วิธีใช้ Used to – To get used to – To be used to พร้อมแบบฝึกหัด

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้เมื่อพูดถึงนิสัย หรือการกระทำที่เราเคยชิน เราสามารถใช้โครงสร้าง used to และ get used to/to be used to ถึงแม้จะมีคำหลัก ๆ อย่าง used to เหมือนกัน แต่ความจริงนั้นมันมีกฎการใช้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บทความนี้จะให้คำตอบ

ไขข้อข้องใจบทเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก เพื่อแยกแยะความแตกต่างกันของการใช้  “used to”, “be used to” และ “get used to” เรามาดูความหมายของแต่ละคำกันนะคะ

1 – Used to: เคยทำ (แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว)

โครงสร้างประโยคและการใช้ 

S+ used to + Infinitive (กริยาช่อง 1)

Used to หมายถึงเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ส่วนมากเมื่อใช้คำนี้ในประโยค ผู้พูดจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำ หรือตอนนี้ทำอะไรแทน

ตัวอย่าง: 

 • We used to live in Bangkok when I was a child.
  พวกเราเคยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯตอนยังเป็นเด็ก
 • She used to love him so much, but now she doesn’t.
  เธอเคยรักเขามาก ๆ  แต่ตอนนี้ไม่รักแล้ว
 • I used to care what people thought about me, but now I care more about myself.
  ผมเคยสนใจว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับผม แต่ว่าตอนนี้ผมสนใจตัวเองมากกว่า

หมายเหตุ: ต้องจำไว้ว่า used to ไม่ได้แปลว่า “เคย” อย่างที่บางคนเข้าใจกัน เพราะการจะใช้ used to ได้ เราต้องเคยทำสิ่งนั้นเป็นประจำและเคยทำจนเป็นนิสัยในอดีต 

“used to”, “be used to” และ “get used to” ในในภาษาอังกฤษใช้ต่างกันอย่างไร

Used to ในประโยคปฏิเสธ 

สำหรับประโยคปฏิเสธที่ใช้ Used to เราสามารถใช้ได้ทั้งสองรูปประโยคดังต่อไปนี้

โครงสร้าง didn’t use to + V
 • I didn’t use to drink coffee in the evening 
  ผมไม่เคยดื่มกาแฟในตอนเย็น 
โครงสร้าง used not to + V 
 • I used not to eat vegetables when I was young.
  ฉันไม่เคยกินผักตอนฉันเป็นเด็ก

ประโยคำถามของ Used to 

Did/Didn’t + Subject + use to + V infinitive
 • Did he use to work in the office very late at night?
  (เขาทำงานในออฟฟิศตอนดึก ๆ เป็นประจำหรือเปล่า)

2 – Get used to: เคยชิน 

โครงสร้างประโยคและการใช้ 

Get used to V-ing/Noun (คำนาม)/Noun Phrase

แปลว่า เคยชิน ซึ่งหมายความถึง เรากำลังจะคุ้นเคยหรือเคยชินกับอะไรบางอย่าง (คือ อยู่ในระหว่างปรับตัวให้ชินกับอะไรบางอย่าง)

ตัวอย่างเช่น

 • I got used to getting up early in the morning.
  ฉันได้เคยชินกับการตื่นเช้า
 • How long does it take to get used to a new job?
  การปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ต้องใช้เวลานานแค่ไหน
 • When Chatichai moved to India, it took him a while to get used to the food.
  ตอนที่ชาติชายย้ายไปอยู่อินเดีย เขาใช้เวลาพอสมควรเลย กว่าที่เขาจะเริ่มคุ้นชินกับอาหาร

ประโยคปฏิเสธของ to get used to คือ NOT get used to หมายความว่า ไม่ชิน ยังไม่คุ้นเคยกับอะไร

 • She isn’t getting used to driving in the rain.
  เธอยังไม่คุ้นเคยกับการขับรถในเวลาฝนตก

3 – Be used to: เคยชินแล้ว

โครงสร้างประโยค 

Be (am/is/are/was/were, etc)+ used to + V-ing/Noun

เพื่อบอกว่า เราคุ้นเคยหรือเคยชินกับอะไรบางอย่าง เพราะเราได้ทำอย่างนั้นมานานเป็นประจำแล้ว

ตัวอย่างเช่น

 • Malee is used to getting up at 6:00 am.
  มาลีเคยชินกับการตื่นนอนตอน 6 โมงเช้า
 • I don’t want to have a boyfriend, I am used to living alone.
  ฉันไม่อยากมีแฟน ฉันคุ้นชินกับการอยู่คนเดียว
เรียนกับ Eng Breaking ทุกวัน ไขข้อข้องใจการใช้ Used to/ Get used to/ Be used to
เรียนกับ Eng Breaking ทุกวัน ไขข้อข้องใจการใช้ Used to/Get used to/Be used to

ประโยคปฏิเสธของ be used to คือ be NOT used to หมายความว่า  ไม่ชิน ยังไม่คุ้นเคยกับอะไร

ตัวอย่างเช่น

 • I’m not used to the British accent.
  ฉันไม่ชินกับสำเนียงบริติชแบบอังกฤษ
 • John isn’t used to going to work by train.
  จอห์นไม่ชินกับการไปทำงานโดยรถไฟ

4 – แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ used to/get used to/be used to

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. I used to __________ in Germany when I was 7.
  A. to live   B. live   C. living  D. lived
 1. She’s used to ____________ late at night.
  A. working  B. work   C. to work  D. worked
 1. Mr. Bean has lived in Thailand for 4 years. He _____________ the hot climate here.
  A. are used to  B. gets used to  C. used to  D. A and B are correct
 1. Malee is used to ___________ her house by herself.
  A. clean  B. cleaning  C. cleaned  D. to clean
 1. Mike didn’t ____________ do morning exercise, so now he is getting fat.
  A. be used to  B. used to  C. use to  D. get used to
 1. Johnny is used to ___________ many hours in front of the computer.
  A. to spend  B. spend  C. spent   D. spending
 1. My father used to _________ much coffee. Now, he doesn’t.
  A. drink  B. to drink  C. drank  D. drinking
 1. Somchai isn’t used to __________ in those bad conditions.
  A. work  B. to work  C. working  D. worked
 1. Has she __________ driving on the right left?
  A. use to  B. used to  C. been used to  D. got used to
 1. My mother should be pretty used to _______ without electricity by now.
  A. live  B. living  C. lived  D. to live

แบบฝึกหัดที่ 2: เติมคำในช่องว่าง โดยใช้โครงสร้าง used to/get used to/be used to

 1. European drivers find it difficult to ___________ (drive) on the left when they visit Britain.
 2. See that building there? I ___________ (go) to school there, but now it’s a factory.
 3. I’ve only been at this company a couple of months. I _________ (still not) how they do things around here.
 4. She ____________ (like) cheese, but she eats lots of cheese now.
 5. I ____________ (study) English every day.
 6. When we were children, we ____________ (go) swimming very often
 7. Surachai ____________ (have) a motorbike, but last year he sold it and bought a car.
 8. When I first arrived in this neighbourhood, I ___________ ( live ) in a house. I had always lived in apartment buildings.
 9. Working till 10pm isn’t a problem. I __________ (finish) it late. I did it in my last job too.
 10.  We are going to live in Perth. We’ll have to ____________ the weather.
 1. get used to driving
 2. used to go
 3. am still not used to
 4. didn’t use to like
 5. am used to studying
 6. used to go
 7. used to have
 8. didn’t use to
 9. was used to finishing
 10. get used to

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ วิธีการใช้ used to, to be used to, get used to พร้อมแบบฝึกหัดที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้ในวันนี้ เพื่อน ๆ คงเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะ

ถ้ายังมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจตรงไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

3 thoughts on “วิธีใช้ Used to – To get used to – To be used to พร้อมแบบฝึกหัด

 1. ูธเนศ says:

  คุณลูกค้าสามารถดูข้อเฉลยได้เลยครับผม

 2. ูธเนศ says:

  สามารถดูตามบทเรียนและทวบทวนได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *