เงื่อนไขความร่วมมือ

ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับคู่ค้ารายบุคคล (ตัวแทน) ที่เข้าร่วมในเครือข่ายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับบริษัทร่วมทุน MarNET ตัวแทนเห็นชอบกับข้อกำหนดเหล่านี้และการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ หากมี ทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและปฏิบัติด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเงื่อนไขนี้และความยินยอมของตัวแทนในการเข้าร่วมจะเป็นสัญญาหลักระหว่างบริษัทร่วมทุน MarNET และตัวแทน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างแบบฟอร์มการลงทะเบียนและข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

ข้อที่ 1: ข้อกำหนดทั่วไป

– บริษัทร่วมทุน MarNET และตัวแทนสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกัน โดย บริษัทร่วมทุน MarNET ยินดีที่จะแบ่งปันผลกำไรกับตัวแทนเพื่อแบ่งปันโอกาส ผลประโยชน์ทางธุรกิจและเป็นเพื่อนร่วมทางในระยะยาวและยั่งยืนกับตัวแทน
– ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งมีการสนับสนุนความร่วมมือเพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัทร่วมทุน MarNET ตัวแทนและผู้ใช้
– บริษัทร่วมทุน MarNET มีการป้องกันสูงสุดสำหรับตัวแทนจำหน่ายจากความผันผวนของตลาด
– บริษัทร่วมทุน MarNET จับมือตัวแทนขยายตลาดและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายของผู้แทนจำหน่าย
– สินค้า: หลักสูตรของ บริษัทร่วมทุน MarNET: Eng Breaking, Eng Breaking Plus, GOGA Plus, GOGA Elite

ข้อ 2: สิทธิและหน้าที่ของตัวแทน

2.1 สิทธิและผลประโยชน์ของตัวแทน
– ฟรีรหัสตัวแทนและบัญชีส่วนตัวในระบบ เพื่อติดตามจำนวนคำสั่งขายที่ประสบความสำเร็จและค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการยอมรับ
– เพลิดเพลินกับค่าคอมมิชชั่นนโยบายส่วนลดตามที่กำหนดไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ทำการชำระเสร็จสิ้นในแต่ละรายการที่ซื้อผ่านรหัสตัวแทนพร้อมสินค้า Eng Breaking, Eng Breaking Plus, GOGA
– ส่วนลดและรายละเอียดส่วนลดจะแจ้งให้ทราบทางอีเมลที่ลงทะเบียนของตัวแทนเป็นครั้งคราว
– สนับสนุนสื่อการตลาด: ออกแบบโฆษณา ออกแบบใบปลิว ออกแบบแบนเนอร์และวิดีโอแนะนำโปรแกรม
– ทีมที่ปรึกษาและดูแลลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและสนับสนุนลูกค้าของ Agent ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

2.2 หน้าที่ของตัวแทน

– ตัวแทนมีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลบัญชีการเข้าถึงระบบของตนเอง เพื่อให้มีความถูกต้องของข้อมูลบัญชีธนาคารที่ป้อน บริษัทร่วมทุน MarNET จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ไม่ได้เกิดจากระบบของ บริษัทร่วมทุน MarNET
– เจ้าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนของ บริษัทร่วมทุน MarNET ตัวแทนต้องไม่ทำการซื้อขายกับลูกค้าในนามของ บริษัทร่วมทุน MarNET
– ห้ามใช้แบรนด์ของ บริษัทร่วมทุน MarNET: Eng Breaking, Eng Breaking Plus, GOGA Plus, GOGA Elite เพื่อวัตถุประสงค์ในการปลอมบัญชีช่องทางสื่ออย่างเป็นทางการของบริษัท ตัวอย่าง เช่น ห้ามสร้าง Fanpage หรือเว็บไซต์ที่ใช้คําหลักของแบรนด์เพื่อสร้างความสับสนให้กับ fanpage กลุ่มเว็บไซต์ของบริษัท
– ห้ามใช้ฐานลูกค้าจากช่องทางสื่อที่ บริษัทร่วมทุน MarNET ได้จ่ายเงินหรือสมัครสมาชิก (ตัวอย่าง เช่น แสดงความคิดเห็นหรือข้อความส่วนตัวกับลูกค้าที่โฆษณาของ บริษัทร่วมทุน MarNET)
– ห้ามใช้คําหลักแบรนด์ บริษัทร่วมทุน MarNET Eng Breaking, Eng Breaking Plus, GOGA Plus, GOGA Elite และคําหลักที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ (ไม่ว่าจะสะกดถูกหรือผิด) ในรูปแบบใด ๆ ของการจับคู่ในช่องโฆษณาการค้นหาเช่น Google, Bing, Facebook, Yahoo …
– สร้างเครือข่ายการขายสำหรับสินค้าของเรา ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์ด้วยกิจกรรมและการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพื่อแสดงความเป็นมืออาชีพ เลือกและรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่ บริษัทร่วมทุน MarNET เสนอ (โดยห้ามมีการรวบรวมจํานวนที่มากจนเกินไป) เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชื่อเสียงของ บริษัทร่วมทุน MarNET
– ขายในราคาที่กําหนดของสินค้าตามระยะเวลาหนึ่ง
– ตัวแทนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ทั้งหมดที่มาพร้อมกับแพ็คเกจ (นโยบายอุปกรณ์ ความพึงพอใจของลูกค้า ของขวัญโปรโมชั่น … ) ไม่ทําลายผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับในแพ็คเกจ 01 ที่ซื้อตามกฎระเบียบของ บริษัทร่วมทุน MarNET ในขณะที่ขายแพ็คเกจให้กับลูกค้าของตัวแทน
– ตัวแทนต้องไม่ให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับบริษัทร่วมทุน MarNET
– ไม่ซื้อขาย Eng Breaking, Eng Breaking Plus, GOGA Plus, GOGA Elite สินค้าจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
– เจ้าหน้าที่วางแผนธุรกิจ แผนพัฒนาลูกค้าอย่างแข็งขัน เพื่อนำสินค้าที่ดีและมีคุณภาพมาสู่ลูกค้า
– ตัวแทนดำเนินการในการแข่งขันที่ดี
– ให้บัญชีธนาคารสําหรับ บริษัทร่วมทุน MarNET เพื่อชําระค่าคอมมิชชั่นตามที่กําหนดไว้ในข้อ 3 ข้อผูกพันของ บริษัทร่วมทุน MarNET
– ค่าคอมมิชชั่นที่แท้จริงของตัวแทนจะถูกหักออกจากการชําระเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) ภาษีเงินได้บุคคลส่วนบุคคลและการหักลดหย่อนอื่น ๆ (ถ้ามี)
– ตัวแทนต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลให้กับรัฐ บริษัทร่วมทุน MarNET จะใช้การหักค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนบางส่วนเพื่อจ่ายภาษีเงินได้ส่วนบุคคล (ภาษีนี้จะจ่ายเป็นงบประมาณของรัฐตามกฎหมาย)
– หากมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรโปรด ติดต่อแผนกบัญชีของมาร์เน็ตคอร์ปอเรชั่นทางหมายเลขโทรศัพท์: 024 2269 6262 (เวลาทำการ)

ข้อ 3: สิทธิและหน้าที่ของ บริษัทร่วมทุน MarNET

3.1 สิทธิของ บริษัทร่วมทุน MarNET

– บริษัทร่วมทุน MarNET มีสิทธิ์ในการรวบรวมค่าเล่าเรียนจากลูกค้าและแบ่งปันส่วนหนึ่งของกำไรให้กับตัวแทนตามข้อตกลงเกี่ยวกับนโยบายค่าคอมมิชชั่นที่ระบุในเวลาที่ลูกค้าชำระเงิน
– บริษัทร่วมทุน MarNET มีสิทธิ์ขอให้ตัวแทนปฏิบัติตามภาระผูกพันและข้อกำหนดทั่วไปของตัวแทนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 ของข้อกำหนดความร่วมมือเหล่านี้
– บริษัทร่วมทุน MarNET มีสิทธิ์ในการล็อกหรือยกเลิกรหัสคู่ค้าโดยสิ้นเชิงหากตัวแทนละเมิดข้อผูกพันที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของเงื่อนไขความร่วมมือนี้ ในกรณีนี้รายได้และค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนจะได้รับการพิจารณาเพื่อรับรู้และชำระเงินก่อนที่รหัสตัวแทนจะถูกล็อคหรือยกเลิก (บริษัทร่วมทุน MarNET รับผิดชอบในการแจ้งตัวแทนล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจนี้ทางอีเมลก่อนที่จะล็อก (หรือยกเลิก) รหัสพันธมิตร รายได้ของตัวแทน (ถ้ามี) จะจ่ายในงวดการชำระเงินของเดือนถัดไป

3.2 หน้าที่ของ บริษัทร่วมทุน MarNET

– ระบุรหัสคู่ค้าแยกต่างหากสำหรับตัวแทน
– ข้อมูลนี้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกของตัวแทน บริษัทร่วมทุน MarNET ไม่ได้รับอนุญาตให้ขายหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามอื่น ๆ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ทางการกำหนด บริษัทร่วมทุน MarNET จะต้องให้ข้อมูลนี้ตามกฎหมาย
– การสนับสนุนทางเทคนิคและการสนับสนุนเอกสารสนับสนุนการขาย
– การชำระเงินค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่งคำสั่งซื้อสินค้าไปยังลูกค้าของตัวแทน
– ตรวจสอบความถูกต้องและโปร่งใสของการทำธุรกรรมเช็คขีดทับและจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนเมื่อตัวแทนมีค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำต่อเดือน (หรือค่าคอมมิชชั่นสะสมจากเดือนก่อนหน้า) 1,500.00 บาท ในวันที่ 6-10 ของเดือนถัดไป หากตัวแทนยังไม่ได้เงินหมุนเวียนขั้นต่ำ 1500.00 บาท แต่ตัวแทนต้องการยกเลิกสิทธิ์ (หรือถูกล็อค / ยกเลิก) รายได้ของตัวแทนจะได้รับการพิจารณาและชำระเงินสำหรับเดือนถัดไป สำหรับตัวแทนที่ไม่ต้องการดำเนินการหรือไม่ต้องการเป็นตัวแทนต่อต้องส่งคำขอหยุดความร่วมมือทางอีเมล: happy@บริษัทร่วมทุน MarNET.com เพื่อให้ บริษัทร่วมทุน MarNET บันทึกข้อมูล
– การแก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยตรงจากแพ็คเกจที่ซื้อผ่านรหัสตัวแทน
– บริษัทร่วมทุน MarNET ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดหาให้กับลูกค้าจะไม่ถูกโต้แย้งโดยบุคคลที่สาม ไม่ละเมิดข้อบังคับเกี่ยวกับลิขสิทธิ์สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและบทบัญญัติของกฎหมายอื่น ๆ ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาข้างต้น บริษัทร่วมทุน MarNET จะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับสินค้าที่ขาย