A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

จะยากไหมคะเมื่อเราอยากขอยืมเพื่อนปากกาแต่ไม่รู้จะพูดอย่างไรให้เพื่อนเข้าใจเพราะเราไม่รู้ปากกาในภาษาอังกฤษคืออะไร หรือเมื่อเราอยู่ต่างประเทศเราอยากซื้อแปรงสีฟันแต่หานานไม่เจอ ก็ไม่รู้จะบอกกับคนขายอย่างไรให้เข้าใจจะมีปัญหาไหมคะ ดังนั้นอย่ามองผ่านความสำคัญของคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของต่างๆ ที่มักจะใช้บ่อย เจอบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะ

จะมีหลากหลายคำศัพท์ในชีวิตประจำวันเราควรรู้เพื่อสื่อสารได้คล่อง และมั่นใจมากขึ้น เพราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็จะมีชื่อของมันอยู่แล้ว ถ้าเราอยากเอาอะไรเราก็ต้องเรียกชื่อให้ถูกก่อนนะคะ วันนี้ Eng Breaking จะพาคุณไปพบกับ A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก เป็นสิ่งของที่ใช้ในห้องเรียนและใช้ในบ้าน

คำศัพท์สิ่งของในห้องเรียน ภาษาอังกฤษ [Classroom Objects] พร้อมคำอ่าน คำแปล

ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ใช้ในห้องเรียนกันนะคะจะมีอะไรบ้าง และออกเสียงอย่างไรให้ถูกต้อง จะมีบ้างคำที่คุ้นมากๆ เพราะเราอาจจะฟังมาหลายรอบแล้วก็ตามแต่ไม่จดไว้เลยลืมไป ครั้งนี้เรามารวบรวมกันอย่างละเอียดดีกว่านะคะ ดังนี้

คำศัพท์ออกเสียงคำแปล
Desk     /desk/โต๊ะ
Chair /tʃeər/ เก้าอี้
Book /bʊk/หนังสือ
Pencil  case         /ˈpen.səl ˌkeɪs/กระเป๋าดินสอ
Backpack /ˈbæk.pæk/กระเป๋านักเรียน
Compass            /ˈkʌm.pəs/วงเวียน
Pencil   /ˈpen.səl/ดินสอ
Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.tər/ เครื่องคิดเลข
Globe/ɡləʊb/ลูกโลก
Projector /prəˈdʒek.tər/เครื่องฉายโปรเจคเตอร์
Textbooks  /ˈtekst.bʊk/ หนังสือเรียน
Notebook /ˈnəʊt.bʊk/สมุด
Microphone/ˈmaɪ.krə.fəʊn/ไมโครโฟน
Stapler /ˈsteɪ.plər/ที่เย็บกระดาษ
Ruler /ˈruː.lər/ไม้บรรทัด
White board                /ˈwaɪt.bɔːd/กระดานไวท์บอร์ด
crayon/ˈkreiən/สีเทียน
paper/ˈpeipə/กระดาษ
pen/pen/ปากกา
ruler/ˈruː.lɜː/ไม้บรรทัด
whiteboard/wait boːd/กระดานขาว
eraser /ɪ.ˈreɪs/ยางลบ
blackboard/blӕk boːd/กระดานดำ 

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 6 ประโยคกันค่ะ

 • Chair:
  – There are 20 chairs in the classroom. – แปลว่า ห้องเรียนนี้มีเก้าอี้จำนวน 20 ตัว
 • Glue:
  – John apply the glue on paper. – แปลว่า จอห์นทากาวลงบนกระดาษ
 • Pencil sharpener:
  – Can I borrow your pencil sharpener? – แปลว่า ขอฉันยืมกบเหลาดินสอคุณได้ไหม
 • Colored pencil:
  – Marry has colored pencil 24-piece set. – แปลว่า แมรี่มีเซทดินสอสีจำนวน 24 แท่ง
 • Scissors:
  – Can you pass me the scissors when you’ve finished with them, please? – แปลว่า คุณช่วยส่งกรรไกรมาให้ฉันได้ไหมเมื่อคุณใช้มันเสร็จแล้ว
 • Desk:
  – The desks in the room were arranged in rows of ten. – แปลว่า โต๊ะทำงานในห้องถูกจัดเรียงเป็นสิบแถว

สำหรับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของในห้องเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองนำไปใช้กันนะคะจะได้ไม่ลืมเช่นตั้งประโยคสั้นๆ หรือสร้างเป็นบทสนทนาง่ายๆ ก็จะช่วยจดจำได้ดีขึ้นหลายเท่า หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียนทุกคนนะคะ เราจะไปค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้านกันต่อดังนี้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ควรรู้
Eng Breaking แนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ

ศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้าน Things in a House พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์หมวด : [ ห้องรับแขก : Living room]

เมื่อเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของจะขาดไม่ได้คือศัพท์ภาษาอังกฤษของใช้ในบ้าน Things in a House พร้อมคำอ่าน คำแปลใช่ไหมคะ มาเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ใกล้ตัวเรา…ไปพร้อมๆ กันดังนี้

คำศัพท์คำอ่านออกเสียงวิธีการออกเสียงคำแปลความหมาย
air conditionerแอร์ คอนดิเชินเนอร์ /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/เครื่องปรับอากาศ
albumอัลบัม /ˈæl.bəm/สมุดเก็บรูป
aquariumอะควอเรียม/əˈkweə.ri.əm/ตู้ปลา
armchairอาร์มแชร์ /ˈɑːm.tʃeər/เก้าอี้มีที่วางแขน
armrestอาร์มเรสท์/ˈɑːm.rest/ที่วางแขน
board gameบอร์ด เกม/ˈbɔːd ˌɡeɪm/เกมกระดาน
bookcaseบุคเคส /ˈbʊk.keɪs/ตู้หนังสือ
cabinet   คาบิเนท/ˈkæb.ɪ.nət/ชั้นหรือตู้วางของ
calendarแคลเลินเดอร์ /ˈkæl.ən.dər/ ปฏิทิน
playing cardsเพลย์อิง คาร์ดส /ˈpleɪ.ɪŋ ˌkɑːd/ไพ่
carpetคาร์เพท /ˈkɑː.pɪt/พรม
chair แชร์/tʃeər/เก้าอี้
chessboardเชส บอร์ด /ˈtʃes.bɔːd/กระดานหมากรุก
clock คลอค   /klɒk/ นาฬิกา
coffee beanคอฟฟี บีน/ˈkɒf.i ˌbiːn/เมล็ดกาแฟ
comic bookคอมมิค บูค /ˈkɒm.ɪk/หนังสือการ์ตูน
couchเคาช์/kaʊtʃ/    เก้าอี้โซฟา
curtainเคอร์เทน /ˈkɜː.tən/ ผ้าม่าน
cushionคูชัน    /ˈkʊʃ.ən/เบาะพิง, หมอนอิง, ที่รอง
deckchairเดค แชร์/ˈdek.tʃeər/เก้าอี้ผ้าใบ
door  ดอร์ /dɔːr/ประต
door boltดอร์ โบลท์    /dɔːr bəʊlt/ กลอนประต
doorknobดอร์นอบ /ˈdɔː.nɒb/ลูกบิดประตู
DVD playerดีวีดี  เพลเยอร์/ˌdiː.viːˈdiː  pleɪ.ər/เครื่องเล่น DVD
electric fanอิเลคทริค แฟน /iˈlek.trɪk fæn/พัดลม
extractor fanเอกซ์แทรคเตอร์ แฟน/ɪkˈstræk.tər  fæn/พัดลมดูดอากาศ
fanแฟน /fæn/พัดลม
fireplaceไฟเออร์เพลซ/ˈfaɪə.pleɪs/เตาผิง
firewoodไฟดออร์วูด /ˈfaɪə.wʊd/ไม้ฟืน
floorฟลอร์ /flɔːr/พื้นห้อง
footstoolฟุทสทูล /ˈfʊt.stuːl/ที่วางเท้าใช้ร่วมกับเก้าอี้
frameเฟรม/freɪm/กรอบรูป
fruit basketฟรุท บาสเกท /fruːt ˈbɑː.skɪt/ตะกร้าใส่ผลไม้
magazineแมกกาซีน /ˌmæɡ.əˈziːn/นิตยสาร
monitorมอนิเทอร์ /ˈmɒn.ɪ.tər/ หน้าจอ
netbookเนทบุค /ˈnet.bʊk/คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กกว่าโน้ตบุ๊ค
photo frameโพโท เฟรม /ˈfəʊ.təʊ ˌfreɪm/กรอบรูป
radiatorเรดิเอเทอร์ /ˈreɪ.di.eɪ.tər/เครื่องทำความร้อน
televisionเทลเลวิเชิน /ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/โทรทัศน์
wallpaperวอลล์เพเพอร์ /ˈwɔːlˌpeɪ.pər/กระดาบุผนังหรือเพดาน
windowวินโดว์ /ˈwɪn.dəʊ/หน้าต่าง
wireless LANไวร์เลส แลนระบบเครือข่ายไร้สาย
benchเบนซ์ /bentʃ/ม้านั่ง
blindไบลนด์ /blaɪnd/มู่ลี่
bookบุค /bʊk/หนังสือ
bracketแบรคเคท/ˈbræk.ɪt/แท่นรองรับ
CD playerซีดี เพลเยอร์ /ˌsiːˈdiː ˌpleɪ.ər/เครื่องเล่นซีดี
coffee tableคอฟฟี เทเบิล/ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/โต๊ะเตี้ยสำหรับวางกาแฟ
inner cushionอินเนอร์ คูชัน /ˈɪn.ər ˈkʊʃ.ən/ไส้ในของเบาะพิง, หมอนอิง, ที่รอง
leather sofaเลเธอร์ โซฟา /ˈleð.ər ˈsəʊ.fə/เก้าอี้นวมยาวที่ทำจากหนัง
living roomลิฟวิง รูม /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ห้องนั่งเล่น
partitionพาร์ทิเชิน /pɑːˈtɪʃ.ən/ฉากกั้น
roller blindโรลเลอร์ ไบลนด์/ˈrəʊ.lə ˌblaɪnd/มู่ลี่แบบม้วนเก็บได้
setteeเซทที /setˈiː/ ที่นั่งมีพนักพิงและที่วางแขน
sofa bedโซฟา เบด /ˈsəʊ.fə ˌbed/เก้าอี้นวมที่นอนได้
speakerสฟิคเคอร์ /ˈspiː.kər/ลำโพง
swivel armchairสวิฟเวิล อาร์มแชร์/ˈswɪv.əl ˈɑːm.tʃeər/เก้าอี้มีที่วางแขนหมุนได้
toastโทสท์/təʊst/ขนมปังปิ้ง
wall shelfวอลล์ เชลฟ์ /wɔːl ʃelf/ชั้นวางของแบบติดกำแพง

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • Television: He switched off the television. แปลว่า เขาปิดโทรทัศน์
 • Window: goods displayed in a shop-window. แปลว่า สินค้าที่แสดงในหน้าต่างร้านค้า
 • Book: I’ve written a book on Shakespeare. แปลว่า ฉันเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับเชกสเปียร์
 • Living room is the room of a house in which the occupants of the house usually sit during their leisure time. แปลว่า  ห้องของบ้าน ฯลฯ ที่ผู้อยู่อาศัยในบ้านมักจะนั่งในช่วงเวลาพักผ่อน
ตัวอย่างบทสทนาสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 1

A: I am so thirsty Mom! Is there any cold drink here? ฉันเป็นแม่ที่กระหายน้ำมาก! ที่นี่มีเครื่องดื่มเย็น ๆ ไหม?

B: Of course! My dear, you should get fruit juice the refrigerator. แน่นอน! ที่รักควรดื่มน้ำผลไม้ในตู้เย็นนะคะ

A: Thanks you Mom! ขอบคุณมากค่ะแม่

ตัวอย่างบทสทนาสั้นๆ เกี่ยวกับสิ่งของในบ้าน 2

A: Wow! Your bedroom is decorated so lovely.  ว้าว! ห้องนอนของเธอตกแต่งได้น่ารักมาก

B: Oh really? จริงหรอคะ

A: Of course! What’s big pink bed here! Also love the decoration tone of your room. แน่นอนอยู่แล้ว มีเตียงใหญ่สีชมพูที่นี่ ชอบโทนการตกแต่งห้องของเธอด้วย

B: Thanks a lot! My father spent much time sesigning it. ขอบคุณมาก! พ่อของฉันใช้เวลามากมายในการออกแบบให้ฉันนะ

คําภาษาอังกฤษสิ่งของมักจะเจอบ่อย
คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ใช้ในบ้าน

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์คำอ่านออกเสียงวิธีการออกเสียงคำแปลความหมาย
Cabinetคาบิเนท /ˈkæb.ɪ.nət/ชั้นหรือตู้วางของ
Display cabinet ดิสเพลส คาบิเนท/dɪˈspleɪ ˈkæb.ɪ.nət/หมายถึง ตู้โชว์
sofa โซฟา/ˈsəʊ.fə/เก้าอี้นวม
rocking chair ร็อกกิ้ง แชร์ /ˈrɒk.ɪŋ ˌtʃeər/เก้าอี้โยก
sofa-bed โซฟาเบด /ˈsəʊ.fə ˌbed/เตียงโซฟา
chest of drawersเชลส์ ออฟ ดรอเออะส /ˌtʃest əv ˈdrɔːz/ตู้ลิ้นชัก
closetโคลซ ซิท /ˈklɒz.ɪt/ตู้ฝาผนัง
stool สทูล /stuːl/ ม้านั่งเดี่ยว
table เทเบิ้ล/ˈteɪ.bəl/โต๊ะ
coffee table คอฟฟี่ เทเบิล/ˈkɒf.i ˌteɪ.bəl/โต๊ะรับแขก
wardrobeวอร์ดรอป /ˈwɔː.drəʊb/ตู้เสื้อผ้า
cupboardคับบอร์ด /ˈkʌb.əd/ตู้ถ้วยชาม
deskเดกส์/desk/โต๊ะ
bedside tableเบด ไซดฺ เทเบิล/ˌbed.saɪd ˈteɪ.bəl/โต๊ะที่วางข้างเตียง
double bed  ดับเบิ้ลเบด/ˌdʌb.əl ˈbed/เตียงคู่
chairแชร์/tʃeər/เก้าอี้
bookcaseบุ๊คเคส/ˈbʊk.keɪs/หมายถึง  ตู้หนังสือ
sideboard  ไซด์บอร์ด /ˈsaɪd.bɔːd/ตู้เก็บข้อนส้อม ถ้วยชาม
mirror มิเรอ /ˈmɪr.ər/กระจก
drinks cabinet ดริ่ง คาบิเนท /drɪŋk ˈkæb.ɪ.nət/ตู้เครื่องดื่ม
dressing table เดรสซิ่ง เทเบิ้ล/ˈdres.ɪŋ ˌteɪ.bəl/โต๊ะแต่งตัว
armchair อาร์มแชร์/ˈɑːm.tʃeər/ เก้าอี้นวม
bedเบด/bed/เตียงนอน
clockคล๊อค/klɒk/ นาฬิกา
Desk lamp เดกส์ แลมป์/desk læmp/โคมไฟโต๊ะทำงาน


เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • She kept the pile of letters in a drawer in her desk. แปลว่า  เธอเก็บกองจดหมายไว้ในลิ้นชักในโต๊ะทำงานของเธอ
 • The results of the experiments can be seen in table 5. แปลว่า ผลการทดลองสามารถดูได้ในตารางที่ 5
 • A reclining armchair. แปลว่า  เก้าอี้นวมที่ปรับเอนได้
 • She spends a lot of time looking in the mirror. แปลว่าเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในการส่องกระจก

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ อุปกรณ์ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์คำอ่านออกเสียงวิธีการออกเสียงคำแปลความหมาย
Bed sheet เบดชีท/ˈbed ʃiːt/ผ้าปูที่นอน
Duvet cover ดูเวทคัฟเว่อร์ /ˈduː.veɪ ˌkʌv.ər/ปลอกผ้านวม
duvet inner ดูเวท อินเนอร์/ˈduː.veɪ ˈɪn.ər/ไส้ผ้านวม
mattress  แมทเทรส/ˈmæt.rəs/ฟูกที่นอน
carpet  คาเพท /ˈkɑː.pɪt/พรมผืนใหญ่
cushion  คิวชั่น /ˈkʊʃ.ən/หมอนอิง
pillow พิโล/ˈpɪl.əʊ/หมอนหนุน
pillowcase  พิโลเคส/ˈpɪl.əʊ.keɪs/ปลอกหมอนหนุน
tablecloth เทเบิ้ลโคลส/ˈteɪ.bəl.klɒθ/ผ้าปูโต๊ะ
towel  ทาวเวลล์ /taʊəl/ผ้าขนหนู
wallpaperวอลเปเปอร์ /ˈwɔːlˌpeɪ.pər/กระดาษพิมพ์ลวดลายปิดผนังห้อง
brush บรัช /brʌʃ/ แปรงผม
combคม/kəʊm/หวี
showerเชาเว่อร์/ʃaʊər/ฝักบัว
sponge สพันจ์/spʌndʒ/ฟองนํ้า

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 4 ประโยคกันค่ะ

 • Do you prefer a feather pillow or a foam pillow? แปลว่าคุณชอบหมอนขนนกหรือหมอนโฟมมากกว่ากัน?
 • I can’t find my brush, but I still have my comb. แปลว่า ฉันหาแปรงไม่เจอ แต่ยังมีหวีอยู่
 • He’s in the shower at the moment. Do you want him to call you back? แปลว่า ตอนนี้เขากำลังอาบน้ำอยู่ คุณต้องการให้เขาโทรกลับหรือไม่?
 • Please remember to bring a mat and a towel with you to the next aerobics class. แปลว่า โปรดอย่าลืมนำเสื่อและผ้าขนหนูติดตัวไปด้วยเพื่อเข้าคลาสแอโรบิคถัดไป

คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของต่างๆ และเครื่องใช้ต่างๆในบ้าน

คำศัพท์คำอ่านออกเสียงวิธีการออกเสียงคำแปลความหมาย
broom  บลูม/bruːm/ /brʊm/ไม้กวาด
radioเรดิโอ/ˈreɪ.di.əʊ/วิทยุ
Scalesสเกล /skeɪl/เครื่องชั่งน้ำหนักำ
alarm clock อะลามคล็อก /əˈlɑːm ˌklɒk/นาฬิกาปลุก
Electric fan อิเลคทริคแฟน /iˈlek.trɪk fæn/พัดลม
air-conditionerแอร์คอนดิชั่นเนอร์ /ˈeə kənˌdɪʃ.ən.ər/เครื่องปรับอากาศ
Heaterฮีตเตอร์ /ˈhiː.tər/เครื่องทำความอุ่น
computerคอมพิวเตอร์/kəmˈpjuː.tər/เครื่องคอมพิวเตอร์
telephoneเทเลโฟน/ˈtel.ɪ.fəʊn/โทรศัพท์
Televisionเทเลวิชั่น/ˈtel.ɪ.vɪʒ.ən/โทรทัศน์,ทีวี
Water purifierวอเตอร์ พูรีไฟเออร์/ˈwɔː.tər  /ˈpjʊə.rɪ.faɪ.ər/เครื่องกรองน้ำ 
Washing machineวอชชิ่งแมทชีน/ˈwɒʃ.ɪŋ məˌʃiːn/เครื่องซักผ้า
ventilatorเวนทิเลเทอร์ /ˈven.tɪ.leɪ.tər/เครื่องระบายอากาศ
spin dryer สปิ่นไดรเยอร์/ˌspɪnˈdraɪ.ər/เครื่องปั่นแห้ง
lampshadeแลมฟ์เชท/ˈlæmp.ʃeɪd/โป๊ะโคมไฟ
pictureพิกเจอร์/ˈpɪk.tʃər/รูปภาพ
Scissorsซิส-เซ่อะส /ˈsɪz.əz/กรรไกร

เราลองมาดูตัวอย่างการใช้คำศัพท์สัก 5 ประโยคกันค่ะ

 • My alarm clock went off at 7.30. แปลว่า นาฬิกาปลุกของฉันดับลงเวลา 7.30 น.
 • Modern computers can hold huge amounts of information. แปลว่า คอมพิวเตอร์สมัยใหม่สามารถเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลได้
 • I like to have a telephone at my bedside. แปลว่า  ฉันชอบมีโทรศัพท์อยู่ข้างเตียง
 • The news on television tonight was very depressing, as usual. แปลว่า ข่าวทางโทรทัศน์ในคืนนี้น่าหดหู่มากเช่นเคย
 • The cheaper washing machines should last about five years. แปลว่า เครื่องซักผ้าที่ถูกกว่าควรมีอายุประมาณห้าปี
 • Could you pass me the/those scissors, please? แปลว่า คุณช่วยส่ง / กรรไกรเหล่านั้นให้ฉันได้ไหม
ศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของใช้ในบ้านและห้องเรียน
Eng Breaking แนะนำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของที่ไม่ควรพลาด

ส่วนต่างๆของบ้านเป็นภาษาอังกฤษ มีดังนี้ 

คำศัพท์คำอ่านออกเสียงวิธีการออกเสียงคำแปลความหมาย
Roof  รูฟ/ruːf/หลังคาบ้าน
Balcony  บัลโคนี่/ˈbӕlkəni/ระเบียง
Window  วินโดว์/ˈwindəu/หน้าต่าง
Front door  ฟร้อนดอร์/ˌfrʌnt ˈdɔːr/ประตูหน้าบ้าน
Wall  วอลล์ /wɔːl/ผนัง,กำแพง
Floor  ฟลอร์ /flɔːr/พื้นบ้าน
Kitchen Room  คิทเช่น รูม/ˈkɪtʃ.ən  ruːm/ห้องครัว
Bedroom  เบดรูม /ˈbed.ruːm/ห้องนอน
Bathroom   บาทรูม/ˈbɑːθ.ruːm/ห้องน้ำ
back door แบคดอร์ /ˌbæk ˈdɔːr/ประตูหลังบ้าน
porch   พอร์ช/pɔːtʃ/ ระเบียงประตู
skylight สไคไลท /ˈskaɪ.laɪt/ช่องกระจกบนเพดานสำหรับให้แสงลอดผ่านได้
screen door  สกรีน ดอร์/ˈskriːn ˌdɔːr/ ประตูมุ้งลวด

วิธีการจดจำคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของ

อย่ากังวลมากเมื่อเห็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของเยอะๆ นะคะเพราะเรามีวิธีช่วยคุณจดจำศัพท์ได้ง่ายๆ ดังนี้

1 – ลองเดาความหมายของคำศัพท์

เมื่อคุณฟังบทความหนึ่งอย่างน้อยคุณก็ต้องจับใจความหมายของบทความนั้นผ่านคำศัพท์ที่สำคัญหรือได้เรียกว่า “keyword” หมายถึงว่าเราก็ต้องลองเดาความหมายของคำศัพท์นั้นก่อนว่าเราจำอะไรได้บ้าง อย่าพึ่งพาเข้า google แปลมากเกินไปนะเพราะมันก็จะมีข้อเสียคือทำให้คุณขี้เกียจคิด แล้วเจอศัพท์ง่ายๆ ก็จำไม่ได้สักที่

2 – พยายามออกเสียงดังๆ

เป็นวิธีที่ดีมากนะคะ มีผู้เรียนหลายๆ คนเคยแชร์กันวิธีการจดจำคำศัพท์ใหม่แบบเร็วๆ คือพยายามออกเสียงดังๆ คำศัพท์นั้นเมื่อเราพูดออกมาได้และเราฟังได้ ทุกครั้งทที่ทำแบบนั้นเราจะจำได้เพิ่มหนึ่งครั้ง ด้วยวิธีการนี้คุณก็จะฝึกทักษะการออกเสียงด้วย ฟังก่อนแล้วพูดตามแบบเลียนแบบ รับรองว่าคุณจะดจดจำคำศัพท์นั้นทั้งดี ทั้งนานและแก้การออกเสียงผิดด้วยอย่างดี

3 – เรียนศัพท์ตามหัวข้อ

ไม่ว่าจะเรียนคำศัพท์อะไร ผู้เรียนก็ควรเรียนตามหัวข้อและหมวดหมู่ต่างๆ เช่นถ้าเรียนศัพท์เกี่ยวกับเรื่องครอบครัว เราก็ควรแบ่งออกชักเจนคำไหนมักจะเจอบ่อย คำไหนมีความเกี่ยวข้องกันและสร้างเป็นประโยคหรือบทสนทนั้นๆ เพื่อจดจำได้ดีขึ้น ถ้ากำลังเรียนคำศัพท์เรื่องครอบครัว แต่คุณจะเรียนทั้งคำศัพท์เรื่องสิ่งของในโรงเรียนมันจะทำให้คุณสบสนและจดจำได้ยากมากนะคะดังนั้นวันนี้จะเรียนศัพท์อะไรเราก็ต้องเรียนตามหัวข้อให้ชัดเจนนะคะ

4 – บันทึกคำศัพท์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

คำศัพท์มีอยู่มากมายหลายคำ เมื่อคุณอยากโต้ตอบสื่อสารได้อย่างคล่องคุณนอกจากคําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของแล้วคุณยังต้องจดจำคำศัพท์ในหลายๆ หัวข้อ ในหลายประเภท เมื่อพบเจอศัพท์ใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นหู หรือเป็นศัพท์ที่น่าสนใจควรจดบันทึกไว้ โดยเฉพาะคำศัพท์ที่เป็น Synonym และ Antonym คือ คำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงหรือเหมือนกับศัพท์ที่รู้จัก (Synonym) และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้าม หรือต่างกันอย่างสิ้นเชิงจากคำศัพท์ที่รู้จัก (Antonym) เรียนแบบนั้นจะช่วยให้คุณจดจำได้ง่ายขึ้นแน่นอน ลองดูนะคะ


การเรียนคำศัพท์ใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ยากถ้าเราทราบวิธรการเรียนอย่างเหมาะสม และอย่าลืมแชร์กันเคล็ดลับและความรู้ที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษ หวังว่าบทความนี้จะมีผลประโยชน์ต่อคุณผู้อ่านทุกๆท่าน ติดตามเว็บเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ทุกวันนะคะ Eng Breaking สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษของคุณ เราเชื่อว่าคุณจะเป็นคนต่อไปที่สำเร็จ!

ดูเพิ่มเติมที่

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *