Some กับ Any | หลักการใช้ ในภาษาอังกฤษ

 Some กับ Any เป็นคำสรรพนามไม่แน่นอนที่ใช้ระบุปริมาณในภาษาอังกฤษ

เมื่อไม่ทราบปริมาณที่แน่นอนของวัตถุ คุณสามารถใช้ Some หรือ Any

วันนี้ Eng Breaking จะพาไปรู้จักวิธีการใช้ Some กับ Any นะคะ

Some กับ Any

1 – Some กับ Any

Some และ Any สามารถเรียกว่ารูปแบบพหูพจน์ของ a และ an

แม้จะมีหน้าที่เหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน การใช้ some และ any ก็มีความแตกต่างกันมากเช่นกัน ในนั้น:

“Some” ส่วนใหญ่ใช้ในประโยค บอกเล่า ยื่นขอเสนอ ขอร้อง 

“Any” ส่วนใหญ่ใช้ในประโยค คำถามและปฏิเสธ หรือบอกเล่าในเชิงปฏิเสธ 

Some และ Any ใช้ได้กับทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้

หลักการจำง่าย ๆ ที่สุดเลยก็คือ

 Some / Any + นามพหูพจน์ / นามนับไม่ได้

1.1 – การใช้ Any

Any ส่วนใหญ่จะใช้ในประโยคปฏิเสธ

ตัวอย่างเช่น:

 • I don’t have any money.
  ฉันไม่มีเงินสักบาท
 • There are not any books on the shelf.
  ไม่มีหนังสือสักเล่มในบนหิ้ง

Any ปรากฏในประโยคคำถามตอนถามว่ายังมีอะไรอีกบ้าง

ตัวอย่างเช่น:

 • Do you have any money?
  คุณพอจะมีเงินไหม?
 • There are not any books on the shelf.
  คุณมีปากกาไหม?
Some กับ Any

Any ใช้ในประโยคยืนยันมักใช้กับคำวิเศษณ์ เช่น never, hardly, without, yet,…

ตัวอย่างเช่น:

 • My husband never does any houseworks.
  สามีของฉันไม่เคยทำงานบ้านเลย
 • She finished the exam without any difficulty.
  เธอสอบเสร็จโดยไม่มีปัญหาใดๆ

Any ใช้ในประโยคเงื่อนไข If

ตัวอย่างเช่น:

 • If you need any more money, please let me know.
  ถ้าคุณอยากได้มีเงินเพิ่ม โปรดแจ้งให้ผมรู้ด้วยนะครับ

Any รวมกับคำอื่น ๆ ที่มีความหมายว่า “ใด ๆ “: anyone, anything, anywhere, anybody, anyway,…

ตัวอย่างเช่น:

 • I won’t go anywhere without my family.
  ฉันจะไม่ไปไหนโดยไม่มีครอบครัว
 • I can’t hear anything.
  ฉันไม่ได้ยินอะไรเลย

Any ก็ได้ที่มีความหมายว่า หลีกเลี่ยง ห้าม ไม่อนุญาตให้อนุญาต เช่น avoid, ban, prevent, forbid,…

ตัวอย่างเช่น:

 • To avoid any error, please do our guidance.
  เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใดๆ โปรดทำตามคำแนะนำของพวกเรา

1.2 – การใช้ Some

Some มีความหมายว่า นิดหน่อย / บาง / บ้าง แต่ไม่มีการระบุจำนวนที่แน่ชัด โดยมากมักใช้กับประโยคบอกเล่าและอาจพบในประโยคคำถาม

ตัวอย่างเช่น:

 • We have some cars.
  เรามีรถยนต์บางคัน
 • I drank some coffee this morning.
  ฉันดื่มกาแฟเมื่อเช้านี้
 • There is some milk in the bottle.
  มีนมอยู่ในขวด

ในแบบฟอร์มคำถาม Some ใช้ในการเชิญ

ตัวอย่างเช่น:

 • We have some cars.
  คุณต้องการชาไหม
 • Do you want some sugar?
  คุณต้องการน้ำตาลไหม
 • Let’s go out for some drinks!
  ออกไปดื่มกันเถอะ!

Some ใช้ในเชิงขอร้อง อ้อนวอน หรือยื่นข้อเสนอ เมื่อผู้ถามมั่นใจอยู่แล้วว่าผู้ตอบจะต้องตอบว่า ‘Yes’ ตัวอย่างการใช้เช่น

ตัวอย่างเช่น:

 • Can I have some milk, please?
  ฉันขอนมสักแก้วหนึ่งได้หรือเปล่า?
 • Would you like some cookies?
  คุณต้องการรับคุกกี้บ้างหรือเปล่า?

นอกจากนี้ some ยังสามารถนำมาประกอบกับคำบางคำที่มีความหมายว่า “บางคน” “บางอย่าง” “ที่ไหนสักแห่ง”

เช่น somebody, someone, somewhere, somehow, sometimes,…

ตัวอย่างเช่น:

 • Sometimes my mom takes me to school.
  บางครั้งแม่ก็พาฉันไปโรงเรียน
 • I saw him talking to someone.
  ฉันเห็นเขาคุยกับใครบางคน

2 – หมายเหตุบางประการเกี่ยวกับวิธีการใช้ Some และ Any

ถ้าคำสรรพนามถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า การใช้ some และ any ให้ปล่อยไว้ตามลำพัง โดยไม่ต้องมีคำนามตามหลัง

ตัวอย่างเช่น:

 • I wanted some bread, but I could not find any.
  ฉันต้องการขนมปัง แต่ฉันไม่เจอเลย
 • If you have no money, I will give you some.
  ถ้าคุณไม่มีเงิน ฉันจะให้คุณบ้าง

ภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

Some กับ Any

เมื่อใช้ some และ any ในคำเชิญ some มีข้อจำกัดด้านตัวเลข แต่ any ไม่มี

ตัวอย่างเช่น:

 • Would you like some sugar in your tea?
  คุณอยากใส่น้ำตาลในชาไหม?
 • Would you like anything to eat?
  คุณอยากกินอะไรไหม

Some และ Any สามารถแยกเดี่ยวๆ หรือใช้คำบุพบท of เมื่อคุณต้องการอ้างถึงวัตถุหรือสิ่งของบางกลุ่ม

ตัวอย่างเช่น:

 • Some of the people didn’t attend the meeting today.
  วันนี้บางคนไม่ได้มาประชุม
 • Have you ever met any of my friends?
  คุณเคยเจอเพื่อนของฉันบ้างไหม?

3 – แบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติโดยใช้ข้อใดข้อหนึ่ง

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมบางส่วน/บางส่วนลงในช่องว่างด้านล่างด้วยค่าที่เหมาะสมที่สุด

 1. He has _____ books.

2. Do you have _____brothers?

3. There are _____ flowers here.

4. He hasn’t got _____ friends.

5. Did you see _____ birds?

6. Please give me _____water.

7. We ate ______cakes.

8. Are there _____boys in the park?

9. We don’t have ______ sugar.

10. There is ______ snow on the roof.

11. I will show you _____ places.

12. They don’t have _____children.

13. We need ______ money.

14. My mum bought ______fruit.

15. He never eats ______meat.

16. Is there ______milk in the fridge?

17. Do you want _______more salad?

18. Do you play ______sport?

19. Are there ______roses here?

20. Can I have _____ wine, please?

คำตอบ:

 1. Some
 2. Any
 3. Some
 4. Any
 5. Any
 6. Some
 7. Some
 8. Any
 9. Any
 10. Some
 11. Some
 12. Any
 13. Some
 14. Some
 15. Any
 16. Any
 17. Some
 18. Any
 19. Any
 20. Some

บทที่ 2: จำวิธีใช้ some และ any ให้ทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้

 1. Have we got _____ bread? (A real question, I have no idea.)

2. ______ student will tell you that they don’t have enough money. (It doesn’t matter which student.)

3. We’ve got ______ furniture, but we still need a table.

4. She bought ______ new clothes.

5. You can buy beer in ______ pub. (It doesn’t matter which pub.)

6. Can I have ______ more juice? (I expect you will say ‘yes’.)

7. Did you buy ______ juice? (I have no idea, this is a real question.)

8. I can speak ______ French.

9. Would you like ______ tea? (An offer – I think you will say ‘yes’.)

10. In London in the winter there’s hardly ______ sunlight.

11. Go into _____ shop on the high street and ask. (It doesn’t matter which shop.)

12. Would you like ______ more meat? (An offer – I think you will say ‘yes’.)

13. There’s _____ money in my handbag.

14. Did you buy _____ chicken? (I expect you will say ‘yes’, because we talked about it before.)

15. I don’t have ______sunblock with me.

16. She never drinks_____ water.

17. Do you have ______ sugar? (I expect you will say ‘yes’, because usually you have sugar.)

18. It’s hard in a new city without ______ friends.

19. I didn’t find ______ problems.

20. Could you give me ______paper? (A request – I expect you will say ‘yes’.)

คำตอบ:

 1. Any
 2. Any
 3. Some
 4. Some
 5. Any
 6. some
 7. any
 8. Some
 9. Some
 10. Any
 11. Any
 12. some
 13. Some
 14. Some
 15. Any
 16. Any
 17. Some
 18. Any
 19. Any
 20. some
 Some กับ Any

ด้านบนเป็นข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเกี่ยวกับวิธีใช้งาน  Some กับ Any ที่เรารวบรวมไว้

ทั้งหมดนี้เป็นหน่วยคำขนาดเล็กมากในภาษาอังกฤษ แต่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความหมายเมื่อทำการสื่อสาร

ดังนั้นคุณจำเป็นต้องรู้และมั่นใจถึงวิธีการใช้ Some และ Any เพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่าลืมทบทวนทฤษฎีและฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายเพื่อนำไปใช้อย่างคล่องแคล่ว ขอให้โชคดี!

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *