จัดเต็ม! คําบุพบทภาษาอังกฤษ (Prepositions) ไวยากรณ์ที่น่ารู้

คําบุพบทภาษาอังกฤษ

คําบุพบทภาษาอังกฤษ – หนึ่งในปัญหาที่คนเรียนภาษาอังกฤษมักจะประสบก็คือ ด่านของ Grammar หรือ ไวยกรณ์ที่ไม่ว่าจะเรียนอย่างไรก็ยังใช้ไม่ถูกสักที

คุณไม่ต้องกังวัลอีกต่อไปเพราะวันนี้ Eng Breaking ได้นำบทความดี ๆ เกี่ยวกับ คำบุพบท หรือ Preposition หนึ่งในไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่คนไทยส่วนใหญ่มักใช้ผิด มาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย

A – คําบุพบทคืออะไร

คำบุพบท หรือ บุรพบท คือคำชนิดหนึ่งในไวยากรณ์ ทำหน้าที่เชื่อมคำต่อคำ มักจะอยู่หน้านาม สรรพนาม หรือกริยา ก็ได้ เพื่อแสดงความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน

เช่น แสดงความสำพันธ์ระหว่างคำต่อคำ เช่น นามต่อนาม, กริยากับนาม, กริยากับสรรพนาม สรรพนามกับนาม, หรือนามกับสรรพนาม

คำบุพบทของสถานที่
คําบุพบทภาษาอังกฤษ (Prepositions) เป็นส่วนไวยากรณ์ที่ยากมาก

B – ตำแหน่งของคําบุพบท ภาษาอังกฤษ

1 – หลัง TO BE, นำหน้าคำนาม

 • The book is on the table = หนังสืออยู่บนโต้ะ
 • I will go abroad to study in Australia for 2 years = ฉันจะไปเรียนต่อต่างประเทศที่ออสเตรเลียเป็นเวลา 2 ปี

2 – หลังคำกริยา

อาจอยู่หลังคำกริยาทันทีหรืออาจมีคำอื่นระหว่างคำกริยาและคำบุพบท

 • I live in Bangkok = ผมอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
 • Take off your hat! = ถอดหมวกของคุณออก!
 • I have an air-conditioner, but I only turn it on in summer = ฉันมีเครื่องปรับอากาศ แต่ฉันเปิดมันในฤดูร้อนเท่านั้น

3 – อยู่หลังคำคุณศัพท์

 • I’m not worried about living in a foreign country = ฉันไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
 • He is not angry with you = เขาไม่ได้โกรธคุณ

C – ประเภทของคำบุพบท

คำบุพบทแบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ซึ่งจะมีถึง 7 ชนิด

1 – คำบุพบทบอกสถานที่ (prepositions of place) เช่น at, on, in, etc.

ตัวอย่าง

 • John is at home now. แปลว่า ตอนนี้จอห์นอยู่ที่บ้าน
 • Harry is on the ship. แปลว่า แฮร์รี่อยู่บนเรือ
 • The Smiths are in Italy. แปลว่า ครอบครัวของสมิธอยู่ในอิตาลี

2 – คำบุพบทบอกตำแหน่ง (prepositions of position) เช่น above, beneath, behind, in front of, etc.

ตัวอย่าง

 • There is a big tree in front of Jane’s house.
 • Harry is hiding behind the bush.
 • Peter’s book is beneath Bean’s book.

3 – คำบุพบทบอกการเคลื่อนไหว (prepositions of motion) เช่น through, into, towards, out of, away from, etc.

ตัวอย่าง

 • The train is going through the tunnel.
 • Peter is walking towards the monument.
 • Ann is driving into the parking lot.

4 – คำบุพบทบอกทิศทาง (prepositions of direction) เช่น up, down, across, along, etc.

ตัวอย่าง

 • Susan is driving up the hill.
 • Peter is walking across the street.
 • Jane is walking along Chaeng Watthana Road.

5 – คำบุพบทบอกเวลา (prepositions of time) เช่น on, in, at, by, after, before, etc.

ตัวอย่าง

 • I play football on Monday.
 • I will finish the project in a year.
 • Jane gets up at six o’clock.
 • I arrived before Jim.

6 – คำบุพบทบอกลักษณะอาการ (prepositions of manner) เช่น in, with, without, etc.

ตัวอย่าง

 • Ann speaks in a very low voice.
 • Peter listened with great interest.
 • Nobody can live without hope.

7 – คำบุพบทบอกความสัมพันธ์ (prepositions of relationship) เช่น about, of, with, in, from, etc.

ตัวอย่าง

 • The children are talking about toys. เด็กๆ กำลังคุยกันเกี่ยวกับของเล่น
 • Bangkok is the capital of Thailand. กรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
 • The girl with long hair is my sister. ผู้หญิงที่มีผมยาวเป็นพี่สาวของฉัน
 • The boy in the blue suit is my son. ผู้ชายที่ใส่ชุดสีฟ้าเป็นลูกชายของฉัน

D – คำบุพบทภาษาอังกฤษที่มักใช้บ่อยที่สุด

รายการคำบุพบทภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษทุกวันเพื่อได้ผลประสิทธิภาพสูงสุด

คำบุพบทต่อไปนี้เป็นคำที่ใช้กันบ่อย ๆ จะว่าเป็นคำพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้และจดจำให้ได้ก็ไม่ผิดนะ

A

About — อ่านว่า เออะเบ๊า หมายความว่า เกี่ยวกับ, รอบ ๆ หรือ ทั่ว

 • This book is about love. แปลว่า หนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความรัก
 • The dog is running about the room. หมากำลังวิ่งทั่วห้อง

Above — อ่านว่า เออะเบิ๊ฝ หมายความว่า เหนือ, เกิน

 • There’s a spider above the bed. มีแมงมุมตัวหนึ่งอยู่เหนือเตียง
 • This toy is for children above 10. ของเล่นชิ้นนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป

Across — หมายความว่า ข้าม, ตรงกันข้าม

 • The boy is walking across the street. เด็กชายคนหนึ่งกำลังเดินข้ามถนน
 • My house is across the road. บ้านของฉันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามถนน

After — หมายความว่า หลัง, หลังจาก

 • Do you believe in life after death? คุณเชื่อในเรื่องของชีวิตหลังความตายหรือเปล่า
 • She eats breakfast after she takes a bath. หล่อนกินอาหารเช้าหลังจากหล่อนอาบน้ำ

Against — หมายความว่า ต่อต้าน, คัดค้าน, ต้าน, พิง

 • Most people voted against the new dam. คนส่วนมากโหวตคัดค้านเขื่อนแห่งใหม่
 • We’re cycling against the wind. พวกเรากำลังปั่นจักรยานต้านลม
 • He’s leaning against the wall. เขากำลังเอนหลังพิงกำแพง

Along — หมายความว่า ไปตาม

 • They’re walking along the beach. พวกเขากำลังเดินไปตามชายหาด

Amid(st) — หมายความว่า ในท่ามกลาง

 • We are camping in the forest amid the tall trees. พวกเราตั้งแคมป์ในป่าท่ามกลางต้นไม้สูง

Among —  หมายความว่า ในท่ามกลาง

 • The little kids are standing among the crowd. เด็กตัวเล็กกำลังยืนอยู่ในท่ามกลางฝูงชน

Around — หมายความว่า รอบ ๆ

 • The earth goes around the sun. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์
 • The kids are sitting around the teacher. เด็กนั่งล้อมรอบครู

At — หมายความว่า ที่, เวลา, มาที่, ไปที่, ในเรื่อง

 • She’s at home. แปลว่า หล่อนอยู่ที่บ้าน
 • I get up at six o’clock. ฉันตื่นนอนเวลา 6 นาฬิกา
 • She’s looking at me. หล่อนกำลังมองมาที่ฉัน
 • Sam is pointing at the lion. แซมกำลังชี้ไปที่สิงโต
 • We’re not good at sports. พวกเราไม่เก่งในเรื่องกีฬา

B – E

Before — หมายความว่า ก่อน

 • Please come back before noon. กรุณากลับมาก่อนเที่ยง

Behind — หมายความว่า ข้างหลัง

 • The little boy is standing behind his dad. เด็กชายตัวน้อยกำลังยืนอยู่ข้างหลังพ่อของเขา

Below — หมายความว่า ข้างใต้, ต่ำกว่า

 • Your name is below mine. ชื่อของคุณอยู่ใต้ชื่อของฉัน
 • Your score is below average. คะแนนของคุณต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

Beneath — หมายความว่า ใต้

 • The cat is sleeping beneath the chair. แมวกำลังนอนหลับอยู่ใต้เก้าอี้

Beside — หมายความว่า ข้าง ๆ

 • Come and stand beside me! มายืนข้าง ๆ ฉัน

Besides — หมายความว่า นอกเหนือ, นอกจาก

 • Can you sing other songs besides Chang Chang Chang? คุณร้องเพลงอื่นเป็นไหมนอกจากช้าง ๆ ๆ

Between — หมายความว่า ระหว่าง

 • Sam sits between Jand and me. แซมนั่งระหว่าเจนกับฉัน

Beyond —  หมายความว่า เกิน, เหนือ, เลย

 • Not every dog lives beyond 20 years. ไม่ใช่หมาทุกตัวที่จะมีชีวิตอยู่ได้เกิน 20 ปี
 • My house is beyond the bridge. บ้านของฉันอยู่เลยสะพานไป

During — หมายความว่า ในช่วง

 • Some students play in the playground during the recess. นักเรียนบางคนเล่นในสนามเด็กเล่นในช่วงเวลาพัก

Except — หมายความว่า ยกเว้น

 • Dad works everyday exept Sundays. พ่อทำงานทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์

F – W

For — หมายความว่า สำหรับ, เพื่อ

 • My love is for you only. ความรักของฉันมีไว้สำหรับคุณเท่านั้น

In — หมายความว่า ใน

 • Mom is in the kitchen. แม่อยู่ในห้องครัว

Into — หมายความว่า ไปใน

 • The cat ran into the room. แมววิ่งเข้าไปในห้อง

Of — หมายความว่า ของ, แห่ง

 • It’s on the back of the book. มันอยู่ด้านหลังของหนังสือ
 • Thailand is the land of smile. ประเทศไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้ม

On — หมายความว่า บน

 • Your book is on the table. หนังสือของคุณอยู่บนโต๊ะ

Over — หมายความว่า เหนือ

 • The birds are flying over the house. นกกำลังบินอยู่เหนือบ้าน

Past — หมายความว่า ผ่าน

 • They are walking past the shop. พวกเขากำลังเดินผ่านร้านไป

Through — หมายความว่าผ่าน, ตลอด,

 • The sun is shining through the window. ดวงอาทิตย์กำลังส่องแสงผ่านมาทางหน้าต่าง

To — หมายความว่า ไปสู่

 • She walks to school every day. หล่อนเดินโรงเรียนทุกวัน

Under — หมายความว่า ใต้

 • The cat is under the chair. แมวอยู่ใต้เก้าอี้

Underneath — หมายความว่า ใต้

 • They found a snake underneath the bed. พวกเขาพบงูตัวหนึ่งอยู่ใต้เตียง

Until — หมายความว่า จนถึง, จนกระทั่ง

 • I will wait for you until noon. ฉันจะคอยคุณจนถึงเที่ยง

With — หมายความว่า กับ

 • I live with my parents. ฉันอาศัยอยู่กับพ่อแม่

Without — หมายความว่า  ไม่มี, ปราศจาก

 • I never go out wihout my an umbrella. ฉันไม่เคยออกไปข้างนอกโดยไม่มีร่ม

E – วิธีการออกเสียงคำบุพบทภาษาอังกฤษทั่วไป

About (อะเบาท์) = เกี่ยวกับ
Above (อะโบฟว) = ข้างบน
According to (อะคอดิง ทู) = ตามที่
Across (อะครอส) = ข้าม
After (อาฟเทอะ) = ภายหลัง
Against (อะเกนซท์) = ต่อต้าน
Along (อะลอง) = คล้ายกับ
Alongside (อะลองไซด์) = อยู่ข้าง ๆ
Among (อะมอง) = ท่ามกลาง
Anyone (เอนนีวัน) = ใคร ๆ
Anything (เอนนีธิง) = ใด ๆ
Around (อะราวนด์) = รอบ ๆ
At (แอท) = ที่
Before (บิฟอ) = ก่อน
Behind (บีไฮนด์) = ล้าหลังกว่า
Below (บิโลว) = ข้างล่าง
Beside (บีไซด์) = อยู่ข้าง
Between (บีทวีน) = อยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่ง
Beyond (บิยอนด์) = ที่เหนือกว่า (แสดงถึงขอบเขต, ข้อจำกัด)
By (บาย) = โดย
Considering (เคินซิดดะริง) = ในความคิดของ
Despite (ดิสไปท์) = ถึงอย่างไรก็ตาม
Down (เดาน์) = ลงไปตาม
During (ดูวริง) = ในระหว่าง
Each (อีซ) = แต่ละ
For (ฟรอ) = เพื่อ
From (ฟรอม) = จาก
In (อิน) = ใน
Into (อินทู) = เข้าไปใน
Nobody (โนบะดี) = ไม่มีใคร

ยังมีต่อ

Of (ออฟ) = ของ
Off (ออฟ) = ออกจาก
On (ออน) = บน
Instead of (อิน สเตด ออฟ) = แทนที่
On (ออน) = ที่ (ใช้บอกสถานที่)
Near (เนียร์) = ใกล้
On the corner (ออน เดอะ คอเนอะ) = อยู่แยก
Under (อันเดอะ) = ใต้
On the left (ออน เดอะ เลฟท์) = อยู่ด้านซ้าย
In front of (อิน ฟรอนท์ ออฟ) = ตรงข้างหน้า
On the right (ออน เดอะ ไรท์) = อยู่ด้านขวา
On time (ออน ไทม์) = ตรงตามกำหนดเวลา
Onto (ออนทู) = ไปยัง
Opposite (ออฟพะซิท) = ตรงกันข้าม
Over (โอเวอะ) = เหนือ
Regarding (ริกาดิง) = เกี่ยวกับ
Since (ซินซ์) = ตั้งแต่
Surely (ชัวลี) = อย่างแน่นอน
Through (ธรูู) = เนื่องจาก
Throughout (ธรูเอาท์) = โดยตลอด
Till (ทิล) = จนกระทั่ง
To (ทู) = ไปถึง
Toward (ทะวอด) = ไปสู่
Under (อันเดอะ) = ใต้
Underneath (อันเดอะนีธ) = ภายใต้
Up (อัพ) = ข้างบน
Upon (อะพอน) = บน
Versus (เวอเซิซ) = ต่อสู้กับ
Via (เวีย) = ด้วยวิธีการ
With (วิธ) = เกี่ยวกับ
Within (วิธิน) = ภายใน
Without (วิเธาท์) = โดยปราศจาก


F – สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับบทความเรื่อง Preposition หรือคำบุพบทที่ทาง Eng Breaking ได้นำมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่ เห็นไหมล่ะคะ หากเรารู้หลักการใช้ที่ถูกต้อง

ภาษาอังกฤษก็กลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียว แต่ถึงอย่างไรก็อย่าลืมหมั่นทบทวนและหมั่นฝึกฝนภาษาอังกฤษอยู่เป็นประจำนะคะ Practice makes perfect การฝึกฝนบ่อย ๆ จะทำให้เกิดความชำนาญ

ไว้ครั้งหน้าอย่าลืมมาติดตามบทความดี ๆ เกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษจาก Eng Breaking ว่ามาจะมีสาระน่ารู้ดี ๆ อะไรมาฝากกันอีก สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ไม่พลาดกับบทความนี้: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *