โครงสร้าง Would you mind /do you mind – สูตร การใช้ และแบบฝึกหัด

โครงสร้าง would you mind

โครงสร้าง would you mind ได้ใช้ตอนอยากถาม ขอคำแนะนำ หรือเสนอแนะอย่างสุภาพ

เรามาสำรวจการใช้งาน โครงสร้างประโยค และหมายเหตุบางประการเมื่อใช้โครงสร้างพิเศษนี้ในบทความกัน

มาอ่านต่อกับ Eng Breaking เลย!

1 – โครงสร้าง would you mind

โครงสร้าง Would you mind ใช้เพื่อถามหรือขออนุญาตจากบุคคลอื่นเพื่อทำบางสิ่ง โครงสร้างนี้มักใช้ในสถานการณ์ที่สุภาพและเป็นมิตร

สามารถตีความโครงสร้างนี้ว่า “ขอ…”; “คุณช่วย…”, “คุณรังเกียจไหมถ้า…”

โครงสร้าง “Would you mind” สามารถใช้ได้สองแบบ ขึ้นอยู่กับว่ากริยานั้นใช้ตามด้วยกริยา infinitive หรือกริยา -ing

Would you mind + infinitive: ใช้เมื่อขอให้ใครทำอะไร
ตัวอย่าง: Would you mind closing the window, please? (คุณช่วยปิดหน้าต่างให้ฉันได้ไหม)

Would you mind + -ing: ใช้เมื่อขอให้คนอื่นไม่ทำบางสิ่ง
ตัวอย่าง: Would you mind not smoking in here, please? (คุณห้ามสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหม)

โครงสร้างที่เท่าเทียมกับ โครงสร้าง Would you mind

ถ้าอยากขออนุญาตหรือแนะนำสิ่งที่ต้องทำ นอกเหนือจาก would you mind คุณสามารถอ้างถึงโครงสร้างที่มีความหมายคล้ายกันด้านล่างเพื่อใช้ในสถานการณ์การสื่อสารต่างๆ

 • “Could you please…?” (e.g. “Could you please pass me the salt?”)
 • “Is it okay if…?” or “Would it be alright if…?” (e.g. “Is it okay if I bring a friend to the party?”)
 • “Do you mind if…?” (e.g. “Do you mind if I turn the music down?”)

2 – สูตรการใช้ โครงสร้าง would you mind

2.1 – ขอคำปรึกษา

สูตร:

Would/Do you mind + (S) + V-ing

ตัวอย่าง:

 • Do you mind waiting for a few minutes while I finish this email? (คุณช่วยรอสักครู่ในขณะที่ฉันทำอีเมลนี้ให้เสร็จได้ไหม)
 • Would you mind turning off your phone during the movie? (คุณช่วยปิดโทรศัพท์ระหว่างชมภาพยนตร์ได้ไหม)
 • Do you mind if I borrow your car for the weekend? (คุณจะว่าอะไรไหมถ้าฉันจะขอยืมรถคุณในช่วงสุดสัปดาห์)

เมื่อใช้ โครงสร้าง Do you mind และ “Would you mind” เพื่อถามหรือขออนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ มีหมายเหตุด้านล่าง:

 • ใช้สำนวนที่สุภาพ: โครงสร้างทั้งสองนี้เป็นสำนวนที่สุภาพ ดังนั้นควรใช้เมื่อคุณต้องการถามหรือขออนุญาตในลักษณะที่สุภาพและเป็นมิตร
 • การใช้กริยาในรูป -ing: หลังโครงสร้าง “Do you mind” และ “Would you mind” มักใช้กริยาในรูป -ing ตัวอย่าง: “Do you mind waiting for a few minutes?” หรือ “Would you mind turning down the music?”
 • เพิ่มคำว่า “if” เมื่อขออนุญาต: เมื่อคุณขออนุญาต ให้เพิ่มคำว่า “if” ในประโยคเพื่อให้สุภาพมากขึ้น ตัวอย่าง: “Would you mind if I borrowed your book?”
 • ใส่ใจกับบริบท: ใส่ใจกับบริบทและรู้ว่าเมื่อใดเหมาะสมที่จะใช้โครงสร้างนี้ หากไม่มั่นใจควรสอบถามอย่างสุภาพก่อนใช้งาน

2.2 – คำขอที่สุภาพ

เมื่อเราต้องการส่งคำขอหรือถามความคิดเห็นของผู้ฟังอย่างสุภาพ เรามีโครงสร้าง would you mind if.

สูตร:

Do you mind + if + S + V(s,es)

Would you mind + if + S + V(ed)

ตัวอย่าง:

 • Do you mind if he uses your computer for a few minutes? (คุณรังเกียจไหมถ้าเขาใช้คอมพิวเตอร์ของคุณสักสองสามนาที?)
 • Would you mind if I closed the window? It’s a bit chilly in here. (คุณจะรังเกียจไหมถ้าฉันจะปิดหน้าต่าง ที่นี่อากาศค่อนข้างเย็น)
 • Do you mind if she brings her dog to the party? (คุณรังเกียจไหมถ้าเธอพาสุนัขไปงานปาร์ตี้?)
 • Would you mind if we left early tonight? We have an early morning tomorrow. (คุณจะรังเกียจไหมถ้าเราจากกันแต่เช้าตรู่ในคืนนี้ พรุ่งนี้เรามีงานแต่เช้า)

ดูเพิมเติม: ฝึกอ่านภาษาอังกฤษอย่างไงให้สปีดได้ดีขึ้นอย่างก้าวหระโดด

3 – วิธีการตอบคำถาม Would/Do You Mind ในภาษาอังกฤษ

Would/Do you mind if I…. (คุณรังเกียจไหมถ้า…)

ถ้ารังเกียจถ้าไม่รังเกียจ
I’m sorry, I can’t
(ขอโทษฉันทำไม่ได้).
Please do
(ทำไปเลย)
I’d rather/ prefer you didn’t.
(อย่าทำอย่างนั้นเลยดีกว่า)
Please go ahead
(ทำได้เลย)
I’m sorry. That’s not possible.
(ฉันขอโทษ มันเป็นไปไม่ได้)
No, I don’t mind.  (ไม่ ฉันไม่รังเกียจ)
I’d rather not do that
(ฉันคิดว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยดีกว่า)
No. I’d be glad to. (ไม่ฉันยินดี)
I wish I could do that but I am busy right now
(ฉันอยากจะทำแบบนั้น แต่ตอนนี้ฉันไม่ว่าง)
No. I’d be happy to do.
(ไม่ ฉันยินดีที่จะทำ)
No. That would be fine. (ไม่ มันไม่เป็นไร)
Never mind/ you’re welcome. (ไม่เป็นไร)
Not at all. 
(ไม่ (ไม่รังเกียจ))
No, of course not
(ไม่ ไม่แน่นอน)

ตัวอย่าง:

Would you mind helping me move this heavy box?

No. I’d be glad to.

Would you mind if I smoke here?

I’d rather you didn’t.

4 – แบบฝึกหัด โครงสร้าง would you mind

แบบฝึกหัดที่ 1: จงบอกรูปกริยาที่ถูกต้องในประโยคด้านล่าง

 1. Would you mind if I (borrow) your pen for a moment?
 2. Would you mind (help) me move this table over here?
 3. Would you mind if we (turn off) the lights and watch a movie?
 4. Would you mind (repeat) that again, please?
 5. Would you mind if I (use) your computer for a few minutes?
 6. Would you mind (wait) here while I go get my jacket?
 7. Would you mind if I (take) a picture of this beautiful scenery?
 8. Would you mind (lower) your voice a bit? I’m trying to concentrate.
 9. Would you mind if we (leave) a little early tonight? I have an early morning tomorrow.
 10. Would you mind (pick up) some bread on your way home?

คำตอบ:

 1.  borrowed
 2. helping
 3. turned off
 4. repeating
 5. used
 6. waiting
 7. taking
 8. lowering
 9. leaving
 10. picking up

แบบฝึกหัดที่ 2: เติม would you mind หรือ would you mind not ในประโยคด้านล่าง

 1. _____ turning off the lights when you leave the room?
 2. _____ speaking so loudly, please? I’m trying to concentrate.
 3. _____ not using your phone during the meeting?
 4. _____ telling me more about your trip? It sounds fascinating.
 5. _____ not smoking in here? I’m allergic to smoke.
 6. _____ picking up some milk on your way home?
 7. _____ not leaving your dirty dishes in the sink?
 8. _____ closing the door behind you when you leave?
 9. _____ not interrupting me while I’m speaking?
 10. _____ lending me your car for the weekend?

คำตอบ:

 1. Would you mind
 2. Would you mind not
 3. Would you mind not
 4. Would you mind
 5. Would you mind not
 6. Would you mind
 7. Would you mind not
 8. Would you mind
 9. Would you mind not
 10. Would you mind

แบบฝึกหัดที่ 3: จงบอกรูปกริยาที่ถูกต้องในประโยคด้านล่าง

 1. Would you mind if I (take) a day off next week?
 2. Would you mind (putting) on some music? It’s too quiet in here.
 3. Would you mind if we (have) the meeting a little earlier than planned?
 4. Would you mind (not use) your phone during dinner?
 5. Would you mind if I (open) the window? It’s getting stuffy in here.
 6. Would you mind (give) me a hand with this heavy box?
 7. Would you mind (not park) in this space? It’s reserved for disabled drivers.
 8. Would you mind if I (invite) a friend to join us for dinner?
 9. Would you mind (turning down) the volume on the TV? It’s too loud.
 10. Would you mind (not smoke) in this area? It’s a non-smoking zone.

คำตอบ:

 1. taking
 2. putting
 3. having
 4. not using
 5. opening
 6. giving
 7. not parking
 8. inviting
 9. turning down
 10. not smoking

5 – สรุป

ด้านบนเป็นข้อมูลที่ละเอียดที่สุดเกี่ยวกับแนวคิด การใช้งาน และสูตรของโครงสร้าง will/do you mind ในภาษาอังกฤษ

คุณเห็นไหมว่านี่เป็นหนึ่งในโครงสร้างทั่วไปและไม่ยากในการสนทนาภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณต้องทำคือจดจำการผันคำกริยา คำตอบของคำถาม would/do you mind และเลือกสูตรที่เหมาะกับประโยคแต่ละประเภทและบริบท

อย่าลืมฝึกฝนด้วยแบบฝึกหัดที่เราให้ไว้ด้านบน ขอให้สนุกกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *