5 นาที! เข้าใจการใช้ little a little few a few อย่างถูกต้อง

little a little few a few

ผู้เรียนภาษาอังกฤษหลายคนยังคงสับสนวิธีการใช้ few” และ “a few”, “little” และ “a little” นึกกว่ากลุ่มคำเหล่านี้ใช้เหมือนกัน แต่นี่เป็นความคิดที่ผิดพลาดมาก ดังนั้นวันนี้ Eng Breaking จะช่วยให้คุณเข้าใจการใช้งานของ few, a few, little, a little พร้อมแบบฝึกหัดมาด้วยนะคะ วิธีการใช้ A little และ little ต่างกันอย่างไร A little และ little แปลว่า “น้อย, นิดหน่อย, นิดเดียว” เป็นสองคำที่อยู่หน้าคำนาม ใช้เพื่อบอกจำนวน ซึ่ง A little จะบอกจำนวนมากกว่า little แต่ก็ยังบอกจำนวนน้อยเหมือนกันนะ และหลังจาก a little และ little  เป็นคำนามนับไม่ได้ (อยู่ในรูปเอกพจน์เสมอ)  A little / little […]