02 026 6324

  คุณจะได้

  • พูดคุยภาษาอังกฤษและแก้ไขข้อผิดพลาดกับโค้ชต่างชาติอย่างเต็มที่
  • ฝึกตัวต่อตัวเกี่ยวกับหัวข้อ Eng Breaking, Ulti Pronun หรือ Free Talk
  • วัดระดับปัจจุบันและแก้ไขข้อผิดพลาดในการออกเสียงและไวยากรณ์ของตัวเอง

  มูลค่า

  • แพ็กเกจ 8 คาบ: 1,750 บาท
  • แพ็กเกจ 12 คาบ: 2,628 บาท
  • แพ็กเกจ 24 คาบ: 5,256 บาท
   
   
  พัทรพร – ขอนแก่น

  จากการที่ได้พูดคุยกับครูโค้ชต่างชาติอย่างสม่ำเสมอ ตอนนี้ฉันสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วกับลูกค้าชาวมาเลเซีย หลังจากที่เรียนบทเรียน Eng Breaking เพียง 5 บท