A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC

สำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ การได้รับใบรับรองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก แต่ผู้เรียนหลายคนยังกังวลไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหม ข้อสอบจะยากเกินความสามารถของเรามากหรือเปล่า เราควรติวและเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้าง เราเข้าใจและเป็นกำลังใจให้ผู้เรียน Eng Breaking แนะนำ A-Z  คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC รับรองว่าเรียนแล้วสอบได้คะแนนดีแน่นอน

1. โครงสร้างและเวลาการสอบ Toeic update ล่าสุด

การ สอบ TOEIC คือคำย่อมากจาก Test of English for International Communication เป็นข้อสอบเพื่อวัดระดับการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้เรียนทราบว่าตัวเองใช้ภาษาอังกฤษดีมากน้อยขาดไหน เพื่อมีเป้าหมายและปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีขึ้น พร้อมเป็นหลักฐานช่วยคุณในการหางานดีๆ เพราะโลกสมัยนี้นิยมใช้ภาษาอังกฤษกัน บริษัทต่างประเทศเข้ามาไทยเยอะแยะ ถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษเราจะมีโอกาสที่จะทำงานในตำแหน่งที่ดี เงินเดือนที่สูงขึ้นแน่นอน

สำหรับโครงสร้างและเวลาการสอบ Toeic update ล่าสุด ตอนนี้ข้อสอบจะแบ่งเป็นสองส่วนแยกระกว่างการสอบทักษะการฟังและทักษะการอ่านของผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Listening Comprehension และ  Reading Comprehension

TOEIC Listening Comprehension

สำหรับข้อสอบทักษะการฟังมีทั้งหมด 45 นาทีให้ 4 Part เป็นการทำข้อสอบไปพร้อม ๆ กันกับการเปิดเทปเสียงที่มีลักษณะและรายละเอียดดังต่อไปนี้

TOEIC Part 1 Photographs (6 ข้อ) พาร์ทนี้ผู้เข้าสอบจะต้องฟังไปพร้อมกับการดูรูปภาพเพื่อดูว่าว่าข้อตอบไหนตรงกับคำบรรายายที่ฟังได้ ทั้งหมดจะมี 6 ภาพและแต่ละข้อจะมีเสียงอ่านตัวเลือก 4 ข้อ

TOEIC Part 2 Question-Response (25 ข้อ) สำหรับพาร์ทนี้จะมีคำถามสั้นๆ พร้อมเสียงตัวเลือก 3 ข้อ ผู้เข้าสอบจะได้ฟังและเลือกคำตอบที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องที่สุด

TOEIC Part 3 Short Conversations (39 ข้อ) จัดเป็นแนวของบทสนทนาสั้นๆ มักจะระหว่างสอบถึงสามคนคุยเรื่องในที่ทำงานหรือเรื่องที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวันแต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

TOEIC Part 4 Short Talks (30 ข้อ) เนื้อหาการฟังของส่วนนี้มักจะเป็นเสียงประกาศต่างๆ เช่นโฆษณาทางวิทยุ หรือ ประกาศในสนามบิน เป็นต้น มักจะมีการเพิ่มโจทย์ประเภทอ้างอิงคำพูด และบางข้อมีภาพประกอบคำถาม ให้ผู้เข้าสอบได้เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC พาร์ทฟัง
เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด

TOEIC Reading Comprehension

สำหรับข้อสอบทักษะการอ่านมีทั้งหมด 75 นาทีให้ 4 Part จะข้อสอบที่ผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง ใช้เวลา75 นาทีเพื่อการทำข้อสอบใน Part 5,6,7 ที่มีลักษณะรายละเอียดดังต่อไปนี้

TOEIC Part 5 Incomplete Sentences (30 items) ข้อสอบใน Part นี้จะมีการใช้ ไวยาการณ์ ความรู้เกี่ยวกับคำเชื่อมต่างๆ และคําศัพท์ภาษาอังกฤษในหลากหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำหรือศัพท์เฉพาะทางก็มี

TOEIC Part 6 Text Completion (16 items) สำหรับข้อสอบ New TOEIC 2020 มักจะเป็นบทความที่เป็นรูปแบบอีเมล หรือใบประกาศสั้น ๆ เพื่อให้ผู้เรียนเลือกเติมคำตอบให้ถูก ทำให้ประโยคสมบูรณ์แบบ

TOEIC Part 7 Reading Comprehension (54 ข้อ) สำหรับ Part นี้ข้อสอบจะเป็นแนวของ Single Passage (บทความเดี่ยว) 29 ข้อและ Double Passages (บทความคู่) 10 ข้อ นอกจากนั้นในข้อสอบฉบับใหม่มีเพิ่มTriple Passages (บทความ 3 ส่วน) 15 ข้อจัดแนวใหม่เพิ่มความท้าทายในข้อสอบ เพื่อวัดความสามารถพิเศษของผู้เรียน

คำแนะนำโดยรวม: สำหรับข้อสอบ TOEIC Listening Comprehension ใน 45 นาทีคุณควรใช้เวลาเพื่อดูคราว ๆ รูปภาพก่อนว่ามันมีอะไรบ้าง จะพูดถึงคนหรือสิ่งของอะไร และทำการเดาบริบทของเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ก่อน

เมื่อเราเข้าทำข้อสอบ ส่วนสำหรับพาร์ท TOEIC Reading Comprehension มีเวลาให้ 75 นาที ผู้เรียนต้องบริหารเวลาให้ดีเพราะหลายคนมักจะพลาดตรงที่ไม่ทันเวลาเพราะแบ่งเวลาทำข้อสอบไม่ถูกต้อง เพื่อแน่ใจ คุณสามารถลองทำข้อสอบ TOEIC ที่มีในอินเทอร์เน็ตเพื่อจับเวลา ฝึกทำให้เร็วๆ ให้ทันเวลาก่อนสอบจริง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ _ จำคำกริยาภาษาอังกฤษ และคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ
คำกริยาภาษาอังกฤษ และคําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Toeic

สนใจ เคล็ดลับเด็ด ได้คะแนนสูงเมื่อสอบ Toeic สามารถอ่านรายละเอียดที่นี่

2. Eng Breaking แนะนำคลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC 

ถ้าพูดถึง คลังคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC เราต้องเน้นเข้าพวก คำกริยาภาษาอังกฤษ และ คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ และมั่นใจแกรมมาเพราะในบทความสอบเราจะเจอศัพท์ชนิดนี้บ่อย ไม่จำเป็นต้องแปลทั้งประโยคเพราะถ้าเรารู้ความหมายและชนิตของศัพท์แล้ว เราจะเลือกคำตอบได้ทันที ประหยัดเวลาในการทำข้อสอบของ part ต่อไปเพื่อให้ครบทั้งหมด 200 ข้อในเวลา 120 นาที

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร A

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
achieveVerbสำเร็จ
adaptVerbปรับตัว
admireVerbนับถือ
advertiseVerbโฆษณา
adviseVerbแนะนำ
agreeVerbเห็นด้วย
aimVerbมุ่งหวัง
alarmVerbเสียงปลุก
allowVerbอนุญาต
amendVerbแก้ไข
analyzeVerbวิเคราะห์
applyVerbประยุกต์
assumeVerbสมมติ
attachVerbแนบ
attendVerbเข้าร่วม
attractVerbดึงดูด
avoidVerbหลีกเลี่ยง
accessibleAdjectiveสามารถเข้าถึง
accurateAdjectiveถูกต้อง
adequateAdjectiveเพียงพอ
affordableAdjectiveราคาไม่แพง
agriculturalAdjectiveเกี่ยวกับการเกษตร
alternativeAdjectiveทางเลือก
alternativeNounซึ่งเลือกได้
annoyingAdjectiveน่ารำคาญ
anxiousAdjectiveกระวนกระวาย
appropriateAdjectiveเหมาะสม
approximateAdjectiveประมาณ
availableAdjectiveว่าง
appreciableAdjectiveสามารภมองเห็นได้
appreciateVerbซาบซึ้ง
appreciationNounการชื่นชม
appreciativeAdjectiveเห็นคุณค่า
apprenticeVerbฝึกงาน
authorityNounผู้มีสิทธิ์
authorizeVerbมอบอำนาจ
advanceNounความก้าวหน้า
advancedAdjectiveอย่างสูง
advantageNounความได้เปรียบ

หมวดตัวอักษร B

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
bargainVerbต่อรอง
behaveVerbปฏิบัติ
bookVerbจอง (ตั๋ว, ห้องพัก)
bookNounหนังสือ
borrowVerbยืม
broadenVerbแพร่ขยาย
brushVerbแปรง
bankruptAdjectiveล้มละลาย
beneficialAdjectiveเป็นประโยชน์
boredAdjectiveรู้สึกเบื่อ
boarding passNounตั๋วโดยสาร
bottom lineNounบรรทัดล่าง
branchNounสาขา
backgroundNounประวัติ
backpackNounกระเป๋าสะพายหลัง
balanceNounสมดุล
barcodeNounบาร์โคด
basicNounเกร็ดความรู้
basicAdjectiveเกี่ยวกับพื้นฐาน
budgetNounงบ
briefingNounการบรรยายสรุป
bring inphrasal verbนำเข้าข้างใน
be made of ทำมาจาก
be in charge ofจัดการ, ดูแล, รับผิดชอบ
banishVerbเนรเทศ, ขับ,ไล่ไป, กำจัด
bankNounธนาคาร, ฝั่ง, ตลิ่ง, เขื่อน, แถว, สะสม, เอียงข้าง
bank draftNounใบสั่งจ่ายเงินธนาคาร, ดร๊าฟ
bank noteNounธนบัตร
bearingNounบุคลิกประจำตัว, ความอดทน, ตำแหน่ง, ทิศทาง
beautifyVerb ทำให้สวย, สวยขึ้น, ตกแต่ง, ประดับประดา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร C

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
concedeVerbยอมรับ
concernNounกังวล
concernVerbเกี่ยวกับ
confirmVerbยืนยัน
confirmationVerbการยืนยัน
considerVerbพิจารณา
considerableAdjectiveมาก
consignmentNounสินค้าฝากขาย
consultVerbปรึกษา
consultantNounผู้ให้คำปรึกษา
consultantAdjectiveผู้รับคำปรึกษา
consumeVerbบริโภค
consumerNounผู้บริโภค
contributeVerbสนับสนุน
contributionNounการสนับสนุน
criticalAdjectiveวิกฤติ
criticizeVerbวิจารณ์
considerableAdjectiveมาก
consistentAdjectiveคงเส้นคงวา
continualAdjectiveต่อเนื่อง
corporateAdjectiveขององค์กร
calculateVerbคำนวณ
calculationNounการคำนวณ
calculatorNounเครื่องคิดเลข
careerNounอาชีพ
carelessAdjectiveประมาท
certificateNounใบรับรอง
certificationNounได้รับการรับรอง
complainVerbบ่น
complaintNounการร้องเรียน

หมวดตัวอักษร D

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
decorateVerbตกแต่ง
defectVerbแปรพักตร์
deleteVerbลบ
demandVerbต้องการ
depositNounเงินฝาก
depositVerbฝาก
developVerbพัฒนา
developerNounผู้พัฒนา
developmentVerbพัฒนาการ
discountVerbลดราคา
discountNounส่วนลด
dismissVerbยกเลิก
dismissiveAdjectiveไม่ไยดี
distinctiveAdjectiveเด่น
distinguishVerbเห็นความแตกต่าง
downloadVerbดาวน์โหลด
downsizeVerbลดขนาด
drasticAdjectiveรุนแรง
drawNounความเสมอกัน
drawVerbวาด
dailyNounหนังสือพิมพ์รายวัน
dailyAdverbรายวัน
dailyAdjectiveประจำวัน
departVerbออก
departureNounการออกเดินทาง
depend onVerbขึ้นอยู่กับ
dependenceNounการพึ่งพาอาศัยกัน
DEMONSTRATE Verbอธิบาย, แสดงให้เห็น
DETERMINE Verbกำหนด, ตัดสินใจ

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร E

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
employVerbจ้าง
employerNounนายจ้าง
employmentNounการจ้าง
EngineerNounวิศวกร
engineeringAdjectiveวิศวกรรม
environmentNounสิ่งแวดล้อม
environmentalAdjectiveด้านสิ่งแวดล้อม
expenseNounค่าใช้จ่าย
expensiveAdjectiveแพง
experienceNounประสบการณ์
experienceVerbพบเห็น
economizeVerbอดออม
economicalAdjectiveประหยัด
economyNounเศรษฐกิจ
effectiveAdjectiveมีประสิทธิภาพ
effectivelyAdverbมีประสิทธิภาพ
effectivenessNounประสิทธิผล
electricalAdjectiveไฟฟ้า
engineeringAdjectiveวิศวกรรม
enthusiasticAdjectiveกระตือรือร้น
enthusiasticallyAdverbอย่างกระตือรือร้น
exactAdjectiveแน่นอน
excellentAdjectiveยอดเยี่ยม
expressAdjectiveด่วน
expressVerbเปล่ง
ENGAGEVerbมีส่วนร่วม
ESTABLISHVerbสร้าง, จัดตั้ง

หมวดตัวอักษร F G H

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
failVerbล้มเหลว
failNounสอบตก
fareVerbปรากฏ
fareNounค่าโดยสาร
favorNounความชอบ
favorVerbชอบ
financeNounการเงิน
financeVerbออกทุน
foreignAdjectiveต่างประเทศ
forgetfulAdjectiveขี้ลืม
functionNounฟังก์ชัน
functionVerbหมุน
functionalAdjectiveการทำงาน
highlightNounไฮไลท์
highlyAdverbอย่างมาก
growthNounการเจริญเติบโต
governmentNounรัฐบาล
GLIMPSENounเหลือบมอง
getVerbได้รับ, มีอิทธิพลต่อ, กระตุ้น, เจริญ, เข้าใจ, ไปถึง, บรรลุ, ทำให้พอใจ
get back phrasal verb with get verbถอยไป, กลับสู่, ได้คืน, แก้แค้น, เริ่มทำงานได้

get into (get into sth)
phrasal verb with get verbสวม, เข้าไปใน, เข้าประจำที่, ได้รับเลือก, เริ่มติดนิสัย, เกี่ยวข้องกับ
get on with (get on with sth)phrasal verb with get verbดำเนินต่อไปกับ, ก้าวหน้า, เป็นมิตรกับ, ไม่เชื่อ, ปล่อยให้เป็นไป
get over (get over sth)phrasal verb with get verbข้าม, เดินทางมาหา, เป็นที่ยอมรับ, สิ้นสุด, หายดี, พิสูจน์, ทำลาย
FAMILIARAdjectiveที่เป็นที่รู้จัก
GUIDEVerbแนะนำ
HAMPERVerbทำให้สะดุดตา
GARMENTNounเสื้อผ้า
functionNounหน้าที่
functionVerbทำงานได้

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร I, J, K, L

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
imaginativeAdjectiveจินตนาการ
imaginativeAdjectiveทันทีทันใด
itemizeVerbลงรายละเอียด
itemizeNounการเดินทาง
includeVerbประกอบด้วย
inferVerbสรุป
insureVerbประกัน
interruptVerbขัดขวาง
isolateVerbแยก
investVerbลงทุน
invaluableAdjectiveล้ำค่า
internalAdjectiveภายใน
itineraryAdjectiveเกี่ยวกับการเดินทาง
inflationNounเงินเฟ้อ
indicationNounการแสดง
inclusionNounรวม
jeopardizeVerbเป็นอันตรายต่อ
joinVerbร่วม
jointVerbต่อกัน
jointAdjectiveร่วมกัน
jeopardizeVerbเป็นอันตรายต่อ, เป็นภัยต่อ, ทำให้เสี่ยงต่อ, ทำอันตราย

judgment
Nounการพิจารณา, การตัดสิน, คำวินิจฉัย, การพิพากษา

junction
Nounทางแยก, การเชื่อมต่อ, หัวต่อ, จุดเชื่อมต่อ
justificationNounการให้เหตุผล
LoanNounเงินกู้
locateVerbตั้งอยู่
log onPhrasal Verbเข้าสู่ระบบ
log outPhrasal Verbออกจากระบบ
knowledgeNounความรู้
knowledgeableAdjectiveมีความรู้
knaveNounคนโกง, ทรชน
knotNounปม, เงื่อน, ปัญหา
keepVerbเก็บรักษา, สงวนไว้, เลี้ยงดู
kneadVerbนวด, คลุกเคล้า
journeyNounการเดินทาง
judgeNounผู้พิพากษา
livestockNounปศุสัตว์
lobbyNounล็อบบี้
luggageNounกระเป๋าเดินทาง

หมวดตัวอักษร M N O

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
manufactureNounการผลิต
manufactureVerbผลิต
marketingNounการตลาด
medicationNounยา
meetingNounการประชุม
misleadingAdjectiveหลอกตา
mereAdjectiveเท่านั้น
monitorNounหน้าจอ
meaningNounความหมาย
notifyVerbแจ้ง
operateVerbทำงาน
operationNounการทำงาน
opinionNounความคิดเห็น
officerNounเจ้าหน้าที่
officialAdjectiveเป็นทางการ
outlineNounเค้าโครง
overtimeAdverbล่วงเวลา
overviewNounภาพรวม
optimisticAdjectiveในแง่ดี
objectiveNounวัตถุประสงค์
objectiveAdjectiveเป็นจริง
networkNounเครือข่าย
nominateVerbเสนอชื่อ
narrativeNounเรื่องเล่า, การบรรยาย
notionNoun
ความคิด, ความเชื่อ, อันตราย
narrowAdjectiveแคบ, เนื้อที่จำกัด

notorious
Adjective
มีชื่อเสียงในทางไม่ดี

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC หมวดตัวอักษร P, Q

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
preferVerbชื่นชอบ
preferenceNounความชื่นชอบ
progressVerbความคืบหน้า
progressiveAdjectiveซึ่งก้าวหน้า
PROFITNounกำไร
promoteVerbเลื่อนตำแหน่ง
protectVerbป้องกัน
publicizeVerbประชาสัมพันธ์
pursueVerbติดตาม
practicalAdjectiveประยุกต์
practicallyAdverbอย่างจริงจัง
presentAdjectiveปัจจุบัน
presentVerbแสดง
priceNounราคา
priceVerbตั้งราคา
pricelessAdjectiveไม่่มีราคา
probabilityNounความน่าจะเป็น
probablyAdverbอาจจะ
probationaryAdjectiveซึ่งเป็นการทดลอง
processNounกระบวนการ
profileNounข้อมูลส่วนตัว
processNounกระบวนการ
professionNounอาชีพ
projectNounโครงการ
promotionNounการส่งเสริม
qualifyVerbมีคุณสมบัติ
qualifiedAdjectiveที่มีคุณสมบัติ
qualificationNounคุณสมบัติ

quiet
Adjective
เงียบ, สงบ, ไม่เสแสร้ง

quiz
v., n.การสอบ, การซักถาม
questionn., v.คำถาม, ข้อสงสัย, ประเด็นปัญหา

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร R, S, T

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
reachVerbมาถึง
realizeVerbตระหนักถึง
receiveVerbรับ
recognizeVerbรับรู้
recommendVerbแนะนำ
refundVerbคืนเงิน
refundableAdjectiveสามารถคืนเงินได้
regulateVerbกำหนด
rehearseVerbซ้อม
relaxVerbผ่อนคลาย
regardlessAdjectiveไม่คำนึงถึง
regionalAdjectiveพื้นบ้าน
regularAdjectiveประจำ
regardlessAdjectiveไม่คำนึงถึง
regionalAdjectiveพื้นบ้าน
relevantAdjectiveที่เกี่ยวข้อง
satisfyVerbพอใจ
satisfiedAdjectiveที่พึงพอใจ
satisfactoryAdjectiveน่าพอใจ
satisfactoryAdverbอย่างดี
steepVerbแช่
strategicAdjectiveเกี่ยวกับกลยุทธ์
streamlineAdjectiveเพรียว
subsidiaryAdjectiveส่งเสริม
suitableAdjectiveเหมาะสม
suitabilityNounความเหมาะสม
suitNounสูท
salaryNounเงินเดือน
selectionNounการเลือก
TURNOVERNounจำนวนซื้อขาย; เงินที่เก็บได้ทั้งหมด
TRANSACTVerbดำเนินการ
TAKE OUTphrasal verbทำให้อารมณ์เสีย

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร U – Z

Vocabulary / คำศัพท์Part of speech/ชนิดของคำMeaning/ ความหมาย
understandVerbเข้าใจ
unwrapVerbแกะ (สิ่งของ)
upgradeVerbเพิ่มขึ้น
wageVerbว่าจ้าง
warrantVerbรับประกัน
welfareVerbขายส่ง
withdrawVerbถอน (ตัว/เงิน)
withdrawalNounการถอนตัว
X-rayVerbตรวจเอ็กซ์เรย์
wholesaleVerbขายส่ง
warnVerbแจ้งเตือน
vitalAdjectiveจำเป็น
upstairsAdjectiveข้างบน
upcomingAdjectiveที่กำลังมาถึง
unfavorableAdjectiveเสียเปรียบ
utmostAdjectiveสูงสุด
variedAdjectiveแตกต่างกัน
wealthNounความมั่นคง
wrapNounเครื่องห่อหุ้ม
upgradeNounการอัพเกรด
vacationNounวันหยุด
vaccinationNounการฉีดวัคซีน
valuableAdjectiveมีคุณค่า
valuableNounของมีค่า

3. เคล็ดลับช่วยคุณสอบผ่าน Toeic แบบกล้วย ๆ

ฝึกทักษะการอ่านจับใจความหมายเพื่อประหยัดเวลาในการทำบททดสอบ ควรเลือกบทฝึกอ่านในหัวข้อสอบ Toeic เก่า ๆ และหาเว็บไซต์เพื่อทดลองสอบดูว่าตัวเองยังขาดตรงไหนบางเพื่อปรับปรุงและปรับตัวให้เตรียมพร้อมก่อนการเข้าสอบจริง

ใช้เวลาทุกวันเพื่อฝึกทักษะการฟัง เริ่มจากการฟังเพลงที่ชื่นชอบ หรือเลือกฟังบทความสนทนาใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน ถ้าเห็นการฟังของตัวเองมีความพัฒนา ฟังเรื่องสั้น ๆ เข้าใจได้ ก็ลองฝึกฟังบทความยาวกว่านั้น สามารถฟังแล้วจดไว้ หรือฟังแล้วออกเสียงตามเพื่อช่วยให้คุณฝึกได้ทั้งสองทักษะการฟังและพูดไปพร้อม ๆ กัน

เรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC
Eng Breaking แนะนำ A-Z  คําศัพท์ภาษาอังกฤษเจอบ่อยในข้อสอบ TOEIC

หมั่นอ่านให้เยอะเพื่อเข้าใจวิธีการใช้ Grammar จะช่วยให้คุณทำข้อสอบอ่านดีขึ้น พร้อมการจดคำศัพท์ที่มักจะเจอบ่อยในข้อสอบโดยเฉพาะคำกริยาภาษาอังกฤษ และ คําคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตั้งเป้าหมายในการเรียน คือเรียนไปกี่เดือนจะสามารถสอบ Toeic ได้ ฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาให้เหมือนจริง ดูว่าตัวเองทำได้มากน้อยขนาดไหนเพื่อปรับปรุงและสอบได้คะแนนสูงขึ้น

เห็นได้เลยว่าการสอบ Toeic จะไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักใช้เทคนิคดี ๆ แหล่งความรู้เตรียมสอบที่น่าเชื่อถือ และรู้จักในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยในข้อสอบ เมื่อเวลาลงสนามจริง ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น ทำได้ทันเวลา และได้ผลคะแนนออกมาดีอย่างที่คาดหวัง

EngBreaking.co.th เว็บไซต์การเรียนการสอบภาษาอังกฤษที่จะช่วยสนับสนุนในการเรียนภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสอบ มาพร้อมแบบเรียน คำศัพท์มากมาย และคอน์สที่สนใจที่มีให้ผู้เรียนได้เลือกเรียกได้อย่างเหมาะสม รับรองว่าการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคุณ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปอย่าลืมติดตามเว็บไซต์ของเราเพื่อแชร์ความรู้และประสบการณ์ดี ๆ ในการเรียนและการสอบภาษาอังกฤษ เราจะเก่งได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งแต่วันนี้ Eng Breaking พร้อมไปกับคุณจนถึงวันที่สำเร็จ ถึงเป้าหมายได้อย่างสมใจ

ดูเพิ่มเติม: X วิธีช่วยให้คุณจดจำ คําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบกล้วย ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *