ใช้ Possessive adjective / Possessive pronoun ง่ายนิดเดียว

Possessive adjective and possessive pronoun

เวลาเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนหลายคนยังสับสนวิธีการใช้ของ Possessive adjective และ Possessive pronoun นั้นต่างกันอย่างไร เพราะฉะนั้นเราจึงรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เพื่อไขทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหัวข้อนี้มาให้เพื่อน ๆ  พร้อมแบบฝึกหัดนะคะ เรามาดูกันเลย

Possessive adjective และ Possessive pronoun ใช้ต่างกันอย่างไร

Possessive adjective คืออะไร

Possessive Adjective คือคำคุณศัพท์ชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นคำบ่งบอกหรือแสดงความเป็นเจ้าของของคำนาม และใช้เพื่อขยายความหมายของคำนาม เพราะฉะนั้นจะต้องมีคำนามตามหลังเสมอ

Possessive Adjectives หรือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่ my, your, our, his, her, its และ their เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เหล่านี้มากขึ้น เราลองมาดูตัวอย่างดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง:

 • I’m looking for her baby. (ฉันกำลังดูแลลูกของเธอ)

ในตัวอย่างนี้ “her” แปลว่า “ของเธอ” คือ Possessive Adjective คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ ที่นำหน้าคำนาม  “baby”เพื่อบอกว่า “เด็ก” ที่สรรพนามในประโยคนี้กำลังดูแลคือ “ของเธอ”

เพื่อช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถเข้าใจการใช้ Possessive Adjective ได้ง่ายขึ้นเราจึงรวบรวมและจัดตารางตัวอย่างประโยคของ Possessive Adjective มาให้ดังนี้

Personal PronounคำสรรพนามPossessive Adjectiveคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่าง
I(ฉัน / ผม)My(ของฉัน / ของผม)I found Jane in my room reading my diary = ฉันเจอเจนกำลังอ่านไดอารี่ของฉันในห้อง
You(คุณ)Your(ของคุณ)Your writing is impossible to read = ลายมือของคุณอ่านไม่ได้เลย
We(เรา/ พวกเรา)Our(ของเรา/ ของพวกเรา)We moved London so that we could visit our friends more often = พวกเราย้ายไปอยู่ที่ลอนดอนเพื่อที่จะสามารถไปเยี่ยมเพื่อนได้บ่อยขึ้น
They(เขา/ พวกเขา)Their(ของพวกเขา)We saw some people their car had broken down = พวกเราเห็นบางคน ที่รถของพวกเขากำลังเสียอยู่
She(เธอ)Her(ของเธอ)I was delighted to get her letter last week = ฉันดีใจที่ได้รับจดหมายของเธอเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
He(เขา)His(ของเขา)James has sold his car. = เจมส์เพิ่งขายรถของเขาไป
It(มัน)Its(ของมัน)The project is entering its final stages. = โครงการกำลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของมัน

Possessive pronoun คืออะไร

Possessive Pronoun คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ ที่ไม่ต้องมีคำนามตามหลัง สามารถใช้โดด ๆ ได้เลย เพราะมีการเอ่ยถึงสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของมาก่อนหน้านี้แล้ว หรือไม่ก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเจ้าของอะไร เพราะฉะนั้น Possessive Pronoun จึงไม่ต้องวางคำนามไว้ด้านหลัง

โดยเราจะมีรายละเอียด Possessive Pronoun คำแปลและตัวอย่างดังต่อไปนี้

Personal PronounคำสรรพนามPossessive Pronounคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของตัวอย่าง
I(ฉัน / ผม)mine(ของฉัน / ของผม)Your book is not as interesting as mine.= หนังสือของคุณไม่น่าสนใจเท่า (หนังสือ) ของฉัน
You(คุณ)yours(ของคุณ)I will give you mine and you give me yours.= ฉันจะให้คุณดินสอของฉันและคุณจะให้(ดินสอ) ของคุณกับฉัน
We(เรา/ พวกเรา)ours(ของเรา/ ของพวกเรา)This house is ours.= บ้านหลังนี้เป็นของพวกเรา
They(เขา/ พวกเขา)theirs(ของพวกเขา)If you don’t have a car you can borrow theirs.= หากคุณไม่มีรถ คุณสามารถยืมรถของพวกเขาได้
She(เธอ)Hers(ของเธอ)I can’t find my stapler so I use hers.= ฉันหาที่เย็บกระดาษของฉันไม่เจอ เลยใช้ที่เย็บกระดาษของเธอ
He(เขา)His(ของเขา)How can he eat my food, not his?= เขาจะกินอาหารของฉัน ไม่ใช่ของเขาได้อย่างไร
It(มัน)Its(ของมัน)The dog has a life of its own.= หมาก็มีชีวิตของมัน

หลักการใช้ Possessive Pronoun

สำหรับหลักการใช้ Possessive Pronoun จะมี 4 วิธีการใช้งานตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Possessive Pronoun หรือ คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ สามารถใช้แทน วลีที่มีทั้ง possessive adjective และคำนามตามหลัง

ตัวอย่างเช่น: 

 • I gave my birthday card to my friends and to yours. (= your friends)
  ผมให้การ์ดวันเกิดกับเพื่อนของผมและเพื่อนของคุณด้วย
 • Her shirt is white, and mine is blue. (= my shirt) 
  เสื้อของเธอเป็นสีขาว ส่วนเสื้อของฉันเป็นสีฟ้า

ใช้ possessive pronoun ในโครงสร้างดังต่อไปนี้

…… noun + of + possessive pronoun 

ซึ่งมีความหมายว่า ……. of + possessive adjective + plural noun 

ลักษณะดังกล่าวนี้เรียกว่า double possessive หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ 2 ลักษณะโครงสร้าง คือ โครงสร้างแรกแสดงด้วยการใช้คำว่า of และโครงสร้างสอง แสดงด้วยการใช้ possessive pronoun

ตัวอย่างเช่น: 

 • He is a friend of mine. = He is one of my friends
  แปลว่า เขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของผม
 • It was no fault of yours that we mistook the way. 
  แปลว่า การที่พวกเราหลงทาง มันไม่ใช่ความผิดของคุณ

คุณสมบัติที่สำคัญประการหนึ่งของ possessive pronouns ก็คือ สามารถใช้ในการตอบคำถาม “Whose___?” ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • Man: Whose coat is this?
  เสื้อนอกตัวนี้ของใคร
  Woman : Mine. (= It’s my coat.)
  ของดิฉันค่ะ

ใช้ต่อท้ายจดหมายเป็นแบบแผน ในกรณีนี้เราจะใช้เฉพาะ Possessive Pronounบุคคลที่ 2 ซึ่งเป็น yours เท่านั้น

ตัวอย่าง: เวลาลงท้ายจดหมาย เรามักจะเขียน

 • Yours sincerely,
 • Yours faithfully,

แปลว่า ขอแสดงความนับถือ

การใช้ Possessive adjective และ Possessive pronoun ง่ายนิดเดียว
การใช้ Possessive adjective และ Possessive pronoun ง่ายนิดเดียว

ความแตกต่างระหว่าง Possessive adjective และ Possessive pronoun

Possessive adjectivePossessive pronoun
ความเหมือนกันทั้งสองเป็นประเภทคำที่ใช้เพื่อบ่งบอกหรือแสดงความเป็นเจ้าของ
ความต่างกันPossessive adjective ต้องมีคำนามตามหลัง และมีหน้าที่เพื่อขยายความหมายของคำนามนั้นไม่ต้องมีคำนามตามหลัง เพราะ Possessive pronoun มีความทำหน้าที่เป็นนามวลีแล้ว
ตัวอย่างOur cat and their cat are playing in the garden. = แมวของเราและแมวของพวกเขากำลังเล่นกันในสวนOur cat and theirs are playing in the garden. = แมวของเราและแมวของพวกเขากำลังเล่นกันในสวน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเวลาใช้ Possessive pronoun

บางคนสับสนการใช้งานระหว่าง Possessive adjective และ Possessive pronoun

ตัวอย่างเช่น

 • This is hers house => ผิด
 • This is her house => ถูกต้อง
 • This house is her => ผิด
 • This house is hers => ถูกต้อง

หมายเหตุ: เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสนใจกับตำแหน่งของคำเพื่อพิจารณาว่าเป็น Possessive adjective หรือ Possessive pronoun

Possessive adjective และ Possessive pronoun แบบฝึกหัดพร้อมเฉลย

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้งานของคำประเภทเหล่านี้มากขึ้นเราลองมาทำแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Possessive pronoun และ Possessive adjective แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยกันนะคะ

แบบฝึกหัดที่ 1: เติมคำในช่องว่างโดยใช้ possessive adjective หรือ possessive pronoun ที่ถูกต้อง

1. I’ve got a watch. This is _______ watch.

2. My friends and I have got sweets. The sweets are _______.

3. Mum has got a new bag. That’s _______ bag.

4. Peter has got a kite. The kite is _________.

5. My brothers have got bikes. The bikes are __________.

6. Karen has got a dog. That’s ______ dog.

7. She has a new cat. It is __________.

8. You have a new toy. It is __________.

9. The coat belongs to me. It is __________.

10. The chair belongs to Mary. It is __________

แบบฝึกหัดที่ 2: เลือกคำที่เหมาะสมที่สุด

1. Linda is my/ mine sister

2. Look at your/yours new computer.

3. He is a friend of her/ hers.

4. That car is their/ theirs

5. These toys are your/ yours

แบบฝึกหัดที่ 3: จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

1. Jane has already eaten ______ lunch , but I’m saving ______ until later.

2. I fixed it on______ own because there was no one there at that time.

3. We gave them______ contact, then they also gave us______contact.

4. There is a bird in our garden so I think this nest is ______

5. Congratulations on your study result. ______ is not good like that.

6. She doesn’t know much about ______ personal life but I know all about ______.

7. They must prepare_______presentation by ________.

8. There is a group of boys over there. I like ______ clothes.

9. I have visited_____ house several times but he has never come to_________

10. I don’t have many friends but they are all good friends of_____

เฉลยสำหรับแบบฝึกหัดที่ 1:
1. my 2. ours 3. her 4. his 5. theirs
6. her 7. hers 8. yours 9. mine 10. hers
เฉลยสำหรับแบบฝึกหัดที่ 2:

1. Linda is my sister
2. Look at your new computer.
3. He is a friend of hers.
4. That car is theirs
5. These toys are yours

เฉลยสำหรับแบบฝึกหัดที่ 3:

1. Jane has already eaten her lunch, but I’m saving mine until later. 
2. I fixed it on my own because there was no one there at that time. 
3. We gave them our contact, then they also gave us their contact.
4. There is a bird in our garden so I think this nest is its
5. Congratulations on your study result. Mine is not good like that. 
6. She doesn’t know much about my personal life but I know all about hers.
7. They must prepare their presentation by themselves.
8. There is a group of boys over there. I like their clothes. 
9. I have visited his house several times but he has never come to mine. 
10. I don’t have many friends but people here are all good friends of mine. 

สรุป

เป็นอย่างไรบ้างกับบทความเกี่ยวกับวิธีการใช้ Possessive adjective และ Possessive pronoun พร้อมแบบฝึกหัด ที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้คุณในวันนี้ หวังว่าเพื่อน ๆ ทุกคนจะไม่สับสนการใช้ Possessive adjective และ Possessive pronoun อีกต่อไปนะคะ ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนจะพิชิตภาษาอังกฤษได้อย่างสำเร็จนะคะ อย่าลืมติดตาม Eng Breaking ไว้เจอกันในบทความหน้า

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *