ระบบหลักสูตรของ ENG BREAKING

Eng Breaking

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุที่ใช้บังคับ: ผู้เริ่มต้น ผู้ที่สูญเสียรากเหง้า ระดับพื้นฐาน

เป้าหมาย: หลักการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

วิธีการเรียนรู้: การเรียนออนไลน์ทางโทรศัพท์รวมกับหนังสือเรียนแบบออฟไลน์

แพ็คเกจ 6 เดือน: 3,040 บาท

แพ็คเกจ 12 เดือน: 7,010 บาท

แพ็คเกจตลอดชีพ: 9,050 บาท

 

หาข้อมูลรายละเอียด

Native 1 To 1

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุที่ใช้บังคับ: ผู้เริ่มต้น ผู้ที่สูญเสียรากเหง้า ระดับพื้นฐาน

เป้าหมาย: ฝึกฝนการสื่อสารแบบ 1:1 กับเจ้าของภาษา

วิธีการเรียนรู้: การเรียนรู้ออนไลน์

แพ็คเกจ 12 ครั้ง: 6,000 บาท

แพ็คเกจ 24 ครั้ง: 12,000 บาท

แพ็คเกจ 72 ครั้ง: 35,500 บาท

 

หาข้อมูลรายละเอียด

Eng Grammar

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุที่ใช้บังคับ: ผู้เริ่มต้น ผู้ที่สูญเสียรากเหง้า ระดับพื้นฐาน

เป้าหมาย: เข้าใจความรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างแน่นหนา

วิธีการเรียนรู้: การเรียนรู้ออนไลน์

ความยาวของหลักสูตร: 6 เดือน

ราคา: 1,490 บาท

 

หาข้อมูลรายละเอียด

Com Fluency

ข้อมูลทั่วไป

วัตถุที่ใช้บังคับ:สามารถสื่อสารเบื้องต้นได้

เป้าหมาย: มีความชำนาญในการสื่อสารในสภาพแวดล้อมสำนักงาน

วิธีการเรียนรู้: การเรียนรู้ออนไลน์

ความยาวของหลักสูตร: 6 เดือน

ราคา: 1,990 บาท