Past Simple Tense vs Present Perfect Tense ใช้ต่างกันอย่างไร

Past Simple Tense vs Present Perfect Tense ใช้ต่างกันอย่างไร

สำหรับการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ Past Simple Tense และ Present Perfect Tense เป็นสอง Tense ที่สำคัญมากและเป็นส่วนไวยากรณ์ที่ใช้บ่อยมาก แต่บ้างครั้งเราอาจจะสับสนวิธีการใช้ของสองTense นี้

และในบทความวันนี้ Eng Breaking จะช่วยให้คุณแยกแยะความแตกต่างระหว่างกาลทั้งสองเพื่อเข้าใจวิธีการใช้อย่างลึกซึ้งนะคะ เรามาดูกันเลย

Past Simple Tense vs Present Perfect Tense ใช้ต่างกันอย่างไร

1 – Past Simple Tense คืออะไรและวิธีการใช้

Past Simple Tense คือ ประโยคอดีตกาล เป็นโครงสร้างประโยคที่เราใช้เพื่อบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้ว สังเกตง่าย ๆ ว่ามักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่าเกิดขึ้นเมื่อไร

ตัวอย่าง: 

 • She graduated from the university last year. 
  = เธอจบการศึกษาจากมหาลัยเมื่อปีที่แล้ว

ใช้ Past Simple Tense เพื่อบอกการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นประจำในเวลาอดีต แต่ปัจจุบันไม่ได้ทำแล้ว

ตัวอย่าง: 

 • When I was a child, I used to go fishing with my father. 
  = เมื่อผมยังเป็นเด็ก ผมเคยไปตกปลากับคุณพ่อของผม (แต่ตอนนี้ไม่ได้ไปตกปลากับพ่อแล้ว)

ใช้ Past Simple Tense เพื่อพูดเกี่ยวกับความจริงหรือพูดถึงสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นในอดีต

ตัวอย่าง: 

 • It is often said that Hernan Cortes discovered Mexico in 1519 
  = มีคนกล่าวไว้ว่าเอร์นัน กอร์เตสค้นพบเม็กซิโกในปี ค.ศ.1519.

รูปประโยคของ Past Simple Tense

ประโยคบอกเล่า S. + V -ed (กริยาช่อง 2) S + was/were + Noun/Adjective/ Preposition We went shopping yesterday. They were in Rome on their summer vacation two years ago
ประโยคปฎิเสธ S. + did not + V. Infinitive (กริยาช่อง 1) S + was/ were + not + Noun/Adjective/Preposition She didn’t come to visit her mom last monthHe wasn’t at home last Monday.
ประโยคคำถาม Did + S + V. Infinitive (กริยาช่อง 1) Was/Were + S + Noun/Adjective/Preposition Did you see Jane at the bank last hour? Were you sad when you didn’t get good marks?
ประโยคคำถามด้วย Wh-Question Wh question + did + S + V. Infinitive (กริยาช่อง 1) Wh-question + was/were + S + Noun/Adjective/Preposition What did you do yesterday? What was the weather like last week?

คำบอกเวลาที่ใช้บ่อยใน Past Simple Tense 

โดยคำบอกเวลาเหล่านี้ก็เป็นสัญญานเพื่อแยกแยะ Past Simple Tense และ Tense อื่น ๆ 

Yesterday เมื่อวาน

 • yesterday afternoon ตอนบ่ายเมื่อวาน
 • yesterday morning ตอนเช้าเมื่อวาน

Then แล้ว

Last + เวลา/วัน/สัปดาห์/เดือน/ฤดู/ปี (ที่แล้ว)

 • last week (อาทิตย์ที่แล้ว)
 • last month (เดือนที่แล้ว )
 • last year ปีที่แล้ว
 • last night เมื่อคืน

ตัวอย่าง:

 • She got married last year. (เธอแต่งงานเมื่อปีที่แล้ว)

วินาที/นาที/ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี + ago

 • two weeks ago (สองสัปดาห์ที่ผ่านมา)
 • two months ago (สองเดือนที่ผ่านมา)
 • two days ago (สองวันที่ผ่านมา)
 • two hours ago (สองชั่วโมงที่ผ่านมา)

ตัวอย่าง:

 • I graduated from university three years ago. (ผมจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมื่อสามปีที่แล้ว.)

In + เวลาในอดิต (in 1990, in the 19th century,…) 

ตัวอย่าง:

 • He was born in 1996. (เขาเกิดในปี ค.ศ. 1996.)

2 – Present Perfect Tense คืออะไรและวิธีการใช้

Present Perfect Tense เป็น Tense ที่ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่อดีต และดำเนิน มีผลหรือยังคงสภาพจนถึงปัจจุบัน และจะต่อเนื่องไปในอนาคต

ตัวอย่าง:

 • My father has watched the football match for over one hour. 
  = พ่อของผมดูการแข่งฟุตบอลมาชั่วโมงกว่าแล้ว (และตอนนี้ยังดูอยู่) 
 • I have taught English for a long time
  = ผมได้สอนภาษาอังกฤษมาตั้งนานแล้ว
ตัวอย่างประโยค Present Perfect Tense

Present Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และเหตุการณ์นั้นก็เพิ่งจบลงแล้วด้วย

ตัวอย่าง:

 • He’s already finished his homework. 
  = เขาทำการบ้านเสร็จแล้ว (เขาเพิ่งทำเสร็จไม่นาน)
 • I have just come back home.
  = ฉันเพิ่งกลับมาถึงบ้าน.

Present Perfect Tense ใช้กับเหตุการณ์ในอดีตที่ไม่ระบุเวลา โดยในกรณีนี้ จะไม่ระบุว่าเกิดขึ้นเมื่อใดอย่างชัดเจน บอกให้รู้เพียงแค่ว่าทำแล้วหรือไม่เคยทำ

 • I’ve never been to England.
  = ผมไม่เคยไปอังกฤษเลย

รูปประโยคของ Present Perfect Tense

ประโยคบอกเล่า S + have/has + V3 (กริยาช่อง 3 ) He has been at his computer for seven hours.
ประโยคปฎิเสธ S + have/has + not + V3 (กริยาช่อง 3 ) She hasn’t received any good news for a long time.
ประโยคคำถาม Have/Has + S + V3 (กริยาช่อง 3 ) Have you ever been to this restaurant yet?
ประโยคคำถามด้วย Wh Question Wh-Question + have/has + S + V3 (กริยาช่อง 3 ) How long have you been in Bangkok?

คำบอกเวลาที่มักใช้บ่อยใน Present Perfect Tense

เราสามารถใช้คำบอกเวลาเหล่านี้เพื่อพื่อแยก Present Perfect Tense และ Tense อื่น ๆ ได้เลย

already (แล้ว, เสียแล้ว, อยู่แล้ว) อยู่ที่ตำแน่งก่อนกริยาช่อง 3

ตัวอย่าง:

 • I have already cooked dinner. (ฉันได้ทำอาหารเย็นเรียบร้อยแล้ว)

yet (ยัง) ใช้ลงท้ายประโยคปฎิเสธ และประโยคคำถาม

ตัวอย่าง:

 • Have you spoken to him yet? (คุณได้คุยกับเขาหรือยัง)

just (เพิ่ง) อยู่ที่ตำแน่งก่อนกริยาช่อง 3

ตัวอย่าง:

 • He’s just finished his homework. (เขาเพิ่งทำการบ้านของเขาเสร็จ)

recently (ซึ่งผ่านพ้นมาเมื่อเร็วๆ นี้, เมื่อเร็วๆ นี้)

ตัวอย่าง: He has bought a new car recently. (เขาเพิ่งซื้อรถคันใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้)

ever (เคย)

ตัวอย่าง:

 • Have you ever visited Paris? (คุณเคยไปปารีสหรือไม่)

never (ไม่เคย)

ตัวอย่าง:

 • I have never seen a lion. (ผมไม่เคยเห็นสิงโตมาก่อนเลย)

since (ตั้งแต่, ตั้งแต่นั้นมา) + จุดเวลาที่เจาะจง

 • Since 2020 (ตั้งแต่ปี 2020)
 • Since last week (ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา)
 • Since July (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม)

ตัวอย่าง:

 • We have taught at this school since 2005. (เราสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 )

for (ระยะเวลา) + ช่วงระยะเวลา

 • for a long time (เป็นเวลานาน)
 • for a week (เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์)
 • for a month (เป็นเวลาหนึ่งเดือน)
 • for two hours (เป็นเวลาสองชั่วโมง)

ตัวอย่าง:

 • She has lived here for twenty years. (เธออาศัยอยู่ที่นี่มายี่สิบปีแล้ว)

In the past/last few + เวลา (เดือน, วัน, ปี,…)

ตัวอย่าง:

 • I have met a lot of people in the last few days. ผมได้พบผู้คนมากมายในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา

และยังมีคำวิเศษณ์ที่ใช้ใน Present Perfect Tense ได้แก่ lately (ล่าสุด, เมื่อเร็ว ๆ นี้) so far (ล่าสุด, เมื่อเร็ว ๆ นี้) until now, up to now (จนถึงปัจจุบัน จนถึงตอนนี้)

3 – ตัวอย่างประโยคเพื่อแยกแยะวิธีการใช้ของ 2 tenses นี้

หลังจากที่เราได้แนะนำวิธีการใช้ของทั้งสอง tenses แล้วแต่เพื่อให้เพื่อน ๆ สามารถแยกแยะวิธีการใช้ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น สามารถดูตัวอย่างที่เราได้นำมาให้ ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 1:

 • A: I have been to the island of Bali. (ฉันเคยไปเกาะบาหลี)
  =>ไม่เน้นบอกเวลาไปถึงเกาะบาหลี
 • B: When did you go there? (คุณไปที่นั่นเมื่อไร)
  => เน้น (ถาม) เวลาไปเที่ยวบาหลี 

ตัวอย่างที่ 2:

 • He has lived in Madrid for two years. (เขาอาศัยอยู่ที่มาดริดมาสองปีแล้ว)
  => การกระทำที่มีผลถึงปัจจุบัน ในขณะนี้ เขายังคงอยู่ในมาดริด
 • He lived in Madrid for two years. (เขาอาศัยอยู่ในมาดริดเป็นเวลาสองปี)
  => ตอนนี้เขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่มาดริดแล้ว

เรามีรูปประโยคที่สามารถผสมผสานสอง tense นี้:

It is/has been + เวลา + since + S (+ last) + กริยาช่อง 2

ตัวอย่าง:

 • It has been ten years since I last saw him. (ฉันเจอเขาครั้งสุดท้ายเมื่อสิบปีที่แล้ว)
S + have/has + V-ed/กริยาช่อง 3 + since + S + V-ed/กริยาช่อง 2

ตัวอย่าง:

 • She has lived a miserable life since she married him (เธอใช้ชีวิตอย่างทนทุกข์ตั้งแต่ตอนที่เธอแต่งงานกับเขา)

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับไวยากรณ์และช่วยให้ผู้เรียนจดจำและแยกแยะวิธีการใช้ของ Past Simple Tense และ Present Perfect Tense ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเรามีแบบฝึกหัดมาให้ด้วยนะ

4 – แบบฝึกหัดเกี่ยวกับ Past Simple Tense และ Present Perfect Tense

แบบฝึกหัดที่ 1: ใส่คำกริยาในรูปแบบที่ถูกต้องโดยใช้ Present Perfect หรือ Past Simple

1. I don’t know where Lisa is. …….. you …… (see) her?

2. When I … (get) home last night, I … (be ) very tired and I … (go) straight to bed.

3. A: … (you/finish) painting the bedroom?
B: Not yet. I’ll finish it tomorrow.

4. George … (not/be) very well last week.

5. Mr.Clark … (work) in a bank for 15 years. Then he gave it up.

6. Molly lives in Dublin. She … (live) there all her life.

7. A: … (you/go) to the cinema last night?

    B: Yes, but it … (be) a mistake. The film … (be) awful

8. My grandfather … (die) before I was born. I … (never/meet) him.

9. I don’t know Carol’s husband. I … (never/meet) him.

10. A: Is Martin here? B: No, he … (go) out.

    A: When exactly … (he/go) out? B: About ten minutes ago.

11. A: Where do you live? B: In Boston.

    A: How long … (you/live) there? B: Five years

    A: Where … (you/like) before that? B : In Chicago.

    A: And how long … (you/like) in Chicago? B: Two years.

 1. Have…seen
 2. got…was…went
 3. have you finished
 4. wasn’t
 5. worked
 6. has lived
 7. did you go…was.was
 8. died…never met
 9. have never met
 10.  has gone
 11.  have you lived…did you live…did you live

แบบฝึกหัดที่ 2: แบบฝึกหัด Present Perfect และ Past Simple

ใส่คำกริยาในรูปแบบที่ถูกต้องโดยใช้ present perfect หรือ past simple

 1. We (study)……………a very hard lesson the day before yesterday.
 2. We (study)…………………………………………almost every lesson in this book so far.
 3. We (watch)……………………..that television program.
 4. We (watch)…………………an interesting program on television last night.
 5. My wife and I………………………………….(travel) by air many times in the past
 6. My wife and I (travel)……………………………. to Mexico by air last summer
 7. I (read)………………that novel by Hemingway several times before.
 8. I (read)…………………….that novel again during my last vacation.
 9. I (have)…………………….a little trouble with my car last week.
 10.  However, I (have)……………………. no trouble with my car since then.

1 – studied

2 – have studied

3 – watched

4 – watched  

5 – travelled

6 – travelled

7 – have read

8 – read

9 – had

10 – have had

แบบฝึกหัดที่ 3: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่โดยไม่เปลี่ยนความหมาย

 1. The last time Tom came back to his home town was 5 years ago.

=> Tom hasn’t ………………………………………………………………………………………

 1. He started working as a teacher 6 months ago.

=> He has ………………………………………………………………………………………………

 1. It has been 3 years since we first went to Japan.

=> We have ………………………………………………………………………………………………

 1. I last had my hair cut in June.

=> I haven’t ……………………………………………………………………………………………

 1. The last time we met was 2 years ago.

=> We haven’t …………………………………………………………………………………………

 1. It has been a long time since we last called each other. 

=> We haven’t…………………………………………………………………………………………

 1. When did you have 10 scores in Math?

=> How long …………………………………………………………………………………………..?

 1. This is the first time I had such an exciting trip

=>I have never……………………………………………………………………………………………

 1. I haven’t seen Anna for 10 days.

=> The last………………………………………………………………………………………………….

 1. Today is Sunday. I haven’t taken a bath since Thursday.

=> It has been ……………………………………………………………………………………………

 1. Tom hasn’t come back home for 5 years.
 2. He has worked as a teacher for 6 months.
 3. We have not gone to Japan for 3 years.
 4. I haven’t had my hair cut since June.
 5. We haven’t met for 2 years.
 6. We haven’t called each other for a long time.
 7. How long have you had 10 scores in Math?
 8. I have never had such an exciting trip
 9. The last time I saw Anna was 10 days ago.
 10. It has been three days since I last took a bath.

เป็นอย่างไรบ้างกับบทความเกี่ยวกับวิธีการใช้ Past Simple Tense และ Present Perfect Tense ที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้คุณในวันนี้

หวังว่าเพื่อน ๆ ทุกคนจะไม่สับสนอีกต่อไปนะคะ ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนจะพิชิตภาษาอังกฤษอย่างสำเร็จนะคะ

อย่าลืมติดตาม Eng Breaking ไว้เจอกันในบทความหน้า

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *