A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC

ต้องเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยใจก่อนการสอบ TOEIC

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ การได้รับใบรับรองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่ผู้เรียนหลายคนยังกังวลไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหม ข้อสอบจะยากเกินความสามารถของเรามากหรือเปล่า

เราควรติวและเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง เราเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ผู้เรียน Eng Breaking แนะนำ A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC รับรองว่าเรียนแล้วสอบได้คะแนนดีแน่นอน

1 – โครงสร้างและเวลาการสอบ Toeic update ล่าสุด

การ สอบ TOEIC คือคำย่อมากจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตัวเองใช้ภาษาอังกฤษดีมากน้อยขาดไหน

เพื่อมีเป้าหมายและปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้น พร้อมเป็นหลักฐานช่วยคุณในการหางานดีๆ เพราะโลกสมัยนี้นิยมใช้ภาษาอังกฤษกัน บริษัทต่างประเทศเข้ามาไทยเยอะแยะ ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเราจะมีโอกาสที่จะทำงานในตำแหน่งที่ดี เงินเดือนที่สูงขึ้นแน่นอน

สำหรับโครงสร้างและเวลาการสอบ Toeic update ล่าสุด ตอนนี้ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองส่วนแยกระกว่างการสอบทักษะการฟังและทักษะการอ่านของผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Listening Comprehension และ  Reading Comprehension

TOEIC Listening Comprehension

สำหรับข้อสอบทักษะการฟังมีทั้งหมด 45 นาทีให้ 4 Part เป็นการทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันกับการเปิดเทปเสียงที่มีลักษณะและรายละเอียดดังต่อไปนี้

TOEIC Part 1 Photographs (6 ข้อ) พาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะต้องฟังไปพร้อมกับการดูรูปภาพเพื่อดูว่าว่าข้อตอบไหนตรงกับคำบรรายายที่ฟังได้ ทั้งหมดจะมี 6 ภาพและแต่ละข้อจะมีเสียงอ่านตัวเลือก 4 ข้อ

TOEIC Part 2 Question-Response (25 ข้อ) สำหรับพาร์ทนี้จะมีคำถามสั้นๆ พร้อมเสียงตัวเลือก 3 ข้อ ผู้เข้าสอบจะได้ฟังและเลือกคำตอบที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องที่สุด

TOEIC Part 3 Short Conversations (39 ข้อ) จัดเป็นแนวของบทสนทนาสั้นๆ มักจะระหว่างสอบถึงสามคนคุยเรื่องในที่ทำงานหรือเรื่องที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวันแต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

TOEIC Part 4 Short Talks (30 ข้อ) เนื้อหาการฟังของส่วนนี้มักจะเป็นเสียงประกาศต่างๆ เช่นโฆษณาทางวิทยุ หรือ ประกาศในสนามบิน เป็นต้น มักจะมีการเพิ่มโจทย์ประเภทอ้างอิงคำพูด และบางข้อมีภาพประกอบคำถาม ให้ผู้เข้าสอบได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC พาร์ทฟัง
เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

TOEIC Reading Comprehension

สำหรับข้อสอบทักษะการอ่านมีทั้งหมด 75 นาทีให้ 4 Part จะข้อสอบที่ผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ใช้เวลา75 นาทีเพื่อการทำข้อสอบใน Part 5,6,7 ที่มีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้

TOEIC Part 5 Incomplete Sentences (30 items) ข้อสอบใน Part นี้จะมีการใช้ ไวยาการณ์ ความรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมต่างๆ และคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหลากหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำหรือศัพท์เฉพาะทางก็มี

TOEIC Part 6 Text Completion (16 items) สำหรับข้อสอบ New TOEIC 2020 มักจะเป็นบทความที่เป็นรูปแบบอีเมล หรือใบประกาศสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเติมคำตอบให้ถูก ทำให้ประโยคสมบูรณ์แบบ

TOEIC Part 7 Reading Comprehension (54 ข้อ) สำหรับ Part นี้ข้อสอบจะเป็นแนวของ Single Passage (บทความเดี่ยว) 29 ข้อและ Double Passages (บทความคู่) 10 ข้อ นอกจากนั้นในข้อสอบฉบับใหม่มีเพิ่มTriple Passages (บทความ 3 ส่วน) 15 ข้อจัดแนวใหม่เพิ่มความท้าทายในข้อสอบ เพื่อวัดความสามารถพิเศษของผู้เรียน

คำแนะนำโดยรวม: สำหรับข้อสอบ TOEIC Listening Comprehension ใน 45 นาทีคุณควรใช้เวลาเพื่อดูคราว ๆ รูปภาพก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง จะพูดถึงคนหรือสิ่งของอะไร และทำการเดาบริบทของเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ก่อน

เมื่อเราเข้าทำข้อสอบ ส่วนสำหรับพาร์ท TOEIC Reading Comprehension มีเวลาให้ 75 นาที ผู้เรียนต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะหลายคนมักจะพลาดตรงที่ไม่ทันเวลาเพราะแบ่งเวลาทำข้อสอบไม่ถูกต้อง

เพื่อแน่ใจ คุณสามารถลองทำข้อสอบ TOEIC ที่มีในอินเทอร์เน็ตเพื่อจับเวลา ฝึกทำให้เร็วๆ ให้ทันเวลาก่อนสอบจริง

จำคำกริยาภาษาอังกฤษ และคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ
คำกริยาภาษาอังกฤษ และคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC

2 – Eng Breaking แนะนำคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC 

ถ้าพูดถึง คลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC เราต้องเน้นเข้าพวก คำกริยาภาษาอังกฤษ และ คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ และมั่นใจแกรมมาเพราะในบทความสอบเราจะเจอศัพท์ชนิดนี้บ่อย

ไม่จำเป็นต้องแปลทั้งประโยคเพราะถ้าเรารู้ความหมายและชนิตของศัพท์แล้ว เราจะเลือกคำตอบได้ทันที ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบของ part ต่อไปเพื่อให้ครบทั้งหมด 200 ข้อในเวลา 120 นาที

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร A

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
achieve Verb สำเร็จ
adapt Verb ปรับตัว
admire Verb นับถือ
advertise Verb โฆษณา
advise Verb แนะนำ
agree Verb เห็นด้วย
aim Verb มุ่งหวัง
alarm Verb เสียงปลุก
allow Verb อนุญาต
amend Verb แก้ไข
analyze Verb วิเคราะห์
apply Verb ประยุกต์
assume Verb สมมติ
attach Verb แนบ
attend Verb เข้าร่วม
attract Verb ดึงดูด
avoid Verb หลีกเลี่ยง
accessible Adjective สามารถเข้าถึง
accurate Adjective ถูกต้อง
adequate Adjective เพียงพอ
affordable Adjective ราคาไม่แพง
agricultural Adjective เกี่ยวกับการเกษตร
alternative Adjective ทางเลือก
alternative Noun ซึ่งเลือกได้
annoying Adjective น่ารำคาญ
anxious Adjective กระวนกระวาย
appropriate Adjective เหมาะสม
approximate Adjective ประมาณ
available Adjective ว่าง
appreciable Adjective สามารภมองเห็นได้
appreciate Verb ซาบซึ้ง
appreciation Noun การชื่นชม
appreciative Adjective เห็นคุณค่า
apprentice Verb ฝึกงาน
authority Noun ผู้มีสิทธิ์
authorize Verb มอบอำนาจ
advance Noun ความก้าวหน้า
advanced Adjective อย่างสูง
advantage Noun ความได้เปรียบ

ดูเพิ่มเติมที่:
รวบรวมเคล็ดลับดีๆในการสอบ TOEIC ให้ได้เกรดดี
เคล็ดลับเด็ด ได้คะแนนสูงเมื่อสอบ Toeic _ Toeic Exam tips

หมวดตัวอักษร B

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
bargain Verb ต่อรอง
behave Verb ปฏิบัติ
book Verb จอง (ตั๋ว, ห้องพัก)
book Noun หนังสือ
borrow Verb ยืม
broaden Verb แพร่ขยาย
brush Verb แปรง
bankrupt Adjective ล้มละลาย
beneficial Adjective เป็นประโยชน์
bored Adjective รู้สึกเบื่อ
boarding pass Noun ตั๋วโดยสาร
bottom line Noun บรรทัดล่าง
branch Noun สาขา
background Noun ประวัติ
backpack Noun กระเป๋าสะพายหลัง
balance Noun สมดุล
barcode Noun บาร์โคด
basic Noun เกร็ดความรู้
basic Adjective เกี่ยวกับพื้นฐาน
budget Noun งบ
briefing Noun การบรรยายสรุป
bring in phrasal verb นำเข้าข้างใน
be made of  ทำมาจาก
be in charge of จัดการ, ดูแล, รับผิดชอบ
banish Verb เนรเทศ, ขับ,ไล่ไป, กำจัด
bank Noun ธนาคาร, ฝั่ง, ตลิ่ง, เขื่อน, แถว, สะสม, เอียงข้าง
bank draft Noun ใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร, ดร๊าฟ
bank note Noun ธนบัตร
bearing Noun บุคลิกประจำตัว, ความอดทน, ตำแหน่ง, ทิศทาง
beautify Verb  ทำให้สวย, สวยขึ้น, ตกแต่ง, ประดับประดา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร C

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
concede Verb ยอมรับ
concern Noun กังวล
concern Verb เกี่ยวกับ
confirm Verb ยืนยัน
confirmation Verb การยืนยัน
consider Verb พิจารณา
considerable Adjective มาก
consignment Noun สินค้าฝากขาย
consult Verb ปรึกษา
consultant Noun ผู้ให้คำปรึกษา
consultant Adjective ผู้รับคำปรึกษา
consume Verb บริโภค
consumer Noun ผู้บริโภค
contribute Verb สนับสนุน
contribution Noun การสนับสนุน
critical Adjective วิกฤติ
criticize Verb วิจารณ์
considerable Adjective มาก
consistent Adjective คงเส้นคงวา
continual Adjective ต่อเนื่อง
corporate Adjective ขององค์กร
calculate Verb คำนวณ
calculation Noun การคำนวณ
calculator Noun เครื่องคิดเลข
career Noun อาชีพ
careless Adjective ประมาท
certificate Noun ใบรับรอง
certification Noun ได้รับการรับรอง
complain Verb บ่น
complaint Noun การร้องเรียน

หมวดตัวอักษร D

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
decorate Verb ตกแต่ง
defect Verb แปรพักตร์
delete Verb ลบ
demand Verb ต้องการ
deposit Noun เงินฝาก
deposit Verb ฝาก
develop Verb พัฒนา
developer Noun ผู้พัฒนา
development Verb พัฒนาการ
discount Verb ลดราคา
discount Noun ส่วนลด
dismiss Verb ยกเลิก
dismissive Adjective ไม่ไยดี
distinctive Adjective เด่น
distinguish Verb เห็นความแตกต่าง
download Verb ดาวน์โหลด
downsize Verb ลดขนาด
drastic Adjective รุนแรง
draw Noun ความเสมอกัน
draw Verb วาด
daily Noun หนังสือพิมพ์รายวัน
daily Adverb รายวัน
daily Adjective ประจำวัน
depart Verb ออก
departure Noun การออกเดินทาง
depend on Verb ขึ้นอยู่กับ
dependence Noun การพึ่งพาอาศัยกัน
DEMONSTRATE  Verb อธิบาย, แสดงให้เห็น
DETERMINE  Verb กำหนด, ตัดสินใจ

ไม่พลาดกับบทความนี้:
X วิธีช่วยให้คุณจดจำ คําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วย ๆ
X วิธีช่วยให้คุณจดจำ คําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วย ๆ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร E

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
employ Verb จ้าง
employer Noun นายจ้าง
employment Noun การจ้าง
Engineer Noun วิศวกร
engineering Adjective วิศวกรรม
environment Noun สิ่งแวดล้อม
environmental Adjective ด้านสิ่งแวดล้อม
expense Noun ค่าใช้จ่าย
expensive Adjective แพง
experience Noun ประสบการณ์
experience Verb พบเห็น
economize Verb อดออม
economical Adjective ประหยัด
economy Noun เศรษฐกิจ
effective Adjective มีประสิทธิภาพ
effectively Adverb มีประสิทธิภาพ
effectiveness Noun ประสิทธิผล
electrical Adjective ไฟฟ้า
engineering Adjective วิศวกรรม
enthusiastic Adjective กระตือรือร้น
enthusiastically Adverb อย่างกระตือรือร้น
exact Adjective แน่นอน
excellent Adjective ยอดเยี่ยม
express Adjective ด่วน
express Verb เปล่ง
ENGAGE Verb มีส่วนร่วม
ESTABLISH Verb สร้าง, จัดตั้ง

หมวดตัวอักษร F G H

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
fail Verb ล้มเหลว
fail Noun สอบตก
fare Verb ปรากฏ
fare Noun ค่าโดยสาร
favor Noun ความชอบ
favor Verb ชอบ
finance Noun การเงิน
finance Verb ออกทุน
foreign Adjective ต่างประเทศ
forgetful Adjective ขี้ลืม
function Noun ฟังก์ชัน
function Verb หมุน
functional Adjective การทำงาน
highlight Noun ไฮไลท์
highly Adverb อย่างมาก
growth Noun การเจริญเติบโต
government Noun รัฐบาล
GLIMPSE Noun เหลือบมอง
get Verb ได้รับ, มีอิทธิพลต่อ, กระตุ้น, เจริญ, เข้าใจ, ไปถึง, บรรลุ, ทำให้พอใจ
get back  phrasal verb with get verb ถอยไป, กลับสู่, ได้คืน, แก้แค้น, เริ่มทำงานได้

get into (get into sth)
phrasal verb with get verb สวม, เข้าไปใน, เข้าประจำที่, ได้รับเลือก, เริ่มติดนิสัย, เกี่ยวข้องกับ
get on with (get on with sth) phrasal verb with get verb ดำเนินต่อไปกับ, ก้าวหน้า, เป็นมิตรกับ, ไม่เชื่อ, ปล่อยให้เป็นไป
get over (get over sth) phrasal verb with get verb ข้าม, เดินทางมาหา, เป็นที่ยอมรับ, สิ้นสุด, หายดี, พิสูจน์, ทำลาย
FAMILIAR Adjective ที่เป็นที่รู้จัก
GUIDE Verb แนะนำ
HAMPER Verb ทำให้สะดุดตา
GARMENT Noun เสื้อผ้า
function Noun หน้าที่
function Verb ทำงานได้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร I, J, K, L

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
imaginative Adjective จินตนาการ
imaginative Adjective ทันทีทันใด
itemize Verb ลงรายละเอียด
itemize Noun การเดินทาง
include Verb ประกอบด้วย
infer Verb สรุป
insure Verb ประกัน
interrupt Verb ขัดขวาง
isolate Verb แยก
invest Verb ลงทุน
invaluable Adjective ล้ำค่า
internal Adjective ภายใน
itinerary Adjective เกี่ยวกับการเดินทาง
inflation Noun เงินเฟ้อ
indication Noun การแสดง
inclusion Noun รวม
jeopardize Verb เป็นอันตรายต่อ
join Verb ร่วม
joint Verb ต่อกัน
joint Adjective ร่วมกัน
jeopardize Verb เป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ, ทำให้เสี่ยงต่อ, ทำอันตราย

judgment
Noun การพิจารณา, การตัดสิน, คำวินิจฉัย, การพิพากษา

junction
Noun ทางแยก, การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, จุดเชื่อมต่อ
justification Noun การให้เหตุผล
Loan Noun เงินกู้
locate Verb ตั้งอยู่
log on Phrasal Verb เข้าสู่ระบบ
log out Phrasal Verb ออกจากระบบ
knowledge Noun ความรู้
knowledgeable Adjective มีความรู้
knave Noun คนโกง, ทรชน
knot Noun ปม, เงื่อน, ปัญหา
keep Verb เก็บรักษา, สงวนไว้, เลี้ยงดู
knead Verb นวด, คลุกเคล้า
journey Noun การเดินทาง
judge Noun ผู้พิพากษา
livestock Noun ปศุสัตว์
lobby Noun ล็อบบี้
luggage Noun กระเป๋าเดินทาง

ดูเพิ่มเติมที่:
แยกการใช้ Price, Cost, Charge, Expense, Fee, Fare, Fine, Toll ให้ไม่สับสน
แยกการใช้ Price-Cost-Charge-Expense-Fee-Fare-Fine-Toll ให้ไม่สับสน

หมวดตัวอักษร M N O

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
manufacture Noun การผลิต
manufacture Verb ผลิต
marketing Noun การตลาด
medication Noun ยา
meeting Noun การประชุม
misleading Adjective หลอกตา
mere Adjective เท่านั้น
monitor Noun หน้าจอ
meaning Noun ความหมาย
notify Verb แจ้ง
operate Verb ทำงาน
operation Noun การทำงาน
opinion Noun ความคิดเห็น
officer Noun เจ้าหน้าที่
official Adjective เป็นทางการ
outline Noun เค้าโครง
overtime Adverb ล่วงเวลา
overview Noun ภาพรวม
optimistic Adjective ในแง่ดี
objective Noun วัตถุประสงค์
objective Adjective เป็นจริง
network Noun เครือข่าย
nominate Verb เสนอชื่อ
narrative Noun เรื่องเล่า, การบรรยาย
notion Noun
ความคิด, ความเชื่อ, อันตราย
narrow Adjective แคบ, เนื้อที่จำกัด

notorious
Adjective
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร P, Q

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
prefer Verb ชื่นชอบ
preference Noun ความชื่นชอบ
progress Verb ความคืบหน้า
progressive Adjective ซึ่งก้าวหน้า
PROFIT Noun กำไร
promote Verb เลื่อนตำแหน่ง
protect Verb ป้องกัน
publicize Verb ประชาสัมพันธ์
pursue Verb ติดตาม
practical Adjective ประยุกต์
practically Adverb อย่างจริงจัง
present Adjective ปัจจุบัน
present Verb แสดง
price Noun ราคา
price Verb ตั้งราคา
priceless Adjective ไม่่มีราคา
probability Noun ความน่าจะเป็น
probably Adverb อาจจะ
probationary Adjective ซึ่งเป็นการทดลอง
process Noun กระบวนการ
profile Noun ข้อมูลส่วนตัว
process Noun กระบวนการ
profession Noun อาชีพ
project Noun โครงการ
promotion Noun การส่งเสริม
qualify Verb มีคุณสมบัติ
qualified Adjective ที่มีคุณสมบัติ
qualification Noun คุณสมบัติ

quiet
Adjective
เงียบ, สงบ, ไม่เสแสร้ง

quiz
v., n. การสอบ, การซักถาม
question n., v. คำถาม, ข้อสงสัย, ประเด็นปัญหา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร R, S, T

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
reach Verb มาถึง
realize Verb ตระหนักถึง
receive Verb รับ
recognize Verb รับรู้
recommend Verb แนะนำ
refund Verb คืนเงิน
refundable Adjective สามารถคืนเงินได้
regulate Verb กำหนด
rehearse Verb ซ้อม
relax Verb ผ่อนคลาย
regardless Adjective ไม่คำนึงถึง
regional Adjective พื้นบ้าน
regular Adjective ประจำ
regardless Adjective ไม่คำนึงถึง
regional Adjective พื้นบ้าน
relevant Adjective ที่เกี่ยวข้อง
satisfy Verb พอใจ
satisfied Adjective ที่พึงพอใจ
satisfactory Adjective น่าพอใจ
satisfactory Adverb อย่างดี
steep Verb แช่
strategic Adjective เกี่ยวกับกลยุทธ์
streamline Adjective เพรียว
subsidiary Adjective ส่งเสริม
suitable Adjective เหมาะสม
suitability Noun ความเหมาะสม
suit Noun สูท
salary Noun เงินเดือน
selection Noun การเลือก
TURNOVER Noun จำนวนซื้อขาย; เงินที่เก็บได้ทั้งหมด
TRANSACT Verb ดำเนินการ
TAKE OUT phrasal verb ทำให้อารมณ์เสีย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร U – Z

Vocabulary/คำศัพท์ Part of speech/ชนิดของคำ Meaning/ความหมาย
understand Verb เข้าใจ
unwrap Verb แกะ (สิ่งของ)
upgrade Verb เพิ่มขึ้น
wage Verb ว่าจ้าง
warrant Verb รับประกัน
welfare Verb ขายส่ง
withdraw Verb ถอน (ตัว/เงิน)
withdrawal Noun การถอนตัว
X-ray Verb ตรวจเอ็กซ์เรย์
wholesale Verb ขายส่ง
warn Verb แจ้งเตือน
vital Adjective จำเป็น
upstairs Adjective ข้างบน
upcoming Adjective ที่กำลังมาถึง
unfavorable Adjective เสียเปรียบ
utmost Adjective สูงสุด
varied Adjective แตกต่างกัน
wealth Noun ความมั่นคง
wrap Noun เครื่องห่อหุ้ม
upgrade Noun การอัพเกรด
vacation Noun วันหยุด
vaccination Noun การฉีดวัคซีน
valuable Adjective มีคุณค่า
valuable Noun ของมีค่า

3 – เคล็ดลับช่วยคุณสอบผ่าน Toeic แบบกล้วย ๆ

ฝึกทักษะการอ่านจับใจความหมายเพื่อประหยัดเวลาในการทำบททดสอบ ควรเลือกบทฝึกอ่านในหัวข้อสอบ Toeic เก่า ๆ และหาเว็บไซต์เพื่อทดลองสอบดูว่าตัวเองยังขาดตรงไหนบางเพื่อปรับปรุงและปรับตัวให้เตรียมพร้อมก่อนการเข้าสอบจริง

ใช้เวลาทุกวันเพื่อฝึกทักษะการฟัง เริ่มจากการฟังเพลงที่ชื่นชอบ หรือเลือกฟังบทความสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ถ้าเห็นการฟังของตัวเองมีความพัฒนา ฟังเรื่องสั้น ๆ เข้าใจได้ ก็ลองฝึกฟังบทความยาวกว่านั้น สามารถฟังแล้วจดไว้ หรือฟังแล้วออกเสียงตามเพื่อช่วยให้คุณฝึกได้ทั้งสองทักษะการฟังและพูดไปพร้อม ๆ กัน

เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC
Eng Breaking แนะนำ A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC

หมั่นอ่านให้เยอะเพื่อเข้าใจวิธีการใช้ Grammar จะช่วยให้คุณทำข้อสอบอ่านดีขึ้น พร้อมการจดคำศัพท์ที่มักจะเจอบ่อยในข้อสอบโดยเฉพาะคำกริยาภาษาอังกฤษ และ คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตั้งเป้าหมายในการเรียน คือเรียนไปกี่เดือนจะสามารถสอบ Toeic ได้ ฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาให้เหมือนจริง ดูว่าตัวเองทำได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อปรับปรุงและสอบได้คะแนนสูงขึ้น

เห็นได้เลยว่าการสอบ Toeic จะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักใช้เทคนิคดี ๆ แหล่งความรู้เตรียมสอบที่น่าเชื่อถือ และรู้จักในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในข้อสอบ เมื่อเวลาลงสนามจริง ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น ทำได้ทันเวลา และได้ผลคะแนนออกมาดีอย่างที่คาดหวัง

EngBreaking.co.th เว็บไซต์การเรียนการสอบภาษาอังกฤษที่จะช่วยสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสอบ มาพร้อมแบบเรียน คำศัพท์มากมาย และคอน์สที่สนใจที่มีให้ผู้เรียนได้เลือกเรียกได้อย่างเหมาะสม

รับรองว่าการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคุณ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ในการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ

เราจะเก่งได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้ Eng Breaking พร้อมไปกับคุณจนถึงวันที่สำเร็จ ถึงเป้าหมายได้อย่างสมใจ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *