คำพูด ภาษาอังกฤษที่ดี มีความหมาย ที่คุณกำลังมองหา

ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบของชีวิต ให้ดำเนินชีวิตในทางบวกต่อไป แล้วคุณจะพบความสุขของตัวเอง นี้คือ คำพูด ภาษาอังกฤษดีๆ ที่ Eng Breaking ส่งให้คุณ ถ้าคุณกำลังมองหาแรงจูงใจในการพยายามต่อไปนะคะ

คำคมภาษาอังกฤษยอดฮิตพร้อมความหมายที่ไม่ควรพลาด

1 – คำพูด ภาษาอังกฤษยอดนิยมใน Goodreads

คำพูด ภาษาอังกฤษที่ยอดนิยมใน Goodreads

Don’t cry because it’s over, smile because it happened. ― Dr. Seuss

อย่าร้องไห้เพียงเพราะมันจบลงไปแล้ว, จงยิ้มเพราะครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้น

You only live once, but if you do it right, once is enough. ― Mae West

คุณใช้ชีวิตได้เพียงแค่ครั้งเดียว แต่ถ้าใช้อย่างถูกต้อง ครั้งเดียวก็เพียงพอ

คำพูด ภาษาอังกฤษที่ดี

In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on. ― Robert Frost

สามคำที่สามารถสรุปทั้งหมดทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตได้ คือ ก้าวต่อไป

Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. ― Thomas A. Edison

จุดอ่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่การยอมแพ้ หนทางสู่ความสำเร็จ คือการได้ลองใหม่อีกครั้งไปเรื่อยๆ

The biggest adventure you can take is to live the life of your dreams. ― Oprah Winfrey

การผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะทำได้ก็คือการใช้ชีวิตตามความฝันของตนเอง

You cannot expect to achieve new goals or move beyond your present circumstances unless you change. ― Les Brown

คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายใหม่หรือก้าวข้ามสถานการณ์ปัจจุบันของคุณไปได้ จนกว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง

Nothing can stop the man with the right mental attitude from achieving his goal; nothing on earth can help the man with the wrong mental attitude. ― Thomas Jefferson

ไม่มีอะไรสามารถหยุดคนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายของเขา และไม่มีสิ่งใดในโลกที่สามารถช่วยคนที่มีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการบรรลุเป้าหมายเช่นกัน

Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results. ― Narcotics Anonymous

มีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆ แต่กลับหวังผลลัพธ์ที่แตกต่าง

It does not do to dwell on dreams and forget to live. ― J.K. Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

อย่ามัวแต่จมอยู่กับความฝัน จนลืมที่จะใช้ชีวิต

Life is what happens to us while we are making other plans. ― Allen Saunder

ชีวิตคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบัน ในขณะที่เรากำลังวางแผนอื่นในชีวิต

I’m selfish, impatient and a little insecure. I make mistakes, I am out of control and at times hard to handle. But if you can’t handle me at my worst, then you sure as hell don’t deserve me at my best  ― Marilyn Monroe

เราเห็นแก่ตัว ใจร้อน และไม่ปลอดภัยนิดหนอย เราทำผิดพลาด สูญเสียการควบคุม

และบางครั้งก็ควบคุมตัวเองได้ยาก แต่ถ้าเธอไม่จัดการได้เราในตอนที่เลวร้ายที่สุดมั้น ก็แน่นอนว่าเธอไม่สมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของเรา

You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, sing like there’s nobody listening, and live like it’s heaven on earth. ― William W. Purkey

เต้นให้เหมือนไม่มีใครมองคุณ รักให้เหมือนว่าคุณจะไม่เจ็บปวด ร้องเพลงให้ไม่มีใครได้ยิน และใช้ชีวิตให้เหมือนสวรรค์อยู่บนดิน

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. ― Dr. Seuss

บางครั้งคำถามก็ซับซ้อน และคำตอบก็ช่างเรียบง่าย

You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die. – Jack Ma

แจ็ค หม่า คุณควรเรียนรู้จากคู่แข่งของคุณ แต่อย่าไปเลียนแบบเขา หากคุณเลียนแบบ คุณจบ

2 – คําพูด สร้างแรงบันดาลใจ

หากคุณกำลังมองหา คำพูด ดีๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการต่อสู้กับชีวิต นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ

คำพูด ภาษาอังกฤษที่ดี

This too, shall pass. — Anonymous

แล้วมันก็จะผ่านไปเช่นกัน

It is never too late to be what you might have been. ― George Eliot

ไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเป็นในสิ่งที่คุณอยากจะเป็น

If you love life, don’t waste time, for time is what life is made up of. ― Bruce Lee

ถ้ารักชีวิตก็อย่าทิ้งขว้างเวลา เพราะชีวิตที่ดีเกิดจากการใช้เวลาอย่างเห็นคุณค่า และ ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดี

We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit. – Aristotle

เราคือผลที่เกิดจากการกระทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะฉะนั้นความยอดเยี่ยมไม่ได้เกิดจากการกระทำครั้งใดครั้งหนึ่งแต่เกิดจากการกระทำจนเป็นนิสัย

Great things are done by a series of small things brought together – Vincent Van Gogh

ความพิเศษของสิ่งทั้งหลายนั้น เกิดจากการสะสมผลของสิ่งเล็กๆ เข้าด้วยกัน

Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. – Steve Jobs

อย่าปล่อยให้เสียงนกเสียงกาของผู้อื่น มาบั่นทอนความเชื่อมั่นของคุณเองลงได้ และที่สำคัญ จงมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจ และสัญชาตญาณของตนเอง

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. – Pele

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชค มันเกิดจากความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม การเรียนรู้ การศึกษา การเสียสละและที่สำคัญที่สุด รักในสิ่งที่ทำหรือรักที่จะเรียนรู้

Today is your opportunity to build the tomorrow you want. – Ken Poirot

วันนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะสร้างวันพรุ่งนี้ที่คุณต้องการ

We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success. – Arianna Huffington

เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดเวลา บางครั้งเราก็ตัดสินใจผิดพลาดกับเรื่องบางเรื่อง

นั่นทำให้เราเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้เป็นสิ่งตรงข้ามกับความสำเร็จ แต่ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Life’s too mysterious to take too serious. —Mary Engelbreit

ชีวิตลึกลับเกินกว่าจะจริงจังเกินไป

Start where you are. Use what you have. Do what you can. – Arthur Ashe

จงเริ่มจากจุดที่คุณอยู่, จงใช้ในสิ่งที่คุณมี, จงทำในสิ่งที่คุณสามารถ

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing or learning to do. – Pele

ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชค มันเกิดจากความมุ่งมั่น ความเพียรพยายาม การเรียนรู้ การศึกษา การเสียสละและที่สำคัญที่สุด รักในสิ่งที่ทำหรือรักที่จะเรียนรู้

You can’t go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. – C.S. Lewis

คุณไม่อาจย้อนกลับไปแก้ไขจุดเริ่มต้นได้ แต่สามารถเริ่มต้นใหม่เวลานี้เพื่อที่จะแก้ไขตอนจบได้

คำพูด ภาษาอังกฤษที่ดี

We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll screw up royally sometimes – understanding that failure is not the opposite of success, it’s part of success. – Arianna Huffington

เราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องตลอดเวลา บางครั้งเราก็ตัดสินใจผิดพลาดกับเรื่องบางเรื่อง

นั่นทำให้เราเข้าใจว่าความผิดพลาดไม่ได้เป็นสิ่งตรงข้ามกับความสำเร็จ แต่ความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Done is better than perfect. – Sheryl Sandberg

ทำอะไรให้เสร็จดีกว่ารอให้สมบูรณ์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำ

3 – คำพูด ภาษาอังกฤษที่จะเปลี่ยนคุณ (ตลอดไป)

Not how long, but how well you have lived is the main thing. — Seneca

ไม่ใช่นานแค่ไหน แต่คุณมีชีวิตอยู่ได้ดีแค่ไหนต่างหากที่สำคัญ

If your dreams don’t scare you, they are too small.” — Richard Branson

ถ้าความฝันของคุณไม่ทำให้คุณกลัว ความฝันนั้นเล็กเกินไป

You are what you do, not what you say you’ll do.” ― Carl Gustav Jung

คุณเป็นอย่างที่คุณทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณบอกว่าคุณจะทำ

If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of our lives ― Lemony Snicket

หากเรารอจนกว่าจะพร้อม เราก็จะต้องรอตลอดชีวิต

Success is not for the lazy — Anonymous

ความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนขี้เกียจ

Nobody can make you happy until you’re happy with yourself first. — Anonymous

ไม่มีใครทำให้คุณมีความสุขได้ จนกว่าคุณจะพอใจกับตัวเองก่อน

If you get tired, learn to rest, not to quit.  Banksy

ถ้าคุณเหนื่อย จงเรียนรู้ที่จะหยุดพักไม่ใช่หยุด

Never waste a minute thinking about people you don’t like — Dwight D. Eisenhower 

อย่าเสียเวลาคิดเกี่ยวกับคนที่คุณไม่ชอบเลย

Being happy is a very personal thing and it really has nothing to do with anyone else Esther Hicks

การมีความสุขเป็นเรื่องส่วนตัวมาก และมันไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นเลย

If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of our lives Lemony Snicket

หากเรารอจนกว่าจะพร้อม เราก็จะต้องรอตลอดชีวิต

Don’t let the silly little things steal your happiness Anonymous

อย่าให้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ โง่ๆ มาขโมยความสุขของคุณ

If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.  — Albert Einstein

ถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่มีความสุข จงผูกมันไว้กับเป้าหมาย ไม่ใช่กับคนหรือสิ่งของ

4 – คำพูด ตลกที่ทำให้หัวเราะ

คำพูด ภาษาอังกฤษที่ดี

Life is short, smile while you still have teeth.

ชีวิตนั้นสั้น จงยิ้มในขณะที่เรายังมีฟัน

 I’m not lazy. I’m just on my energy saving mode

ฉันไม่ได้ขี้เกียจ ฉันแค่อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน

I don’t care what people think of me. Mosquitos find me attractive!

ฉันไม่สนใจว่าคนอื่นๆ จะคิดกับฉันยังไง เพราะฉันดึงดูดพวกยุงเสมอ

People say I act like I don’t care. It’s not an act.

มีคนหาว่าฉันแสร้งทำตัวเหมือนไม่สนใจอะไรเลย แต่จริงๆ แล้วฉันไม่ได้เสแสร้งนะ

I need a six-month holiday, twice a year.

ฉันต้องการวันหยุดพักผ่อนสัก 6 เดือน ปีละแค่ 2 ครั้งก็พอ

Friends buy you lunch. Best friends eat your lunch.

เพื่อนทั่วไปจะซื้ออาหารมื้อเที่ยงเลี้ยงคุณ แต่เพื่อนสนิทจะเป็นคนกินอาหารมื้อนั้นของคุณ

You never know what you have until you have cleaned your house.

คุณไม่มีทางรู้เลยว่าตัวเองมีอะไรบ้าง จะรู้ก็ต่อเมื่อได้ทำความสะอาดบ้านนั่นแหละ

Don’t give up on your dreams. Keep sleeping.

อย่าเพิ่งยอมแพ้ให้กับความฝัน จงนอนหลับต่อไป

You can’t live a full life on an empty stomach.

คุณไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ในขณะที่ท้องว่างได้หรอก

It’s okay if you don’t like me. Not everyone has good taste.

ก็ไม่เป็นไรนะ ถ้าคุณไม่ชอบฉัน เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีรสนิยมดี

You don’t have to like me; I’m not a Facebook status.

คุณไม่ต้องถูกใจ (Like) ฉันก็ได้ เพราะฉันไม่ใช่สเตตัสบนเฟซบุ๊ก

5 – สดุป

คำพูด ภาษาอังกฤษทั้งหมดข้างต้นแปลตามตัวอักษรและคุณต้องคิดสักนิดเพื่อทำความเข้าใจสาระสำคัญและความหมายของมัน

และจำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะมาถูกทางแล้ว คุณก็ยังต้องทำอีกถ้าคุณนั่งอยู่เฉยๆ

สุภาษิตเหล่านี้ปลุกแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษของคุณไม่

ด้วยเว็บไซต์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ Eng Breaking พวกเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวคุณ

คำพูดไหนที่คุณชอบมากที่สุด กรุณาแสดงความคิดเห็นด้านล่างนะ!

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

ความคิดเห็น 635 รายการ
 
 • Sudarat Manee

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ทีไม่เก่งภาษาอังกฤษ ไม่ใช่เพียงหนังสือที่ใช้เรียนเพียงแค่ 3 เดือน หรือได้ผลหลังจากที่เรียนเพียง 3 เดือน เท่านั้น แต่ยังมี new 12 lessons ที่ต้องเรียนรู้อีกด้วย มีการแจ้งเตือนทาง mail ทุกวัน เราเรียนตามแผนและกระบวนการตามที่ได้รับใน mailนั้น เนื้อหาดี ประโยคมีความทันสมัย มีหลายประโยคที่วัยรุ่นสมัยนี้นิยมใช้สื่อสารกัน ซึ่งค่อนข้างแปลกใหม่และน่าสนใจ มีการจัดรูปแบบและวางแผนมาเป็นอย่างดี ช่วยให้เราฝึกนิสัยในการวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม แผนการเรียนชัดเจนในทุก ๆ วัน เพื่อน ๆ มาสร้างนิสัยตามแผนการเรียนกันเถอะค่ะ ไม่ว่าจะมีวิธีที่ดีแค่ไหนถ้ามัวแต่ขี้เกียจแล้วเมื่อไหร่จะพัฒนาตัวเองได้ล่ะคะ .

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Mik Jakkaphat

  เป็นวิธีเรียนที่ยอดเยี่ยมมากกกกก มีทั้งรูปภาพทั้งคำแปล ช่วยดึงดูดความสนใจในการเรียนมาก ๆ ครับ Eng Breaking ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูดและการสื่อสารมาก ๆ ครับ ผมอยากขอบคุณ Eng Breaking มาก ๆ ครับ ผมเหลืออีกแค่ไม่กี่ lesson ก็เรียนจบแล้วครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Soda Sodaaa

  เรียนง่ายมั้ยคะ? คือเราเป็นคนที่ถอดใจง่ายมาก ๆ ค่ะ

  ถูกใจ ตอบกลับ20 ชั่วโมง
 • RueThaiRut

  เรียนง่ายนะคะ มีคำแนะนำในแต่ละขั้นตอนให้ทุกวันค่ะ เนื้อหาก็ตามหัวข้อในแต่ละวันเลยค่ะเราก็เรียนได้ประมาณเดือนครึ่งแล้วนะ ตอนนี้เราสามารถสื่อสารได้แบบสบาย ๆ แล้ว ไม่ค่อยกลัวภาษาอังกฤษเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วล่ะ อิอิ

  ถูกใจ ตอบกลับ2 นาที
 • เจมส์ ธีรพงศ์

  มีคำแนะนำที่ละเอียดดีมาก ๆ ครับ และผมรู้สึกว่าวิธีสอนดีมาก ส่วนตัวค่อนข้างชอบการเรียนแบบนี้มาก ไม่รู้สึกเบื่อเหมือนเรียนในห้องเรียนครับ แถมยังเรียนง่ายอีก คอนนี้ผมเริ่มชินกับการเรียนแบบนี้แล้วล่ะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Cat Catt

  ชุดหนังสือสวยเว่อร์ บวกกับเนื้อหาในหนังสือคือดีและสมจริงมาก ๆ ด้านในมีคำแนะนำครบถ้วน ชัดเจนทุกกระบวนการ ตอนนี้เราเรียนได้ 2 อาทิตย์แล้ว รู้สึกว่าตัวเองมีพัฒน่การขึ้นเยอะมาก ๆ เลยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • Meawww Jhaa

  เพื่อน ๆ คะ ชุดนี้เนื้อหาทั้งหมด รวม ๆ มีอะไรบ้างคะ?

  ถูกใจ ตอบกลับ5 ชั่วโมง
 • Naphawan MeeJaiii

  นี่ค่ะ ประกอบไปด้วยชุดหนังสือ เอกสารออนไลน์ app และยังมีของขวัญให้อีกด้วยค่ะ พูดรวม ๆ ก็คือครบเซ็ทค่ะ ^^!

  ถูกใจ ตอบกลับ15 นาที
 • GotCha

  ผมซื้อให้น้องผมเรียน ผมรู้สึกได้ว่า ขั้นตอนการให้คำปรึกษาเป็นขั้นตอนที่ละเอียดมากในการเรียนรู้ ก่อนหน้านั้นผมซื้อหนังสือเรียนเล่มที่ใหญ่และหนากว่านี้มาหลายต่อหลายเล่ม แต่มันก็มีข้อจำกัด ในการเรียนคือบางเล่มไม่แนะนำรายละเอียดการเรียนที่ชัดเจน ไม่เหมือนกับหนังสือเล่มนี้ ดังนั้นผมเรียนได้ไม่กี่หน้าก็เป็นอันต้องถอดใจไปทุกครั้ง น้องของผมติดตามหลักสูตรนี้มาเกือบหนึ่งเดือนแล้วและเขาก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก นอกจากนั้นน้องของผมก็กระตือรือร้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษมากกว่าเมื่อก่อน จริง ๆ แล้วนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีความมั่นคงและเสถียรภาพมากครับ!

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ป๋อง ฤทธิเดช

  หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเก่งหรือเรียกว่าอ่อนภาษาอังกฆษอย่างผมมาก ๆ ครับ ผมเพิ่งเรียนได้ 1 lesson แต่รู้สึกว่าการฟังและการออกเสียงของผมจะค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวนะ ยิ่งไปกว่านั้นผมยังรู้คำศัพท์และประโยคคำถามเพิ่มอีกด้วย หนังสือเล่มนี้เรียนง่ายมากครับ เพื่อน ๆ ควรลองซื้อมาเรียนดูครับ รับรองว่าเรียนเสร็จเพื่อน ๆ จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง แต่ก็ต้องตั้งใจและขยันเรียนด้วยนะครับ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • ดวงใจ มาเต็ม

  เราเรียนก็ค่อนข้างโอเคนะ บางทีอาจจะเหมาะกับคนที่ขี้เกียจจำ เรียนด้วยความเข้าใจแบบเรา การออกแบบ ดีไซน์ก็ค่อนข้างสะดวกและมีประโยชน์อีกด้วยนะ

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน
 • หนูน้อย หมวกแดง

  เราค่อนข้างพอใจกับหนังสือเรียนนะ การห่อ แพ็คเก็จ บรรจุภัณฑ์ก็เรียบร้อยดี ส่งของตรงเวลา คุณภาพหนังสือดี ปกหนังสือมีสีสันสะดุดตา เรียนง่าย เราหวังว่าถ้าเรียนเล่มนี้ไปแล้วมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้ได้.

  ถูกใจ ตอบกลับ1 วัน

ด้วย Eng Breaking เราเชื่อว่าการฝึกการฟังการพูดและรวมกับการปฏิบัติการฟังการพูดจะกลายเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของคุณ

คุณจะสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจหลังจากศึกษาด้วยตนเอง 3 เดือนเท่านั้น.

เรียนรู้เกี่ยวกับ Eng Breaking ตอนนี้ สื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างไหลลื่น หลังจากการเรียนด้วยตัวเองเพียง 3 เดือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *