คำศัพท์ วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ฉบับเต็ม

วันภาษาอังกฤษ

วันภาษาอังกฤษ – วันภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด และมีวิธีการออกเสียงยังไงให้ถูกต้อง Eng Breaking จะพาคุณไปรู้จักเทคนิคดีๆ ช่วยกันสร้างเป็นบทสนทนาพูดอย่างคล่องดังต่อไปนี้

ท่องคำศัพท์วันทั้งวันภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง อ่านออกเสียงว่า คำแปล
Sunday  /’sʌndi/  ซัน เดย์ วันอาทิตย์
Monday  /’mʌndi/  มัน เดย์ วันจันทร์
Tuesday /’tju:zdi/  ทยูส เดย์ วันอังคาร
Wednesday /’wenzdi/  เวนส เดย์ วันพุทธ
Thursday  /’θɜ:zdi/  เธิส เดย์ วัน พฤหัสบดี
Friday  /’fraidi/  ไฟร เดย์ วันศุกร์
Saturday /’sætədi/  แซท เออะ เดย์ วันเสาร์
day  /dei/ เดย์ วัน
date /deit/  เดท วันที่
yesterday  /’jestədi/  เยส เทอะ เดย์ เมื่อวานนี้
tomorrow /tə’mɒrəʊ/  ทู มอว์ โรว พรุ่งนี้
month  /mʌnθ/ มันซ์ เดือน
year /jie(r)/ เยียร์ ปี
midyear /’midjə:/ มิด เยียร์ กลางปี
new year  /’nju:’jiə[r]/   นิวเยียร์ ปีใหม่
last year /lɑ:st jie(r)/  ลาส เยียร์ ปีที่แล้ว
After a few days หลังจากนี้ 2-3 วัน
The other day วันก่อน
In a few days ภายใน 2-3 วันนี้
Within a week ภายในสัปดาห์นี้
The day after tomorrow วันมะรืนนี้
The day before yesterday เมื่อวานซึน
Day by day แต่ละวัน, ซึ่งดำเนินต่อเนื่องไป
Day after day วันแล้ววันเล่า, หลายวันติดต่อกัน
any day
any day now

เร็วๆ นี้, ในไม่ช้า
by the day ทั้งวัน, วันหนึ่ง
from this day on นับจากวันนี้ไป, นับแต่นี้ต่อไป
in the days of เมื่อ, ในเวลาที่

ยกตัวอย่างประโยค

 • He will be back in a few days. เเปลว่า เขาจะกลับมาในอีกไม่กี่วัน
 • He runs five miles every day. เเปลว่า เขาวิ่งห้าไมล์ทุกวัน
 • He played golf day after day during his vacation. เเปลว่า เขาเล่นกอล์ฟวันแล้ววันเล่าในช่วงพักร้อน
 • I work from Monday to Friday. I’m free on Saturday and Sunday. เเปลว่า ฉันทำงานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ฉันว่างในวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันภาษาอังกฤษ
Eng Breaking เเนะนำฉบับบเต็มเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

นอกจากนั้นสำหรับวันภาษาอังกฤษยังวสามารถเขียนเป็นคำย่อดังนี้

– Monday = MON
– Tuesday = TUE
– Wednesday = WED
– Thursday = THU
– Friday = FRI
– Saturday = SAT
– Sunday = SUN

เมื่อคุณอยากตั้งประโยคกับวันนภาษาอังกฤษต้องใช้ “On” ยกตัวอย่างเช่น We’ve got an appointment on Tuesday morning. แปลว่า เรามีนัดในวันอังคาร

แต่ถ้าในวันในภาษาอังกฤษที่มีตัว “s” ด้วย เช่น: Mondays, Sundays… มันจะหมายถึงว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกิดมาเป็นประจำ ยกตัวอย่างเช่น I visit my grandparents on Saturdays.  แปลได้ว่า ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าของฉันในทุกวันเสาร์

วันธรรมดา คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Weekdays

คำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันในภาษาอังกฤษ
– week  /wi:k/ แปลว่า สัปดาห์

ยกตัวอย่างเช่น 

What day of the week is it?/ A week ago/ Today/ A 35-hour week….

 • day off /dā ôf,äf/ แปลว่า วันที่เราไม่ได้ทำงาน
 • day out แปลว่า วันที่เราออกไปเที่ยวสนุกที่ใดที่หนึ่ง

ไม่พลาดกับบทความนี้:

เดือนภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่านและตัวอย่างประโยค

เวลาภายในหนึ่งวัน (Times of day)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง คำแปล
Morning  /’mɔ:niŋ/   ตอนเช้า
Afternoon /,ɑ:ftənu:n/  ตอนบ่าย
Evening ˈ/ēvning/ ตอนเย็น
Night/ night time  /’nait/  /’naittaim/   กลางคืน/ เวลากลางคืน
Midday/ noon  /,mid’dei/  /nʊ:n/   เที่ยงวัน/เที่ยง
Dawn /dɔ:n/  รุ่งอรุณ
Dusk  /dʌsk/   ค่ำ
Sunrise /’sʌnraiz/  พระอาทิตย์ขึ้น
Sunset /’sʌnset/ พระอาทิตย์ตก

ฤดูกาลในปี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง คำแปล
Winter  /ˈwɪn.tər/ ฤดูหนาว
Spring  /sprɪŋ/  ฤดูใบไม้ผลิ
Summer  /ˈsʌm.ər/ ฤดูร้อน
Autumn  /ˈɔː.təm/  ฤดูใบไม้ร่วง

ยกตัวอย่างประโยค

 • Everywhere looks so grey and depressing in winter.
 • We decided to have a spring break in Paris.
 • What time does it get dark in the summer?
 • In the autumn I rake up the dead leaves.
วันภาษาอังกฤษจำได้ไม่ยาก
เรียนรู้ฉบับบเต็มเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษ

หน่วยเวลา (Units of time)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ วิธีการออกเสียง คำแปล
Second /’sekənd/ วินาที
Minute /’minit/  นาที
Hour /’aʊə[r]/  ชั่วโมง
Day /dei/  วัน
Week  /wi:k/  สัปดาห์
รายปักษ์ /’fɔ:tnait/  รายปักษ์
Month  /mʌnθ/  เดือน
Year  /jie(r)/  ปี
Decade  /’dekeid/  ทศวรรษ
Century /’sent∫əri/  ศตวรรษ

วันที่

เมื่อพูดถึงวันภาษาอังกฤษต้องไม่พลาดกับเรื่องของเวลา เรามักจะใช้เลขบอกลำดับที่ (fist, second, third เป็นต้น) แทนที่จะใช้เป็นเลขบอกจำนวนนับ (one, two, three เป็นต้น) ราบละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1st – first
 • 2nd – second
 • 3rd – third
 • 4th – fourth
 • 5th – fifth
 • 6th – sixth
 • 7th – seventh
 • 8th – eighth
 • 9th – ninth
 • 10th – tenth

ส่วนตั้งแต่ลำดับที่ 11-19 จะเเตกต่างไปนิดหนึ่งนะคะ ต้องใส่ -th ลงไปที่ท้ายตัวเลขเหมือนกันทั้งหมด

 • 11th – eleventh
 • 12th – twelfth (the letter v changes to f)
 • 13th – thirteenth
 • 14th – fourteenth
 • 15th – fifteenth
 • 16th – sixteenth
 • 17th – seventeenth
 • 18th – eighteenth
 • 19th – nineteenth

ตัวเลขที่ลงท้ายด้วย -ty เช่น 20 และ 30 ให้เปลี่ยนจาก -y เป็น – i และเติม -eth ลงไป เช่น

 • 20 – twentieth
 • 30 – thirtieth
 • 21st – twenty-first
 • 22nd – twenty-second
 • 23rd – twenty-third
 • 24th – twenty-fourth
 • 25th – twenty-fifth
 • 26th – twenty-sixth
 • 27th – twenty-seventh
 • 28th – twenty-eighth
 • 29th – twenty-ninth
 • 30th – thirtieth
 • 31st – thirty-first

หมายเหตุ

การบอกวันในภาษาอังกฤษแบบบริติชกับ แบบอเมรกันก็ต่างกันนิดๆ โดยที่การบอกวันเเบบบริติชจะบอก วัน เดือน ถึงปี เเต่การบอกวันสำหรับอังกฤษแบบอเมรกันจะบอกเดือนก่อนวันเเละปี สรุปสั้นๆ ตามตัวอย่างดังนี้ เช่น วันที่ 1st December 2017 ย่อเห็น
(+) 1/12/2017 สำหรับอังกฤษแบบบริติช
(+) 12/1/2017 สำหรับอังกฤษแบบอเมรกัน

ประโยคถาม และตอบเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษ

ต่อไปนี้เราจะเเนะนำให้ผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับ ประโยคถาม และตอบเกี่ยวกับวันภาษาอังกฤษ หากเราต้องการพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ วันและวันที่ สามารถใช้ประโยคภาษาอังกฤษเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ได้ เเละจะเป็นประโยคที่มักจะได้เอามาถามเเละตอบบ่อยที่สุด ดังต่อไปนี้

 • คำถาม What date is it today? แปลว่า วันนี้วันที่เท่าไหร่?
  – คำตอบว่า Today is the fifteenth of June. วันนี้เป็นวันที่สิบห้ามิถุนายน
 • What’s the date tomorrow? Do you know? แปลว่า พรุ่งนี้วันอะไร คุณรู้ไหม
  – คำตอบว่า  It’s 5th of August. มันเป็นวันที่ 5 สิงหาคม
 • What day is it yesterday?  แปลว่า เมื่อวานวันอะไร 
  – คำตอบว่า  Yesterday is Sunday.  เมื่อวานคือวันอาทิตย์
 • What day is it the day before yesterday? แปลว่า เมื่อวานซืนวันอะไร
  – คำตอบว่า  The day before yesterday is Saturday. เมื่อวานซืนคือวันเสาร์
 • What day is it tomorrow? แปลว่า พรุ่งนี้วันอะไร
  – คำตอบว่า  Tomorrow is Tuesday. พรุ่งนี้คือวันอังคาร
 • What is your birthday? แปลว่า คุณเกิดวันอะไร
  – คำตอบว่า   I was born on Thursday. ฉันเกิดวันพฤหัสบดี
 • What is your educational travel day? แปลว่า คุณไปทัศนศึกษาวันอะไร
  – คำตอบว่า   I have an education travel on Friday. ฉันไปทัศนศึกษาวันศุกร์
 • What day is it today please? แปลว่า วันนี้วันอะไร
  – คำตอบว่า   It is Sunday today. วันนี้เป็นวันอาทิตย์
 • What day was yesterday? แปลว่า เมื่อวานคือวันอะไร?
  – คำตอบว่า    Yesterday was Saturday. เมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์
 • What day is the school closed? แปลว่า โรงเรียนหยุดวันอะไร
  – คำตอบว่า    The school is closed on Saturday and Sunday. โรงเรียนหยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์
 • What day is the company closed? แปลว่า บริษัทหยุดวันอะไร
  – คำตอบว่า   The company is closed on Saturday and Sunday. บริษัทหยุดวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
 • What do you do on Sunday? แปลว่า คุณทำอะไรในวันอาทิตย์
  – คำตอบว่า   I watch TV on Sunday แปลว่า ฉันดูทีวีในวันอาทิตย์
 • What day do you usually play football? แปลว่า คุณมักเล่นฟุตบอลวันไหน?
  – คำตอบว่า   On Sunday แปลว่า ในวันอาทิตย์

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)

A : Excuse me. What is the date today?
     (เอคสคิวซ มี วอท อีส เธอะ เดท ทูเดย์)
     ขอโทษค่ะ ไม่ทราบว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะ
B : Today is 12th
       (ทูเดย์ อีส เธอะ ทเวลฟวธ)
     วันนี้วันที่ 12 ครับ
A : Today is Thursday, isn’t it?
     (ทูเดย์ อีส เธิร์ซเดย์ อีสซึนท อิท)
     วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีใช่ไหมค่ะ
B : No, it isn’t. Today is Friday.
     (โน อิท อีสซึนท ทูเดย์ อีส ไฟร์เดย์)
     ไม่ใช่ครับ วันนี้วันศุกร์ครับ
A : Really? Thank you very much.
     (เรียลลิ แธงคิว เวรี มัช)
จริงเหรอค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะ

ว่าอย่างไรบ้างคะกับวันภาษาอังกฤษ ในสัปดาห์ และประโยคอื่น ๆ ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะคะ อย่าลืมติดตามเราเพื่ออัพเดทความรู้ดีๆ พร้อมเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Eng Breaking นะคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

One thought on “คำศัพท์ วันภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน เสียงอ่าน คำแปล ฉบับเต็ม

 1. Pingback: วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ ภาษา อังกฤษ・ข้อมูลคำแนะนำล่าสุด 2022 - hocdauthau.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *