นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้าและการคืนเงิน

สินค้าชำรุด: โปรดตรวจสอบสินค้าก่อนชำระเงิน ในกรณีที่สินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง กรุณาส่งคำขอความช่วยเหลือไปยังศูนย์ให้บริการลูกค้า Eng Breaking Revolution ทันที ระบุให้เราว่าปฏิเสธรับหรือเปลี่ยน/คืนสินค้า

สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับการสั่งซื้อ: หากคุณคิดว่าสินค้าที่ส่งถึงคุณไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและยืนยันอีกครั้ง หากทางบริษัทส่งผิด เราขออภัยและจะเปลี่ยนสินค้าที่ถูกต้องตามความต้องการทันที

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า

สำหรับเวลาในการคืนสินค้า: ภายใน 7 วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าและต้องโทรหาทางเราทันทีเมื่อได้รับเพื่อยืนยันการคืนสินค้า

สำหรับผลิตภัณฑ์:

สินค้าที่ส่งคืนยังต้องมีตราประทับของบริษัท อยู่บนผลิตภัณฑ์

สินค้าคืน / เปลี่ยนยังต้องครบตามที่ได้ส่ง – รับ

กระบวนการส่งคืนสินค้า

หลังจากได้รับสินค้า คุณสามารถตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนรับสินค้า หากมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า (ทันทีที่เจ้าหน้าที่จัดส่งยังอยู่) – Hotline: 02 026 6324 เพื่อแจ้งข้อเสนอในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่จัดส่งไปแล้ว โปรดติดต่อหรือส่งข้อเสนอแนะไปยังศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม