A – Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

จะยากไหมคะเมื่อเราอยากขอยืมเพื่อนปากกาแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจเพราะเราไม่รู้ปากกาในภาษาอังกฤษคืออะไร หรือเมื่อเราอยู่ต่างประเทศเราอยากซื้อแปรงสีฟันแต่หานานไม่เจอ ก็ไม่รู้จะบอกกับคนขายอย่างไรให้เข้าใจจะมีปัญหาไหมคะ

ดังนั้นอย่ามองผ่านความสำคัญของคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของต่างๆ ที่มักจะใช้บ่อย เจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะ

จะมีหลากหลายคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเราควรรู้เพื่อสื่อสารได้คล่อง และมั่นใจมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็จะมีชื่อของมันอยู่แล้ว

ถ้าเราอยากเอาอะไรเราก็ต้องเรียกชื่อให้ถูกก่อนนะคะ วันนี้ Eng Breaking จะพาคุณไปพบกับ A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก เป็นสิ่งของที่ใช้ในห้องเรียนและใช้ในบ้าน

A – คำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ [Classroom Objects] พร้อมคำอ่าน คำแปล

ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ใช้ในห้องเรียนกันนะคะจะมีอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง จะมีบ้างคำที่คุ้นมากๆ เพราะเราอาจจะฟังมาหลายรอบแล้วก็ตามแต่ไม่จดไว้เลยลืมไป

ครั้งนี้เรามารวบรวมกันอย่างละเอียดดีกว่านะคะ ดังนี้

คำศัพท์ ออกเสียง คำแปล
Desk      /desk/ โต๊ะ
Chair  /tʃeər/  เก้าอี้
Book  /bʊk/ หนังสือ
Pencil  case          /ˈpen.səl ˌkeɪs/ กระเป๋าดินสอ
Backpack  /ˈbæk.pæk/ กระเป๋านักเรียน
Compass             /ˈkʌm.pəs/ วงเวียน
Pencil    /ˈpen.səl/ ดินสอ
Calculator  /ˈkæl.kjə.leɪ.tər/  เครื่องคิดเลข
Globe /ɡləʊb/ ลูกโลก
Projector  /prəˈdʒek.tər/ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
Textbooks   /ˈtekst.bʊk/  หนังสือเรียน
Notebook  /ˈnəʊt.bʊk/ สมุด
Microphone /ˈmaɪ.krə.fəʊn/ ไมโครโฟน
Stapler  /ˈsteɪ.plər/ ที่เย็บกระดาษ
Ruler  /ˈruː.lər/ ไม้บรรทัด
White board                 /ˈwaɪt.bɔːd/ กระดานไวท์บอร์ด
crayon /ˈkreiən/ สีเทียน
paper /ˈpeipə/ กระดาษ
pen /pen/ ปากกา
ruler /ˈruː.lɜː/ ไม้บรรทัด
whiteboard /wait boːd/ กระดานขาว
eraser  /ɪ.ˈreɪs/ ยางลบ
blackboard /blӕk boːd/ กระดานดำ 

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 6 ประโยคกันค่ะ

 • Chair:
  There are 20 chairs in the classroom. แปลว่า ห้องเรียนนี้มีเก้าอี้จำนวน 20 ตัว
 • Glue:
  John apply the glue on paper. แปลว่า จอห์นทากาวลงบนกระดาษ
 • Pencil sharpener:
  Can I borrow your pencil sharpener? แปลว่า ขอฉันยืมกบเหลาดินสอคุณได้ไหม
 • Colored pencil:
  Marry has colored pencil 24-piece set. แปลว่า แมรี่มีเซทดินสอสีจำนวน 24 แท่ง
 • Scissors:
  Can you pass me the scissors when you’ve finished with them, please? แปลว่า คุณช่วยส่งกรรไกรมาให้ฉันได้ไหมเมื่อคุณใช้มันเสร็จแล้ว
 • Desk:
  The desks in the room were arranged in rows of ten. แปลว่า โต๊ะทำงานในห้องถูกจัดเรียงเป็นสิบแถว

สำหรับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของในห้องเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองนำไปใช้กันนะคะจะได้ไม่ลืมเช่นตั้งประโยคสั้นๆ หรือสร้างเป็นบทสนทนาง่ายๆ ก็จะช่วยจดจำได้ดีขึ้นหลายเท่า

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทุกคนนะคะ เราจะไปค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้านกันต่อดังนี้

Eng Breaking แนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ

ไม่พลาดกับบทความนี้:

ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม!!

B – ศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้าน Things in a House พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์หมวด: [ห้องรับแขก: Living room]

เมื่อเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของจะขาดไม่ได้คือศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้าน Things in a House พร้อมคำอ่าน คำแปลใช่ไหมคะ มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเรา… ไปพร้อมๆ กันดังนี้

คำศัพท์ คำอ่านออกเสียง วิธีการออกเสียง คำแปลความหมาย
air conditioner แอร์ คอนดิเชินเนอร์  /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/ เครื่องปรับอากาศ
album อัลบัม  /ˈæl.bəm/ สมุดเก็บรูป
aquarium อะควอเรียม /əˈkweə.ri.əm/ ตู้ปลา
armchair อาร์มแชร์  /ˈɑːm.tʃeər/ เก้าอี้มีที่วางแขน
armrest อาร์มเรสท์ /ˈɑːm.rest/ ที่วางแขน
board game บอร์ด เกม /ˈbɔːd ˌɡeɪm/ เกมกระดาน
bookcase บุคเคส  /ˈbʊk.keɪs/ ตู้หนังสือ
cabinet    คาบิเนท /ˈkæb.ɪ.nət/ ชั้นหรือตู้วางของ
calendar แคลเลินเดอร์  /ˈkæl.ən.dər/  ปฏิทิน
playing cards เพลย์อิง คาร์ดส  /ˈpleɪ.ɪŋ ˌkɑːd/ ไพ่
carpet คาร์เพท  /ˈkɑː.pɪt/ พรม
chair  แชร์ /tʃeər/ เก้าอี้
chessboard เชส บอร์ด  /ˈtʃes.bɔːd/ กระดานหมากรุก
clock  คลอค    /klɒk/  นาฬิกา
coffee bean คอฟฟี บีน /ˈkɒf.i ˌbiːn/ เมล็ดกาแฟ
comic book คอมมิค บูค  /ˈkɒm.ɪk/ หนังสือการ์ตูน
couch เคาช์ /kaʊtʃ/     เก้าอี้โซฟา
curtain เคอร์เทน  /ˈkɜː.tən/  ผ้าม่าน
cushion คูชัน     /ˈkʊʃ.ən/ เบาะพิง, หมอนอิง, ที่รอง
deckchair เดค แชร์ /ˈdek.tʃeər/ เก้าอี้ผ้าใบ
door   ดอร์  /dɔːr/ ประต
door bolt ดอร์ โบลท์     /dɔːr bəʊlt/  กลอนประต
doorknob ดอร์นอบ  /ˈdɔː.nɒb/ ลูกบิดประตู
DVD player ดีวีดี  เพลเยอร์ /ˌdiː.viːˈdiː  pleɪ.ər/ เครื่องเล่น DVD
electric fan อิเลคทริค แฟน  /iˈlek.trɪk fæn/ พัดลม
extractor fan เอกซ์แทรคเตอร์ แฟน /ɪkˈstræk.tər  fæn/ พัดลมดูดอากาศ
fan แฟน  /fæn/ พัดลม
fireplace ไฟเออร์เพลซ /ˈfaɪə.pleɪs/ เตาผิง
firewood ไฟดออร์วูด  /ˈfaɪə.wʊd/ ไม้ฟืน
floor ฟลอร์  /flɔːr/ พื้นห้อง
footstool ฟุทสทูล  /ˈfʊt.stuːl/ ที่วางเท้าใช้ร่วมกับเก้าอี้
frame เฟรม /freɪm/ กรอบรูป
fruit basket ฟรุท บาสเกท  /fruːt ˈbɑː.skɪt/ ตะกร้าใส่ผลไม้
magazine แมกกาซีน  /ˌmæɡ.əˈziːn/ นิตยสาร
monitor มอนิเทอร์  /ˈmɒn.ɪ.tər/  หน้าจอ
netbook เนทบุค  /ˈnet.bʊk/ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค
photo frame โพโท เฟรม  /ˈfəʊ.təʊ ˌfreɪm/ กรอบรูป
radiator เรดิเอเทอร์  /ˈreɪ.di.eɪ.tər/ เครื่องทำความร้อน
television เทลเลวิเชิน  /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ โทรทัศน์
wallpaper วอลล์เพเพอร์  /ˈwɔːlˌpeɪ.pər/ กระดาบุผนังหรือเพดาน
window วินโดว์  /ˈwɪn.dəʊ/ หน้าต่าง
wireless LAN ไวร์เลส แลน ระบบเครือข่ายไร้สาย
bench เบนซ์  /bentʃ/ ม้านั่ง
blind ไบลนด์  /blaɪnd/ มู่ลี่
book บุค  /bʊk/ หนังสือ
bracket แบรคเคท /ˈbræk.ɪt/ แท่นรองรับ
CD player ซีดี เพลเยอร์  /ˌsiːˈdiː ˌpleɪ.ər/ เครื่องเล่นซีดี
coffee table คอฟฟี เทเบิล /ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/ โต๊ะเตี้ยสำหรับวางกาแฟ
inner cushion อินเนอร์ คูชัน  /ˈɪn.ər ˈkʊʃ.ən/ ไส้ในของเบาะพิง, หมอนอิง, ที่รอง
leather sofa เลเธอร์ โซฟา  /ˈleð.ər ˈsəʊ.fə/ เก้าอี้นวมยาวที่ทำจากหนัง
living room ลิฟวิง รูม  /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ ห้องนั่งเล่น
partition พาร์ทิเชิน  /pɑːˈtɪʃ.ən/ ฉากกั้น
roller blind โรลเลอร์ ไบลนด์ /ˈrəʊ.lə ˌblaɪnd/ มู่ลี่แบบม้วนเก็บได้
settee เซทที  /setˈiː/  ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน
sofa bed โซฟา เบด  /ˈsəʊ.fə ˌbed/ เก้าอี้นวมที่นอนได้
speaker สฟิคเคอร์  /ˈspiː.kər/ ลำโพง
swivel armchair สวิฟเวิล อาร์มแชร์ /ˈswɪv.əl ˈɑːm.tʃeər/ เก้าอี้มีที่วางแขนหมุนได้
toast โทสท์ /təʊst/ ขนมปังปิ้ง
wall shelf วอลล์ เชลฟ์  /wɔːl ʃelf/ ชั้นวางของแบบติดกำแพง

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • Television: He switched off the television. แปลว่า เขาปิดโทรทัศน์
 • Window: goods displayed in a shop-window. แปลว่า สินค้าที่แสดงในหน้าต่างร้านค้า
 • Book: I’ve written a book on Shakespeare. แปลว่า ฉันเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเชกสเปียร์
 • Living room is the room of a house in which the occupants of the house usually sit during their leisure time. แปลว่า  ห้องของบ้าน ฯลฯ ที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านมักจะนั่งในช่วงเวลาพักผ่อน
ตัวอย่างบทสทนาสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 1

A: I am so thirsty Mom! Is there any cold drink here? ฉันเป็นแม่ที่กระหายน้ำมาก! ที่นี่มีเครื่องดื่มเย็น ๆ ไหม?

B: Of course! My dear, you should get fruit juice the refrigerator. แน่นอน! ที่รักควรดื่มน้ำผลไม้ในตู้เย็นนะคะ

A: Thanks you Mom! ขอบคุณมากค่ะแม่

ตัวอย่างบทสทนาสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 2

A: Wow! Your bedroom is decorated so lovely. ว้าว! ห้องนอนของเธอตกแต่งได้น่ารักมาก

B: Oh really? จริงหรอคะ

A: Of course! What’s big pink bed here! Also love the decoration tone of your room. แน่นอนอยู่แล้ว มีเตียงใหญ่สีชมพูที่นี่ ชอบโทนการตกแต่งห้องของเธอด้วย

B: Thanks a lot! My father spent much time sesigning it. ขอบคุณมาก! พ่อของฉันใช้เวลามากมายในการออกแบบให้ฉันนะ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ใช้ในบ้าน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์ คำอ่านออกเสียง วิธีการออกเสียง คำแปลความหมาย
Cabinet คาบิเนท  /ˈkæb.ɪ.nət/ ชั้นหรือตู้วางของ
Display cabinet  ดิสเพลส คาบิเนท /dɪˈspleɪ ˈkæb.ɪ.nət/ หมายถึง ตู้โชว์
sofa  โซฟา /ˈsəʊ.fə/ เก้าอี้นวม
rocking chair  ร็อกกิ้ง แชร์  /ˈrɒk.ɪŋ ˌtʃeər/ เก้าอี้โยก
sofa-bed  โซฟาเบด  /ˈsəʊ.fə ˌbed/ เตียงโซฟา
chest of drawers เชลส์ ออฟ ดรอเออะส  /ˌtʃest əv ˈdrɔːz/ ตู้ลิ้นชัก
closet โคลซ ซิท  /ˈklɒz.ɪt/ ตู้ฝาผนัง
stool  สทูล  /stuːl/  ม้านั่งเดี่ยว
table  เทเบิ้ล /ˈteɪ.bəl/ โต๊ะ
coffee table  คอฟฟี่ เทเบิล /ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/ โต๊ะรับแขก
wardrobe วอร์ดรอป  /ˈwɔː.drəʊb/ ตู้เสื้อผ้า
cupboard คับบอร์ด  /ˈkʌb.əd/ ตู้ถ้วยชาม
desk เดกส์ /desk/ โต๊ะ
bedside table เบด ไซดฺ เทเบิล /ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/ โต๊ะที่วางข้างเตียง
double bed   ดับเบิ้ลเบด /ˌdʌb.əl ˈbed/ เตียงคู่
chair แชร์ /tʃeər/ เก้าอี้
bookcase บุ๊คเคส /ˈbʊk.keɪs/ หมายถึง  ตู้หนังสือ
sideboard   ไซด์บอร์ด  /ˈsaɪd.bɔːd/ ตู้เก็บข้อนส้อม ถ้วยชาม
mirror  มิเรอ  /ˈmɪr.ər/ กระจก
drinks cabinet  ดริ่ง คาบิเนท  /drɪŋk ˈkæb.ɪ.nət/ ตู้เครื่องดื่ม
dressing table  เดรสซิ่ง เทเบิ้ล /ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/ โต๊ะแต่งตัว
armchair  อาร์มแชร์ /ˈɑːm.tʃeər/  เก้าอี้นวม
bed เบด /bed/ เตียงนอน
clock คล๊อค /klɒk/  นาฬิกา
Desk lamp  เดกส์ แลมป์ /desk læmp/ โคมไฟโต๊ะทำงาน

ดูเพิ่มเติมที่:

คําแสลงภาษาอังกฤษ คำยอดฮิตที่ไม่ควรพลาด


เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • She kept the pile of letters in a drawer in her desk. แปลว่า  เธอเก็บกองจดหมายไว้ในลิ้นชักในโต๊ะทำงานของเธอ
 • The results of the experiments can be seen in table 5. แปลว่า ผลการทดลองสามารถดูได้ในตารางที่ 5
 • A reclining armchair. แปลว่า  เก้าอี้นวมที่ปรับเอนได้
 • She spends a lot of time looking in the mirror. แปลว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่องกระจก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์ คำอ่านออกเสียง วิธีการออกเสียง คำแปลความหมาย
Bed sheet  เบดชีท /ˈbed ʃiːt/ ผ้าปูที่นอน
Duvet cover  ดูเวทคัฟเว่อร์  /ˈduː.veɪ ˌkʌv.ər/ ปลอกผ้านวม
duvet inner  ดูเวท อินเนอร์ /ˈduː.veɪ ˈɪn.ər/ ไส้ผ้านวม
mattress   แมทเทรส /ˈmæt.rəs/ ฟูกที่นอน
carpet   คาเพท  /ˈkɑː.pɪt/ พรมผืนใหญ่
cushion   คิวชั่น  /ˈkʊʃ.ən/ หมอนอิง
pillow  พิโล /ˈpɪl.əʊ/ หมอนหนุน
pillowcase   พิโลเคส /ˈpɪl.əʊ.keɪs/ ปลอกหมอนหนุน
tablecloth  เทเบิ้ลโคลส /ˈteɪ.bəl.klɒθ/ ผ้าปูโต๊ะ
towel   ทาวเวลล์  /taʊəl/ ผ้าขนหนู
wallpaper วอลเปเปอร์  /ˈwɔːlˌpeɪ.pər/ กระดาษพิมพ์ลวดลายปิดผนังห้อง
brush  บรัช  /brʌʃ/  แปรงผม
comb คม /kəʊm/ หวี
shower เชาเว่อร์ /ʃaʊər/ ฝักบัว
sponge  สพันจ์ /spʌndʒ/ ฟองนํ้า

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • Do you prefer a feather pillow or a foam pillow? แปลว่า คุณชอบหมอนขนนกหรือหมอนโฟมมากกว่ากัน?
 • I can’t find my brush, but I still have my comb. แปลว่า ฉันหาแปรงไม่เจอ แต่ยังมีหวีอยู่
 • He’s in the shower at the moment. Do you want him to call you back? แปลว่า ตอนนี้เขากำลังอาบน้ำอยู่ คุณต้องการให้เขาโทรกลับหรือไม่?
 • Please remember to bring a mat and a towel with you to the next aerobics class. แปลว่า โปรดอย่าลืมนำเสื่อและผ้าขนหนูติดตัวไปด้วยเพื่อเข้าคลาสแอโรบิคถัดไป

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของต่างๆ และเครื่องใช้ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์ คำอ่านออกเสียง วิธีการออกเสียง คำแปลความหมาย
broom   บลูม /bruːm/ /brʊm/ ไม้กวาด
radio เรดิโอ /ˈreɪ.di.əʊ/ วิทยุ
Scales สเกล  /skeɪl/ เครื่องชั่งน้ำหนักำ
alarm clock  อะลามคล็อก  /əˈlɑːm ˌklɒk/ นาฬิกาปลุก
Electric fan  อิเลคทริคแฟน  /iˈlek.trɪk fæn/ พัดลม
air-conditioner แอร์คอนดิชั่นเนอร์  /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/ เครื่องปรับอากาศ
Heater ฮีตเตอร์  /ˈhiː.tər/ เครื่องทำความอุ่น
computer คอมพิวเตอร์ /kəmˈpjuː.tər/ เครื่องคอมพิวเตอร์
telephone เทเลโฟน /ˈtel.ɪ.fəʊn/ โทรศัพท์
Television เทเลวิชั่น /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/ โทรทัศน์,ทีวี
Water purifier วอเตอร์ พูรีไฟเออร์ /ˈwɔː.tər  /ˈpjʊə.rɪ.faɪ.ər/ เครื่องกรองน้ำ 
Washing machine วอชชิ่งแมทชีน /ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/ เครื่องซักผ้า
ventilator เวนทิเลเทอร์  /ˈven.tɪ.leɪ.tər/ เครื่องระบายอากาศ
spin dryer  สปิ่นไดรเยอร์ /ˌspɪnˈdraɪ.ər/ เครื่องปั่นแห้ง
lampshade แลมฟ์เชท /ˈlæmp.ʃeɪd/ โป๊ะโคมไฟ
picture พิกเจอร์ /ˈpɪk.tʃər/ รูปภาพ
Scissors ซิส-เซ่อะส  /ˈsɪz.əz/ กรรไกร

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 5 ประโยคกันค่ะ

 • My alarm clock went off at 7.30. แปลว่า นาฬิกาปลุกของฉันดับลงเวลา 7.30 น.
 • Modern computers can hold huge amounts of information. แปลว่า คอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลได้
 • I like to have a telephone at my bedside. แปลว่า  ฉันชอบมีโทรศัพท์อยู่ข้างเตียง
 • The news on television tonight was very depressing, as usual. แปลว่า ข่าวทางโทรทัศน์ในคืนนี้น่าหดหู่มากเช่นเคย
 • The cheaper washing machines should last about five years. แปลว่า เครื่องซักผ้าที่ถูกกว่าควรมีอายุประมาณห้าปี
 • Could you pass me the/those scissors, please? แปลว่า คุณช่วยส่ง/กรรไกรเหล่านั้นให้ฉันได้ไหม
Eng Breaking แนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ไม่ควรพลาด

C – ส่วนต่างๆของบ้านเป็นภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

คำศัพท์ คำอ่านออกเสียง วิธีการออกเสียง คำแปลความหมาย
Roof   รูฟ /ruːf/ หลังคาบ้าน
Balcony   บัลโคนี่ /ˈbӕlkəni/ ระเบียง
Window   วินโดว์ /ˈwindəu/ หน้าต่าง
Front door   ฟร้อนดอร์ /ˌfrʌnt ˈdɔːr/ ประตูหน้าบ้าน
Wall   วอลล์  /wɔːl/ ผนัง,กำแพง
Floor   ฟลอร์  /flɔːr/ พื้นบ้าน
Kitchen Room   คิทเช่น รูม /ˈkɪtʃ.ən  ruːm/ ห้องครัว
Bedroom   เบดรูม  /ˈbed.ruːm/ ห้องนอน
Bathroom    บาทรูม /ˈbɑːθ.ruːm/ ห้องน้ำ
back door  แบคดอร์  /ˌbæk ˈdɔːr/ ประตูหลังบ้าน
porch    พอร์ช /pɔːtʃ/  ระเบียงประตู
skylight  สไคไลท  /ˈskaɪ.laɪt/ ช่องกระจกบนเพดานสำหรับให้แสงลอดผ่านได้
screen door   สกรีน ดอร์ /ˈskriːn ˌdɔːr/  ประตูมุ้งลวด

ไม่พลาดกับบทความนี้:

รวมคําศัพท์กีฬาภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนไม่ควรพลาด

D – วิธีการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ

อย่ากังวลมากเมื่อเห็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของเยอะๆ นะคะเพราะเรามีวิธีช่วยคุณจดจำศัพท์ได้ง่ายๆ ดังนี้

1 – ลองเดาความหมายของคำศัพท์

เมื่อคุณฟังบทความหนึ่งอย่างน้อยคุณก็ต้องจับใจความหมายของบทความนั้นผ่านคำศัพท์ที่สำคัญหรือได้เรียกว่า “keyword” หมายถึงว่า

เราก็ต้องลองเดาความหมายของคำศัพท์นั้นก่อนว่าเราจำอะไรได้บ้าง อย่าพึ่งพาเข้า google แปลมากเกินไปนะเพราะมันก็จะมีข้อเสียคือทำให้คุณขี้เกียจคิด แล้วเจอศัพท์ง่ายๆ ก็จำไม่ได้สักที่

2 – พยายามออกเสียงดังๆ

เป็นวิธีที่ดีมากนะคะ มีผู้เรียนหลายๆ คนเคยแชร์กันวิธีการจดจำคำศัพท์ใหม่แบบเร็วๆ คือพยายามออกเสียงดังๆ คำศัพท์นั้นเมื่อเราพูดออกมาได้และเราฟังได้

ทุกครั้งทที่ทำแบบนั้นเราจะจำได้เพิ่มหนึ่งครั้ง ด้วยวิธีการนี้คุณก็จะฝึกทักษะการออกเสียงด้วย ฟังก่อนแล้วพูดตามแบบเลียนแบบ รับรองว่าคุณจะดจดจำคำศัพท์นั้นทั้งดี ทั้งนานและแก้การออกเสียงผิดด้วยอย่างดี

3 – เรียนศัพท์ตามหัวข้อ

ไม่ว่าจะเรียนคำศัพท์อะไร ผู้เรียนก็ควรเรียนตามหัวข้อและหมวดหมู่ต่างๆ เช่นถ้าเรียนศัพท์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เราก็ควรแบ่งออกชักเจนคำไหนมักจะเจอบ่อย คำไหนมีความเกี่ยวข้องกันและสร้างเป็นประโยคหรือบทสนทนั้นๆ เพื่อจดจำได้ดีขึ้น

ถ้ากำลังเรียนคำศัพท์เรื่องครอบครัว แต่คุณจะเรียนทั้งคำศัพท์เรื่องสิ่งของในโรงเรียนมันจะทำให้คุณสบสนและจดจำได้ยากมากนะคะดังนั้นวันนี้จะเรียนศัพท์อะไรเราก็ต้องเรียนตามหัวข้อให้ชัดเจนนะคะ

4 – บันทึกคำศัพท์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

คำศัพท์มีอยู่มากมายหลายคำ เมื่อคุณอยากโต้ตอบสื่อสารได้อย่างคล่องคุณนอกจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของแล้วคุณยังต้องจดจำคำศัพท์ในหลายๆ หัวข้อ ในหลายประเภท

เมื่อพบเจอศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นหู หรือเป็นศัพท์ที่น่าสนใจควรจดบันทึกไว้ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เป็น Synonym และ Antonym คือ

คำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกับศัพท์ที่รู้จัก (Synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม หรือต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากคำศัพท์ที่รู้จัก (Antonym) เรียนแบบนั้นจะช่วยให้คุณจดจำได้ง่ายขึ้นแน่นอน ลองดูนะคะ


การเรียนคำศัพท์ใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเราทราบวิธรการเรียนอย่างเหมาะสม และอย่าลืมแชร์กันเคล็ดลับและความรู้ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ

หวังว่าบทความนี้จะมีผลประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกๆท่าน ติดตามเว็บเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ทุกวันนะคะ Eng Breaking สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ เราเชื่อว่าคุณจะเป็นคนต่อไปที่สำเร็จ!

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *