (คุณมักจะดูหนังเรื่องอะไรในเวลาว่าง?)

Which ในภาษาอังกฤษ

3.2 – วัตถุ

 • Which:

สามารถใช้ถามเกี่ยวกับผู้คน
ตัวอย่างเช่น:
Which of you want to go to prom with me? (คนไหนอยากไปงานพรอมกับฉัน?)

 • What:

ใช้เรียกเฉพาะสิ่งของ ปรากฏการณ์ หรือคุณสมบัติเกี่ยวกับบุคคลเท่านั้น ใช้ถามถึงบุคคลโดยตรงไม่ได้
what ยังเป็นคำถามทั่วไปในภาษาอังกฤษที่ใช้ถามหัวข้ออื่นๆ เช่น อาชีพของบุคคล รูปร่างหน้าตา รูปร่างหน้าตา
ตัวอย่างเช่น:
What does she look like? (เธอดูเหมือนใคร?)

3.3 – บทบาท

 • Which:

ใช้เป็น relative pronoun แทนคำนามที่กล่าวถึงก่อนหน้า หมายถึง “อะไรก็ได้”
ตัวอย่างเช่น:
Take which one you like, please (เอาอะไรก็ได้ที่ชอบ)

 • What:

นอกเหนือจากความหมายของ “อะไร” แล้ว ยังใช้ในกรณีพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น:
what’s up?,  so what?

4 – วิธีแยกแย which – that ใน Relative Clauses

Which That
บทบาท แรกของข้อที่จะแก้ไข ซึ่งอนุประโยคสามารถมีข้อมูลที่สำคัญได้ แต่การละเว้นจะไม่ส่งผลต่อความหมายของประโยคต้นฉบับ
ตัวอย่างเช่น:
Give me the cup, which is green. 
(เอาแก้วใบนั้น ที่มีสีเขียวมาให้ฉัน)
=> มีแค่ถ้วยเดียวและเป็นสีน้ำเงิน
ที่จุดเริ่มต้นของอนุประโยคหรือกลุ่มคำที่ให้ข้อมูล ถ้าตัดอนุประโยคที่มีคำนั้นออก ความหมายของประโยคจะเปลี่ยนไป
ตัวอย่างเช่น:
Give me the cup that is green. (ฟ้านั่นมาให้ฉัน)
=> มีหลายถ้วยแต่ให้ถ้วยสีฟ้า
เครื่องหมายจุลภาค คั่นประโยคหลักด้วยเครื่องหมายจุลภาค อย่าใช้เครื่องหมายจุลภาคนำหน้า that

5 – การฝึกปฏิบัติ

เติมคำในช่องว่างที่ which – what – that ให้ถูกต้อง

 1. ____ do you often do in your free time?
 2. She wore a dress _____ made her look like Cinderella.
 3. The movie _____ you told me about is very good.
 4. A best friend is someone ______ always by your side through thick and thin.
 5. _____ color are the girl’s shoes?
 6. I can’t find the document ____ my boss is asking for. 
 7. Buses _____ go to the university run every 10 minutes.
 8. This is the house _____ was burgled 3 days ago.
 9. _____ girls do you want to be your roommates?
 10.  I’ll give you a comic _____ has beautiful drawings.

คำตอบ:

 1. What
 2. Which
 3. Which
 4. That
 5. What
 6. Which
 7. That
 8. Which
 9. Which
 10.  Which

6 – สรุป

ข้างต้นคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีใช้ which ที่ต้องคุณเข้าใจ หวังว่าจากบทความนี้ คุณจะเข้าใจวิธีใช้โครงสร้างและวิธีแยกแยะ which และ what, that ในแต่ละกรณีได้ดีขึ้น

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *