วิธีใช้ Used to/To get used to/To be used to พร้อมแบบฝึกหัด

ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่ใช้เมื่อพูดถึงนิสัย หรือการกระทำที่เราเคยชิน เราสามารถใช้โครงสร้าง used to และ get used to / to be used to ถึงแม้จะมีคำหลัก ๆ อย่าง used to เหมือนกัน แต่ความจริงนั้นมันมีกฎการใช้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง บทความนี้จะให้คำตอบ ไขข้อข้องใจบทเรียนภาษาอังกฤษที่เหมือนจะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก เพื่อแยกแยะความแตกต่างกันของการใช้  “used to”, “be used to” และ “get used to” เรามาดูความหมายของแต่ละคำกันนะคะ Used to: เคยทำ (แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว) โครงสร้างประโยคและการใช้  S+ used to + Infinitive (กริยาช่อง 1) Used to หมายถึงเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นประจำในอดีต แต่ตอนนี้ไม่ทำแล้ว ส่วนมากเมื่อใช้คำนี้ในประโยค ผู้พูดจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเพราะอะไรถึงไม่ทำ หรือตอนนี้ทำอะไรแทน ตัวอย่าง:  We […]