รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ

คำอุทาน_คำอุทานภาษาอังกฤษ

คำอุทาน (Interjections) คือคำพูดที่พูดออกไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะนั้น เช่น ดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น หรือ โกรธ เป็นต้น และเมื่อจบคำอุทานแล้วต้องใส่เครื่องหมายอัศเจรีย์หรือ Exclamation mark “!” ทุกครั้ง