คำเตือน!! ตั้งแต่วันที่ Eng Breaking ใกล้หมดแล้ว เพราะความต้องการในการเรียนเพิ่มขึ้น รีบสมัครเลย !

ลงทะเบียนเพื่อรับประสบการณ์วันนี้

สำหรับผู้ลงทะเบียน 50 ท่านแรก

โปรแกรมจะสิ้นสุดหลังจาก:

 
 

  0%

  เหลือ 17 ที่นั่งสุดท้ายของวัน

  Eng Breaking เวอร์ชั่นใหม่แบบครบชุดปี 2024

  • บัญชีสำหรับเรียนรู้ทางออนไลน์
  • ไฟล์การฟังการสื่อสาร 36 หัวข้อ
  • แผนการเรียนรู้
  • การแจ้งเตือนทางอีเมล์รายวันและความช่วยเหลือ

  ชุดของขวัญ Ultimate Booster

  • App เรียน Eng Breaking
  • การสื่อสารขั้นสูงครอบคลุม 36 หัวข้อ
  • Grammar Ebook

  Global Head Office: 68 Circular Road, #02-01, Singapore (049422)

  Thailand: 588/68 หมู่บ้านรชยา บ้านช้าง 2 ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ. อุดรธานี 41000

  Hotline: 028 216 628  Email: [email protected]