พลาดแน่ถ้าไม่อ่าน หลักการใช้คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ (Adjective)

หลักการใช้คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ (Adjective) ที่ต้องจำ

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ – หลายคนคงรู้จักคำคุณศัพท์ที่ใช้อยู่ในภาษาอังกฤษกันมาแล้ว แต่สำหรับใครที่คืนความรู้คุณครูไปแล้ว หรือยังไม่รู้จักคำคุณศัพท์ดีพอ

วันนี้  Eng Breaking พาทุกคนมาให้รู้จักคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ จะได้ทำความคุ้นเคยกันไว้ และเมื่อต้องใช้งานคำคุณศัพท์ ก็จะได้ใช้อย่างคล่องแคล่วพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย

A – คำคุณศัพท์ คืออะไร

Adjectives หรือ คำคุณศัพท์ หมายถึง คำที่ไปทำหน้าที่ขยายนามหรือสรรพนาม (ขยายสรรพนามต้องอยู่หลังตลอดไป) เพื่อบอกให้รู้ลักษณะคุณภาพ หรือคุณสมบัติของคำนามหรือสรรพนามนั้นว่า เป็นอย่างไร? เราจะมีตัวอย่างดังต่อไปนี้

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ คำแปล ตัวอย่าง
good ดี, เก่ง She’s very good at geography.
bad แย่ม เลว Our holiday was spoiled by bad weather.
tall สูง a tall girla tall building
wise ฉลาด I think you made a wise choice.
red สีแดง red lipstickThe dress was bright red.
those  เหล่านี้ Can I help you with those bags?
white สีขาว a white T-shirt

B – ตําแหน่งของ Adjectives

โดยตำแหน่งของ adjectives ในประโยคนั้น จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ที่

วางไว้หน้า คำนามที่มันจะไปขยายความหมาย

ตัวอย่างประโยค:
– Daniel is a perfect guy./แดเนียลเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบ
– I am the first child of my family./ฉันเป็นลูกคนแรกของครอบครัว
– Emma wants to buy two pens./เอ็มม่าต้องการจะซื้อปากกา 2 ด้าม

วางไว้หลัง Verb to be (be, is, am, are, was, were, been) หรือ หลังกริยาพิเศษบางตัว เช่น seem ดูเหมือน, taste มีรสชาติ, sound ฟังดู, feel รู้สึก

ตัวอย่างประโยค:
– This is my friend./นี่คือเพื่อนของฉัน
– Chatichai seems unhappy when he breaks up with his girlfriend/ชาติชายดูเหมือนไม่มีความสุขเมื่อเขาเลิกกับแฟน

C – ประเภทของคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

พวกคำคุณศัพท์นี้เป็นคำที่ยอดนิยมและได้ใช้บ่อยมาก แต่ไม่ใช่ผู้เรียนภาษาอังกฤษคนไหนก็รู้ว่า คำ Adjective (คำคุณศัพท์) นี้เราสามารถแยกออกได้เป็น 8 ประเภทคือ

1 – Descriptive Adjectives

คำคุณศัพท์ที่ใช้บอกลักษณะและคุณสมบัติต่างของคำนาม ว่ามีลัษณะอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น good, bad, tall, shot, black, fat, thin, fat, thin, clever, foolish, poor, rich, brave, cowardly, pretty, agly, happy, sorry, etc.

ตัวอย่างเช่น :  
The rich man lives in the big house./คนรวยอาศัยอยู่บ้านหลังใหญ่
Tony is a black rich man./โทนี่เป็นผู้ชายผิวเข้มสีที่รวย
A clever pupil can answer the difficult problem./นักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบปัญหายากได้
The black cat caught a small bird./แมวดำตัวนั้นจับนกได้

ข้อสังเกต: rich, big, clever, difficult, black และ small เป็นคุณศัพท์บอกลักษณะ

2 – Demonstrative Adjectives

คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ระบุถึงนามต่างๆ เช่น The, These, This, That,Other

ตัวอย่างเช่น:  
I invited that man to come in./ฉันได้เชิญผู้ชายคนนั้นให้เข้ามาข้างใน
Jan hated such things because they made her ill./แจนเกลียดสิ่งเหล่านั้นเพราะมันทำให้เธอไม่สบาย
They said the same thing two or three times./พวกเขาพูดถึงสิ่งเดียวกันนี้ 2 หรือ 3 ครั้งแล้ว 

ข้อสังเกต: that,such,same เป็นคุณศัพท์ชี้เฉพาะวางไว้หน้านาม

คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

3 – Distributive Adjectives

Distributive Adjectives คือ คำคุณศัพท์ที่ใช้ในการแยกนามต่างๆออกจากกัน เช่น each (แต่ละ), every (ทุกๆ), either…or (ไม่อันใดก็อันหนึ่ง), neither…nor (ไม่ทั้งสอง) ยก

ตัวอย่างเช่น:  
The two men had each a gun./ชายสองคนนี้มีปืนคนละกระบอก
Every soldier is punctual in his place./ทหารทุกคนเข้าประจำที่ของตัวตรงเวลาดี
Either side is a narrow lane. /ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นซอยแคบ
Neither accusation is true. /ข้อกล่าวหาทั้งสองข้อไม่เป็นความจริง
Every boy in this school loves playing football./เด็กผู้ชายทุกๆคนในโรงเรียนนี้ชอบการเล่นฟุตบอล
Neither Jim nor Joe can drive a plane./จิมกับโจไม่สามารถขับเครื่องบินได้ทั้งสองคน

ข้อสังเกต: each,every,either,neither เป็นคุณศัพท์แบ่งแยกมาขยายนาม

 4 – Interrogative Adjectives

Interrogative Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อให้เป็นคำถามโดยจะวางไว้ต้นประโยคและมีนามตามหลังเสมอ เช่นคำ what, which, whose

ตัวอย่างเช่น:  
What book is he reading in the room?/เขากำลังอ่านหนังสืออะไรอยู่ในห้อง
Which way shall we go?/เราจะไปทางไหนกันนี่?
Whose shoes are these?/รองเท้านี้เป็นของใคร

ข้อสังเกต: what,which,whose เป็นคุณศัพท์บอกคำถามอยู่หน้าประโยค

5 – Proper Adjectives 

Proper Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกสัญชาติเช่น

Proper Noun (เป็นนามเฉพาะ)  Proper Adjective(เป็นคุณศัพท์บอกสัญชาติ) คำแปล
England    English       อังกฤษ คนอังกฤษ
America  American     อเมริกา, คนอเมริกัน
Thailand    Thai            ไทย, คนไทย
India         Indian         อินเดีย, คนอินเดีย
Germany German  เยอรมัน, คนเยอรมัน
Italy    Italian อิตาลี, คนอิตาเลี่ยน
Japan Japanese ญี่ปุ่น, คนญี่ปุ่น
China  Chinese จีน, คนจีน
ตัวอย่างเช่น :
Jimy is English but Terry is French./จิมมี่เป็นชาวอังกฤษแต่เทอรี่เป็นชาวฝรั่งเศษ
John employs a chinese cook./จอห์นจ้างพ่อครัวชาวจีนคนหนึ่ง
Do you learn French literature?/คุณเรียนวรรณคดีฝรั่งเศสหรือ
The English language is used by every nation./ภาษาอังกฤษใช้ในทุกประเทศ

ข้อสังเกต : Chinese, French, English เป็นคำคุณศัพท์บอกสัญชาติ

6 – Numeral Adjectives

Numeral Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกจำนวนที่แน่นอนของสิ่งของต่าง เราสามารถแบ่งได้ง่ายออกเป็นสี่ชนิดนะคะ คือ

6.1 – Cardinal Numeral Adjective

คือคำคุณศัพท์ที่ใช้บอกจำนวนที่แน่นอน เช่น one, two, three, four, five, six, seven เป็นต้น เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกัน

ตัวอย่างเช่น: 
She gave me two apples and three oranges./หล่อนให้แอปเปิ้ลสองผล และส้มสามผลแก่ฉัน
Bill wants to buy seven pens./บิลต้องการซื้อปากกาเจ็ดด้าม
She brings me four baskets of strawberry./เธอเอาสตอเบอรี่มาให้ฉันสี่ตะกร้า

ข้อสังเกต : two, three, seven เป็นคุณศัพท์บอกจำนวนแน่นอนวางไว้หน้านาม

6.2 – Ordinanal Numeral Adjective

คือ คุณคำศัพท์ที่ใช้ขยายนามเพื่อบอกลำดับที่ของคำนาม เช่น first, second, third, fifth, sixth เป็นต้น ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น:  
Tom is the first boy to be rewarded in this school./ทอมเป็นเด็กคนแรกที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนนี้
Sam won the third prize last month and the second one last week./แซมได้รับรางวัลที่ 3 เมื่อเดือนที่แล้ว และสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลที่ 2
I am the seventh son of my family./ฉันเป็นลูกคนที่ 7 ของครอบครัว
They are the first group on this location./พวกเขาคือกลุ่มแรกที่มาที่พื้นที่นี้
He got the second prize of the photography contest in Bangkok this year./ปีนี้เขาได้รับรางวัลที่สองของการประกวดภาพถ่ายในกรุงเทพ

ข้อสังเกต: first, third, second, seventh เป็นคุณศัพท์บอกลำดับที่วางไว้หน้านาม

6.3 – Multiplicative Adjective

คือ คุณคำศัพท์ที่บอกความทวีคูณของคำนามเช่น double, triple, quadruple เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น:  
Some roses are double./ดอกกุหลาบบางดอกก็มีกลีบ 2 ชั้น
Buddha, Dhamma, and Sangha are triple gems./พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ คือแก้ว 3 ประกา
This year, the rice production is doubled because the weather is good./ปีนี้ผมผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเพราะว่าอากาศนั้นดี

ข้อสังเกต: double, triple เป็นคำคุณศัพท์บอกจำนวนทวีของคำนาม

7 – Possessive Adjectives

Possessive Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการขยายนามเพื่อบอกความเป็นเจ้าของของคำนาม ได้แก่ my (ของฉัน), our (ของพวกเรา), your (ของคุณ), his (ของเขา), her (ของเธอ), its (ของมัน) และ their (ของพวกเขา)

ตัวอย่างเช่น:  
This is my table./นี่คือโต๊ะของฉัน
Her pen is on my desk./ปากกาของหล่อนอยู่บนโต๊ะฉัน
Our nation needs solidarity./ชาติของเราต้องการความสามัคคี
Their parents work hard everyday./พ่อแม่ของพวกเขาทำงานหนักทุกวัน

8 – Quantitative Adjectives

Quantitative Adjectives คือ คุณศัพท์ที่ใช้ในการบอกปริมาณ เพื่อบอกให้ทราบว่ามีปริมาณเท่าไร มากน้อยเพียงใด แต่ไม่ได้บอกเป็นจำนวนที่แน่นอน ได้แก่คำดังนี้

a little/little (เล็กน้อย) all (ทั้งหมด) enough (เพียงพอ)
few/a few (น้อย) many (มาก) much (มาก)
no (ไม่มี) some (บ้าง) any (บ้าง)
whole (ทั้งหมด) much (มาก – ใช้กับนามนับไม่ได้) many (มาก – ใช้กับนามนับได้)
ตัวอย่างเช่น :  
He ate much rice at school yesterday./เขากินข้าวมากที่โรงเรียนเมื่อวานนี้
Linda did not give any money to her younger brother./ลินดาไม่ได้ให้เงินแก่น้องชายของหล่อน
Take great care of your health./อาใจใส่ต่อสุขภาพของคุณให้มากหน่อย

D – OPSACOMP: กุญแจในการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

ผู้เรียนภาษาอังกฤษอาจเกิดความสับสน เมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) มากกว่า 1 คำ มาพร้อมๆ กัน มีวิธีการที่จะช่วยผู้เรียนภาษาอังกฤษให้รู้ได้อย่างไร

ว่าคำคุณศัพท์คำไหนควรมาก่อน หรือมาหลัง ศึกษาจากตารางสรุปการเรียงลําดับ adjective (Order of adjectives) เพื่อเรียงคำคุณศัพท์ให้ถูกต้อง จากตารางด้านล่างนี้ได้เลยครับ

เพื่อจำหลักการการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ (Order of adjectives) ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ไม่ต้องห่วง ทาง Eng Breaking จะมาเผยเคล็ดลับที่จะช่วยให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคนจำหลักการที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ง่ายๆ นั้นเอง เคล็ดลับนั้นก็คือ: OPSACOMP. โดย:

ลำดับ (order) หลักการ (Rule) เกี่ยวกับ (relating to) ตัวอย่างคุณศัพท์ (examples)
1 Opinion ข้อคิดเห็น unusual, lovely, beautiful
2 Size ขนาด big, small, tall
3 Appearance ลักษณะที่ปรากฏ thin, rough, untidy
4 Shape รูปทรง round, square, rectangular
5 Age อายุ young, old, youthful
6 Colour สี blue, red, pink
7 Origin ที่มา, ถิ่นฐาน Dutch, Japanese, Turkish
8 Materials วัสดุ metal, wood, plastic
9 Purpose วัตถุประสงค์ cleaning, hammering, cooking
ลำดับของคำคุณศัพท์_order of adjectives
OPSACOMP – กุญแจในการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ order of adjectives เช่น

a red car (รถสีแดง)
a new red car (รถใหม่สีแดง)
a beautiful new red car (รถใหม่สีแดงที่สวย)
an American car (รถอเมริกัน)
an old American car (รถอเมริกันเก่า)
a useless old American car (รถอเมริกันเก่าที่ไร้ประโยชน์)
a tall young man
big blue eyes
a small black plastic bag
an old white cotton shirt

ตัวอย่างประโยค การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ order of adjectives

My brother lives in a nice new house.
He has an expensive new Japanese watch.
He is a famous young American engineer.
He’s wearing a funny little red hat.
In the kitchen there was a beautiful large round wooden table.

ง่ายมากเลยใช่ไหมละ แค่จำหลักการนั้นให้ได้ก็จะเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของคุณขึ้นหนึ่งระดับ แน่ใจว่าการใช้คำคุณศัพท์จะให้ถูกต้องไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไปเลย

ความรู้เพิ่มเติม: หลักการนี้เป็นเคล็ดลับเพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่องจำการใช้คำคุณศัพท์ได้ง่าย ๆ และเป็นหลักการที่ใช้บ่อยที่สุด ตาม Cambridge Dictionary จะมีสูตรฉบับเต็มดังนี้:
Opinion (ความคิดเห็น) > Size (ขนาด) > Physical Quality (คุณภาพ) > Age (อายุ) > Shape (รูปทรง) > Color (สี) > Origin (ที่มา) > Material (วัสดุ) > Type (ประเภท) > Purpose (วัตถุประสงค์)

E – โครงสร้างประโยคที่น่าสนใจกับคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

 • คำคุณศัพท์อยู่หลัง“too” เราจะมีโครงสร้างประโยค

S + to be + too + adj (คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ) + (for somebody) + to do something.

ตัวอย่างเช่น: She is too short to play volleyball.

 • โครงสร้างประโยค:

To be + so + adj + that + S + V

ตัวอย่างเช่น: It is so hot that we decided to stay at home.

 • ใช้ในประโยคการเปรียบเทียบ.

(คำคุณศัพท์อยู่หลัง more, the most, less, as…as)

ตัวอย่างเช่น: She is as beautiful as her mother.

 • ประโยคอุทาน :

How + adj + S + V, 
What + (a/an) + adj (คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ
) + N

ตัวอย่างเช่น: What a cute dog!

บันทึกเล็กๆ น้อยๆ

 • เมื่อมีคำคุณศัพท์หลายคำอยู่หลังกริยา To be (กริยาเชื่อมโยง) สองคำคุณศัพท์สุดท้ายมักจะได้เชื่อมต่อกันด้วยคำว่า “and”:
  – This city is big, busy and modern. เมืองนี้ใหญ่วุ่นวายและทันสมัย
 • คำว่า “and” มักใช้น้อยลงเมื่อมีคำคุณศัพท์นำหน้าคำนามหลายคำ เช่น a peaceful, welcoming place. (สถานที่เงียบสงบน่าอยู่)
 • อย่างไรก็ตาม เราสามารถใช้ “and” เมื่อมีคำคุณศัพท์ประเภทเดียวกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป หรือเมื่อคำคุณศัพท์อ้างอิงถึงส่วนต่างๆ ของสิ่งเดียวกัน:
  – It is a blue and green shirt. (มันคือเสื้อที่มีสีเขียวและสีฟ้า)

F – แบบฝึกหัดทบทวน – คำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ

แบบฝึกหัดที่ 1: เรียงคำต่อไปนี้เป็นประโยค

1. a / That / flower / beautiful / is / red / tiny. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. stunning / She / wore / a / white / wedding / dress.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

3. has / a / black / Jack / Egyptian / cat / big / lovely. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..

4. house / My sister / a / new / wooden / blue / nice / lives / in.
…………………………………………………………………………………………………………………………..

5. tall / girl / Do you / that / young / beautiful / girl?
…………………………………………………………………………………………………………………………..

แบบฝึกหัดที่ 2: เรียงลำดับคำคุณศัพท์ในประโยคต่อไปนี้:

1. We will never forget that (long / training / memorable) trip.

2. My roommate has just bought a (red / Japanese / small / old) car.

3. Mrs. Julia used to wear a (silk / white / gorgeous / long) dress on special occasions. 

4. My father puts a (large / round / wooden / old / traditional) table in our kitchen.

5. My English teacher is a (tall / British / old / smart) man. 

6. Jacy looks energetic with her (short / blond / beautiful) hair. 

7. Her little daughter really likes that (yellow / small / lovely) umbrella.

8. He puts all of his money in the (safe / metal / black / small) box.

9. Look at that (black / huge) cloud! It’s going to rain.

10. Every night, my mother tells (traditional / short / interesting) stories before I go to sleep.

*** ข้อเฉลย ***

แบบฝึกหัดที่ 1:

1. That is a beautiful tiny red flower. 
2. She wore a stunning white wedding dress. 
3. Jack has a lovely big black Egyptian cat. 
4. My sister lives in a nice new blue wooden house.
5. Do you know that beautiful tall young girl? 

แบบฝึกหัดที่ 2:

1. memorable long training
2. small old red Japanese
3. gorgeous long white silk
4. traditional large old round wooden
5. smart tall old British
6. beautiful short blond
7. lovely small yellow
8. safe small black metal
9. huge black
10. interesting and traditional short


เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเรื่องคำคุณศัพท์ภาษาอังกฤษ adjectives พร้อมตัวอย่างประโยค และเทคนิควิธีการใช้และการจำ หวังว่าเพื่อนๆ จะนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะคะ Eng Breaking ขอให้เพื่อนๆ ทุกคนจะพิชิตภาษาอังกฤษได้สำเร็จในอนาคตอันใกล้

ไม่พลาดกับบทความนี้:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *