อุปมาโวหารในภาษาอังกฤษ รู้ไว้ใช้แล้วเท่เหมือนเจ้าของภาษา

อุปมาโวหารในภาษาอังกฤษ รู้ไว้ใช้แล้วเท่เหมือนเจ้าของภาษา

อุปมาโวหาร (figure of speech) คืออะไร?

อุปมาโวหาร (figure of speech) หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ โดยกตัวอย่าง สิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมาย ด้านภาพ และเกิดอารมณ์ ความรู้สึกมากยิ่งขึ้น

กล่าวได้ว่าอุปมาโวหาร คือ ภาพพจน์ประเภทอุปมานั่นเอง คำอุปมาอุปไมย คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่ง เช่น อ้วนเหมือนหมู ไวเหมือนลิง ซึ่งในภาษาอังกฤษก็มีเช่นกัน

เรียกว่า Figure of speech มาทำความรู้จักคำอุปมาโวหารในภาษาอังกฤษและนำไปเพิ่มสีสันในการพูดภาษาอังกฤษกันเลย 

และในบทความนี้ Eng Breaking จะแนะนำให้คุณ 6 ประเภทอุปมาโวหารที่พบบ่อยที่สุดในภาษาอังกฤษนั้นก็คือ Simile คำอุปมา, Metaphor อุปลักษณ์, Personification, Hyperbole อติพจน์, Irony การพูดล้อเลียน และ ปฏิพจน์ (paradox)

1 – อุปมาโวหาร – Simile คำอุปมา

คำอุปมา คือ การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่ง ว่าเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นการเน้นย้ำให้ผู้ฟัง

หรือผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ดียิ่งขึ้น เช่น ขาวเหมือนสำลีหรือหยวกกล้วย ดำเหมือนถ่านหรือตอตะโก ราคาถูกเหมือนกล้วยน้ำว้า หรือบางทีเป็นคำอุปมาที่ไม่เป็นทางการแต่นิยมใช้กันมาก เช่น ราคาถูกเหมือนอุจจาระ เป็นต้น

Simile (คำอุปมาภาษาอังกฤษ) ก็คล้ายกับในภาษาไทย แต่มักเปรียบเทียบต่างจากในภาษาไทย อาจเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมหรือการมองที่แตกต่างกัน

อย่างไรก็ตาม คำอุปมาในภาษาอังกฤษหลายคำอาศัยความคล้องจองของตัวอักษร โดยใช้คำว่า as หรือ like เสมอ ซึ่งบางสำนวนก็เปรียบเทียบคล้ายของไทย

แต่บางสำนวนแตกต่างกันไปด้วยวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม หรือมุมมองที่ต่างกัน

เช่น As dry as dust (แห้งเหมือนฝุ่นละออง) As cool as a cucumber (ใจเย็นเหมือนแตงกวา) และ As thick as thieves (สนิทสนมกันเหมือนพวกหัวขโมย) เป็นต้น

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างอุปมาฯ ที่พบในภาษาอังกฤษ

อุปมาโวหาร ( figure of speech ) ใช้อย่างไรได้บ้าง
อุปมาโวหาร (figure of speech) ใช้อย่างไรได้บ้าง

คุณก็อาจจะสนใจ: ถ้อยคำหรือภาษา

Simile (อุปมา) อุปมาโวหารภาษาอังกฤษที่พบบ่อย

Simile (อุปมาภาษาอังกฤษ ) คำแปลไทย
As agile as a monkey คล่องแคล่วว่องไวเหมือนลิง
As bald as a billiard ball/a coot หัวล้านเหมือนลูกบิลเลียด/นกเป็ดน้ำ
As big as an elephant ใหญ่เหมือนช้าง
As black as a crow ดำเหมือนอีกา
As blind as a bat ตาบอดเหมือนค้างคาว
As blue as the ocean สีฟ้าเหมือนมหาสมุทร
As brave as a lion กล้าเหมือนสิงโต
As bright as silver สดใสเหมือนเงิน
As brittle as glass เปราะเหมือนแก้ว
As brown as a berry คล้ำเหมือนลูกเบอร์รี่
As busy as a bee (ธุระ)ยุ่งเหมือนผึ้ง
As cool as cucumber เย็นเหมือนแตงกวา
As cross as a bear with a sore head  โกรธเหมือนหมีหัวเจ็บ
As cunning as a fox เหลี่ยมจัดเหมือนหมาจิ้งจอก
As deaf as an adder หูหนวกเหมือนอสรพิษ (งู)
As dry as a bone แห้งเหมือนกระดูก
As dull as ditchwater ขุ่นเหมือนน้ำในคู
As dumb as statue เป็นใบ้เหมือนรูปปั้น
As easy as ABC ง่ายเหมือนเอบีซี
As fair as a rose งามเหมือนกุหลาบ
As fast as a hare เร็วเหมือนกระต่ายป่า
As fat as butter มันเหมือนเนย
As fat as a pig อ้วนเหมือนหมู
As fierce as a tiger ดุร้ายเหมือนเสือ
As firm as a rock มั่นคงเหมือนหิน
As flat as a board แบนเหมือนกระดาน
As free as the air อิสระเหมือนอากาศ
As fresh as a daisy สดชื่นเหมือนดอกเดซี่
As gaudy as a peacock หรูหราเหมือนนกยูง
As gentle as a lamb สุภาพอ่อนโยนเหมือนลูกแกะ
As good as gold ดีเหมือนทองคำ
As graceful as a swan งามสง่าเหมือนหงส์
As greedy as a dog ตะกละเหมือนหมา
As green as grass เขียวเหมือนหญ้า
As happy as a king สุขสบายเหมือนพระราชา
As happy as the day is long สุขสบายเหมือนวันที่ยาวนาน
As hard as a brick แข็งเป็นอิฐ
As heavy as lead หนักเหมือนตะกั่ว
As hot as fire ร้อนเหมือนไฟ
As hot as hell ร้อนเหมือนนรก
As hot as pepper เผ็ดร้อนเหมือนพริกไทย
As hungry as a hunter หิวเหมือนนายพราน
As innocent  as  a new – born babe ไร้เดียงสาเหมือนเด็กแรกเกิด
As keen as razor คมเหมือนมีดโกน
As lean as a rake ผอมเหมือนคราด
As light as a feather เบาเหมือนขนนก
As like as two peas/beans เหมือนกันยังกับถั่วสองเม็ด
As lively as a cricket มีชีวิตชีวาเหมือนจิ้งหรีด
As loud as thunder ดังเหมือนฟ้าร้อง
As meek as a lamb เชื่องเหมือนลูกแกะ
As modest as a violet สงบเสงี่ยมเจียมตัวเหมือนดอกไวโอเล็ต
As obstinate as a mule ดื้อรั้นเหมือนล่อ
As old as the hills เก่าเหมือนโคกเนิน
As playful as a kitten ขี้เล่นสนุกสนานเหมือนลูกแมว
As poor as a church mouse จนเหมือนหนูวัด
As pretty as a picture สวยเหมือนรูปภาพ
As proud  as a peacock   หยิ่งทะนงเหมือนนกยูง
As pure as a lily บริสุทธิ์เหมือนดอกลิลี
As quick as lightning เร็วเหมือนสายฟ้าแลบ
As quiet as a mouse เงียบเหมือนหนู
As red as blood แดงเหมือนเลือด
As regular as clockwork สม่ำเสมอเหมือนนาฟิกา
As rich as a Jew ร่ำรวยเหมือนชาวยิว
As round as a ball กลมเหมือนลูกบอล
As sharp as a needle แหลมเหมือนเข็ม
As silent as the dead/the grave เงียบเหมือนคนตาย/หลุมฝังศพ
As slippery as an eel ลื่นเหมือนปลาไหล
As smooth as velvet เรียบเหมือนกำมะหยี่
As sour as vinegar เปรี้ยวเหมือนน้ำส้มสายชู
As slow as a snail ช้าเหมือนหอยทาก
As straight as an arrow ตรงเป็นลูกธนู
As strong as a horse แข็งแรงเหมือนม้า
As stupid as a donkey โง่เหมือนลา
As sturdy as an oak มั่นคงแข็งแรงเหมือนต้นโอ๊ค
As sweet as honey หวานเหมือนน้ำผึ้ง
As swift as an arrow เร็วเหมือนลูกธนู
As tall as a maypole สูงเหมือนเสาเมโพล
As thin as a lath ผอมเหมือนไม้ระแนง
As thin as a wafer บางเหมือนขนมปังเวเฟอร์
As timid as a hare ขี้ตื่นเหมือนกระต่ายป่า
As tricky as a monkey เจ้าเล่ห์เหมือนลิง
As ugly as a toad/scarecrow น่าเกลียดเหมือนคางคก/หุ่นไล่กา
As silent as the grave เงียบเหมือนหลุมฝังศพ (ไทยว่า เงียบเหมือนป่าช้า หรือเงียบเหมือนเป่าสาก)
As wise as an owl ฉลาด (สุขุม) เหมือนนกเค้าแมว
As clear as a bell เสียงใสเหมือนระฆัง
As clear as crystal ใสเหมือนแก้ว (ไทยว่า ใสเหมือนตาตั๊กแตน)
As clear as daylight สว่างเหมือนกลางวัน 
As free as a bird มีอิสระเหมือนนก
As cheap as dirt ถูกเหมือนของโสโครก (ไทยว่าถูกเหมือนได้เปล่า หรือถูกเหมือนกล้วยน้ำว้า)
As easy as a pie ง่ายเหมือนขนมพาย (ไทยว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยใส่ปาก)
As safe as houses ปลอดภัยเหมือนบ้าน
As grave as a judge เคร่งขรึมเหมือนผู้พิพากษา
As still as a statue นิ่งเฉยเหมือนรูปปั้น
As sick as a dog เจ็บเหมือนหมา
As tough as leather เหนียวเหมือนหนัง

ตัวอย่างประโยคอุปมาภาษาอังกฤษ

 • My sister was walking as slow as a snail. แปลว่า น้องสาวของฉันเดินช้าเหมือนหอยทาก
 • She was as busy as a bee. แปลว่า เธอมีธุระยุ่งเหมือนผึ้ง
 • Your eyes are as blue as the ocean. แปลว่า ตาของคุณสีฟ้าดุจดั่งท้องทะเล
 • The Math test was as easy as ABC. แปลว่า ข้อสอบคณิตศาสตร์ง่ายเหมือนกับ ABC
 • The girl is as beautiful as a rose. แปลว่า ผู้หญิงสวยเหมือนดอกกุหลาบ
 • Her heart is like gold. แปลว่า หัวใจของเธอเหมือนดั่งทอง
 • Those boys are like two peas in a pod. แปลว่า เด็กผู้ชายเหล่านั้นเหมือนถั่วสองเม็ดในฝักเดียวกัน = สำนวนไทยว่า เหมือนกันยังกับแกะ
 • They fought like cats and dogs. แปลว่า พวกเขาสู้กันเหมือนแมวกับหมา

2 – อุปมาโวหาร – Metaphor อุปลักษณ์

Metaphor (อุปลักษณ์) ภาษาอังกฤษคืออะไร

Metaphor (อุปลักษณ์) เป็นวลีหรือประโยคที่เปรียบเทียบของสองสิ่งที่ไม่เหมือนกัน โดยเป็นการเปรียบเป็น หรือ การเปรียบเปรยว่าของสิ่งหนึ่งมันเหมือนกับสิ่งหนึ่งได้

เราจะเรียกการเปรียบคำลักษณะนี้ว่า Metaphor หรือแปลเป็นไทยได้ว่า อุปลักษณ์

คำอุปลักษณ์ที่ยกมาเปรียบนั้น เป็นความหมายเชิงนัยว่ามันเหมือนกับลักษณะนั้น ไม่ได้หมายความว่า เป็นอย่างนั้นจริง ๆ

การเปรียบเทียบนี้ไม่จำเป็นต้องมี As…As หรือ Like เหมือนกับ อุปมา (Simile) 

อุปลักษณ์ภาษาอังกฤษมักจะได้ใช้ในงานเขียนที่ต้องใช้ถ้อยคำสลวยและมีสีสันและจะทำให้งานเขียนของคุณดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

เราจะมีตัวอย่างประโยคอุปลักษณ์ Metaphor ภาษาอังกฤษ

 • The girl is a beautiful rose. เด็กสาวเป็นดอกกุหลาบแสนสวย
 • Her heart is gold. หัวใจของเธอเป็นทอง
 • My computer is an old dinosaur. คอมพิวเตอร์ของฉันเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปี
 • You are my sunshine. คุณคือแสงอาทิตย์ของฉัน
 • He is a shining star. เขาคือดวงดาวที่เปล่งประกายระยิบระยับ
 • You are my guardian angel! เธอคือเทวดาผู้พิทักษ์ของฉัน
 • He’s a sly fox. เขาฉลาดแกมโกงมาก
 • Jane’s the black sheep in the family. เจนเป็นแกะดำในครอบครัว 
 • Michael is the wood and glue of our family. ไมเคิลนี่เป็นเหมือนตัวกลางที่คอยประสานคนในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกัน
 • Andy is a calculator when it comes to dividing our expenses. แอนดี้เป็นเหมือนเครื่องคิดเลขเวลาที่ต้องหารค่าใช้จ่ายกัน
 • Let’s go see mom, she’s an ATM! ไปหาแม่กันเถอะ แม่เป็นตู้เอทีเอ็มนะ
 • She is a shining star in her class. เธอเป็นดวงดาวที่ส่องแสงสดใสในห้องเลย
 • The kids at this school are all brains. ต้องเป็นโรงเรียนชั้นเยี่ยมแน่นอน ที่นักเรียนแต่ละคนเก่ง ๆ มีมันสมองและ เก่ง ๆทั้งนั้น 
 • He’s a walking encyclopedia. เขานี่คือสารานุกรมเคลื่อนที่ชัด ๆ
 • Dave was a rock star at our presentation to senior management. เดฟนี่ทำได้แจ๋วสุด ๆ ไปเลยในการนำเสนองานกับผู้บริหารระดับสูง
 • To me, time is money. สำหรับฉันแล้ว เวลาเป็นเงินเป็นทองนะ
 • The world’s a stage. โลกเรานี้คือโรงละคร *ที่เราสามารถโลดแล่นสร้างเรื่องราวในชีวิตให้ตัวเราเองได้
 • Our dad has the heart of a lion. พ่อของพวกมีหัวใจที่กล้าหาญเหมือนดังสิงโต
 • Her voice is music to my ear. เสียงของเธอเหมือนดนตรีเลย

3 – อุปมาโวหาร – Personification

บุคลาธิษฐาน บุคคลวัต และ บุคคลสมมติ (Personification) คือ โวหารชนิดหนึ่ง ในโวหารภาพพจน์ (Figure of speech) ที่มีลักษณะการสมมุติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ให้มีอากัปกิริยาท่าทาง ความรู้สึกนึกคิดเหมือนมนุษย์

โวหารบุคลาธิษฐาน จึงสามารถสร้างอารมณ์ ความรู้สึกให้เกิดขึ้น ทำให้เราสัมผัสได้ลึกซึ้งขึ้น ทำให้เกิดภาพที่ชัดเจน ช่วยสร้างคุณค่าความหมายให้แก่ข้อความมากยิ่งขึ้น  

ในกรณีที่เป็นสัตว์หรือพืช โวหารบุคลาธิษฐานช่วยให้เราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของสิ่งเหล่านี้ แม้จะสื่อสารด้วยภาษามนุษย์ไม่ได้ก็ตาม 

แต่ถ้าสมมุติให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตเฉกเช่นมนุษย์ ก็จะทำให้เกิดอรรถรสมากยิ่งขึ้น แม้เราจะรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตที่มิใช่มนุษย์จะรู้สึกนึกคิดเช่นนั้น

แต่นั่นคือวิธีสร้างสรรค์รูปประโยคหรือข้อความให้มีความน่าสนใจ และมีเสน่ห์มากขึ้น…..

ตัวอย่างการใช้โวหารบุคลาธิษฐาน 

 • The stars danced playfully in the moonlit sky.
  หมู่ดาวเต้นรำอย่างสนุกสนานในคืนที่ท้องฟ้าสว่างด้วยแสงจันทร์
 • The first rays of morning tiptoed through the meadow.
  แสงแดดยามเช้าในวันใหม่ได้สาดแสงไปยังทุ่งหญ้า
 • She did not realize that opportunity was knocking at her door.
  เธอไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าโอกาสกำลังมาเคาะที่ประตูของเธออยู่
 • The blizzard swallowed the town.
  พายุหิมะได้กลืนกินเมืองทั้งเมือง (พลังมหาศาลของพายุสามารถทำลาย กวาดล้างเมืองทั้งเมืองให้ราบเป็นหน้ากลองได้)
 • The flowers waltzed in the gentle breeze.
  หมู่มวลดอกไม้ได้เต้นรำในสายลมที่แผ่วเบา

4 – อุปมาโวหาร – Hyperbole อติพจน์ 

อติพจน์ (hyperbole) คือ อีกหนึ่งประเภทของโวหารในโวหารภาพพจน์ ซึ่งเป็นการกล่าวเกินจริง ซึ่งเป็นความรู้สึกหรือความคิดของผู้กล่าวที่ต้องการย้ำความหมาย ให้ผู้ฟังรู้สึกว่าหนักแน่นจริงจัง

เน้นความรู้สึกให้เด่นชัดและน่าสนใจ โดยไม่เน้นความเป็นจริง เพราะต้องการ ให้ผู้รับ สารเกิดความซาบซึ้งและประทับใจ ซึ่งอาจจะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ได้ เพื่อเน้นความ รู้สึกมากกว่า ความเป็นเหตุเป็นผล

มุ่งเร้าอารมณ์และความรู้สึกสะเทือนใจเป็นสำคัญ ภาพพจน์ประเภทนี้นิยม ใช้สื่อสารกันมากทั้งการพูดและการเขียน ที่ต้องการแสดงความรู้สึกเพราะสามารถเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่าย

Hyperbole ที่พบเห็นหรือได้ยินได้ทั่วไป มีตัวอย่างดังนี้

 • I am so hungry I could eat a horse. แปลว่า ฉันหิวจนจะกินม้าได้ทั้งตัวอยู่แล้ว (หิวมากๆๆๆๆๆๆ)
 • ตัวอย่างอื่น: I have a million things to do. แปลว่า ฉันมีสิ่งที่ต้องทำอีกเป็นล้าน
 • I had a ton of homework. แปลว่า ฉันมีการบ้านต้องทำเป็นตันๆ
 • This car goes faster than the speed of light. แปลว่า รถคันนี้ไปได้เร็วกว่าแสง 
 • He is as skinny as a toothpick. แปลว่า เขาผอมกะหร่องราวกับไม้จิ้มฟัน

การใช้ hyperbole อาจจะดูสนุกสนาน หากแต่การใช้ hyperbole ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่ใครจะทำได้ เพราะว่าการคิดคำขึ้นมาโดยไม่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมความเข้าใจของผู้ฟังชาวต่างชาตินั้น

อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจคลาดเคลื่อน หรือไม่เข้าใจเลยก็เป็นได้ แต่อาจจะลักจำบางคำเอาไปใช้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไร

5 – อุปมาโวหาร – Irony การพูดล้อเลียน 

Irony คือการพูดล้อเลียน เสียดสี (กลัวใช้คำไทยไม่ถูกจัง) โดยใช้หลักการพูดสิ่งตรงข้ามกันกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

ตัวอย่างการใช้โวหารการพูดล้อเลียน 

 • The name of Britain’s biggest dog was “Tiny”. แปลว่า หมาตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอังกฤษมีชื่อว่า “ตัวเล็ก”
 • An informative website about how to protect yourself from hacking got hacked. แปลว่า เว็บไซต์ให้ข้อมูลป้องกันการแฮ็คกลับถูกแฮ็คเสียเอง
 • The Facebook post owner said that he welcomed any feedback, but he turned off comment on that post. แปลว่า เจ้าของโพสเฟสบุ๊คบอกว่าเขายินดีรับฟังทุกความคิดเห็น แต่เขากลับปิดคอมเม้นท์ในโพสนั้น

6 – อุปมาโวหาร – ปฏิพจน์ (paradox)

คือ การใช้ถ้อยคำที่มีความหมายตรงกันข้าม หรือขัดแย้งกันมากล่าวร่วมกันได้อย่างกลมกลืนกัน

ภาพพจน์ประเภทนี้ผู้รับสารจะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ความหมาย หรือ ตีความจึงจะเข้าใจได้ดี

 • I know that I know nothing at all. ฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไรเลย
 • Everything I say is a lie. ทุกสิ่งที่ฉันพูดคือคำโกหก
 • Nobody goes to that restaurant because it is too crowded. ไม่มีใครไปกินข้าวที่ร้านนั้นเพราะคนแน่นเกินไป
 • The beginning of the end. จุดเริ่มต้นของจุดจบ

7 – วัตถุประสงค์ของการใช้อุปมาโวหารภาษาอังกฤษ

ถ้อยคำที่ทำให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชั้นเชิงในการเรียบเรียงถ้อยคำให้มี

พลังที่จะสัมผัสอารมณ์ของผู้อ่านจนเกิดความประทับใจ เกิดความเข้าใจ และเกิดอารมณ์สะเทือนใจมากกว่าถ้อยคำที่กล่าวอย่างตรงไปตรงมา โดยวัตถุประสงค์ของการใช้อุปมาโวหาร

 • เป็นการใช้ถ้อยคำที่บรรยายเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังนึกเห็นภาพ และเกิดความรู้สึกซาบซึ้งดื่มด่ำกับถ้อยคำนั้น
 • เป็นการใช้ถ้อยคำในกลวิธีการแต่งคำประพันธ์ร้อยกรอง หรือร้อยแก้วให้มีลักษณะผิดแผกแตกต่างจากการเรียบเรียงถ้อยคำตามปกติ สำหรับสร้างสรรค์วรรณกรรมกวีมีแบบแผนต่างๆ ที่ใช้ในการพรรณนาให้มีลักษณะพิเศษ

อุปมาโวหารภาษาอังกฤษ (figure of speech) เป็นการใช้ภาษาอังกฤษในระดับขั้นสูง ที่ทั้งมีความยากที่จะจำได้

แต่มันก็เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษและอยากใช้ภาษาอังกฤษได้เท่ ๆ เหมือนเจ้าของภาษา

เรียนไปฝึกฝนไปก็จะจำได้และใช้เป็น คุณมักจะพบกับอุปมาโวหารภาษาอังกฤษเหล่านี้ในภาษากวีนิพนธ์ วรรณกรรม หรือภาษาในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

เพื่อให้เข้าใจความหมายของมัน คุณต้องอ่านให้มาก ๆ เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้อุปมาโวหาร และสามารถใช้คำเหล่านี้ทำให้งานเขียนของคุณมีความหลากหลายและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

8 – สรุป 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับบทความเรื่อง อุปมาโวหารในภาษาอังกฤษ ที่ทาง Eng Breaking ได้แนะนำให้คุณในวันนี้ Practice makes perfect

การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความชำนาญ ไว้ครั้งหน้าอย่าลืมมาติดตามบทความดี ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษจาก Eng Breaking ว่ามาจะมีสาระน่ารู้ดี ๆ อะไรมาฝากกันอีก สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *