วิธีใช้ Used to/To get used to/To be used to พร้อมแบบฝึกหัด

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้เมื่อพูดถึงนิสัย หรือการกระทำที่เราเคยชิน เราสามารถใช้โครงสร้าง used to และ get used to / to be used to ถึงแม้จะมีคำหลัก ๆ อย่าง used to เหมือนกัน แต่ความจริงนั้นมันมีกฎการใช้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บทความนี้จะให้คำตอบ

ไขข้อข้องใจบทเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก เพื่อแยกแยะความแตกต่างกันของการใช้  “used to”, “be used to” และ “get used to” เรามาดูความหมายของแต่ละคำกันนะคะ

“used to”, “be used to” และ “get used to” ในในภาษาอังกฤษใช้ต่างกันอย่างไร

Used to: เคยทำ (แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว)

โครงสร้างประโยคและการใช้ 

S+ used to + Infinitive (กริยาช่อง 1)

Used to หมายถึงเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ส่วนมากเมื่อใช้คำนี้ในประโยค ผู้พูดจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำ หรือตอนนี้ทำอะไรแทน

ตัวอย่าง: 

 • We used to live in Bangkok when I was a child.
  พวกเราเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯตอนยังเป็นเด็ก
 • She used to love him so much, but now she doesn’t.
  เธอเคยรักเขามาก ๆ  แต่ตอนนี้ไม่รักแล้ว
 • I used to care what people thought about me, but now I care more about myself.
  ผมเคยสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับผม แต่ว่าตอนนี้ผมสนใจตัวเองมากกว่า

หมายเหตุ: ต้องจำไว้ว่า used to ไม่ได้แปลว่า “เคย” อย่างที่บางคนเข้าใจกัน เพราะการจะใช้ used to ได้ เราต้องเคยทำสิ่งนั้นเป็นประจำและเคยทำจนเป็นนิสัยในอดีต 

Used to ในประโยคปฏิเสธ 

สำหรับประโยคปฏิเสธที่ใช้ Used to เราสามารถใช้ได้ทั้งสองรูปประโยคดังต่อไปนี้

โครงสร้าง didn’t use to + V
 • I didn’t use to drink coffee in the evening 
  ผมไม่เคยดื่มกาแฟในตอนเย็น 
โครงสร้าง used not to + V 
 • I used not to eat vegetables when I was young.
  ฉันไม่เคยกินผักตอนฉันเป็นเด็ก

ประโยคำถามของ Used to 

Did/Didn’t + Subject + use to + V infinitive
 • Did he use to work in the office very late at night?
  (เขาทำงานในออฟฟิศตอนดึก ๆ เป็นประจำหรือเปล่า)

Get used to: เคยชิน 

โครงสร้างประโยคและการใช้ 

Get used to V-ing/ Noun (คำนาม)/ Noun Phrase

แปลว่า เคยชิน ซึ่งหมายความถึง เรากำลังจะคุ้นเคยหรือเคยชินกับอะไรบางอย่าง (คือ อยู่ในระหว่างปรับตัวให้ชินกับอะไรบางอย่าง)

ตัวอย่างเช่น

 • I got used to getting up early in the morning.
  ฉันได้เคยชินกับการตื่นเช้า
 • How long does it take to get used to a new job?
  การปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
 • When Chatichai moved to India, it took him a while to get used to the food.
  ตอนที่ชาติชายย้ายไปอยู่อินเดีย เขาใช้เวลาพอสมควรเลย กว่าที่เขาจะเริ่มคุ้นชินกับอาหาร

ประโยคปฏิเสธของ to get used to คือ NOT get used to หมายความว่า  ไม่ชิน ยังไม่คุ้นเคยกับอะไร

 • She isn’t getting used to driving in the rain.
  เธอยังไม่คุ้นเคยกับการขับรถในเวลาฝนตก

Be used to: เคยชินแล้ว

โครงสร้างประโยค 

Be ( am/is/are/was/were, etc )+ used to + V-ing /Noun

เพื่อบอกว่า เราคุ้นเคยหรือเคยชินกับอะไรบางอย่าง เพราะเราได้ทำอย่างนั้นมานานเป็นประจำแล้ว

ตัวอย่างเช่น

 • Malee is used to getting up at 6:00 am.
  มาลีเคยชินกับการตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า
 • I don’t want to have a boyfriend, I am used to living alone.
  ฉันไม่อยากมีแฟน ฉันคุ้นชินกับการอยู่คนเดียว
เรียนกับ Eng Breaking ทุกวัน ไขข้อข้องใจการใช้ Used to/ Get used to/ Be used to
เรียนกับ Eng Breaking ทุกวัน ไขข้อข้องใจการใช้ Used to/ Get used to/ Be used to

ประโยคปฏิเสธของ be used to คือ be NOT used to หมายความว่า  ไม่ชิน ยังไม่คุ้นเคยกับอะไร

ตัวอย่างเช่น

 • I’m not used to the British accent.
  ฉันไม่ชินกับสำเนียงบริติชแบบอังกฤษ
 • John isn’t used to going to work by train.
  จอห์นไม่ชินกับการไปทำงานโดยรถไฟ

แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ used to/ get used to/ be used to

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. I used to __________ in Germany when I was 7.
  A. to live   B. live   C. living  D. lived
 1. She’s used to ____________ late at night.
  A. working  B. work   C. to work  D. worked
 1. Mr. Bean has lived in Thailand for 4 years. He _____________ the hot climate here.
  A. are used to  B. gets used to  C. used to  D. A and B are correct
 1. Malee is used to ___________ her house by herself.
  A. clean  B. cleaning  C. cleaned  D. to clean
 1. Mike didn’t ____________ do morning exercise, so now he is getting fat.
  A. be used to  B. used to  C. use to  D. get used to
 1. Johnny is used to ___________ many hours in front of the computer.
  A. to spend  B. spend  C. spent   D. spending
 1. My father used to _________ much coffee. Now, he doesn’t.
  A. drink  B. to drink  C. drank  D. drinking
 1. Somchai isn’t used to __________ in those bad conditions.
  A. work  B. to work  C. working  D. worked
 1. Has she __________ driving on the right left?
  A. use to  B. used to  C. been used to  D. got used to
 1. My mother should be pretty used to _______ without electricity by now.
  A. live  B. living  C. lived  D. to live

แบบฝึกหัดที่ 2: เติมคำในช่องว่าง โดยใช้โครงสร้าง used to/ get used to/ be used to

 1. European drivers find it difficult to ___________ (drive) on the left when they visit Britain.
 2. See that building there? I ___________ (go) to school there, but now it’s a factory.
 3. I’ve only been at this company a couple of months. I _________ (still not) how they do things around here.
 4. She ____________ (like) cheese, but she eats lots of cheese now.
 5. I ____________ (study) English every day.
 6. When we were children, we ____________ (go) swimming very often
 7. Surachai ____________ (have) a motorbike, but last year he sold it and bought a car.
 8. When I first arrived in this neighbourhood, I ___________ ( live ) in a house. I had always lived in apartment buildings.
 9. Working till 10pm isn’t a problem. I __________ (finish) it late. I did it in my last job too.
 10.  We are going to live in Perth. We’ll have to ____________ the weather.
เฉลยแบบฝึกหัดที่ 2:
 1. get used to driving
 2. used to go
 3. am still not used to
 4. didn’t use to like
 5. am used to studying
 6. used to go
 7. used to have
 8. didn’t use to
 9. was used to finishing
 10. get used to

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ วิธีการใช้ used to, to be used to, get used to พร้อมแบบฝึกหัดที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้ในวันนี้ เพื่อน ๆ คงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ ถ้ายังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *