เปิดคลังคำศัพท์ 1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ จำหนึ่งได้ถึงสอง

1000+ คำพ้องความหมาย ภาษาอังกฤษ

ในบทความนี้เราจะพากันไปรู้จักกับ Synonym หรือคำพ้องความหมาย ช่วยเราเรียนครั้งเดียวได้สองถึงสามคำศัพท์ใหม่เลยนะคะ เมื่อเรามีคลังศัพท์ที่เพียงพอเราสามารถสื่อสารได้อย่างไวและสร้างสรรค์มากขึ้นหลายเท่าแน่นอน รายละเอียดยังไงตามมาดูกันได้เลย

Synonym หรือคำพ้องความหมายคืออะไร?

คำพ้องความหมายเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กันบ้างที่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยแต่การออกเสียงและวิธีการเขียนไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพได้ชัดดังนี้

ยกตัวอย่าง synonym ของคำว่า beautiful ที่แปลว่าสวย, งดงาม, ดีงาม, เลิศ: 

1. pretty​​ (พริท’ที)

2. charming​ (ชาร์ม’มิง)

3. wonderful​ (วอน’เดอร์ฟูล)

4. stunning​ (สตัน’นิง)

5. angelic​​ (แอง’เจลิค)

6. nice​​ (ไนสฺ)

7. splendid​ (สเปลน’ดิด)

8. gorgeous​ (กอร์’เจิส)

9. magnificent ​(แมกนิฟ’ฟิเซินทฺ)

10. alluring​​ (อะเรอ’ริง)

11. marvelous​ (มาร์’เวิลเลิส)

12. elegant​​ (เอล’ละเกินทฺ)

13. adorable​ (อะดอร์’ระเบิล)

14. delightful​ (ดิไล’ฟูล)

15. delicate​​ (เดล’ละคิท)

16. dazzling​​ (ดาซ’ลิง)

17. fair​​ (แฟร์)

18. classy​​ (คลาส’ซี)

19. good-looking​ (กูด-ลุคคิง)

20. superb​​ (ซูเพิร์บ’)

21. divine​​ (ดิไวนฺ’)

22. fascinating​ (ฟาส’ซิเนทิง)​

ในภาษาอังกฤษหนึ่งคำ Synonym ซิน’นะนิม หรือคำพ้องความหมายก็จะมีหลากหลายคำที่มีความหมายคล้ายๆ กัน หรือไปในทำนองเดียวกันนั่นเอง เราจะไปหาดูว่ากลุ่มคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายๆ กันนั้นคืออะไรในส่วนต่อไปนะคะ

ตัวอย่างให้เห็นภาพได้ชัดนะคะ

 • Start vs Begin : มีความหมายเหมือนกันแปลว่า เริ่มต้น
 • Tall vs High : มีความหมายเหมือนกันแปลว่า สูง

แต่ใช้ในกรณีที่แตกต่างกันไป

 • Start: It was a cold morning and I could not start my car.เช้าวันนั้นอากาศเย็นเกินไปจนสตาร์ทเครื่องยนต์ไม่ได้
 • Begin: Before the universe began, time and place did not exist ก่อนจักรวาลยุคแรกไม่มีอวกาศและเวลา

→ เห็นไหมคะ สองคำ Start vs Begin จะมีความหมายเหมือนกันแปลว่า เริ่มต้นแต่ขึ้นอยู่กับกรณีจะใช้ให้เหมาะสม

หรือในกรณีของ Tall vs High

 • Tall: Your boyfriend is so tall. ประโยคนี้แปลว่า แฟนของเธอสูงจัง
 • High: This building is higher than that one. ประโยคนี้แปลได้ว่า ตึกนี้สูงกว่าตึกอื่นๆ

→ เห็นไหมคะ สองคำTall vs High จะมีความหมายเหมือนกันแปลว่า สูงแต่เมื่อพูดเกี่ยวกับความสูงของคนใดคนหนึ่งมักจะใช้คำว่า Tall  ส่วนคำว่าHigh มักจะได้ใช้เมื่อพูดถึงความสูงของสิ่งของใดสิ่งของหนึ่งมากกว่า

English Breaking แนะนำวิธีการจำคำพ้องความหมาย
Synonym หรือคำพ้องความหมายคืออะไร

ไม่พลาดกับบทความนี้:
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาลฉบับสมบูรณ์
คําศัพท์ภาษาอังกฤษอนุบาลฉบับสมบูรณ์

การแยกประเภทของคำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ

ปกติเราคงเจอคำพ้องความหมายเยอะแยะไปหมดและเคยใช้ไปด้วยก็ตาม เคยสับสนวิธีการใช้งานของคำพ้องความหมายไหมคะ วันนี้เรามาแยกประเภทของคำพ้องความหมายไปพร้อมกันนะคะ

1 – คำพ้องความหมายที่มีความหมายเหมือนกันป๊ะ

เป็นคำศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ในหลายกรณีเพราะความหมายเหมือนกัน เขียนก็คล้ายๆ กัน เช่นคำว่า

 • Mother language vs Mother tongue : สองคำนี้มีความหมายเหมือยกันคือ ภาษาแม่

→ Her mother language/mother tongue is Thai.แปลว่า ภาษาแม่ของเธอเป็นภาษาไทย 

2 – คำพ้องความหมายที่มีความหมายเหมือนกันแต่วิธีการเขียนและออกเสียงต่างกันไป

คำพ้องความหมายที่มีความหมายเหมือนกันแต่วิธีการเขียนและออกเสียงต่างกันไปดังนั้นจะได้ใช้ในแต่ละกรณีทีไม่เหมือนกัน ใช้แทนกันไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการคุ้นและการถนัดในการใช้งานมากกว่า

เช่น Look – Stare – Gaze – Glance : ทั้งสี่คำศัพท์นี้มีความหมายเดียวคือ “ดู” แต่ใช้งานในแต่ละกรณีที่ไม่เหมือนกัน มันแสดงความหมายของประโยคนั้นด้วยว่าดูแบบไหน ดังนี้

 • Look: ดูนี่เป็นคำอธิบายทั่วไปที่สุดของการกระทำนี้
 • Stare: การจ้องมองมักใช้ในกรณีที่มองไม่เห็นด้วยความอยากรู้อยากเห็นหรือการตัดสิน
 • Gaze: การจ้องมองมักใช้ในกรณีที่จ้องมองด้วยความประหลาดใจหรือชื่นชม
 • Glance: แบบมองดูผ่านๆ แบบรวดเร็ว

3 – คำพ้องความหมายที่

เป็นศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันแต่วิธีการใช้แตกต่างกันนิดหนึ่งแล้วแต่กรณีเช่น

 Mother – Mom: แปลว่า แม่

แต่ใช้งานจะแตกต่างสักนิดเช่น

 • Mother: โดยปกติจะใช้ในกรณีที่เป็นทางการมากขึ้น
 • Mom: มักใช้ในกรณีที่ไม่เป็นทางการและสะดวกสบาย

4 -คำพ้องความหมายที่ใช้ตามพื้นที่

เป็นคำพ้องความหมายที่ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคนพูดจะใช้แตกต่างกันเช่น

Bookstore – Bookshop: หมายถึงร้านขายหนังสือ แต่ว่า

 • Bookstore เจอบ่อยในภาษาอังกฤษ – อเมริกัน
 • Bookshop เจอบ่อยในภาษาอังกฤษ – อังกฤษ
คำพ้องความหมายเรียนไม่ยากอย่างที่คิด
เรียนรู้กลุ่มคำพ้องความหมายที่มักเจอบ่อย

ดูเพิ่มเติมที่:
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล
A-Z คําศัพท์ภาษาอังกฤษสิ่งของควรรู้จัก พร้อมคำอ่าน คำแปล

กลุ่มคำพ้องความหมายที่มักจะใช้บ่อยพร้อมแปลความหมาย

กลุ่มคำพ้องความหมายแปลความหมาย
Famous, renowned, well-knownมีชื่อเสียง 
Previously, beforeก่อนหน้านี้
Accidentally, incidentally, by mistake, by accident, unintentionallyโดยบังเอิญ 
Eventually, finally, lastly, in the end, first and foremost, first of all, firstlyในที่สุด 
To be at variance with, to be different fromมีความแตกต่างกับ
a warm welcome, an enthusiastic receptionการต้อนรับที่อบอุ่น 
Reluctant,  loathไม่เต็มใจ
Law, Regulation – Rule – Principleกฎหมายระเบียบ – กฎ – หลักการ
Energy, Powerพลังงาน
Transportation, Vehicles
Shipment, Deliveryการจัดส่งการจัดส่ง
People – Citizens – Inhabitantsประชาชน – พลเมือง – ผู้อยู่อาศัย
Applicant – Candidateผู้สมัคร
Route – Road – Trackเส้นทาง – ถนน – ติดตาม
Brochure – Booklet – Leafletแผ่นพับ – จุลสาร 
Chance – Opportunityโอกาส
Improvement – Innovation – Developmentการปรับปรุง – นวัตกรรม – การพัฒนา
Downtown – City centreใจกลางเมือง
Signature – Autographลายเซ็น
Distribute – Give outแจก
Figure out – Work out – Find outคิดออก – ออกกำลังกาย – ค้นหา
Remember – Look back onจำไว้ – มองย้อนกลับไป
Travelers – Commutersนักท่องเที่ยว – ผู้โดยสาร
Employee – Staffพนักงาน
Suggest – Put forward – Get acrossแนะ – หยิบยก – ก้าวข้าม
Arrive – Reach – Show upมาถึง – ถึง – โผล่
Omit – Leave outละเว้น – ออก
Cancel – Abort ยกเลิก
Delay – Postponeล่าช้า – เลื่อน
Discuss – Talk overพูดคุย
Execute – Carry outดำเนินการ
Require – Ask for – Needต้องการ – ขอ
Seek – Look for – Search forค้นหา – มองหา
Supply – Provideจัดหา – ให้
Like – Enjoyชอบ – สนุก
Decrease – Cut – Reduceลด – ตัด 
Extinguish – Put outดับ
Continue – Carry onดำเนินการต่อ
Happen – Come aboutเกิดขึ้น – มาเถอะ
Visit – Come round toเยี่ยมชม – มาที่
Confirm – Bear outยืนยัน – อดทน
Book – Reserveจอง – สำรอง
Buy – Purchaseรับซื้อ
Raise – Bring upยก – นำขึ้น
Tidy – Clean – Clear upเรียบร้อย – สะอาด 
Announce – Inform – Notifyประกาศ – แจ้ง
Pretty – Ratherสวย – ค่อนข้าง
Rich – Wealthyร่ำรวย – มั่งคั่ง
Quiet – Silence – Muteเงียบ – ปิดเสียง
Shy – Embarrassed – Awkwardอาย – อึดอัดใจ
Damaged – Broken – Out of orderเสียหาย – แตกหัก – ไม่เป็นระเบียบ
Defective – Error – Faulty – Malfunctionalบกพร่อง – ผิดพลาด
Lucky – Fortunateโชคดีเ
Bad – Terribleแย่
Hard – Difficult – Stiffยาก
Fragile – Vulnerable – Breakableเปราะบาง – แตกหักได้
Famous – Well-known – Widely-knownมีชื่อเสียง – เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
Effective – Efficientมีประสิทธิผล – มีประสิทธิภาพ
Cut class, Skip class, Ditch class, Skive, Bunk off, Play hooky, Play truant, Be truantโดดเรียน
Safe,  secure, intact, all right, unhurt, unharmed, undamaged, uninjured, untouched, unscathed,safe and sound , alive and wellปลอดภัย 
Important, pivotal, significant, vital, essential, key, crucial, chief, central, main,critical, major, principal, imperative, fundamental, weightyสำคัญ 
Great, large, sharp,  sizable, significant,  dramatic, substantial, substantive, considerableอย่างมาก
Marked, striking , noticeable, conspicuous,remarkable,  distinct , obvious, evident,clear อย่างชัดเจน
Increase, rise, grow, climb,soar, surge , escalate, skyrocketเพิ่ม 
Decrease, fall, drop, decline, reduce,  lower, plunge, plummetลด
Accept, agree, assent, accede,  say yes, comply, concur, consent.เห็นด้วย
Refuse, reject, deny, say no, turn down,decline, repudiate ปฏิเสธ
Amazing, incredible, unbelievable, improbable, fabulous, wonderful, fantastic, astonishing, astounding, extraordinaryน่าทึ่ง
Angry, mad, furious, enraged, excited, wrathful, indignant, exasperated, aroused, inflamedโกรธ
Answer, reply, respond, retort, acknowledgeอบ
Ask, question, inquire of, seek information from, put a question to, demand, request, expect, inquire, query, interrogate, examine, quizาม
Awful, dreadful, terrible, abominable, bad, poor, unpleasantน่ากลัว
Beautiful,  pretty, lovely, handsome, attractive, gorgeous, dazzling, splendid, magnificent, comely, fair, ravishing, graceful, elegant, fine, exquisite, aesthetic, pleasing, shapely, delicate, stunning, glorious, heavenly, resplendent, radiant, glowing, blooming, sparklingวยงาม
Begin,  start, open, launch, initiate, commence, inaugurate, originateเริ่มต้น
Bad, evil, immoral, wicked, corrupt, sinful, depraved, rotten, contaminated, spoiled, tainted, harmful, injurious, unfavorable, defective, inferior, imperfect, substandard, faulty, improper, inappropriate, unsuitable, disagreeable, unpleasant,แย่ , เลว, ชั่วร้าย, ผิดศีลธรรม
Anger, enrage, infuriate, arouse, nettle, exasperate, inflame, maddenโกรธ, กระตุ้น, ตำแย
Big, enormous, huge, immense, gigantic, vast, colossal, gargantuan, large, sizableใหญ่, ใหญ่โต, มหึมา, กว้างใหญ่,
Brave, courageous, fearless, dauntless, intrepid, plucky, daring, heroic, valorous, audacious, bold, gallant, valiant, doughty, mettlesomeกล้าหาญ
Break, fracture, rupture, shatter, smash, wreck, crash, demolish, atomizeแตก, ทุบ, ทำลาย, พัง, รื้อถอน
Cool, chilly, cold, frosty, wintry, icy, frigid.เย็น,หนาว, หนาวจัด, หนาวจัด
Crooked, bent, twisted, curved, hooked, zigzag.คด, งอ, บิด, โค้ง
Cry, shout, yell, yowl, scream, roar, bellow, weep, wail, sob, bawlร้องไห้, ตะโกน,หาว
Cut,gash, slash, prick, nick, sever, slice, carve, cleave, slit, chop, crop, lop, reduce.ตัด
Dangerous, perilous, hazardous, risky, uncertain, unsafe.อันตราย, เสี่ยง, ไม่แน่นอน, ไม่ปลอดภัย
Dark, shadowy, unlit, murky, gloomy, dim, dusky, shaded, sunless, black.มืด, เงา, ไม่สว่าง, มืดมน
Decide, determine, settle, choose, resolve.ตัดสินใจ
Definite, certain, sure, positive, determined, clear, distinct, obviousแน่นอน, ในเชิงบวก, มุ่งมั่น, ชัดเจน, แตกต่าง
Delicious, savory, delectable, appetizing, luscious, scrumptious, palatable.อร่อย, น่ากิน, ฉ่ำ,ถูกปาก.
Describe, portray, characterize, picture, narrate, relate, recount, represent.อธิบาย
Come,  approach, advance, near, arrive, reach.มา,ใกล้, ล่วงหน้า
Calm, quiet, peaceful, still, tranquil, mild, serene, smooth, composed.สงบ, เงียบ
Destroy, ruin, demolish, raze, waste, kill, slay, end, extinguish.ทำลาย, รื้อถอน
Difference, disagreement, inequity, contrast,dissimilarity, incompatibility.ความแตกต่าง
Do , execute, enact, carry out, finish, conclude, effect, accomplish, achieve, attain.ทำ, ดำเนินการ
Fast,  quick, rapid, speedy, fleet, hasty, snappy,posthaste, hastily, expeditiously, like a flash.รวดเร็ว
False ,fake, fraudulent, counterfeit, spurious, untrue, unfounded, erroneous, deceptive, groundless, fallaciousหลอกลวง
Fair , just, impartial, unbiased, objective, unprejudiced, honest.ยุติธรรม
Explain, elaborate, clarify, define, interpret, justify, account for.อธิบาย
Fall , drop, descend, plunge, topple, tumble.ตกหล่น
Dull , boring, tiring„ tiresome, uninteresting, slow, dumb, stupid, unimaginative, lifeless.น่าเบื่อ
End , stop, finish, terminate, conclude, close, halt, cessation, discontinuanceจบ, หยุด
Eager , keen, fervent, enthusiastic, involved, interested, alive toกระตือรือร้น
Enjoy , appreciate, delight in, be pleased, indulge in, luxuriate in, bask in, relish, devour, savor, like.เพลิดเพลิน, ชื่นชม
Famous , well-known, renowned, celebrated, famed, eminent, illustrious, distinguished, noted, notoriousมีชื่อเสียง, เป็นที่รู้จัก
Fat , stout, corpulent, fleshy, beefy, paunchy, plump, full, rotund, tubby, pudgy, chubby, chunky, burly, bulky, elephantineอ้วน
Fear , fright, dread, terror, alarm, dismay, anxiety, scare, awe, horror, panic, apprehensionกลัว, ตกใจ
Funny , humorous, amusing, droll, comic, comical, laughableตลก
Get, acquire, obtain, secure, procure, gain, fetch, find, score, accumulate.รับ, ซื้อ
Go , recede, depart, fade, disappear, move, travel, proceed.ไปถอย, ออกไป
Good , excellent, fine, superior, wonderful, marvelous, qualified, suited, suitable, apt, proper.ดี, เยี่ยม
Great, noteworthy, worthy, distinguished, remarkable, grand, considerable, powerful, much, mighty. ยิ่งใหญ่, น่าสังเกต
Hate, despise, loathe, detest, abhor, disfavor, dislike, disapprove, abominate เกลียดชัง
Important, necessary, vital, critical, indispensable.สำคัญ, จำเป็น
Idea, thought, concept, conception, notion, understanding, opinion.ความคิด
Interesting , fascinating, engaging, sharp, keen, bright, intelligent, animated, spirited, attractive, inviting, intriguing, provocative, though-provoking, challenging, inspiring.น่าสนใจ, น่าหลงใหล, มีส่วนร่วม
Happy, pleased, contented, satisfied, delighted, elated, joyful, cheerful, ecstatic, jubilant, gay, tickled, gratified, glad, blissful, overjoyedมีความสุข, ยินดี, พอใจ
Lazy ,indolent, slothful, idle, inactive, sluggish.เกียจคร้าน, เฉื่อยชา
Little, tiny, small, diminutive, shrimp, runt, miniature, puny.เล็ก ๆ น้อย ๆ
Look, gaze, see, glance, watch, survey, study, seek, search for, peek, peep, glimpse, stare.ดู, จ้อง
Love, like, admire, esteem, fancy, care for, cherish, adore, treasure, worship, appreciate, savor.รัก, ชอบ, ชื่นชม
New, fresh, unique, original, unusual, novel, modern, current, recent.ใหม่, สด, ไม่ซ้ำใคร
Place, space, area, spot, plot, region, location, situation, position.สถานที่, พื้นที่
Plan, plot, scheme, design, draw, map, diagram, procedure.แผนพล็อต, โครงการ
Quiet, silent, still, soundless, mute, tranquil, peaceful, calm, restful.เงียบเงียบ, นิ่ง
Right, correct, accurate, factual, true, good, just, honest, upright.ถูกต้อ
Show, display, exhibit, present, note, point to, indicate, explain, reveal.แสดง
Slow , unhurried, gradual, leisurely, late, behind, tedious.ช้า, ไม่เร่งรีบ
Stop, cease, halt, stay, pause, discontinue, conclude, end, finish, quit.หยุดพัก, หยุดชั่วคราว
Strange , odd, peculiar, unusual, unfamiliar, uncommon.แปลก, ผิดปกติ
Tell, disclose, reveal, show, expose, uncover, relate, narrate, inform, advise, explain, divulge.เปิดเผย
Unhappy, miserable, uncomfortable, wretched, heart-broken, unfortunate, poor, downhearted.ไม่มีความสุข, ทุกข์
Think, judge, deem, assume, believe, consider, contemplate, reflect, mediate.คิด, ตัดสิน, ถือว่า, คิด, พิจารณา
Trouble, distress, anguish, anxiety, worry, wretchedness, pain, danger, peril.ปัญหา, ความทุกข์, ความปวดร้าว, ความวิตกกังวล
True , accurate, right, proper, precise, exact.จริง, ถูกต้อง 
synonyms words list - คำพ้องความหมาย
Synonym คำพ้องความหมายในภาษาอังกฤษ

ดูเพิ่มเติมที่:
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม!!
ภาษาอังกฤษในโรงแรมพร้อมทุกประโยค ฉบับบจัดเต็ม

ตัวอย่างกับกลุ่มคำศัพท์ Synonym คำพ้องความหมาย

1 – End vs Finish มีความหมายว่า จบหรือเสร็จสิ้นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

สำหรับ End แปลตรงๆ คือการจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเช่น

 • They ended their relationship a year ago แปลว่า พวกเขาจบได้ปีหนึ่งแล้ว

สำหรับ Finish สามารถแปลว่า เสร็จสิ้น เช่น

 • I haven’t finished my homework yet แปลว่า ฉันทำการบ้านยังไม่เสร็จสิ้น

2 – Grow vs Raise แปลว่า เติบโตและเพิ่มา

สำหรับ Grow มักจะใช้เมื่อพูดถึงความเติมโต พัฒนาของต้นไม้ต่างๆ เช่น

 • In the south, the farmers grow crops แปลว่า ในภาคใต้เกษตรกรปลูกพืช

สำหรัย Raise มักจะใช้กับคนหรือสัตว์เลี้ยงต่างๆ เช่น ในภาคเหนือเกษตรกรเลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่

 • In the north, the farmers mostly raise cattle  แปลว่า ในภาคเหนือเกษตรกรเลี้ยงวัวเป็นส่วนใหญ่

3 – Clever, Smart vs Intelligent แปลว่า ฉลาด แต่ใช้ในกรณีที่แตกต่างกันไป

สำหรับ Intelligent แสดงว่าระดับฉลาดสูงุด ที่คล้ายๆ กับคำว่า brainy เช่น

 • Her answer showed her to be an intelligent young woman คำตอบของเธอแสดงให้เห็นว่าเธอเป็นหญิงสาวที่เฉลียวฉลาด

สำหรับ Smart ที่แสดงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดมาอย่างรวดเร็ว เจ๋ง ทันใจ เช่น

 • That was a smart career move แปลว่า นั่นเป็นการย้ายอาชีพที่ชาญฉลาด

สำหรับ Clever ไม่เน้นเรื่องฉลาดมากไป แต่แสดงนิดสัยของคนใดคนหนึ่งที่คิดเร็ว ทันใจมากกว่า เช่น

 • As a child, she was a clever girl แปลว่า ตั้งแต่ตอนเด็กเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่ฉลาดแล้ว

วิธีการเรียนรู้คำพ้องความหมาย

เช่นเดียวกับภาษาอื่นๆ ทั่วโลก ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษแทบไม่มีความจำกัด คำพ้องความหมาย คำตรงข้ามยังมีส่วนช่วยในการประดับประดาว่า “ไม่ จำกัด ” ดังนั้นวิธีการเรียน การจดจำคำศัพท์โดยเฉพาะคำพ้องความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างรวดเร็ว และทำอย่างไรเพื่อเรียนได้ง่ายๆ เรียนหนึ่งคำจำได้สองคำ สามคำ?

ถ้าอยากเรียนแบบนั้นได้ ประหยัดเวลาสำหรับการเรียนคำศัพท์ใหม่คุณ ต้องเรียนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคำศัพท์นั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง ความหมาย คำพ้องความหมาย และคำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามด้วย และพยายามเอามาใช้งานบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งประโยคหรือสร้างบทสนทนาจะช่วยให้คุณจำศัพท์นั้นได้ง่ายที่สุด ไม่ว่าจะเรียนเยอะแต่ก็จะจดจำได้นานกว่าที่คิดแน่ๆ ลองดูนะคะ

 • ตัวอย่างคำกริยา Attract 
  – การออกเสียง: /ə.ˈtrækt/
  – ความหมายของคำ: (การกระทำ) มีเสน่ห์น่าดึงดูดน่าดึงดูด
  – กลุ่มคำศัพท์ที่มีความเกี่ยวข้อง 
  Attractive (adj): มีเสน่ห์น่าดึงดูด
  Attraction (n): ความน่าสนใจ ความน่าดึงดุด
  Attractively (adv): ดึงดุด น่าสน
 • คำพ้องความหมาย: Allure, appeal to, interest
 • คำมีความหมายตรงข้าม: Disinterest

ไม่อยากเลยใช่ไหมคะ สำหรับคำศัพท์ใหม่ คำอื่นๆ คุณก็สามารภใช้วิธีนี้เพื่อจดจำนะคะ รับรองว่ามีผลแน่นอน แต่อย่าเน้นเรื่องต้องเรียนให้มาก เรียนให้เยอะๆ เพราะถ้ามีคลังศัพท์สัก 500-700คำคือคุณสามรถสื่อสารได้อย่างมั่นใจแล้ว

สำคัญคือเมื่อใช้คำศัพท์พ้องความหมายต้องใช้บ่อยเพื่อรู้ว่ามันเหมาะกับกรณีแบบไหน มักจะใช้งานแบบไหนนะคะ  เรียนวันละนิด วันละสองคำเท่านั้นแต่เรียนตามวิธีของเราเพื่อจะได้ผลเร็วและดีที่สุดนะคะ

ไม่มีอะไรที่จะทำไม่ได้ ถ้าเราสร้างสรรค์และมีวิธีการเรียนอย่างสนุกสนานช่วยคุณกระตืนรือร้นและ ตั้งใจเรียนมากขึ้น คุณจะเป็นคนต่อไปที่สำเร็จแน่นอน

ว่าอย่างไรบ้างคะสำหรับบทความได้รวบรวม คำศัพท์ภาษาอังกฤษทั้งหมด 1000+ คำที่เจอบ่อยในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมี synonyms ที่น่าสนใจแนบมาให้ดูด้วย เรียกได้ว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ หวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณ และอย่าลืมติดตาม English Breaking เพื่ออัพเดทบทความและเผยเคล็คลับดีๆ ในการใช้ภาษาอังกฤษกันนะคะ

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *