English Proverbs: รวม +100 สุภาษิตภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมคำแปล

สุภาษิตภาษาอังกฤษ

สุภาษิตภาษาอังกฤษ – ในภาษาอังกฤษ เมื่อสนทนา สื่อสาร หรือแสดงประเด็นใดประเด็นหนึ่ง เจ้าของภาษามักจะเติมสำนวนและสุภาษิตภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มสีสันให้กับคำพูดของเขา

เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนภาษาอังกฤษ เราก็ควรรู้จักการใช้สุภาษิตภาษาอังกฤษบ้าง เพื่อยกระดับภาษาอังกฤษของตัวเองให้เป๊ะเหมือนเจ้าของภาษา และทำให้การสนทนาของเรากับชาวต่างชาติมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วย

1 – สุภาษิตภาษาอังกฤษ (Proverbs) คืออะไร

ก่อนอื่นเรามาเรียนรู้กันว่า Proverbs คืออะไร? Proverbs หรือ ‘สุภาษิตภาษาอังกฤษ’ คือข้อความสั้น ๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือคำแนะนำที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

คำแนะนำในสุภาษิตมักมาจากประสบการณ์หรือความเป็นจริงที่ยึดถือกันมาแต่ดั้งเดิม ซึ่งคำสุภาษิตนี้สามารถพบได้ในทุกภาษาและทุกวัฒนธรรม นั่นคือเสน่ห์แห่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมและประเพณีของแต่ละประเทศ

รวมสุภาษิตภาษาอังกฤษยอดนิยม พร้อมคำแปล

2 – สํานวนสุภาษิตภาษาอังกฤษสั้น ๆ ที่น่าสนใจ

วันนี้ Eng Breaking จึงได้รวบรวมสุภาษิตภาษาอังกฤษสั้น ๆ กว่า 100 สุภาษิตภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและถูกใช้บ่อย พร้อมกับคำแปล ความหมาย และการเทียบกับสุภาษิตภาษาไทยที่คล้าย ๆ กัน ซึ่งเราสามารถนำไปใช้ได้จริงเลยค่ะ

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษได้เรียงตามตัวอักษรดังนี้

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ตัวอักษร A

 • A bad workman always blames his tools.
  คำแปลภาษาไทย คนงานแย่ ๆ มักตำหนิเครื่องมือของเขาอยู่เสมอ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง
 • A bird in hand is worth two in the bush.
  คำแปลภาษาไทย นก 1 ตัวที่อยู่ในมือ มีค่ากว่านกสองตัวที่อยู่ในพุ่มไม้
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กำขี้ดีกว่ากำตด
 • Actions speak louder than words.
  คำแปลภาษาไทย: การกระทำพูดดังกว่าคำพูด
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ตัวอย่างที่มีค่าดีกว่าคำสอน
 • Advice after mischief is like medicine after death.
  คำแปลภาษาไทย คำเตือนหลังจากเกิดปัญหา ก็เหมือนกับการให้ยาหลังจากตายแล้ว
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
 • A man of word not a man of deed is like a garden full of weed.
  คำแปลภาษาไทย คนที่พูดแต่ไม่ทำ ก็เหมือนสวนที่เต็มไปด้วยวัชพืช
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
 • A man with little learning is like a frog who thinks its paddle is a great sea
  คำแปลภาษาไทย คนที่มีความรู้น้อย ก็เหมือนกบที่คิดว่าแอ่งน้ำขังของมันเป็นทะเลอันยิ่งใหญ่
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กบในกะลาครอบ
 • As you sow, so you reap.
  คำแปลภาษาไทย: คุณย่อมเก็บเกี่ยวในสิ่งที่คุณหว่าน
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ทำดีได้ดี ทำชั่ว ได้ชั่ว
 • A friend in need is a friend indeed. 
  คำแปลภาษาไทย เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก
 • A rolling stone gathers no moss. 
  คำแปลภาษาไทย คนจับจดทำอะไรไม่เป็นผล ใครจะทนมั่นหมายคนหลายใจ
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า น้ำกลิ้งบนใบบอน
 • A house divided against itself cannot stand. 
  คำแปลภาษาไทย การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ นำมาซึ่งความพินาศ
 • A jack of all trades is master of none.
  คำแปลภาษาไทย: คนที่ช่ำชองในงานสารพัดอย่าง ไม่ใช่เป็นผู้เชี่ยวชาญของใครเลย
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า อย่าจับปลาหลายมือ
 • An eye for an eye, and a tooth for a tooth. 
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
 • As well be hanged for a sheep as a lamb. 
  คำแปลภาษาไทย: พอลงมือทำก็ทำโดยไม่ยั้งมือ
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ตกกระไดพลอยโจน
 • After a storm comes a calm. 
  คำแปลภาษาไทย: ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอ
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
 • All that glitters is not gold. 
  คำแปลภาษาไทย: สิ่งที่เห็นว่ามีเสน่ห์น่าหลงใหลไม่ได้มีค่าเสมอไป สิ่งที่ชวนมองไม่ได้มีค่าเสมอไป
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า สวยแต่รูป จูบไม่หอม

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ตัวอักษร B – D

 • Behind an able man there are always other able men.
  คำแปลภาษาไทยภาษาไทย ข้างหลังคนเก่ง ยังมีคนเก่งอีกมากมายอยู่เสมอ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า
 • Blood is thicker than water.
  คำแปลภาษาไทย เลือดหนาแน่นกว่าน้ำ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เลือดข้นกว่าน้ำ
 • Barking dogs never bite.
  คำแปลภาษาไทย : หมาที่กำลังเห่าไม่เคยกัด
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า หมาเห่าไม่กัด
 • Be quick to hear and slow to speak. 
  แปลว่า ฟังให้เร็ว พูดให้ช้า
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า คิดก่อนพูด
 • Brave actions never want a trumpet.
  แปลว่า การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ
 • Better be sure than sorry. 
  แปลว่า กันไว้ดีกว่าแก้
 • Birds of a feather flock together. 
  แปลว่า สัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า กาเข้าฝูงกาหงส์เข้าฝูงหงส์
 • Books and friends should be few but good. 
  แปลว่า เน้นที่คุณภาพไม่เน้นปริมาณ
 • Burn not your house to fright the mouse away. 
  คำแปลภาษาไทย อย่าเผาบ้านเพื่อทำให้หนูตกใจ
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ขี่ช้างจับตั๊กแตน
 • Carrying coal to Newcastle.
  คำแปลภาษาไทย ขนถ่านหินไปนิวคาสเซิล
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน
 • Cut your coat according to your cloth.
  คำแปลภาษาไทย เย็บเสื้อคลุมของคุณด้วยผ้าที่คุณมี
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า นกน้อยทำรังแต่พอตัว
 • Don’t bite the hand that feeds you.
  คำแปลภาษาไทย อย่ากัดมือที่ให้อาหารคุณ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่ากินบนเรือนขี้รดบนหลังคา
 • Don’t count your chickens before they are hatched.
  คำแปลภาษาไทย อย่านับลูกไก่ของคุณ ก่อนที่มันจะถูกฟัก
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าหวังน้ำบ่อหน้า
 • Don’t cross the bridge until you come to it.
  คำแปลภาษาไทย อย่าข้ามสะพานก่อนที่คุณจะไปถึง
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าตีตนไปก่อนไข้
 • Don’t count your chickens before they are hatched.”
  คำแปลภาษาไทย: อย่านับลูกไก่ของคุณก่อนที่มันจะฟักออกมา
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า สงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหาร
 • Don’t judge a book by its cover.
  คำแปลภาษาไทย: อย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า อย่าตัดสินคนจากภายนอก

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ตัวอักษร E – K

 • Even a fish wouldn’t get into trouble if it kept its mouth shut.
  คำแปลภาษาไทย แม้แต่ปลาก็จะไม่ได้รับปัญหาเดือดร้อน ถ้ามันปิดปากของมัน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ปลาหมอตายเพราะปาก
 • Every dog has its day.
  คำแปลภาษาไทย สุนัขทุกตัวก็มีวันของมัน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วันพระไม่ได้มีหนเดียว
 • Easier said than done. 
  คำแปลภาษาไทย พูดง่ายกว่าลงมือทำ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า พูดง่ายแต่ทำยาก
 • Every ass likes to hear himself bray.
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า คนโง่ชอบอวดฉลาด
 • Facts are stubborn things.
  คำแปลภาษาไทย ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ดื้อรั้น
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
 • Fine feather makes a fine bird.
  คำแปลภาษาไทย ขนที่สวยทำให้นกงดงาม
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
 • Good clothes open all doors.
  คำแปลภาษาไทย เสื้อผ้าที่ดีเปิดประตูได้ทั้งหมด
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง
 • Good manners are part and parcel of a good education.
  คำแปลภาษาไทย มารยาทที่ดีเป็นสิ่งห่อหุ้มของการศึกษาที่ดี
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า สำเนียงส่อภาษากิริยาส่อสกุล
 • Good wine needs no bush.
  คำแปลภาษาไทย ไวน์ที่ดีไม่ต้องการพุ่มไม้
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ชาดจะดีไม่ต้องทาสีก็แดง
 • Health is better than wealth.
  คำแปลภาษาไทย สุขภาพดีกว่าสิ่งของมีค่า
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ
 • He who laughs best laughs last.
  คำแปลภาษาไทย: ผู้ที่หัวเราะดีที่สุดคือคนสุดท้าย
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่าหัวเราทีหลังดังกว่า
 • It is never too late to mend.
  คำแปลภาษาไทย มันไม่เคยสายเกินไปที่จะแก้ไข
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีอะไรสายเกินแก้
 • It takes two to make a quarrel.
  คำแปลภาษาไทย การจะทะเลาะกัน ต้องมีคน 2 คน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
 • Kill the goose that laid the golden eggs.
  คำแปลภาษาไทย ฆ่าห่านตัวที่วางไข่ทองคำ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ทุบหม้อข้าวตัวเอง
 • Kill two birds with one stone.
  คำแปลภาษาไทย ฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียว
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว

ไม่พลาดกับบทความนี้:

รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ตัวอักษร L – P

 • Let sleeping dogs lie.
  คำแปลภาษาไทย ปล่อยให้หมานอนหลับ
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า แกว่งเท้าหาเสี้ยน
 • Like father, like son.
  คำแปลภาษาไทย เหมือนพ่อ เหมือนลูกชาย
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 • Little is spent with difficulty, much with ease.
  คำแปลภาษาไทย จ่ายน้อยยาก จ่ายมากง่าย
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
 • Let bygones be bygones.
  คำแปลภาษาไทย: ปล่อยเรื่องในอดีต ให้เป็นเรื่องในอดีต
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บ
 • Lock the stable door after the horse is stolen.
  คำแปลภาษาไทย: ลงกลอนประตูคอกม้าหลังจากม้าถูกขโมยไปแล้ว
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก
 • Make hay while the sun shines.
  คำแปลภาษาไทย ทำฟาง(หญ้าแห้ง)ในขณะที่พระอาทิตย์ส่องแสง
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
 • Never put off till tomorrow what you can do today.
  คำแปลภาษาไทย อย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
 • Needle in a haystack.
  คำแปลภาษาไทย: เข็มในกองฟาง
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า งมเข็มในมหาสมุทร
 • No bees, no honey: no work, no money.
  คำแปลภาษาไทย ไม่มีผึ้งก็ไม่มีน้ำผึ้ง ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ไม่มีงานก็ไม่มีเงิน
 • One man’s meat is another man’s poison.
  คำแปลภาษาไทย เนื้อของคนหนึ่งเป็นยาพิษของอีกคนหนึ่ง
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ลางเนื้อชอบลางยา
 • People who live in glass houses shouldn’t throw stones.
  คำแปลภาษาไทย คนที่อาศัยอยู่ในบ้านกระจก ไม่ควรโยนก้อนหิน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง
 • Prevention is better than cure.
  คำแปลภาษาไทย การป้องกันดีกว่าการรักษา
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กันไว้ดีกว่าแก้

สำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ ตัวอักษร S – Y

 • Set a thief to catch a thief.
  คำแปลภาษาไทย ให้ขโมยจับขโมย
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
 • Still waters run deep.
  คำแปลภาษาไทย น้ำนิ่งไหลลึก
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำนิ่งไหลลึก
 • Speech is silver, silence is golden.
  คำแปลภาษาไทย: คำพูดเป็นเงิน การนิ่งเฉยเป็นทอง
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง
 • Strike while the iron is hot.
  คำแปลภาษาไทย ตีในขณะที่เหล็กกำลังร้อนอยู่
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ตีเหล็กเมื่อแดง กินแกงเมื่อร้อน
 • The proof of the pudding is in the eating.
  คำแปลภาษาไทย บทพิสูจน์ของขนมพุดดิ้งคือการกิน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:

แยกการใช้ Price, Cost, Charge, Expense, Fee, Fare, Fine, Toll ให้ไม่สับสน

 • The apple doesn’t fall far from the tree.
  คำแปลภาษาไทย: ลูกแอปเปิลตกไม่ไกลจากต้น
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น
 • Tide and time wait for no one.
  คำแปลภาษาไทย สายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก
 • To lock the stable door after the horse is stolen.
  คำแปลภาษาไทย ลงกลอนประตูคอกม้า หลังจากม้าถูกขโมย
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า วัวหายล้อมคอก
 • Where there’s a will, there’s a way.
  คำแปลภาษาไทย: ถ้ามีความตั้งใจ ย่อมมีหนทาง
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
สุภาษิตภาษาอังกฤษ (English Proverb) พร้อมคำแปล
 • When in Rome, do as the Romans do.
  คำแปลภาษาไทย เมื่ออยู่ในกรุงโรม ก็ทำเหมือนที่ชาวโรมันเขาทำกัน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม
 • When the cat’s away the mice will play.
  คำแปลภาษาไทย เมื่อแมวไม่อยู่ พวกหนูก็จะเล่นกัน
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า แมวไม่อยู่หนูร่าเริง
 • You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.
  คำแปลภาษาไทย คุณสามารถพาม้าไปยังน้ำได้ แต่คุณไม่สามารถทำให้มันดื่มน้ำได้
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ข่มเขาโคขืนให้กลืนหญ้า
 • You cannot sell the cow and drink the milk.
  คำแปลภาษาไทย คุณไม่สามารถขายวัว และดื่มนมได้
  คล้ายกับสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า ได้อย่างเสียอย่าง
 • You can’t have your cake and eat it ,too.
  คำแปลภาษาไทย: คุณไม่สามารถกินเค้ก และยังคงมีเค้กอีกได้
  คล้ายกับสุภาษิตภาษาไทยที่ว่า ได้อย่างเสียอย่าง

3 – ข้อควรจำเวลาใช้สุภาษิตภาษาอังกฤษ (English Proverbs)

เมื่อพูดถึงการแปลสำนวนภาษาอังกฤษ เราไม่สามารถแปลกันได้แบบตรงตัว เช่น งู ๆ ปลาๆ คือ Snake Snake Fish Fish หรือ ขี่ช้างจับตั๊กแตน แปลเป็น To ride an elephant to catch a grasshopper เจ้าของภาษาได้ยินคงงงกันใหญ่

วิธีการที่ง่ายและแม่นยำกว่าก็คือ ควรแปลโดยการเทียบความหมายของแต่ละสำนวนแทน ซึ่งจะทำให้เห็นว่าสำนวนภาษาอังกฤษหลายสำนวนมีความหมายตรงกับสำนวนไทยของเรา

แต่เพราะวัฒนธรรม การใช้ชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน ส่งผลให้การใช้คำศัพท์ต่างกันไปด้วย แต่เมื่อแปลความที่ซ่อนอยู่ จะพบว่าใช้แทนกันได้แน่นอน 

เราจะเห็นได้ว่าการใช้สำนวนเปรียบเทียบของแต่ละภาษานั้นสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่แตกต่างกัน เช่น A rotten apple spoils the barrel

ในภาษาอังกฤษและปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งข้องของไทย จะเห็นได้ว่า มีการใช้คำศัพท์จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว อย่างแอปเปิล ซึ่งเป็นผลไม้ที่นิยมในโลกตะวันตก

ส่วนประเทศไทยที่มีแม่น้ำลำคลองหลายสาย ปลาย่อมเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากกว่าแอปเปิลนั่นเอง นอกจากนั้น ในประเทศแถบตะวันตกยังมีการใช้ภาชนะประเภทถังหรือลัง แต่คนไทยในสมัยก่อนใช้ “ข้อง” ในการเก็บรักษาปลา เป็นต้น  

4 – สรุป

เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับบทความเกี่ยวกับ สุภาษิตภาษาอังกฤษ (English Proverbs) ที่เราได้นำมาวันนี้ จะเห็นได้ว่าสุภาษิตภาษาอังกฤษบางอันเหมือนกับลอกจากภาษาไทยมาเลย บางอันก็คล้าย ๆ กัน และบางอันก็แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง

แต่ถ้าเราเรียนรู้และลองนำไปใช้ได้ในการสนทนาของเราและชาวต่างชาติ มันก็จะสนุกไปอีกระดับหนึ่งเลยนะ ขอให้เพื่อน ๆ ทุกคนจะประสบความสำเร็จในการพิชิตภาษาอังกฤษนะคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *