วันนี้อากาศเป็นอย่างไร! รวมคำศัพท์เกี่ยวกับ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

สภาพอากาศภาษาอังกฤษ

สภาพอากาศภาษาอังกฤษเป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น่าสนใจ และพูดถึงบ่อยในการพูดคุยสนทนานภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เคยไหมที่เวลาไปออกเดท ไม่รู้จะคุยกับเขาเรื่องอะไร ก็เอาหัวข้อ วันนี้อากาศเป็นอย่างไร มาคุย แล้วคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ มีคำใดที่น่าสนใจ อย่าพลาดบทความนี้นะคะ

คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

วันนี้ Eng Breaking ได้จัดมา 110+ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและคำแปล เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลต่างๆ ที่หลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อน มีคำว่าอะไรบ้าง เรามาดูกันตามหมวดหมู่ที่เราได้แนะนำดังต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสภาพอากาศทั่วไป

เรามักเปรียบเปรยว่า เมืองไทยมีแต่สภาพอากาศ ร้อน ร้อนมาก ร้อนสุด ๆ ในภาษาอังกฤษมีหลายคำศัพท์ที่บอกสภาพอากาศที่แตกต่างกัน เราก็มาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษกันนะคะ

คำศัพท์ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Breeze /briːz/ ลมพัดเบา
Clear /’klir/ ใส, ไม่ขุ่น, ไม่มีฝุ่น, แจ่มแจ้ง, ใสแจ๋ว
Climate /ˈklaɪmət/ สภาพอากาศ
Drizzle /ˈdrɪzl/ ฝนตกโปรยปราย
Dry /draɪ/ แห้ง
Frost /frɒst/ น้ำค้างแข็ง, ซึ่งหนาวจัด
Gale /geil/ ลมแรง
Humid /ˈhjuːmɪd/ ชื้น, ชุ่มชื้น
Icy /ˈaɪsi/ ซึ่งเย็นเยือก
Mild /maild/ เบา,ไม่รุนแรง,
Overcast /ˈoʊ.vɚ.kæst/ มืดมน, มืดครึ้ม, มีเมฆมาก
Partly sunny /’pa:tli/ /ˈsʌni/ มีแดดบางส่วน
Rainbow /ˈreɪnbəʊ/ รุ้ง
Raindrop /ˈreɪndrɒp/ หยดน้ำฝน เม็ดฝน
Stormy /ˈstɔːmi/ มีพายุ
Sunny /ˈsʌni/ แดดจัด
Sunshine /’sʌnʃain/ แสงแดด
Torrential rain /tɔ.ˈrɛnt.ʃəl/ /rein/ ฝนตกหนัก
Wet /wet/ เปียก
Wind /wɪnd/ ลม
Wind Chill /wind/ /tʃɪl/ ความหนาวเย็นและแรงปะทะของลม
Windy /ˈwɪndi/ ลมแรง

ปรากฏการณ์ของอากาศต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

ปรากฏการณ์ของสภาพอากาศต่าง ๆ รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คุณรู้คำศัพท์ปรากฏการณ์ของสภาพอากาศเหล่านี้หรือยัง ลองมาดูกันเลยค่ะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Cyclone /ˈsaɪkləʊn/ พายุหมุนไซโคลน
Drought /draʊt/ ความแห้งแล้ง
Flood /flʌd/ น้ำท่วม
Hail /heɪl/ พายุลูกเห็บ
Hurricane /ˈhʌrɪkən/ พายุเฮอริเคน (ใช้เรียกพายุหมุนเขตร้อน)
Sleet /sliːt/ ฝนหิมะ
Storm /stɔːm/ พายุ
Thunderstorm /ˈθʌndəstɔːm/ พายุฝนฟ้าคะนอง
Tornado /tɔːˈneɪdəʊ/ พายุหมุน
Typhoon /tɑɪ.ˈfuːn/ พายุไต้ฝุ่น
รวมคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่พบบ่อยในการพยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษ 

เวลาที่เราดูรายการพยากรณ์อากาศ ภาษาอังกฤษ หรืออ่านข่าวเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศภาษาอังกฤษ เราคงได้เจอคำศัพท์เหล่านี้แน่นอน การอ่านข่าวพยากรณ์อากาศนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพียงแต่นักเรียน ต้องรู้คำศัพท์ และสำนวนที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศ และติดตามอ่านทุกวัน ได้ศัพท์ สำนวน ทุกวัน ความคล่องแคล่วก็ตามมา

เพราะฉะนั้นต้องอ่านและจำคำศัพท์เหล่านี้ไว้ ได้ใช้แน่นอนค่ะ

คำศัพท์ สภาพอากาศภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Climate change /ˈklaɪmət/ /tʃeɪndʒ/ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Cloudy /klaʊdi/ มีเมฆมาก
Dull /dʌl/ มืดมัวลง
Fog /fɒɡ/ หมอก
Foggy /ˈfɒɡi/ มีหมอกมาก
Global warming /ˈɡləʊbl/ /ˈwɔːmɪŋ/ ภาวะโลกร้อน
Heat wave /ˈhiːt/ /weɪv/ คลื่นความร้อน
Humidity /hjuːˈmɪdəti/ ความชุ่มชื้น
Ice /aɪs/ น้ำแข็ง
Lightning /ˈlaɪtnɪŋ/ สายฟ้า, ฟ้าแลบ
Rain /reɪn/ ฝนตก
Rainfall /ˈreɪnfɔːl/ ปริมาณน้ำฝน
Shower /ˈʃaʊə(r)/ ฝนตกปรอย ๆ
Snowy /snəʊi/ มีหิมะตกมาก
Thermometer /θəˈmɒmɪtə(r)/ เครื่องวัดอุณหภูมิ
Thunder /ˈθʌndə(r)/ ฟ้าร้อง
Weather forecast /ˈweðə/ /fɔːkɑːst/ การพยากรณ์อากาศ

ไม่พลาดกับบทความนี้:
20 บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

บทสนทนาภาษาอังกฤษในร้านอาหาร

คำศัพท์ฤดูกาลภาษาอังกฤษ

ประเทศไทยมี 3 ฤดูเป็นหลัก คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่ก็อย่างที่รู้ ๆ กัน แต่ที่ต่างประเทศ เช่น ยุโรป อังกฤษ อเมริกาหรือเกาหลี ญี่ปุ่น เขาอาจจะมีฤดูอื่น ๆ อีกด้วย เราลองมาดูว่า ฤดูฝนภาษาอังกฤษ คืออะไร ฤดูหิมะภาษาอังกฤษคืออะไร และชื่อฤดูต่าง ๆ ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง

คำศัพท์ฤดูกาลต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ อ่านออกเสียงว่า คำแปล
Season ซีซัน ฤดูกาล
Summer ซัม เมอะ ฤดูร้อน
Spring สปริง ฤดูใบไม้ผลิ
Fall, Autumn ฟอล , ออทึม ฤดูใบไม้ร่วง
Winter วิน เทอะ ฤดูหนาว
Cold season โคลด ซีซัน ฤดูหนาว
Hot season ฮอท ซีซัน ฤดูร้อน
Rainy season เรนนี ซีซัน ฤดูฝน

คำศัพท์เกี่ยวกับอุณหภูมิภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอุณหภูมิเป็นหัวข้อที่เพื่อน ๆ ทุกคนคงคุ้นเคยกันอยู่ แต่สำหรับใครยังไม่รู้จักคำศัพท์เกี่ยวกับอุณหภูมิในภาษาอังกฤษ เรามาดูกันต่อนะคะ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำอ่าน คำแปล
Temperature /ˈtemprətʃə(r)/ อุณหภูมิ
Celsius /ˈselsiəs/ องศาเซลเซียส ( °C )
Degree /dɪˈɡriː/ องศา
Fahrenheit /ˈfærənhaɪt/ องศาฟาเรนไฮต์ ( °F )
Chilly /ˈtʃɪli/ เย็นชา, หนาวยะเยือก
Cold /kəʊld/ หนาว
Cool /kuːl/ อากาศเย็น
Freezing /friːzɪŋ/ เยือกเย็น, เย็นจัด
Hot /hɒt/ ร้อน
Warm /wɔ:m/ อุ่น

รูปประโยคเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย

“วันนี้อากาศดีมาก!”, “ฤดูใบไม้ผลิที่ญี่ปุ่นสวยมาก” รู้ไหมว่า คำพูดที่ไร้สาระเหล่านี้ก็สามารถใช้เพื่อเริ่มการสนทนาที่น่าสนใจได้ ในภาษาอังกฤษเรามักจะใช้รูปประโยคที่พูดเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างไร ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษเป็นเป็นอย่างไร มาดูกันเลยดีกว่า

คำศัพท์สภาพอากาศภาษาอังกฤษ ที่ใช้บ่อยในการสนทนา

คำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษ

เมื่อเริ่มการสนทนาหรือพุดคุยกับชาวต่างชาติ เราสามารถใช้คำถามที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ จะช่วยให้การสื่อสารมีความรู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้น มาดูคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษที่ชาวต่างชาติมักใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะ

 • What’s the weather like? (อากาศเป็นอย่างไรบ้าง)
 • How’s the weather? (อากาศเป็นอย่างไรบ้าง)
 • What’s the temperature? (ตอนนี้อุณหภูมิเท่าไร)
 • What temperature do you think it is? (คุณคิดว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไร)
 • What’s the weather forecast? (พยากรณ์อากาศว่าอย่างไรบ้าง)
 • What’s the forecast like?: (พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้าง)
 • Is it hot or cold?  (อากาศร้อนหรือหนาว)
 • How’s the weather going to be tomorrow? (อากาศวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร)
 • What’s the weather like? (อากาศเป็นอย่างไรบ้าง)
 • Nice weather, isn’t it? (อากาศดีนะ ว่าไหม?)

ตัวอย่างการตอบคำถามเพื่ออธิบายว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง

เพื่อตอบคำถามว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้าง คุณสามารถตัวอย่างดูคำตอบที่เราได้แนะนำดังต่อไปนี้ และอย่าลืมประยุกต์ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษที่คุณเพิ่งเรียนรู้มานะคะ

It is + adjective (คำคุณศัพท์ที่อธิบายสภาพอากาศ) 

นี่ถือเป็นรูปแบบประโยคที่ง่ายและใช้บ่อยที่สุดในการพูดถึงสภาพอากาศเป็นอย่างไรในภาษาอังกฤษ เราลองมาดูตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้

 • It is cloudy today. (วันนี้มีเมฆมาก)
 • It’s a nice day today. (วันนี้อากาศดีมาก)
 • It’s sunny today. (วันนี้แดดจัด)
 • It’s drizzling outside, don’t forget your umbrella. (ฝนตกปรอย ๆ ข้างนอก อย่าลืมร่มด้วยนะ)

It is + V-ing (คำกริยาเกี่ยวกับสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้น)

ประโยคนี้แปลว่า (อากาศ) กำลัง …. (เกิดขึ้นอะไร) เราลองมาดูตัวอย่างประโยคดังต่อไปนี้

 • Look, it’s snowing! (ดูสิ หิมะกำลังตก!!)
 • Don’t forget to take an umbrella, it’s raining. (อย่าลืมพกร่มไปด้วยนะ ฝนกำลังตก)
 • Today It is cloudy, I think It’s going to be raining. (วันนี้มีเมฆปกคลุม ฉันคิดว่าฝนกำลังจะตก)

หรือถ้าจะพูดว่า “อากาศกำลังจะ….” ให้ใช้ 

“ It’s going to+N.” หรือ “ It will be+adj.” 

เราสามารถดูตัวอย่างประโยคบอกสภาพอากาศภาษาอังกฤษ ดังต่ออย่างต่อไปนี้

 • It’s going to freeze tonight.( คืนนี้อากาศจะเย็น)
 • It looks like it’s going to rain. (ดูเหมือนว่าฝนกำลังจะตก)
 • It’s going to cloud over again this afternoon. (ช่วงบ่ายนี้จะมีเมฆปกคลุมอีกครั้ง)
 • It looks as if it’s going to clear up. (ดูเหมือนว่าอากาศจะแจ่มใสแล้วนะ)
 • It will be cloudy and rainy all day. (มันจะมีเมฆมากและฝนตกทั้งวัน)

สำหรับการคาดคะเนว่าอากาศจะเป็นอย่างไร ให้ใช้ 

I think + อนุประโยคบอกสภาพอากาศ

แปลว่า “ ดิฉันคิดว่า (อากาศ) กำลังจะ…” ดังตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษต่อไปนี้

 • I think it’s clearing up. ผมคิดว่ามันปลอดโปร่งแล้ว
 • I think the rain will continue. ฉันคิดว่าฝนคงจะตกไปเรื่อย ๆแน่
 • I think it’s going to be a lovely day today. ฉันคิดว่าวันนี้คงอากาศดีทั้งวัน

ตัวอย่างการอุทานสภาพอากาศ 

What + a/an + adj + N!

How + adj + it/N + be

การอุทานมักแสดงออกมาเพื่อสื่ออารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดเพื่อเน้นความรู้สึก และอารมณ์ของผู้พูดมากขึ้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • What a nice day! ช่างเป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้
 • What a terrible day! ช่างเป็นวันที่เลวร้ายอะไรอย่างนี้
 • How miserable weather we have! เราเจออากาศเลวร้ายอะไรอย่างนี้เนี่ย
 • How lovely the weather is today! ช่างเป็นวันที่อากาศดีอะไรอย่างนี้

ดูเพิ่มเติมที่:
รวมคำอุทานภาษาอังกฤษ (Interjections) ที่เรามักจะได้พบบ่อย ๆ

คำอุทาน_คำอุทานภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

เราลองมาดูตัวอย่างการสนทนาเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษระหว่าง Jane และ Joe กันนะคะ

Jane : It’s rather cloudy. It looks like rain, doesn’t it?
(วันนี้ค่อนข้างจะมีเมฆมาก ดูเหมือนฝนจะตกเลยว่าไหม)

Joe : I hope it will be fine tomorrow, I’m going to have a picnic with my family.
(ฉันหวังว่าอากาศจะดีในวันพรุ่งนี้ เพราะฉันจะไปปิกนิคกับครอบครัว)

Jane : It doesn’t look very promising. I’m afraid it’s going to rain at any moment now.
(ดูไม่น่าจะมีหวังนะ ฉันกลัวว่าฝนมันจะตกลงมาตอนไหนก็ได้)

Joe : It’s pouring down already outside.
(ข้างนอกนั่นฝนตกลงมาแล้ว)

Joe : I think we should go now, before we get soaked.
(ฉันคิดว่าเราควรกลับได้แล้วนะ ก่อนที่เราจะเปียก)

และเรามีอีกหนึ่งตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับการถามฤดูต่าง ๆ ภาษาอังกฤษ ให้เพื่อน ๆ ดูกันค่ะ

Jane : How is the weather in your country now? (สภาพอากาศที่ประเทศของคุณเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้?)

Joe : It is very nice. (ตอนนี้ที่นี่อากาศดีมากครับ)

Jane : What season is it? (ฤดูอะไร?)

Joe : It is the rainy season. (ตอนนี้เป็นช่วงฤดูฝน)

Jane : How’s the weather? ( อากาศเป็นอย่างไรบ้าง )

Joe : It’s not raining, but it’s cloudy. ( ฝนไม่ตก แต่ฟ้าครึ้ม ๆ )

ตัวอย่างคำถามเกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษ

สำนวนภาษาอังกฤษที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพภาษาอังกฤษ

เพื่อน ๆ รู้หรือยังว่า ในภาษาอังกฤษมีสำนวนที่น่าสนใจมากมายที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศอีกด้วย สำนวนเหล่านี้มีความหมายอะไรที่น่าสนใจ ต้องไม่พลาดเลยค่ะ

1. Under the weather

Under the weather ไม่ได้มีความหมายว่า “ใต้อากาศ” อย่างที่คิดนะคะ มันเป็นสำนวนในภาษาพูดหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการ หมายความว่า รู้สึกไม่ค่อยสบาย หรือ ป่วย เช่นเดียวกับ I’m not feeling well หรือ I’m sick.

ตัวอย่างเช่น

– I am feeling under the weather today. 
(วันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบาย)

–  You should go to the Doctor, you look under the weather.
 (คุณควรไปหาหมอนะ ท่าทางคุณดูไม่ค่อยสบายน่ะ)

2. A storm is brewing

สำนวน A storm is  หากแปลตรงตัวจะมีความหมายว่า “พายุกำลังจะมา” แต่ในภาษาอังกฤษ สำนวนนี้มีความหมายว่า อยู่ในอารมณ์ขุ่นมัว กำลังจะเกิดปัญหาตามมา เหมือนดั่งพายุที่กำลังจะก่อตัวขึ้น

ตัวอย่างเช่น

– She looks very angry. There’s a storm brewing.  
(เธอดูท่าทางโกรธจัดมาก น่ากำลังจะเกิดปัญหาตามมาในไม่ช้า)

3. The calm before the storm

สำนวน The calm before the storm นี้แปลว่า ช่วงเวลาสงบก่อนความยุ่งยากจะบังเกิด สำนวนนี้มีที่มาจากสภาพอากาศที่นิ่งสงบก่อนเวลาที่พายุใหญ่จะมา จึงมีการนำเอามาเปรียบเทียบกับช่วงเวลาหนึ่งที่เงียบสงบดี แล้วหลังจากนั้นก็มีช่วงที่ยุ่งยากหรือมีปัญหาตามมา

ตัวอย่างเช่น

– For most teachers, the days just before the school year begins are the calm before the storm.
(สำหรับคุณครูส่วนใหญ่แล้ว ไม่กี่วันก่อนจะเปิดเทอมคือช่วงเวลาสงบก่อนความยุ่งยากจะบังเกิด)

4. Weather a storm

สำนวน Weather the storm นี้มีความหมายว่า การมีชีวิตดิ้นรนอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ตัวอย่างเช่น

–  If someone weathers the storm, they successfully deal with a very difficult problem.
 (ถ้าใครบางคนสามารถอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากได้ เขาก็สามารถจัดการกับปัญหาที่ยาก ๆ ได้)

5. When it rains, it pours

When it rains it pours แปลว่า เมื่อฝนตก ฝนมันจะตกอย่างแรง เป็นคำสุภาษิตภาษาอังกฤษ (proverb) หมายถึง ความโชคร้าย หรือสถานการณ์ที่ยากลำบาก ดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นติด ๆ กันอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น

–  First he was laid off, then his wife got into a car accident. When it rains, it pours.
(ตอนแรกเขาถูกไล่ออกจากงาน หลังจากนั้นภรรยาของเขาก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ เมื่อฝนตก ฝนมันจะตกอย่างแรงเลย)

6. Chase the rainbows

Chase the rainbows ถ้าแปลตรงตัวก้จะได้ความหมายประมาณว่า ไล่ตามสายรุ้ง ซึ่งจะไม่มีทางไล่ตามทันนั่นเอง เพราะฉะนั้นสำนวนนี้หมายถึง ไขว่คว้าหรือไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

สำนวนภาษาอังกฤษ Chase the rainbows นิยมใช้เมื่อต้องการสื่อความหมายถึงการกระทำใด ๆ ที่เป็นไปไม่ได้ หรือยากเกินกว่าที่จะเป็นไปได้ 

ตัวอย่างเช่น

– You can’t chase the rainbows for your entire life. You have to start finding a stable job to do.
(คุณไม่สามารถไล่ตามในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตของคุณหรอกนะ หางานที่มั่นคงทำได้แล้ว)

7. Come rain or shine

สำนวนที่ว่า Come rain or shine ที่ไม่ใช่การเรียกแดดเรียกฝน ไม่ได้หมายความว่า ฝนมา แดดมา แต่หมายถึง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร อารมณ์ประมาณว่า ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก ก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้

ตัวอย่างเช่น

– Come rain or shine, I’ll see you tomorrow. 
(ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม ฉันจะไปพบคุณในวันพรุ่งนี้)

เป็นอย่างไรบ้างกับคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศภาษาอังกฤษที่ Eng Breaking ได้แนะนำมาให้คุณในวันนี้ น่าสนใจมาก ๆ ใช่มั้ยละ เพื่อจำคำศัพท์เหล่านี้ได้ อย่าลืมเอาไปใช้ในการสนทนาและเมื่อพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยนะคะ

ติดตาม Eng Breaking เพื่อได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ นะคะ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะ ไว้เจอกันในบทความหน้าค่ะ

คุณอาจต้องการที่จะเห็น:

รวมคำศัพท์ทางการแพทย์ภาษาอังกฤษที่นิยมใช้ พร้อมการอ่าน

คำศัพท์ทางการแพทย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *