Halloween: รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีนสุดเจ๋ง

Halloween - รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีนสุดเจ๋ง

ฮาโลวีน (Halloween) เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงและโด่งดังไปทั่วโลก เทศกาลนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งที่หลายคนเรียกกันว่า “วันปล่อยผี” และตรงกับวันที่ 31 ต.ค. ของทุกปี สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒณธรรมของประเทศฝั่งตะวันตก คงรู้สึกสนุกตื่นเต้นมากเมื่อได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันฮาโลวีนในชั้นเรียนหรือได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลนี้ 

เนื่องในโอกาศใกล้ถึงเทศกาลฮาโลวีน ทาง  Eng Breaking จึงได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานที่ใช้บ่อยที่สุดเกี่ยวกับวันฮาโลวีน นอกจากนั้นยังมีคำอวยพรเด็ด ๆ ที่ใช้กันในวันฮาโลวีน พร้อม ประวัติความเป็นมา ความหมาย และสัญญาลักษณ์ของเทศกาลฮาโลวีนเพื่อเพิ่มเติมความรู้มาให้เพื่อน ๆ ในบทความนี้นะคะ เรามาดูกันเลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีน Halloween
คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีน Halloween

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีน Halloween ที่น่าสนใจ

เวลาอ่านเรื่องราวภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวีนภาษาอังกฤษ เรามักจะเจอคำศัพท์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเทศกาลนี้ เพราะฉะนั้นเราจึงรวบรวมคำศัพท์ที่ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ อาหาร, สัตว์, สิ่งของ, กิจกรรม หรือจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนมาด้วย คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับวันฮาโลวัน พร้อมวิธีการอ่าน และคำแปลเป็นภาษาไทย และอย่าลืมใช้เคล็ดลับในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เราได้แนะนำในบทความก่อนหน้านี้ เพื่อให้ทบทวนคำศัพท์ได้ง่ายนะคะ

60+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษวันฮาโลวีน Halloween ที่พบบ่อย

ลำดับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ Halloweenการถอดออกเสียงคำแปลภาษาไทย
1Alien/ˈeɪliən/มนุษย์ต่างดาว
2Apple bobbing/ˈæpl/ /ˈbɒbɪŋ/เกมส์วันฮาโลวีน ผู้เล่นที่กัดแอ๊ปเปิ้ลที่ลอยอยู่ในน้ำโดยไม่ใช้มือได้จะโชคดี
3Bat/bæt/ค้างคาว
4Black cat/blæk/ /kæt/แมวดำ
5Blood/blʌd/เลือด
6Bogeyman/ˈbəʊɡimæn/ปีศาจที่น่ากลัวซึ่งนำมาใช้ขู่เด็ก
7Bone/bəʊn/กระดูก
8Broom/bruːm/ไม้กวาด
9Broomstick/ˈbruːmstɪk/ไม้กวาดด้ามยาว (ไม้กวาดแม่มด)
10Goblin/ˈɡɒblɪn/ปีศาจ
11Candy bad/ˈkændi/ /bæd/ถุงใส่ลูกอม
12Candy/ˈkændi/ลูกอม
13Clown/klaʊn/ตัวตลก
14Cauldron/ˈkɔːldrən/หม้อต้มขนาดใหญ่
15Cold-blooded/ˌkəʊld ˈblʌdɪd/เลือดเย็น, ไร้ความปราณี
16Costumes/ˈkɒstjuːmz/เครื่องแต่งกาย
17Demon/ˈdiːmən/ปีศาจ
18Devil/ˈdɛvl/ปีศาจ
19Eerie/ˈɪəri/น่ากลัว, น่าตกใจ, หลอน
20Evil/ˈiːvɪl/ปีศาจ
21Ghost coffin/gəʊst/ /ˈkɒfɪn/หีบศพ โลงศพ
22Gravestone, Headstone, Tombstone/ˈɡreɪvstəʊn/, /ˈhedstəʊn/, /ˈtuːmstəʊn/ป้ายสุสาน
23Cadaver/kəˈdævə(r)/ซากศพ
24Frankenstein/ˈfræŋkənstaɪn/ผีแฟรงเก้นสไตล์
25Haunted/ˈhɔːntɪd/หลอกหลอน, ผีสิง, ครอบงำ, ติดหูติดตา,มีผีหลอก,มีผีสิง,ซึ่งสิงอยู่
26Ghost/gəʊst/ผี
27Haunted house/ˈhɔːntɪd/ /haʊs/บ้านผีสิง
28Haystack/ˈheɪstæk/กองหญ้าแห้ง
29Jack o’ lantern/ʤæk/ /əʊ/ /ˈlæntən/ตะเกียงฟักทอง
30Macabre/məˈkɑːbrə/น่าขยะแขยง
31Mask/mɑːsk/หน้ากาก
32Monster/ˈmɒnstə/สัตว์ประหลาด
33Mummy/ˈmʌmi/มัมมี่
34Owl/aʊl/นกฮูก, นกเค้าแมว
35Pirates/ˈpaɪərɪts/โจรสลัด
36Mausoleum/ˌmɔːzəˈliːəm/สุสาน
37Phantom/ˈfæntəm/ภูติผี สิ่งไม่มีตัวตน
38Ogre/ˈəʊɡə(r)/ยักษ์กินมนุษย์เป็นอาหาร
39Pumpkin soup/ˈpʌmpkɪn/ /suːp/ซุปฟักทอง
40Pumpkin/ˈpʌmpkɪn/ฟักทอง
41Scarecrow/ˈskeəkrəʊ/หุ่นไล่กา
42Tomb/tuːm/สุสาน หลุมฝังศพ
43Skeleton/ˈskɛlɪtn/โครงกระดูก
44Skull/skʌl/กะโหลกศีรษะ
45Specter/ˈspektə(r)/วิญญาณ
46Spider/ˈspaɪdə(r)/แมงมุม
47Spider web/ˈspaɪdə/ /wɛb/ใยแมงมุม
48Super hero/ˈs(j)uːpə/ /ˈhɪərəʊ/ซุปเปอร์ฮีโร่
49Shadow/ˈʃædəʊ/เงา
50Trick or Treat/trɪk/ /ɔː/ /triːt/หลอกหรือเลี้ยง
51Vampire/ˈvæmpaɪə/ผีดูดเลือด
52Wand/wɒnd/ไม้กายสิทธิ์
53Werewolf/ˈwɪəwʊlf/มนุษย์หมาป่า
54WitchWitchแม่มด
55Witch’s hat/ˈwɪʧɪz/ /hæt/หมวกแม่มด
56Zombie/ˈzɒmbi/ซากศพที่ถูกทำให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง
57Supernatural/ˌsuːpəˈnætʃrəl/สิ่งเหนือธรรมชาติ
58Superstition/ˌsuːpəˈstɪʃn/ความเชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
59Wizard/ˈwɪzəd/พ่อมด
60Wraith/reɪθ/ภูตผีปีศาจ, ภาพลวงตา, วิญญาณ

ไม่พลาดกับบทความนี้:
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาลฉบับสมบูรณ์
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาลฉบับสมบูรณ์

หมวดคำคุณศัพท์ที่ใช้บ่อยในวันฮาโลวีน

นอกจากนั้น เวลาที่เราอ่านเรื่องราวที่สุดสยองขวัญต่าง ๆ เกี่ยวกับวันฮาโลวีน เรามักจะเจอคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ รู้ไหมว่ามีคำไหนเขาใช้กันบ่อยในวันฮาโลวีน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ลำดับคำคุณศัพท์การออกเสียงความหมาย
1Grim/ɡrɪm/ร้ายกาจ โหดเหี้ยม
2Dead/ded/ตาย
3Gruesome/ˈɡruːsəm/น่าขยะแขยง
4Bloody/ˈblʌdi/เต็มไปด้วยเลือด
5Gory/ˈɡɔːri/เต็มไปด้วยเลือด
6Shadowy/ˈʃædəʊi/คล้ายเงา ลึกลับ
7Strange/streɪndʒ/ผิดธรรมชาติ
8Eerie/ˈɪəri/น่าขนลุก
9Weird/wɪəd/แปลกประหลาด
10Frightful/ˈfraɪtfl/น่าสะพรึงกลัว สยอง
11Wicked/ˈwɪkɪd/ชั่วร้าย
12Mysterious/mɪˈstɪəriəs/ลึกลับ
13Shocking/ˈʃɒkɪŋ/น่าตกใจสุดขีด
14Scary/ˈskeəri/น่ากลัว
15Dark/dɑːk/ลึกลับ
16Terrible/ˈterəbl/สยองขวัญ
17Ghoulish/ˈɡuːlɪʃ/น่าเกลียดน่ากลัว
18Unearthly/ʌnˈɜːθli/เหนือธรรมชาติ
19Creepy/ˈkriːpi/น่ากลัว
20Spooky/ˈspuːki/น่ากลัว

สำนวนภาษาอังกฤษ (Idiom) ชวนขนหัวลุกที่เกี่ยวข้องกับวัน Halloween

ความรู้สึกกลัว (หรือการที่พยายามทำให้คนอื่นกลัว) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของวันฮาโลวีน ดังนั้น ในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนี้ Eng Breaking จึงมาเผยสำนวนที่น่ากลัวเกี่ยวกับ ghosts (ผี), skeletons (โครงกระดูก), witches (แม่มด) และทุกสิ่งที่น่ากลัว

(To make someone/to turn) white as a ghost 

สำนวนนี้หมายถึง กลัวจนหน้าขาวเหมือนผี

ตัวอย่าง:

 • I turned white as a ghost when I was watching that scary movie at night, all alone. ( ฉันกลัวจนหน้าซีดเหมือนผีตอนที่ฉันกำลังดูหนังสยองขวัญเรื่องนั้นคนเดียวตอนกลางคืน )

(To be like a/to be a) ghost town 

สำนวนนี้หมายถึง เหมือนเมืองผี/ เมืองร้าง เป็นสถานที่ที่มีคนน้อยหรือไม่มีเลย

ตัวอย่าง:

 • We went to the mall yesterday and there was no one there! It was like a ghost town. (แปลว่า เมื่อวานนี้เราไปเดอะมอลล์ ไม่มีคนเลย! ดูเหมือนเมืองร้าง )

 Skeleton staff 

หมายถึง จำนวนคนทำงานเพียงไม่กี่คน ที่อยู่ทำงานเพื่อให้งานยังคงดำเนินไปได้ 

ตัวอย่าง:

 • Our branch office are closed for a week during Songkran festival but there will be a skeleton staff to handle essential operations. ( แปลว่า สำนักงานสาขาของเราปิดทำการหนึ่งสัปดาห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่ก็ยังคงมีพนักงานจำนวนหนึ่งที่อยู่คอยจัดการงานต่าง ๆ )

A devil of a job

A devil of a job หมายถึง งานหิน งานที่ยากลำบาก

ตัวอย่าง:

 • We had a devil of a job trying to clean our house after the hurricane blew the roof off. ( เรามีงานหินที่ต้องทำความสะอาดบ้านอย่างหนักหลังจากพายุเฮอริเคนพัดเอาหลังคาปลิวไป )

Skeletons in your closet / Skeletons in your cupboard 

สำนวนนี้ แปลตรงตัวได้ว่า โครงกระดูกอยู่ในตู้ มีความหมายถึง ความลับที่เป็นเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเรื่องอื้อฉาวที่ซุกซ่อนปกปิดไว้ในอดีต

ตัวอย่าง:

 • Almost everybody has a skeleton in the closet. (เราเกือบทุกคนต่างก็มีความลับอันเลวร้ายในอดีตกันทั้งนั้น)

Dig (one’s) own grave 

สำนวนนี้แปลตรงตัวได้ว่า ขุดหลุมฝังศพตัวเอง หรือ หมายถึง การทำเรื่องโง่ ๆ เสี่ยงอันตรายหรือประมาทซึ่งเกิดผลเสียต่อตัวเองในภายหลัง

ตัวอย่าง:

 • He started digging his own grave. He thinks he can drive safely while drunk. (แปลว่า เขาเริ่มขุดหลุมฝังตัวเองแล้ว เขาคิดว่าตัวเองขับรถปลอดภัยได้ตอนที่เมาอยู่)

A scaredy-cat 

สำนวนนี้หมายถึง คนที่ขี้กลัว ขี้ขลาดตาขาว มักใช้กับเด็ก ๆ หรือคนที่ไม่ค่อยมีความกล้า

ตัวอย่าง:

 • My younger sister is such a scaredy–cat. She won’t go down into the basement by herself. (น้องสาวของฉันเป็นพวกขี้กลัวอย่างหนัก หล่อนจะไม่ยอมลงไปชั้นใต้ดินคนเดียว)

ดูเพิ่มเติมที่:
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

The witching hour

The witching hour แปลตรงตัวว่า ชั่วโมงของแม่มด ซึ่งหมายถึง ช่วงเวลาที่ดึกมาก ๆ หลังเที่ยงคืน

ตัวอย่าง:

 • Halloween was the only night of the year that our parents would let us stay up until the witching hour. (ฮาโลวีนเป็นคืนเดียวในรอบปีที่พ่อแม่จะปล่อยให้เราอยู่กันจนดึกดื่นได้)
ฮาโลวีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญในหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ฮาโลวีนถือเป็นเทศกาลที่สำคัญในหลายประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

คำอวยพรต้อนรับวันฮาโลวีน Halloween ภาษาอังกฤษ เก๋ๆ

วันฮาโลวีน ไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลแห่งความกลัวอย่างเดียว แต่ผู้คนยังคงให้คำอวยพรซึ่งกันและกันอีกด้วย นี่คือคำอวยพรวันฮาโลวีนภาษาอังกฤษที่ทุกคนสามารถเอาไว้ส่งให้เพื่อน ๆ ในวันฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงนะคะ

 • I am hoping you have a great Halloween. Stay safe.
  / แปลว่า หวังว่าคุณคงจะได้พบกับฮาโลวีนที่วิเศษ รักษาตัวให้ปลอดภัยนะ
 • Halloween is a great time to dress up and have a little fun. Happy Halloween.
  / แปลว่า ฮาโลวีนเป็นโอกาสดีที่จะแต่งตัวและสนุกด้วยกัน สุขสันต์วันฮาโลวีนนะ
 • Have a spooky time on Halloween. Don’t get too scared though. Happy Halloween.
  / แปลว่า ขอให้ฮาโลวีนนี้เป็นฮาโลวีนที่น่ากลัว แต่อย่ากลัวมากไปเลยน่า สุขสันต์วันฮาโลวีน
 • Have fun dressing up, getting candy, and getting scared. Wishing you  a fun Halloween
  / แปลว่า ขอให้สนุกกับการแต่งผี การได้รับลูกอม และการถูกหลอกหลอน ขอให้พบกับความสนุกสนานในวันฮาโลวีน
 • I’m glad to have you as my ghoul-friend this Halloween. Happy Halloween.
  / แปลว่า ผมดีใจที่มีคุณเป็นเพื่อนซี้ผีกินศพในฮาโลวีนนี้ สุขสันต์วันฮาโลวีน (คำอวยพรสำหรับแฟนสาว
 • Halloween is really just a day for us to dress up like our favorite characters and act like kids again without anyone thinking we are crazy. Happy Halloween. 
  / แปลว่า  ฮาโลวีนเป็นแค่วันที่เราแต่งเป็นภูติผีปีศาจที่ชอบ และทำตัวเป็นเด็กอีกครั้งโดยไม่มีใครหาว่าบ้า สุขสันต์วันฮาโลวีนนะ
 • Let’s carve out pumpkins on Halloween and enjoy the thrills of frightful night. Have a happy Halloween.
  / แปลว่า มาแกะสลักฟักทองในวันฮาโลวีน แล้วสนุกไปกับบรรยากาศสุดเขย่าขวัญในคืนที่น่าสะพรึงกลัวกันเถอะ สุขสันต์วันฮาโลวีน
 • May you have the scariest Halloween.
  / แปลว่า ขอให้ฮาโลวีนนี้เป็นฮาโลวีนที่น่ากลัวสุด ๆ เลย
 • Wish you a great Halloween night. May you have one big fat crazy night. Happy Halloween.
  / แปลว่า ขอให้พบกับคืนฮาโลวีนที่วิเศษ ขอให้เป็นคืนที่มันส์สะใจสุด ๆ สุขสันต์วันฮาโลวีน
 • May you scream at the top of your lungs
  As the dark shadows loom around every corner
  Scariest Halloween to you!

  / แปลว่า ขอให้คุณได้กรีดร้องออกมาสุดเสียง
  ท่ามกลางเงามืดที่ปรากฏขึ้นทุกซอกมุม
  ขอให้พบกับฮาโลวีนที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดเลยนะ

เพื่อนำความรู้วัฒณธรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัน ฮาโลวีน Halloween ให้เพื่อน ๆ ทุกคนได้ทราบกัน ทาง Eng Breaking ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีน สัญลักษณ์และเครื่องหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ในวันฮาโลวีน ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจที่เพื่อน ๆ จะพลาดกันไม่ได้นะคะ 

ความรู้เกี่ยวกับวันฮาโลวีนที่น้อยคนนักจะรู้

ประวัติความเป็นมาของวันฮาโลวีน Halloween

วันฮาโลวีน เป็นวันหยุดประจำปีซึ่งมีการฉลองในวันที่ 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน Halloween มีต้นกำเนิดมาจากเทศกาลของชาวเซลติคที่ชื่อว่า Samhain และเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในการระลึกถึงนักบุญออนเซ็นต์ ในวันนี้จะมีการเฉลิมฉลองทางโลก แต่อีกนัยหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับศาสนาด้วย ซึ่งชาวไอริชที่ประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงในประเทศของตน ได้อพยพย้ายถิ่นเข้ามาในทวีปอเมริกาเหนือช่วงทศวรรษที่ 1840 เป็นผู้นำประเพณีนี้เข้ามาเผยแพร่

สีส้มและดำเป็นสีประจำของวันฮาโลวีน และมีตัวแจ็คโอแลนเทิร์นเป็นสัญลักษณ์ ส่วนกิจกรรมหลัก ๆ ของเทศกาลก็จะมีการเล่น ‘ทริค ออ ทรีท’ มีการแต่งตัวเป็นผีไปร่วมงานปาร์ตี้ เล่นเกมทดสอบความกล้า เล่นรอบกองไฟ ผจญภัยในสถานที่สยองขวัญ เล่นพิเรน อ่านเรื่องสยองขวัญ และชมภาพยนต์สยองขวัญ

เทศกาลฮาโลวีนนี้ ชนบางกลุ่มก็ใช้ชื่อว่า เทศกาลแห่งความตาย (Festival of the dead) โดยชาวเซลท์โบราณเชื่อว่า นี่เป็นวันที่โลกนี้และโลกหน้าโคจรมาอยู่ใกล้กันมากที่สุด ทำให้เหล่าวิญญาณ (ทั้งที่มีอันตรายและไม่มีอันตราย) สามารถผ่านเข้าออกระหว่างกันได้อย่างอิสระ ซึ่งวิญญาณของบรรพบุรุษที่เคารพจะได้รับการต้อนรับกลับบ้าน ในขณะที่วิญญาณร้ายจะถูกขับไล่

โดยมีความเชื่อกันว่าการที่จะสามารถขับไล่วิญญาณร้ายได้นั้น สามารถทำได้ด้วยการสวมชุดและหน้ากากผี ซึ่งมีจุดประสงค์คือการแฝงตัวเป็นวิญญาณร้ายซะเอง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย โดยในสก๊อตแลนด์ ผู้ชายวัยรุ่นจะแต่งตัวเลียนแบบผีด้วยการสวมชุดขาว สวมหน้ากาก สวมผ้าคลุมหน้า หรือทาหน้าเป็นสีดำ

ไม่พลาดกับบทความนี้ :
เปิดคลังคำศัพท์ 1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง
1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

ตำนานของวันฮาโลวีน การกำเนิดชื่อ ฮาโลวีน  (Halloween)

คำว่า ฮาโลวีน (Halloween) เดิมทีนั้นสะกดเป็น ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน, ฮาโลวีน เป็นคำย่อของคำว่า Hallows’ (ฮอลโลว, ฮาโลว) Even (อีเว้น) และคำว่า e’en ก็เป็นคำย่อของคำว่า even ซึ่งย่อมาจากคำว่า “evening (ค่ำ) ซึ่งเป็นคำที่มีรากคำมาจากภาษาอังกฤษโบราณ ปัจจุบันเป็นที่รู้จักในชื่อ “วันอีฟ ออฟ ออลเซ็นต์” ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน

กิจกรรมในวันฮาโลวีน

การฉลองวันฮาโลวีนนิยมจัดกันในสหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, สหราชอาณาจัก, แคนาดา และยังมีในออสเตรเลีย กับนิวซีแลนด์ด้วย รวมถึงประเทศอื่น ๆ ในทวีปยุโรปก็นิยมจัดงานวันฮาโลวีนเพื่อความสนุกสนาน โดยในประเทศทางฝั่งตะวันตก เด็ก ๆ จะแต่งกายเป็นภูตผีปีศาจพากันชักชวนเพื่อนฝูงออกไปร่วมงานฉลองและร่วมเล่นการละเล่น เรียกว่า การเล่น Trick or Treat (หลอกหรือเลี้ยง) คือการเดินเคาะประตูขอขนมตามบ้าน

หนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยในวันฮาโลวีน Halloween
หนึ่งในกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยในวันฮาโลวีน Halloween

ประเพณีการละเล่นดังกล่าว เริ่มขึ้นในราวคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยชาวยุโรป ซึ่งถือว่าวันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวัน “All Souls” พวกเขาจะเดินร้องขอ “ขนมสำหรับวิญญาณ” (soul Cake) จากหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยเชื่อว่า ยิ่งให้ขนมเค้กมากเท่าไร วิญญาณของญาติผู้บริจาคก็ได้รับผลบุญ ทำให้มีโอกาสขึ้นสวรรค์ได้มากเท่านั้น

ส่วนประเพณี Trick or Treat  (ทริก ออร์ ทรีต | หลอกหรือเลี้ยง)  ในสหรัฐอเมริกา คือ การละเล่นอย่างหนึ่งที่เด็ก ๆ เฝ้ารอคอยในวันฮาโลวีนมากที่สุด โดยตามบ้านเรือนจะตกแต่งด้วยโคมไฟฟักทอง และตุ๊กตาหุ่นฟางที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลเก็บเกี่ยว ในช่วงเดียวกันนั้น แต่ละบ้านจะเตรียมขนมหวานไว้คอยสำหรับเด็ก ๆ ส่วนเด็ก ๆ ในละแวกบ้านก็จะแต่งตัวเป็นภูตผีอย่างแฟนซีมาก มาเคาะตามประตูบ้าน โดยเน้นบ้านที่มีโคมไฟฟักทองประดับประดา พร้อมกับถามว่า “Trick or Treat ?” เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะตอบ Treat ด้วยการยอมแพ้ มอบขนมหวานให้ภูตผี (เด็ก) เหล่านั้น หรือเลือกตอบ Trick เพื่อท้าทายให้ภูตผีเหล่านั้นอาละวาด ซึ่งก็อาจเป็นอะไรก็ได้ ตั้งแต่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหลอน ไปจนถึงขั้นทำลายข้าวของเล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วอาจจบลงด้วยการ Treat เด็ก ๆ ด้วยขนมหรือลูกอม ในที่สุด

สัญลักษณ์และเครื่องหมายในวันฮาโลวีน

อีกองค์ประกอบสำคัญที่จะขาดไม่ได้เลยสำหรับเทศกาลฮาโลวีน คือ การประดับประดาแสงไฟ และการแกะสลักฟักทองเป็นโคมไฟ เจาะทำตา จมูก และปากที่แสยะยิ้ม เรียกว่า แจ๊ก-โอ’-แลนเทิร์น (jack-o’-lantern)

ตำนานที่เกี่ยวกับฟักทองฮาโลวีนนั้น เป็นตำนานพื้นบ้านของชาวไอริช กล่าวถึง นายแจ๊กจอมตืด เป็นขี้เมาประจำหมู่บ้าน วันหนึ่งเขาหลอกล่อปีศาจขึ้นไปบนต้นไม้และเขียนกากบาทไว้ที่โคนต้นไม้ ทำให้ปีศาจลงมาไม่ได้ จากนั้นเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจว่า “ห้ามนำสิ่งไม่ดีมาหลอกล่อเขาอีก” แล้วเขาจะปล่อยปีศาจลงจากต้นไม้ เมื่อแจ๊กตาย เขาปฏิเสธที่จะขึ้นสวรรค์ เพราะเขามีความคิดไปในทางของความชั่วร้าย ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธที่จะลงนรก เพราะเขาได้ทำข้อตกลงกับปีศาจเอาไว้ ปีศาจจึงให้ถ่านที่กำลังคุแก่เขา เพื่อให้เขาใช้นำทางไปในทางที่มืดมิด และหนาวเย็น และแจ๊กก็ได้นำถ่านนี้ใส่ไว้ในหัวผักกาดเทอร์นิปที่ถูกเจาะให้กลวง เพื่อให้ไฟลุกโชติช่วงได้นานขึ้น

ชาวไอริชจึงแกะสลักหัวผักกาด และใส่ไฟไว้ด้านใน อันเป็นอีกสัญลักษณ์ของวันฮาโลวีน เพื่อระลึกถึง “การหยุดยั้งความชั่ว” และเพื่อส่งผลบุญให้กับญาติผู้ล่วงลับ แต่เมื่อมีการฉลองฮาโลวีนในสหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกันพบว่าฟักทองหาง่ายกว่าหัวผักกาดมาก จึงเปลี่ยนมาใช้ฟักทองแทน

เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับบทความเกี่ยวกับคำศัพท์วันฮาโลวีน (Halloween) ที่ Eng Breaking ได้นำมาฝากในวันนี้ นอกจากที่ได้เรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับวันฮาโลวีน และสำนวน คำอวนพรในวันฮาโลวีนเป็นภาษาอังกฤษแล้ว เรายังได้ความรู้ที่น่าสนใจมากมายเกี่ยวกับเทศกาลนี้ใช่ไหมล่ะคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *