คู่มือประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

What is your hobby? งานอดิเรกของคุณคืออะไร
I relax by…ฉันผ่อนคลายด้วย
If I’m not working, I…ถ้าฉันไม่ทำงานฉัน …
My hobbies are…งานอดิเรกของฉันคือ…
What do you like doing? สี่งที่คุณอยากทำคืออะไร?
In my free time, I…ในเวลาว่างของฉัน …
When I have some spare time, I… เมื่อฉันมีเวลาว่าง ฉัน …
I’m crazy about it. ฉันคลั่งไคล้มัน
What sort of hobbies do you have? คุณมีงานอดิเรกแบบไหน?