นโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

ผลิตภัณฑ์จะได้รับประกันฟรี หากผลิตภัณฑ์ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

– ผลิตภัณฑ์มีความผิดพลาดทางเทคนิคเนื่องจากผู้ผลิต

– ยังอยู่ในระยะเวลารับประกัน

– ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย เนื่องจากเกิดจากความผิดพลาดจากผู้ใช้

ระยะเวลาการรับประกัน: 6 เดือน (นับจากวันที่รับพัสดุ)