Reflexive Pronouns: การใช้สรรพนามตนเองฉบับเข้าใจง่ายใน 5 นาที

reflexive pronouns

เพื่อน ๆ หลายคนอาจสงสัย Reflexive pronouns คืออะไร มีการใช้อย่างไร และ ที่จริงแล้ว Reflexive pronoun (คำสรรพนามสะท้อน, คำสรรพนามตนเอง) เป็นคำสรรพนามที่ดูเหมือนจะซับซ้อน

แต่ถ้าใครจับหลักการใช้มันได้ ก็จะรู้ว่ามันไม่ได้ยาก มันง่ายด้วยซ้ำ ในบทความนี้ Eng Breaking ได้เรียบเรียงเนื้อหาเกี่ยวกับ คำสรรพนามสะท้อน มาให้เพื่อน ๆ ได้เรียนรู้และทบทวนกันแบบง่าย ๆ ถ้าพร้อมแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะ

1 – Reflexive Pronoun คืออะไร

สรรพนามตนเอง หรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า reflexive pronouns เป็นหนึ่งในประเภทของสรรพนามในภาษาอังกฤษ Reflexive Pronouns หรือสรรพนามตนเองหรือสรรพนามสะท้อน มักจะใช้เมื่อประธานและกรรมของประโยคเป็นบุคคลเดียวกัน หรือสรรพนามสะท้อนว่าประธานเป็นผู้กระทำด้วยตัวเอง

Reflexive Pronouns คืออะไร สรุปแบบง่าย ๆ

โดยแต่ละสรรพนามจะมีสรรพนามตนเองที่สอดคล้องตามรายละเอียดที่เราได้แนะนำในตารางด้านล่าง

Subject pronoun ความหมาย Reflexive pronouns ความหมาย
I ฉัน Myself ตนเอง, ฉันเอง
You (เอกพจน์) คุณ Yourself (เอกพจน์) คุณเอง
You (พหูพจน์) พวกคุณ Yourselves (พหูพจน์) พวกคุณเอง
We พวกเรา Ourselves พวกเราเอง
They พวกเขา Themselves พวกเขาเอง
He เขา Himself เขาเอง
She เธอ Herself เธอเอง
It มัน Itself มันเอง

เรามีตัวอย่างดังต่อไปนี้:

 • I don’t think I can do it by myself. Maybe I need some help.
  = ฉันไม่คิดว่าฉันสามารถทำได้ด้วยตนเอง ฉันอาจจะต้องการความช่วยเหลือบ้าง
 • Do it yourself, other people seem to be busy as well.
  = ทำเองสิ ดูเหมือนคนอื่นเขาก็ยุ่งเหมือนกัน

2 – ตำแหน่งของ Reflexive Pronoun สรรพนามตนเองในประโยค

ก่อนที่จะมาเรียนรู้วิธีการใช้ของ Reflexive Pronouns สรรพนามตนเอง เราลองดูกันว่า คำสรรพนามสะท้อน สามารถอยู่ในตำแหน่งอะไรบ้างในประโยค

ซึ่ง Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง) จะสามารถตามหลังกริยา หลังคำบุพบท หลังคำนาม เป็นประธาน และท้ายประโยค เราลองมาดูตัวอย่างแต่ละกรณีกันนะคะ

Reflexive Pronouns ตามหลังคำกริยา

ตัวอย่างเช่น: 

 • If you don’t love yourself, you cannot accept love from other people.
  = ถ้าคุณไม่รักตัวคุณเอง คุณจะไม่สามารถรู้สึกถึงความรักจากคนอื่นได้

Reflexive Pronouns ตามหลังคำบุพบท

ตัวอย่างเช่น: 

 • I don’t want you to pay for me. I’ll pay for myself.
  = ฉันไม่ต้องการให้คุณจ่ายเงินให้ฉัน ฉันจะจ่ายสำหรับตัวเอง

Reflexive Pronouns ตามหลังคำนาม

ตัวอย่างเช่น: 

 • Even the teachers themselves cannot explain to the student about this problem
  = แม้แต่คุณครูเองก็ไม่สามารถอธิบายปัญหานี้ให้นักเรียนเข้าใจได้

Reflexive Pronouns อยู่ท้ายประโยค

ตัวอย่างเช่น: 

 • He drove that car himself. 
  = เขาขับรถคันนั้นด้วยตัวเอง

3 – วิธีการใช้ คำสรรพนามสะท้อน

Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง) มีวิธีการใช้ต่างกัน ตามตำแหน่งของมันในประโยค ดังนั้นเราจึงมี 3 วิธีการใช้ดังต่อไปนี้

การใช้ Reflexive Pronouns สรรพนามตนเอง

Reflexive Pronouns (สรรพนามตนเอง) ใช้เป็นกรรม

เมื่อประธานและกรรมของประโยค (subject – objective) เป็นบุคคลเดียวกัน เราสามารถใช้ คำสรรพนามสะท้อน เป็นกรรมตามหลังคำกริยาของประโยคนั้นได้

ตัวอย่างเช่น

 • Jane hurt herself while she was playing tennis.
  = เจนทำตัวเองเจ็บในขณะที่เธอกำลังเล่นเทนนิส
 • We all want ourselves to be happy.
  = พวกเราทุกคนต่างก็อยากให้ตัวเองมีความสุข

ใช้เพื่อเน้นใครทำสิ่งใดด้วยตนเอง

เราใช้ Reflexive Pronouns เพื่อขยายว่าประธานเป็นผู้กระทำด้วยตัวเอง เมื่อสรรพนามตนเองอยู่ท้ายประโยคหรือตามหลังประธานเพื่อเน้นว่า เพื่อเน้นว่าใครบางคนได้ทำสิ่งใดด้วยตัวเขาเอง

ตัวอย่างเช่น

 • Annie herself cannot understand her husband sometimes. 
  = บางทีแอนนี่เองก็ไม่สามารถเข้าใจสามีของเธอได้
 • Students should do their homework themselves
  = นักเรียนควรทำการบ้านด้วยตัวของพวกเขาเอง
 • The wound will heal itself.
  = แผลจะหายด้วยตัวมันเอง

ใช้ “ by + Reflexive Pronoun” ท้ายประโยค เพื่อสื่อความหมายว่า “ลำพังคนเดียว”

เราสามารถใช้ by + Reflexive Pronoun อย่างเช่น by myself, by yourself, by himself, by herself, by itself, by ourselves, by yourselves, by themselves เพื่อบอกว่า ใครทำสิ่งใดด้วยตัวคนเดียว

ตัวอย่างเช่น

 • I like living by myself.
  = ผมชอบใช้ชีวิตอยู่คนดียว)
 • Michael goes to school by himself.
  = ไมเคิลไปโรงเรียนด้วยตัวเอง

หมายเหตุ: นอกจากโครงสร้าง by + Reflexive Pronoun เราสามารถใช้ on + Progressive Pronoun (my/your/his/her/its/our/their ) own แทนกันได้ ซึ่งสองโครงสร้างนี้จะมีความหมายคล้าย ๆ เหมือนกัน

ตัวอย่างเช่น

 • Michael goes to school on his own
  = ไมเคิลไปโรงเรียนด้วยตัวเอง

4 – วลีภาษาอังกฤษอื่น ๆ ด้วย Reflexive Pronouns

นอกจากการใช้ต่าง ๆ ของ Reflexive Pronouns ที่เราได้แนะนำข้างบนแล้ว ยังมีการใช้สรรพนามในรูปแบบกริยาวลีอีกด้วย ในกรณีนี้ความหมายของคำกริยาจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่ง

วลีที่มี Reflexive Pronouns ความหมาย ตัวอย่างประโยค
Help oneself to something ตามสบายเลย, หยิบไปได้เลย, เอาไปได้เลย Help yourself to the cookies.
เอาคุกกี้ไปกินได้เลย
See oneself as เห็นว่าตัวเองคือ
She saw herself as a princess in fairy tales.
เธอเห็นตัวเองเป็นเจ้าหญิงในเทพนิยาย
See oneself out ออกจากสถานที่ที่ตัวเองเพิ่งมาถึง I’ll see myself out!
เราไปแล้วละนะ
Behave oneself ทำตัวดีๆ
There are children here. Please behave yourself.
ที่นี่มีเด็ก ๆ ด้วยนะ ทำตัวดี ๆ
Find oneself doing something ตกใจพบตัวเองกำลังทำอะไร When he woke up, he found himself lying in a hospital room.
เมื่อเขาตื่นขึ้น เขาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในห้องพยาบาล
Find oneself with something /somebody ตกใจพบตัวเองอยู่กับใครหรืออะไร If you keep on behaving like that, you’ll find yourself with all bad friends.
หากคุณยังทำตัวแบบนี้อยู่ คุณจะพบว่าตัวเองมีแต่เพื่อนที่ไม่ดี
Find oneself in/at/on somewhere ตกใจพบตัวเองอยูู่ที่ไหน Close your eyes. Take a deep breath. And you’ll find yourself in paradise.
หลับตา หายใจลึก ๆ และคุณจะพบว่าตัวเองเหมือนอยู่ในสรวงสวรรค์
Content oneself with something: พอใจในอะไร During the covid, we had to content ourselves with what we have.
ในช่วงโควิด เราต้องพอใจในสิ่งที่เรามี
Treat oneself to something ดูแลตัวเองด้วยอะไร เอาอาหารที่นี่ไปกินตามสบายได้เลย
Pride oneself on something ภาคภูมิใจในบางสิ่งเอง She prides herself on playing the piano.
เธอภาคภูมิใจในการเล่นเปียโนของเธอเอง

5 – แบบฝึกหัดการใช้ คำสรรพนามสะท้อน 

หลังจากที่ได้เรียนรู้กันเกี่ยวกับ reflexive pronouns คืออะไรและการใช้เป็นอย่างไรแล้ว เราต้องมาทำแบบฝึกหัดเพื่อช่วยทบทวนความรู้ด้วยนะคะ

แบบฝึกหัดที่ 1: เลือก คำสรรพนามสะท้อน สรรพนามที่เหมาะสมเพื่อเติมคำในช่องว่าง

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

1. The cat nearly killed_____________________when it ran across the road.
2. I enjoyed_____________________at the party.
3. He always looks at_____________________in the mirror.
4. We helped_____________________to the coffee.
5. The woman accidentally hurt_____________________with the knife.
6. The children enjoyed_____________________at the beach.
7. The two of you shouldn’t do that. You’ll hurt_____________________.
8. He paid for_____________________.
9. Some people only think about_____________________.
10. She didn’t tell him. I told him_____________________.

1. itself 2. myself 3. himself 4. ourselves 5. herself
6. themselves 7. yourselves 8. himself 9. themselves 10. myself

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือก สรรพนามสะท้อน สรรพนามที่เหมาะสมเพื่อเติมคำในช่องว่าง 

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

 1. Emma, did you take the photo by ______________?
 2. Freddy, you’ll have to do your homework_____________________.
 3. He cut_____________________with the knife while he was doing the dishes.
 4. I introduced_____________________to my new neighbour.
 5. Lisa did the homework __________________.
 6. The father decided to repair the car_____________________.
 7. The girl looked at_____________________in the mirror.
 8. The lion can defend ________________.
 9. We can move the table_____________________.
 10. You don’t need to help them. They can do it_____________________.
 1. Emma, did you take the photo by yourself?
 2. Freddy, you’ll have to do your homework yourself.
 3. He cut himself with the knife while he was doing the dishes.
 4. I introduced myself to my new neighbour.
 5. Lisa did the homework herself
 6. The father decided to repair the car himself.
 7. The girl looked at herself in the mirror.
 8. The lion can defend itself.
 9. We can move the table ourselves.
 10. You don’t need to help them. They can do it themselves.

​เป็นยังไงบ้างคะเพื่อน ๆ สำหรับบทความเกี่ยวเกี่ยวการใช้ Reflexive pronouns ที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้วันนี้

บอกแล้วว่าการใช้สรรพนามตนเอง คำสรรพนามสะท้อน นั้นมันง่ายมากเลย ใช่ไหมล่ะ หากเราตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษทุก ๆ วัน เราจะพิชิตภาษาอังกฤษได้แน่นอนเลย

อย่าลืมติดตามบทความที่น่าสนใจต่อไปของ Eng Breaking นะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะ

ไม่พลาดกับบทความนี้:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *