51+ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษรู้แล้วรอดเเน่ [2566]

ปัญหาของผู้เรียนหลายคนคือเห็นว่าการเรียนไวยากรณ์เป็นเรื่องที่ยาก เพราะมีเยอะเเละจดจำยาก

เเต่ถ้าเรามีเเนวทางการเรียนที่ถูกต้อง เรียนรู้ตามโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะใช้บ่อย รู้เเล้วรับรองรอดเเน่นอน

ทั้งหมดมีในบทความเดียว อย่าพลาดนะจ๊ะ

A – เริ่มจากโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุด

1. S +V

ยกตัวอย่างเช่น

 • I stand here. ฉันยืนตรงนี้
 • You sit there. คุณนั่งตรงนั้น
 • He sleeps on the sofa. เขานอนบนโซฟา

2. S + V + O

ยกตัวอย่างเช่น

 • He buys a car. เขาซื้อรถยนต์
 • She likes cats. หล่อนชอบแมว
 • They clean the room. พวกเขาทำความสะอาดห้อง

3. S + V + IO + DO

ยกตัวอย่างเช่น

 • He buys me a coffee. หมายถึง เขาซื้อกาแฟให้ฉัน
 • Mom gives me a present. แม่ให้ของขวัญแก่ฉัน
 • Dad makes a dog a house. พ่อทำบ้านให้หมา

4. S + V + OC (ประธาน + กริยา + ส่วนเติมเต็มประธาน)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He is a doctor. (เป็นใคร) เขาเป็นหมอ
 • I am tall. (เป็นยังไง) ฉันตัวสูง
 • She is a nice student. (เป็นใคร) หล่อนเป็นนักเรียนที่ดี

5. S + V + O + OC

ยกตัวอย่างเช่น

 • They painted the car white. พวกเขาทาสีรถยนต์ให้เป็นสีขาว
 • He made me happy. เขาทำให้ฉันมีความสุข
 • We consider John silly พวกเราถือว่าจอห์นงี่เง่า

6. S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (มาก….เพื่อให้ใครทำอะไร…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • He ran too fast for me to follow.
 • This exercise was too easy for me to do. แบบฝึกหัดนี้ง่ายเกินไปสำหรับฉันที่จะทำ

7. S + V + so + adj/adv + that +S + V (มาก… ถึงขนาดที่…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • This box is so heavy that I cannot take it. กล่องนี้หนักมากจนฉันไม่สามารถเอามันไปได้
 • He speaks so soft that we can’t hear anything.  เขาพูดเสียงเบาจนเราไม่ได้ยินอะไรเลย

8. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V (มาก… ถึงขนาดที่…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • It is such a heavy box that I cannot take it. มันเป็นกล่องที่หนักมากจนฉันไม่สามารถรับมันได้
 • It is such interesting books that I cannot ignore them at all. เป็นหนังสือที่น่าสนใจมากจนไม่สามารถมองผ่านได้เลย

9. To be/get Used to + V-ing: (คุ้นเคยกับอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • We are used to getting up early เราเคยชินกับการตื่นเช้า

10. Have/get + something + done (Vpp.) (ฝากหรือจ้างใครทำอะไร…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I had my hair cut yesterday. ฉันตัดผมเมื่อวานนี้
 • I’d like to have my shoes repaired. ฉันต้องการซ่อมรองเท้า
วิธีการเรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเเบบกล้วยๆ
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

B – ด้านล่างนี้คือโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปอื่น ๆ

11. It + be + time + S + V/It’s +time + for someone +to do something (ถึงเวลาที่ใครต้องทำอะไรสักอย่าง…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • It is time you had a shower. ได้เวลาอาบน้ำแล้ว
 • It’s time for me to ask all of you for this question. ถึงเวลาที่ฉันจะถามพวกคุณทุกคนคำถามนี้

12. It + takes/took + someone + amount of time + to do something (ทำอะไร… เสียเวลาเท่าไหร่…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • It takes me 5 minutes to get to school. ฉันใช้เวลา 5 นาทีในการไปโรงเรียน
 • It took him 10 minutes to do this exercise yesterday. เขาใช้เวลา 10 นาทีในการทำแบบฝึกหัดนี้เมื่อวานนี้

13. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing (ป้องกันคน/อะไร … ไม่ทำอะไร …)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I can’t stop her from tearing ฉันไม่สามารถทำให้เธอหยุดร้องให้

14. S + find + it + adj to do something (พบว่า … เพื่อทำอะไร…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I find it very difficult to learn about Japanese. ฉันพบว่ามันยากมากที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่น
 • They found it easy to overcome that problem. พวกเขาพบว่ามันง่ายที่จะเอาชนะปัญหานั้น

15. To prefer + Noun/ V-ing + to + N/V-ing. (ชอบทำอะไรมากกว่า/ ทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I prefer dog to cat. ฉันชอบสุนัขมากกว่าแมว
 • I prefer reading books to watching TV. ฉันชอบอ่านหนังสือเพื่อดูทีวี

16. Would rather + V(infinitive) + than + V (infinitive) (ชอบอะไรมากกว่า)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • She would rather play games than read books. เธอชอบเล่นเกมมากกว่าอ่านหนังสือ
 • I’d rather learn English than learn Math. ฉันอยากเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเรียนคณิตศาสตร์

17. To be/get Used to + V-ing (คุ้นเคยกับอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I am used to eating with chopsticks.

18. Used to + V (infinitive) (มักจะทำอะไรเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ทำอีกแล้ว)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I used to go fishing with my friend when I was young. ตอนเป็นเด็กๆ ฉันเคยไปตกปลากับเพื่อนของฉัน

19. by chance = by accident (adv): โดยบังเอิญ

ยกตัวอย่างเช่น

 • I met her in Paris by chance last week.  ฉันพบเธอที่ปารีสโดยบังเอิญเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

20. to be/get tired of + N/V-ing (เหนื่อยเพราะ…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • My mother was tired of doing too much housework everyday.  แม่เหนื่อยกับการทำงานบ้านมากเกินไปทุกวัน
X3 เเนะนำโครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

C – เมื่อใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษคุณต้องใส่ใจกับกาลของกริยาหลักด้วย

21. to be keen on/to be fond of + N/V-ing (ชอบทำอะไรสักอย่าง…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I am fond of listening to music = I like listening to music. ฉันชอบฟังเพลง

22. to be interested in + N/V-ing (สนใจต่อ…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • We were interested in the movie we saw yesterday. เราสนใจภาพยนตร์ที่เราเห็นเมื่อวานนี้

23. to waste + time/money + V-ing (เสียเงินและเวลาเกี่ยวกับ)

ยกตัวอย่างเช่น

 • You have been wasted my time surfing the internet. คุณเสียเวลาไปกับการท่องอินเทอร์เน็ต

24. To spend + amount of time/money + V-ing (ใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อ…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • To spend + amount of time/money + on + something (ใช้เวลาเพื่อทำอะไร…)
 • I spend 2 hours reading books a day. ฉันใช้เวลาอ่านหนังสือ 2 ชั่วโมงต่อวัน

25.  feel like + V-ing (รู้สึกอยากทำอะไรบางอย่าง…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I feel like going for a picnic ฉันรู้สึกอยากไปปิกนิก

26. would like/want/wish + to do something (ชอบทำอะไร…)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I would like to go to the cinema with you tonight. ฉันอยากไปดูหนังกับคุณคืนนี้

27. have + (something) to + Verb (มีบางอย่างที่ต้องทำ)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I have many things to do this week. ฉันมีหลายสิ่งที่ต้องทำในสัปดาห์นี้

28. It + be + something/someone + that/who

ยกตัวอย่างเช่น

 • It is Tom who got the best marks in my class. ทอมเป็นคนที่ได้คะแนนดีที่สุดในชั้นเรียนของฉัน

29. Had better + V(infinitive) (ควรทำอะไร….)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He had better go to hospital. เขาควรไปโรงพยาบาลดีกว่า

D – โครงสร้างประโยคบางส่วนเกี่ยวข้องกับวลีกริยา

30. hate/ enjoy/ like/ dislike/ finish/ avoid/ mind/ practise/ postpone/ deny/ consider/ delay/ keep/ suggest/ fancy/ risk/ imagine + V-ing

ยกตัวอย่างเช่น

 • I always practise speaking English everyday. ฉันมักจะฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวัน

31. To remember doing (จดจำว่าได้ทำอะไรบ้าง)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I remember reading this book ฉันจำได้ว่าอ่านหนังสือเล่มนี้
 • I remember visiting this place ฉันจำได้ว่าเคยไปที่นี่

32. FAIL TO DO SOMETHING (ล้มเหลวในบางสิ่ง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He failed to pass the police test. เขาสอบตำรวจไม่ผ่าน
 • John failed to do exercises. Johnทำแบบฝึกหัดไม่สำเร็จ

33. SUCCEED IN DOING SOMETHING (ประสบความสำเร็จในบางสิ่ง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • She succeeded in finishing the race. เธอประสบความสำเร็จในการแข่งขัน
 • Henry succeeded in the final exam. เฮนรี่ประสบความสำเร็จในการสอบปลายภาค

34. BORROW SOMETHING FROM SOMEBODY (ยืมสิ่งของของใคร)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I borrow those books from Mary. ฉันยืมหนังสือเหล่านั้นจากแมรี่
 • Anna borrows that glass from her mother. แอนนายืมแก้วใบนั้นมาจากแม่

35. TRY DOING SOMETHING (ลองทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I try playing football.ผมลองเล่นฟุตบอล
 • He tried playing piano. เขาลองเล่นเปียโน

36. NEED TO DO SOMETHING (ต้องทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I need to see him next morning. ฉันต้องเจอเขาในเช้าวันพรุ่งนี้
 • We need to plan the trip first. เราจำเป็นต้องวางแผนการเดินทางก่อน

37. NEED DOING (ต้องการทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • His shirt needs washing. เสื้อของเขาต้องซัก
 • Our kids needs cleaning. เด็กๆ ต้องการการอาบน้ำ

38. REMEMBER DOING SOMETHING (จำว่าต้องทำอะไร)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • We remembered turning the lights off before coming out.เราจำได้ว่าปิดไฟก่อนเดินทางไปข้างนออก
 • You should remember to clean up before leaving.  คุณควรอย่าลืมทำความสะอาดก่อนออกเดินทาง
การเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากหากคุณนำไปใช้เป็นประจำ
ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามต้องใช้ความเพียรพยายาม

E – ทำงานหนักและคุณจะมีความสำเร็จที่ดี

39.To prefer + N/V-ing + to + N/V-ing ชอบอะไร ชอบทำอะไรมากกว่า

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I prefer cat to dog. ฉันชอบแมวมากกว่าสุนัข
 • She Prefer watching TV to reading books. เธอชอบดูทีวีมากกว่าอ่านหนังสือ
 • My Mom prefers having dinner at home to going out. แม่ของฉันชอบทานอาหารเย็นที่บ้านมากกว่าออกไปข้างนอก

40. HAVE SOMEBODY DO SOMETHING

ยกตัวอย่างเช่น

 • My boss asked me to have Jerry come to his office before 5pm. เจ้านายของฉันขอให้เจอร์รี่มาที่ออฟฟิศก่อน 17.00 น.
 • I had Jon fix my bike. ฉันฝากให้จอนซ่อมจักรยานของฉัน

41. BE ABLE TO DO SOMETHING (ความสามารถในการทำบางสิ่ง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • May is able to draw a picture. May สามารถวาดรูปได้

42. BE GOOD AT SOMETHING (ทำอะไรเก่ง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He is very good at music. เขาเก่งโดนตรีมาก/เขาถนัดดนตรีมาก
 • She is good at playing games. เธอเล่นเกมเก่ง

43. BE BAD AT SOMETHING (ทำอะไรไม่เก่ง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • Harry is bad at singing. แฮร์รี่ร้องเพลงไม่เก่งเลย

44. Make progress (มีความก้าวหน้า)

ยกตัวอย่างเช่น

 • Harriet is making progress with all her schoolwork. แฮเรียตกำลังก้าวหน้ากับ=การเรียน=ของเธอ

45. APOLOGIZE FOR DOING SOMETHING (ขอโทษที่ทำอะไรบางอย่าง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He apologized for being late. เขาขอโทษที่มาช้า
 • I apologized for not call him back. ฉันขอโทษที่ไม่โทรกลับเขา

46. HAD BETTER DO SOMETHING (ควรทำอะไรดีกว่า)

ยกตัวอย่างเช่น

 • You had better hang out with them. คุณออกไปเที่ยวกับพวกเขาดีกว่า
 • I had better go to sleep now. ไปนอนก่อนดีกว่า

47. BE BUSY DOING SOMETHING (ไม่ว่างจะทำอะไร)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • I was busy finishing my reports. ฉันยุ่งกับการทำรายงานให้เสร็จ
 • My family was busy cooking dinner at 7pm. ครอบครัวของฉันยุ่งอยู่กับการทำอาหารเย็นตอน 19.00 น

48. WOULD RATHER SOMEBODY DID SOMETHING (อยากให้ใครทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I would rather him went to school. ฉันอยากให้เขาไปโรงเรียน
 • Henry would rather his brother went swimming. เฮนรี่อยากให้พี่ชายของเขาไปว่ายน้ำ

F – โครงสร้างภาษาอังกฤษที่สำคัญบางประการไม่ควรมองข้าม

49. SUGGEST SOMEBODY (SHOULD) DO SOMETHING (เเนะนำให้ใครทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • The teacher suggested his students should learn that lesson hard. ครูแนะนำนักเรียนของเขาควรเรียนรู้บทเรียนนั้นอย่างหนัก

50. TRY TO DO SOMETHING (ตั้งใจทำอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • He tried to learn all lessons before the test on Monday. เขาพยายามเรียนรู้บทเรียนทั้งหมดก่อนการทดสอบวันจันทร์

51. GET/HAVE SOMETHING DONE (สำเร็จเรื่องอะไร)

ยกตัวอย่างเช่น

 • I have my Mom’s car washed. ฉันล้างรถของแม่แล้ว

แล้วคุณเป็นอย่างไรบาง…

52. It + takes/took + someone + amount of time + to do something (ทำอะไร…เสียเวลาเท่าไหร่…)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • It takes me 5 minutes to get to school. ฉันไปถึงโรงเรียนเสียเวลาห้านาที
 • It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.เขาใช้เวลา 10 นาทีในการทำแบบฝึกหัดนี้เมื่อวานนี้

53. want/ plan/ agree/ wish/ attempt/ decide/ demand/ expect/ mean/ offer/ prepare/ happen/ hesitate/ hope/ afford/ intend/ manage/ try/ learn/ pretend/ promise/ seem/ refuse + TO + V-infinitive

ยกตัวอย่างเช่น

 • I decide to study English. ฉันตัดสินใจเรียนภาษาอังกฤษ

54. LOOK FORWARD TO SOMETHING (รอคอยในอะไรสักอย่าง)

ยกตัวอย่างเช่น

 • We are looking forward to go hiking next week. เรารอคอยที่จะไปปีนเขาในสัปดาห์หน้า
 • I am looking forward to hear from you. ฉันกำลังรอคำตอบจากคุณ อันนี้ใช้บ่อยในการส่งเมล์นะคะ

55. PLAN TO DO SOMETHING (วางแผน/วางแผนที่จะทำบางสิ่ง)

ตัวอย่างบางส่วนใช้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้านบน:

 • We plan to go camping next week. เราวางแผนจะไปตั้งแคมป์ในสัปดาห์หน้า
 • He plans to check up tomorrow. เขาวางเเผนจะตรวจสอบสุขภาพวันพรุ่งนี้

56. to be interested in + N/V-ing: สนใจถึง….

ยกตัวอย่างเช่น

 • Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays. คุณบราวน์สนใจจะไปซื้อของในวันอาทิตย์

57. To be bored with: เบื่อที่ต้องทำอะไร

ยกตัวอย่างเช่น

 • We are bored with doing the same things every day. เราเบื่อกับการทำอะไรเดิม ๆ ทุกวัน

G – แบ่งปันสิ่งดีๆแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆตอบแทน

ถ้าคุณเห็นว่าบทความนี้มีผลประโยน์ต่อคุณอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ ของคุณได้ทราบด้วยนะคะ เราจะได้แชร์กันความรู้ดีๆ ช่วยกันเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นทุกวัน

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหยุดนิ่งอยู่แล้ว เราต้องพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มาตลอด เรียนเพื่อกลายเป็นคนดี คนเก่งเพื่อจะได้งานและอนาตคที่สดใสนะคะ

และอย่าลืมไม่ว่าเราจะทำอะไรยากขนาดไหน ถ้าเราตั้งใจที่จะทำ มุ่งมันกับสิ่งที่ทำ มีแผนการเรียนอย่างชัดเจนว่าคสรเรามเรียนจากอะไรก่อนอะไรเป็นสิ่งสำคัญไม่ควรพลาด

รับรองว่าอีกไม่กี่เดือนคุณก็จะเห็นความก้าวกระโดดในการเรียนรู้ของตัวเองในการเรียนภาษาอังกฤษแน่นอน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

2 thoughts on “51+ โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษรู้แล้วรอดเเน่ [2566]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *