โครงสร้าง The last time | วิธีการใช้และตัวอย่างเฉพาะ

โครงสร้าง The last time ในภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงเวลาล่าสุด ครั้งสุดท้ายที่มีคนทำบางสิ่ง ในบทความนี้ วันนี้ Eng Breaking จะมาพาทุกคนปดูวิธีใช้และหมายเหตุสำคัญเมื่อใช้ โครงสร้าง The last time เมื่อสื่อสารภาษาอังกฤษกันนะ

1 – โครงสร้าง The last time

1.1 – Last คือ…?

ในภาษาอังกฤษ “last” มีความหมายแตกต่างกันไปตามชนิดของคำ

โครงสร้าง The last time

คำนาม:

คำนาม “Last” ในภาษาอังกฤษมีสองความหมาย:

 • หน่วยน้ำหนักของอังกฤษ (1 last = 2,000 กก.)
 • เมื่อเพิ่มบทความ “the”, “the last” หมายถึงคน/สิ่งสุดท้าย

ตัวอย่างเช่น:

He was the last to leave the classroom (เขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องเรียน)

That was the last Christmas I spent at home. (นั่นเป็นคริสต์มาสสุดท้ายที่ผมอยู่ที่บ้าน)

กริยา:

คำกริยา “last” ในภาษาอังกฤษหมายถึง “ยืดเวลา”, “ดำเนินการต่อ”

ตัวอย่างเช่น:

This product is from a well-known brand, that’s why it lasts very long. (ผลิตภัณฑ์นี้มาจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียง ดังนั้นจึงมีอายุการใช้งานยาวนาน)

คุณศัพท์:

คำคุณศัพท์ “last” หมายถึง “last”, “last time”, “before” นี่คือความหมายทั่วไปของ “last” และใช้มากที่สุดในภาษาอังกฤษ คำคุณศัพท์ “last” มักจะนำหน้านามเวลา เช่น คืน วัน เดือน ปี เป็นต้น เพื่อสร้างวลีวิเศษณ์ของเวลา

ตัวอย่างเช่น:

The last time I saw her, she was holding his hands. (ครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นเธอ เธอจับมือเขา)

1.2 – The last time คืออะไร

ครั้งสุดท้ายคือวลีที่ประกอบด้วย:

 • บทความ “the”
 • คำคุณศัพท์ “last”
 • คำนาม “time” หมายถึง “เวลา” หรือ “เวลา”

วลี “the last time” หมายถึง “ครั้งสุดท้าย”

2 – โครงสร้างThe last time

“The last time” เป็นโครงสร้างที่ “last” ทำหน้าที่เป็นตัวขยายสำหรับ “time” ทำให้เกิดนามวลี “the last time” โครงสร้างนี้โดยทั่วไปหมายถึงครั้งสุดท้ายหรือครั้งสุดท้ายจนถึงเวลาปัจจุบัน บางทีก็บ่นเป็นนัยว่าเจ้าตัวจะไม่ทำอะไรแล้ว

โครงสร้าง The last time

2.1 – โครงสร้างของ The last time

The last time + S + V-ed +…+ was + ไทม์ไลน์/ระยะเวลา

(ครั้งสุดท้าย / ครั้งสุดท้ายที่มีคนทำอะไร)

ตัวอย่างเช่น:

The last time I’ve had such a good dish was ages ago.

(ครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ทานอาหารอร่อยๆ แบบนี้เมื่อนานมาแล้ว)

The last time I joined a beauty contest was in 2018.

(ครั้งสุดท้ายที่ฉันเข้าร่วมการประกวดความงามคือในปี 2562)

2.2 – โครงสร้างคล้ายกับ โครงสร้าง The last time

S + have/ has + not + V(PII) +…+ since +เส้นเวลา

(บางคน/บางสิ่ง/ปรากฏการณ์ไม่ได้….ตั้งแต่…)

ตัวอย่างเช่น:

She hasn’t been in Bangkok since last year. (เธอไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่ปีที่แล้ว)

It + is + ช่วงเวลา + since + S + V-ed

(เป็น… ตั้งแต่ (ครั้งล่าสุด) เมื่อมีคนทำบางสิ่ง)

ตัวอย่างเช่น:

It is 2 years since I saw him. (เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ฉันเห็นเขา)

2.3 – วิธีถามคำถามด้วย โครงสร้าง The last time

โครงสร้างThe last time ในภาษาอังกฤษใช้เพื่อแสดงช่วงเวลา/จุดเวลา เพื่อตั้งคำถามกับโครงสร้างนี้ เรามีสูตรดังต่อไปนี้:

When was the last time + S + V-ed+…+?

(ครั้งสุดท้ายที่มีคนทำอะไร?)

ตัวอย่างเช่น:

 • Can you tell me when was the last time you met the victim? (คุณบอกฉันได้ไหมว่าคุณพบเหยื่อครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?)
 • When was the last time you went to the cinema? (คุณไปดูหนังครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?)

ดูเพิมเติม: ฝึกอ่านภาษาอังกฤษอย่างไงให้สปีดได้ดีขึ้นอย่างก้าวหระโดด

3 – หมายเหตุบางประการเมื่อใช้ โครงสร้าง The last time

หมายเหตุ 1: “Last time” และ “The last time เป็นสองวลีที่แตกต่างกัน

The last time: ครั้งสุดท้ายที่มีเหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้น เหตุการณ์และปัญหาเหล่านี้ได้ยุติลงโดยสิ้นเชิงและจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต
Last time: ครั้งสุดท้ายที่เหตุการณ์หรือปัญหาเกิดขึ้น ปัญหาและเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต


หมายเหตุ 2: ใน โครงสร้าง The last time หากเกิดการกระทำขึ้น คำกริยาจะผันใน Past Simple ถ้าการกระทำกำลังเกิดขึ้น คำกริยาจะถูกผันในประโยคปัจจุบัน

ตัวอย่างเช่น

This is the last time in my life I forgive you.
(นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตที่ฉันให้อภัยเธอ)

หมายเหตุ 3: ใช้ โครงสร้าง The last time เพื่อแสดงคำสัญญา

ตัวอย่างเช่น:

That was the last time I would make her cry.
(จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันทำให้เธอร้องไห้)

หมายเหตุ 4: โครงสร้าง The last time มักไม่ค่อยใช้กับ Present Perfect เนื่องจากไม่เป็นธรรมชาติ

4 – การฝึกปฏิบัติ

แบบฝึกหัดที่ 1: เขียนประโยคต่อไปนี้ใหม่โดยใช้ โครงสร้าง The last time

 1. We haven’t been to a party for over a year.

⇒ The last time…………………………………

 1. I haven’t been swimming since I was in Russia.

⇒ The last time ………………….………………………..

 1. Mike hasn’t really enjoyed himself since my birthday party.

⇒ Your birthday party ………………….…………………………….

 1. It last rained four weeks ago.

⇒ The last time ………………………………………

 1. I haven’t swum since when I was in Canada.

⇒ The last time ………………………………………

 1. Your birthday party was the last time I really enjoyed myself.

⇒ The last time ………………………………………

 1. I haven’t swum since when I was in France

⇒ The last time ………………………………………

 1. It last rained three weeks ago

⇒ The last time ………………………………………

 1. When did you last drive a car alone?

=> When was the last time………………………

 1. Marshall hasn’t gone out since the quarantine started.

=> The last time ………………………………………

คำตอบ:

 1. The last time I went to a party was over a year ago.
 2. The last time I went swimming was when I was in Russia.
 3. My birthday party was the last time Mike really enjoyed himself.
 4. The last time It rained was four weeks.
 5. The last time I went swimming was when I was in Canada.
 6. The last time I really enjoyed myself was your birthday party.
 7. The last time I went swimming was when I was in France.
 8. The last time It rained was three weeks.
 9. When was the last time you drove a car alone?
 10.  The last time Marshall went you was before the start of the quarantine.

แบบฝึกหัดที่ 2: ค้นหาข้อผิดพลาดต่อไปนี้และแก้ไขให้ถูกต้อง

 1. Hello, I was wondering if you have seen Peter. The last time I see him was 4 days ago.
 2. I haven’t seen Peter since a week, the last time we hung out was last Sunday.
 3. This is last time I have to remind you about this kind of mistake.
 4. I won’t went to this store again, this is the last time!
 5. Susie had seen Betty last time, before Betty passed away in an accident.

คำตอบ:

 1. See => saw
 2. since => for
 3. last => the last
 4. went => go
 5. last => for the last

5 – สรุป

ด้านบนคือคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีใช้ โครงสร้าง The last time สำหรับในการสมัครสอบหรือในการสื่อสารประจำวัน นี่เป็นโครงสร้างทั่วไปและมักใช้โดยเจ้าของภาษา

หากต้องการใช้ โครงสร้างThe last time อย่างคล่องแคล่ว อย่าลืมฝึกฝนเพิ่มเติมด้วยแบบฝึกหัดที่หลากหลายและนำไปใช้กับการสื่อสารทันทีเพื่อให้จำความรู้ทางทฤษฎีได้เร็วขึ้น

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *