โครงสร้าง Too to และโครงสร้างที่คล้าย

โครงสร้าง Too to

โครงสร้าง Too to คุณรู้วิธีใช้ เพื่อแสดงระดับหรือยัง?

ถ้าคำตอบคือยัง บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ!

มีการใช้โครงสร้างที่ใหญ่และคล้ายกันมากทั้งพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

ลองสำรวจสูตรกับ Eng Breaking วิธีใช้โครงสร้าง Too… to และหมายเหตุบางส่วนเพื่อนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

1 – โครงสร้าง Too to ในภาษาอังกฤษ

โครงสร้าง too to ในภาษาอังกฤษมักใช้เพื่อเปรียบเทียบสองสิ่ง การกระทำ หรือสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โครงสร้างนี้หมายถึง “เกินไป…ที่จะเป็น” หรือ “เกินไป…ที่จะเป็นไปไม่ได้”

1.1 – โครงสร้าง

โครงสร้าง too to กับ คำคุณศัพท์

S + be + too + adj + (for sb) + to + v

ตัวอย่างเช่น:

 1. He is too busy to go out with us tonight. (เขายุ่งเกินกว่าจะไปเที่ยวกับเราคืนนี้)
 2. The water is too cold to swim in. (น้ำเย็นเกินไปที่จะว่ายน้ำ)
 3. She is too young to drive a car. (เธอยังเด็กเกินไปที่จะขับรถ)
 4. The suitcase is too heavy for me to carry. (กระเป๋าเดินทางหนักเกินไปสำหรับฉันที่จะแบก)

เมื่อใช้โครงสร้างนี้ คำคุณศัพท์เปรียบเทียบจะต้องใช้เพื่อเปรียบเทียบกับระดับที่แตกต่างกันหรือกับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น “too cold” เปรียบเทียบกับระดับอุณหภูมิที่แตกต่างกันหรือสภาวะที่แตกต่างกัน

โครงสร้าง Too…to กับคำวิเศษณ์

S + be + too + adv + (for sb) + to + v

ตัวอย่างเช่น:

 1. He speaks too quickly to be understood. (เขาพูดเร็วเกินไปที่จะเข้าใจได้)
 2. She types too slowly to meet the deadline. (เธอพิมพ์ช้าเกินไปที่จะทำตามเวลากำหนด)
 3. He walked too tiredly to keep up with the others. (เขาเดินเหนื่อยเกินไปที่จะทำตามคนอื่นได้)
โครงสร้าง Too to

โครงสร้าง Too…to กับคำนาม

Too + many + N (นามพหูพจน์) + (to)…

ตัวอย่างเช่น:

 1. There are too many people to fit in the car. (มีคนมากเกินไปที่จะเอาลงได้ในรถ)
 2. He gave me too many books to read in a week. (เขาให้ฉันหนังสือมากเกินไปที่จะอ่านได้ในช่วงหนึ่งสัปดาห์)
 3. She has too many clothes to fit in her closet. (เธอมีเสื้อผ้ามากเกินไปที่จะใส่ได้ในตู้เสื้อผ้าของเธอ)

โครงสร้าง: Too + much + N (คำนามนับไม่ได้ ) + (to)…

ตัวอย่างเช่น:

 1. There is too much water to drink. มีน้ำมากเกินไปที่จะดื่มได้)
 2. He had too much work to do in one day. (เขามีงานมากเกินไปที่จะทำได้ในหนึ่งวัน)
 3. She put too much sugar in the coffee. (เธอใส่น้ำตาลในกาแฟมากเกินไป)

โครงสร้าง: S + tobe/V + too + adj/adv + that + S + can/could (not) + Vinf +…

ตัวอย่างเช่น:

 • The box is too heavy that I can’t lift it. (กล่องหนักเกินไปที่ฉันไม่สามารถยกได้)
 • The music is too loud that I can’t hear you. (เพลงเล่นเสียงดังเกินไปที่ฉันไม่สามารถได้ยินคุณ)
 • The book is too difficult that I can’t understand it. (หนังสือยากเกินไปที่ฉันไม่สามารถเข้าใจได้)

ดูเพิ่มเติม: ประโยคเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ Comparative ฉบับสมบูรณ์

2 – หมายเหตุบางประการเมื่อใช้ โครงสร้าง too to

 • คำวิเศษณ์เปรียบเทียบต้องมาก่อน “to”

She runs too quickly to be caught. (เธอวิ่งเร็วเกินไปที่จะถูกจับ)
He speaks too quietly to be heard. (เขาพูดเบาเกินกว่าจะได้ยิน)

 • ใช้กับคำกริยาใน infinitive เท่านั้น:

The water is too cold to swim in. (น้ำเย็นเกินไปที่จะว่ายน้ำ)
The hill is too steep to climb up. (เขาสูงชันเกินไปที่จะปีนขึ้นไป)

 • ใช้กับคำคุณศัพท์และคำวิเศษณ์ที่ไม่มีรูปเปรียบเทียบ

The view is too beautiful to describe. (ทิวทัศน์สวยงามเกินบรรยาย)
The food is too delicious to resist. (อาหารดีเกินกว่าจะต้านทานได้)

 • ใช้เพื่อแสดงความไม่สามารถดำเนินการได้:

The box is too heavy to lift. (กล่องหนักเกินไปที่จะยก)
The rain is too heavy to go out. (ฝนตกหนักเกินกว่าจะออกไปข้างนอกได้)

3 – โครงสร้างที่คล้ายกับ โครงสร้าง too to

3.1 – So…that:

ใช้สำหรับแสดงความหมายเดียวกับ โครงสร้าง “too…to” โดยไม่ใช้คำว่า “too” แต่ใช้คำว่า “so” แทน

เช่น:

“The water is so cold that I can’t swim in it.”

(น้ำเย็นมากถึงขนาดที่ฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้)

3.2 – Such…that:

ใช้สำหรับแสดงความหมายเดียวกับ โครงสร้าง”too…to” โดยไม่ใช้คำว่า “too” แต่ใช้คำว่า “such” แทน

เช่น:

“It was such a difficult test that no one passed.”

(เป็นการทดสอบที่ยากเหลือเกินถึงขนาดที่ไม่มีใครผ่าน)

3.3 – Cannot/could not + V:

ใช้สำหรับแสดงความหมายไม่สามารถดำเนินการได้

เช่น:

“I cannot finish this project by myself.”

(ฉันไม่สามารถทำเสร็จโครงการนี้ได้ด้วยตัวเอง)

3.4 – Be too + adj/adv + for + N

ใช้สำหรับแสดงความหมายว่า “เกินไป…จนไม่เหมาะสมกับ”

เช่น:

“This shirt is too small for me.”

(เสื้อเป้นิ่งนี้เล็กเกินไปสำหรับฉัน)

โครงสร้าง Too to

3.5 – Be so + adj/adv + that + S + V:

ใช้สำหรับแสดงความหมาย “เกินไป…จนกระทั่ง”

เช่น:

“The traffic was so bad that I arrived late.”

(การจราจรแย่มากถึงขนาดที่ฉันมาเกินเวลา)

3.6 – Be too much for + N:

ใช้สำหรับแสดงความหมาย “มากเกินไปสำหรับ”

เช่น:

“This workload is too much for me to handle.”

(ปริมาณงานที่ต้องทำมากเกินไปสำหรับฉันที่จะจัดการได้)

4 – แบบฝึกหัดการประยุกต์ โครงสร้าง Too…to

แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่ให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์โดยใช้ โครงสร้าง Too…to

 1. The box is very heavy. I can’t lift it.
 2. It’s a very long journey. We can’t walk it.
 3. The music is very loud. We can’t hear each other.
 4. The water is very cold. We can’t swim in it.
 5. The book is very long. I can’t finish it tonight.
 6. The movie is very boring. I can’t watch it.
 7. The hill is very steep. We can’t climb it.
 8. The sun is very hot. We can’t stay outside for long.
 9. The question is very difficult. I can’t answer it.
 10. The food is very spicy. I can’t eat it.

คำตอบ:

 1. The box is too heavy for me to lift.
 2. It’s too far to walk.
 3. The music is too loud for us to hear each other.
 4. The water is too cold to swim in.
 5. The book is too long to finish tonight.
 6. The movie is too boring to watch.
 7. The hill is too steep to climb.
 8. The sun is too hot to stay outside for long.
 9. The question is too difficult to answer.
 10. The food is too spicy to eat.

แบบฝึกหัดที่ 2: เติม Too หรือ enough ในช่องว่างด้านล่างตามความเหมาะสม

 1. The coffee is ______ hot to drink.
 2. The coat is not ______ warm for the winter weather.
 3. She is not tall ______ to be a model.
 4. The instructions were not clear ______ for me to understand.
 5. The cake was ______ sweet for my taste.
 6. I didn’t have ______ money to buy the concert ticket.
 7. The teacher speaks ______ fast for the students to understand.
 8. We didn’t leave ______ early to avoid the traffic.
 9. The package was ______ heavy for me to carry alone.
 10. The music was not ______ loud for us to dance.

คำตอบ:

 1. Too
 2. Enough
 3. Enough
 4. Enough
 5. Too
 6. Enough
 7. Too
 8. Enough
 9. Too
 10. Enough

5 – สรุป

ข้างต้นเป็นความรู้พื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับ โครงสร้าง Too… to และโครงสร้างความหมายที่คล้ายกันบางส่วนที่ฉันต้องการให้คุณเข้าใจ

หวังว่าคุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้สำนวนเหล่านี้และสื่อสารได้คล่องตัวขึ้นเร็วๆ นี้!

อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ บทความนี้ และติดตาม Eng Breaking ทุกสัปดาห์ เพื่ออัพเดทความรู้ภาษาอังกฤษที่มีประโยชน์ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *