ฝึกพูดภาษาอังกฤษ: 4 ขั้นตอนฝึกโต้ตอบอย่างรวดเร็ว!!!

ดังคุณรู้ว่าวิธีเดียวที่จะช่วยฝึกฟังและพูดภาษาอังกฤษได้ดีที่สุดคือการสื่อสารกับเจ้าของภาษาทุกวัน

สิ่งนี้เข้าใจได้ง่าย ๆ!

แต่จะทำอย่างไรในการที่จะมีเจ้าของภาษาที่เต็มใจจะช่วยเหลือคุณทุกเวลาในการสื่อสารกับคุณ… 

โดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ?

และนี่คือสิ่งที่เราอยากจะนำมาแบ่งปันให้กับคุณในวันนี้

กับเทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว คุณจะได้ฝึกสนทนาและปฏิบัติจริงกับผู้ช่วยชาวอเมริกาในอุดมคติทุกวัน

….และบรรดานักเรียนของเราได้ประสบผลสำเร็จแล้วกับวิธีที่เรานำมาแบ่งปันกับคุณ

1 – มาดูกันว่าการโต้ตอบอย่างรวดเร็วทำได้อย่างน่าทึ่งเพียงใด

ก่อนที่จะไปดูคำแนะนำรายละเอียดในขั้นตอนต่าง ๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานกับชาวต่างชาติเพียง 3 เดือนหลังจากที่เรียน เราอยากแบ่งปันให้คุณได้ทราบถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง

ขณะที่เราแนะนำคุณเกี่ยวกับเทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว เราก็ได้รับการตอบรับเชิงบวกมากมา

และนี่:

หากตั้งใจแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีภายในไม่กี่สัปดาห์ที่เรียน

อ่านมาจนถึงนี้ แน่นอนว่าคุณคงจะมีคำถามขึ้นมา?

ทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้เทคนิคนี้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติเพียง 3 เดือนหลังจากที่เรียน

2 – รายละเอียดขั้นตอนในการฝึกฟัง พูด ภาษาอังกฤษกับเทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็ว

เทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็วประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้:

ขั้นที่ 1: ใช้เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อทำความเข้าใจความหมายหลักของบทฟัง

ขั้นที่ 2: ฝึกตอบแบบสั้น ๆ 

ขั้นที่ 3: ทำความเข้าใจรูปประโยคคำถามและคำตอบทั้งหมด

ขั้นที่ 4: ฝึกฟังพูดโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ

และตอนนี้ เราจะแนะนำรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนให้กับคุณ บทฟังทั้งหมดเพื่อจะได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยหยิบยกมาตั้งแต่ Lesson01 – หนังสือเรียน Eng Breaking

ขั้นที่ 1:  ใช้เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อเข้าใจความหมายหลักของบทฟัง

ใช้เทคนิคการฟังเชิงลึกเพื่อฟังบทฟังอย่างเข้าใจกับหัวข้อ Introducing yourself.

Slow speed
Native speed

 [เอกสาร transcript ภาษาอังกฤษ]

Anna: Hey, Peter! How’s it going? 
Peter: Hi, Anna! Good. How are you?
Anna: Great! This is my friend, Felice Lachlan. Felice, this is Peter.
Felice: Nice to meet you, Peter. 
Peter: Nice to meet you too, Felice. That’s a pretty name. How do you spell that? 
Felice: F-E-L-I-C-E. It means “happy” in Latin. 
Peter: Oh, are you Latin? 
Felice: No, but I am happy. 
Peter: Are you from around here? 
Felice: No, Australia. I’m just here on holiday. 
Anna: Well, we’d better get going.
Peter: Yeah, me too. Gotta hit the books, as they say.
Felice: It was great meeting you, Peter. 
Peter: You too, Felice. 
Anna: Catch ya later!
Peter: Good day, mateys! 
Felice: Peace.

ขั้นที่ 2: ฝึกตอบแบบสั้น ๆ 

ตอบแบบสั้น ๆ คือการตอบทันทีหลังจากมีคำถาม กับคำตอบแบบปกติตั้งแต่ 1-2 คำ

ตอนนี้ คุณลองฟังและตอบแบบสั้น ๆ กับบรรดาคำถามต่าง ๆ ใน audio ฝึกการโต้ตอบข้างล่างนี้ตามคำแนะนำรายละเอียดข้างล่างนี้:

 • หลังจากแต่ละคำถามของผู้ช่วยชาวต่างชาติเสมือนจริง จะมีเวลาประมาณ 6 วินาทีให้คุณตอบ
 • ให้คุณตอบสั้น ๆ และเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 • เมื่อตอบแบบสั้น ๆ ให้คุณมีสมาธิกับคำถามและคำตอบทันที โดยยังไม่ต้องสนใจว่าคำตอบของคุณถูกหรือผิด
 • หลังจากที่ตอบเสร็จ ให้คุณตั้งใจฟังคำตอบจากผู้ช่วยเสมือนจริงอย่างละเอียดและแก้ไขด้วยตัวเอง หรือหากคุณต้องการจะใช้เทคนิคการพูดตามเพื่อที่จะฝึกพูดก็สามารถทำได้
 • ฝึกปฏิบัติ 2-3 ครั้ง

ไม่กดหยุดหรือกด Pause ในขั้นตอนนี้เด็ดขาด

ขั้นที่ 3: ทำความเข้าใจรูปประโยคคำถามและคำตอบทั้งหมด

คุณจงฟังซ้ำ ๆ ไปมาและทำตาม transcript ที่อยู่ข้างล่างนี้ 2-3 ครั้ง

 • สามารถใช้ดิกชันนารี่หรือแปลได้ในกรณีที่เหมาะสมและจำเป็น
 • จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้คือคุฯต้องเข้าใจบทสนทนาทั้งหมดรวมถึงรูปแบบคำตอบและคำถามที่ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่าง

ขั้นที่ 4: ฝึกฟังพูดโต้ตอบภาษาอังกฤษ

และตอนนี้คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุด

 • ฟังซ้ำแบบฝึกหัดข้างล่าง (แบบฝึกนี้คล้ายแบบฝึกในขั้นที่ 2) แล้วตอบคำถามทันที
 • พยายามตอบเป็นประโยคยาว ๆ (เหมือนกับประโยคตัวอย่าง) และพยายามลดประโยคคำตอบแบบสั้น ๆ ลง
 • ฝึกฝน 3-5 ครั้งหรืออาจจะมากกว่านี้ก็ได้ จนกระทั่งคุณสามารถตอบคำถามได้ทันทีและง่ายดาย
 • สามารถกดหยุด พัก หรือ Pause ได้หากคุณต้องการจริง ๆ 

ฝึกฟัง พูดภาษาอังกฤษกับแบบฝึกหัด

จุดประสงค์สำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้คือการโต้ตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะฉะนั้นคุณจงละทิ้งกฎไวยากรณ์ต่าง ๆ การมัวแต่หาคำศัพท์จะทำให้คุณเกิดความลังเลอย่างไม่จำเป็น

คุณก็พยายามตอบ ฝึกตอบด้วยรูปประโยคสั้น ๆ แล้วค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นรูปประโยคที่ยาวขึ้น ยกเว้นในกรณีที่คุณต้องตอบอย่างรวดเร็ว สามารถใช้รูปประโยคการตอบแบบสั้น ๆ ได้

3 – บทสรุป

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า: เทคนิคการโต้ตอบอย่างรวดเร็วเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันแ

รวมทั้งในกรณีที่แม้ว่าคุณจะมีเพื่อนชาวต่างชาติอยู่ใกล้ ๆ คุณ แต่พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยเลหือคุณได้เหมือนกับกับเทคนิคนี้ที่เรานำมาฝาก

ดังนั้นฝึกฝนให้มากเพื่อสร้างปฏิกิริยาตอบสนองในการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วคุณจะมั่นใจในความสามารถในการสื่อสารได้อย่างลื่นไหลหลังจากที่ฝึกฝนเพียง 1 เดือน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *